Mark Steyn.

Een uitzonderlijk belangrijke rechtzaak is net begonnen (16-01-24).

Door John Droz ,jr,

Hier is een superkorte schets van deze zeer belangrijke rechtzaak – waaraan de reguliere media geen aandacht zullen schenken.

Dr. Michael E. Mann  is een bekende klimaatactivist. Hij was bijvoorbeeld de persoon die de hockeystick temperatuurgrafiek heeft geconstrueerd – die het klimaatalarmisme doelbewust heeft aangewakkerd.

Mark Steyn is een conservatieve, openhartige spreker, schrijver, tv-persoonlijkheid, etc. die een grote belangstelling heeft voor overheidsbeleid, van COVID tot klimaat.

Ongeveer twaalf jaar geleden voegde Mark (hier) enkele opmerkingen toe aan een internetpost die door iemand anders was geschreven. Zijn observaties vergeleken de gebeurtenissen rond Jerry Sandusky (de in ongenade gevallen voetbalcoach van Penn State) en Mann (ook een medewerker van Penn State). Zowel Mann als Sandusky werden onderzocht door de leiding van Penn State in wat Steyn omschreef als een doofpotoperatie. Steyn kwalificeerde Manns beroemde hockestick-temperatuurgrafiek ook als frauduleus.

Ik heb begrepen dat Mann er bij Steyn vervolgens op aandrong zijn opmerkingen in te trekken. Steyn weigerde echter en zei dat wat hij schreef juist was. Mann zei toen dat hij Steyn zou aanklagen als hij die opmerkingen niet introk, waarop Steyn repliceerde dat hij dan maar zijn gang moest gaan. Aldus nam de saga een aanvang.

Er zijn minstens vier fascinerende aspecten aan deze rechtszaak:

1 – Manns stelling is dat deze zaak primair over wetenschap gaat.

2 – Het standpunt van Steyn is dat dit een zaak is die voornamelijk over de vrije meningsuiting gaat.

3 – Steyn treedt op als zijn eigen advocaat (dat wil zeggen pro se), wat hoogst ongebruikelijk is.

4 – Het heeft twaalf jaar geduurd voordat de zaak werd behandeld, wat in strijd lijkt te zijn met een eerlijk proces (zie hier: due process).

Ik zou gemakkelijk op elk van deze vier kwesties kunnen ingaan, maar omwille van de eenvoud zal ik me alleen op het wetenschapselement concentreren.

Michael Mann.

Manns bewering over wetenschap is interessant en lijkt (om meerdere redenen) een zeer zwak argument. Het is bijvoorbeeld fascinerend om op te merken dat, ondanks dat dit een spraakmakende zaak is over een onderwerp van het grootste belang (klimaatverandering), het erop lijkt dat geen enkele wetenschappelijke organisatie formeel de kant van Mann heeft gekozen! (Kijk hier.)

Ook heel interessant is dat (eerder) de rechter het verzoek van Mann aan bepaalde experts (enkele van zijn klimaatalarmisten) heeft afgewezen om namens hem te getuigen.(zie hier: denied). Wat uiterst fascinerend is, is de redenering van de rechter (zie hier).

“Door toepassing van Regel 702 van de Federal Rules of Evidence  (zie hier ) en de Daubert standaard  voor wetenschappelijk bewijs concludeerde rechter Irving dat het grootste deel van de aangeboden deskundigenverklaringen niet-ontvankelijk was omdat de deskundigen er niet in slaagden de methodologie te identificeren die zij gebruikten bij het bereiken van hun conclusies over de betwiste verklaringen… De methodologieën van de expert moeten gebaseerd zijn op de wetenschappelijke methode, zodat een andere persoon met vergelijkbare expertise ze kan repliceren (Daubert 509 US op 591).

Dat de rechter op zoek is naar bewijs dat de Wetenschappelijke Methode wordt gebruikt in de klimaatargumenten van de alarmist is buitengewoon belangrijk, en wel om ten minste twee redenen: 1) alarmisten beweren dat de Wetenschappelijke Methode niet toepasbaar is voor het beoordelen van de geldigheid van beweringen over klimaatverandering, omdat klimaatverandering ‘te ingewikkeld’ is, en 2) zoals ik in eerdere commentaren heb uitgelegd (bijvoorbeeld hier), hebben ‘progressieven’ specifiek de wetenschappelijke methode aangevallen, zodat deze niet langer op vrijwel alle Amerikaanse basisscholen wordt onderwezen (dankzij de acceptatie van de ‘progressieve’ NGSS door zo’n 49 staten).

Mijn ongevraagde advies is dat Steyn Mann over wetenschap moet aanspreken. Beginnend met de definitie van wetenschap (‘Wetenschap is een proces’) tot wat het hoofdproces is (de wetenschappelijke methode). Het is een grote troef dat het er al op lijkt dat de rechter op de hoogte is van, en positief staat tegenover de wetenschappelijke methode.

De Wetenschappelijke Methode gaat zo’n 4000 jaar terug (bijvoorbeeld hier en hier) – en er werd sterk op vertrouwd door vrijwel elke vooraanstaande wetenschapper in de geschiedenis (Newton, Curie, Einstein, enz.). Dat ‘progressieven’ dit nu in de prullenbak proberen te gooien, moet inderdaad krachtig worden bestreden – en dit lijkt een zeer geschikt platform.

Steyn zou ook duidelijk moeten maken dat wat Mann wetenschap noemt in werkelijkheid politieke wetenschap is. Ik kan de betekenis van dit onderscheid niet genoeg beklemtonen. We worden overspoeld met activistische wetenschappers die willekeurig de normen van de echte wetenschap (het proces) terzijde schuiven en door hun eigen normen vervangen. Hun reden hiervoor is dat het doel de middelen heiligt. Dit is relevant in deze zaak, omdat dat precies lijkt te zijn wat Mann deed met de hockeystickgrafiek. (Zie deze uitstekende gedetailleerde discussion over de grafiek van Mann.)

Mann en Greta Thunberg tappen uit hetzelfde vaatje. Het meest relevante verschil is dat Mann academische kwalificaties heeft. Hij zou beter moeten weten wat wetenschap is, wat de wetenschappelijke methode is, wat kritisch denken is, enz. Wat dat betekent is dat de zonde, gezien de uitlatingen van Mann, voor hem groter is.

Als Steyn zijn kaarten goed speelt, heeft hij een betere kans om de schanddaden van Mann bloot te leggen. Idealiter zou dat op zijn beurt kunnen leiden tot een berouwvolle reactie van Mann, om een begin te maken met het goedmaken van de gruwelijke invloed die zijn daden op de wereld en op de echte wetenschap hebben gehad.

De conclusie hier is dat Steyn een absolute favoriet is om deze zaak te winnen, gebaseerd op de verdiensten van een van beide (of beide) wetenschap en vrije meningsuiting, plus het feit dat de rechter geneigd lijkt dit serieus te nemen, in plaats van mee te gaan in politieke spelletjes. Gezien het feit dat Steyn een welsprekende presentator is (zie zijn krachtige openingsverklaring), kan daarnaar met spanning worden uitegezien.

John Droz. Jr.

Opmerking

Ik heb de volledige openingsverklaring van Mark Steyn gelezen, die hier online stond:. Om de een of andere reden is deze vervolgens verdwenen. Misschien vond de rechter dat deze niet openbaar mocht worden gemaakt? Als iemand weet wat er is gebeurd en/of een kopie heeft van de openingsverklaring van Mark, laat het mij dan weten…

Belangrijk: ik ken Mark Steyn niet persoonlijk. Als lezers dat doen, laat hem dan contact met mij opnemen, want ik heb enkele suggesties om hem te helpen om deze zaak te winnen. Om voor de hand liggende redenen zal ik ze hier niet plaatsen.

***​

Andere relevante links