Door Jo Nova (Australië).

Scott Waldman van Politico schetst het nachtmerriescenario waarin Trump, als hij wint, ‘federale klimaatrapporten zou kunnen herschrijven’ of ‘loyalisten zou kunnen installeren aan het hoofd van belangrijke wetenschappelijke instanties’ zonder te lijken beseffen dat dit dertig jaar lang de modus operandi van de wetenschap van de Democraten was.

Niet meer wankelen in de klimaatstrijd, beloven de aanhangers van Trump (zie hier).

De campagneuitspraken van Trump en de beleidsvoorstellen die door honderden van zijn aanhangers worden opgesteld, wijzen op de waarschijnlijkheid dat zijn terugkeer naar het Witte Huis een totale oorlog tegen de klimaatwetenschap en het klimaatbeleid zou veroorzaken – en zelfs zijn eerste termijninspanningen zouden overschaduwen, die de Ameriknaas klimaatactie vrijwel tot stilstand brachten. Dat kunnen stappen zijn waar zijn medewerkers de vorige keer voor terugdeinsden, zoals bemoeienis met de bevindingen van federale klimaatrapporten.

“De aanpak is om terug te gaan naar de volledige productie van fossiele brandstoffen en zitting te nemen in de EPA”,

Steve Milloy.

zegt Steve Milloy, een voormalige Trump-transitieteamadviseur, die bekend staat om zijn door de industrie gesteunde aanvallen op de klimaatwetenschap.

Maar als koploper van de Republikeinse partij is hij weer gaan beweren dat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde nep is, geeft hij ongegrond de schuld aan de walvissterfte aan windturbines en zei hij vorige maand dat hij, als hij verkozen zou worden, een “dictator van één dag” zou zijn – gedeeltelijk zodat hij kon ‘boren, boren, boren’.

Robert Gottleibsen wijst erop dat als de plannen van Trump worden uitgevoerd, het Australische groene beleid volkomen uit de pas zal lopen met dat van de VS. Zelfs de aanwezigheid van Trump 2.0 op het campagnepad kan een rem zetten op de klimaatambitie:

Trump streeft ernaar dat de VS over de goedkoopste energie en elektriciteit beschikken van welk land ter wereld dan ook, inclusief China, door het koolstofbeleid van Biden terug te draaien. Hij zal de olieboringen op openbare gronden opvoeren; en belastingvoordelen bieden aan olie-, gas- en steenkoolproducenten; de huidige inspanningen om de invoering van elektrische auto’s aan te moedigen terugdraaien, en de voorgestelde vervuilingslimieten, die vereisen dat in 2030 ten minste 54 procent van de nieuwe voertuigen die in de VS worden verkocht, elektrisch moeten zijn, ongedaan maken.

Dat zal Australië uit de pas doen lopen met de VS, en het betekent dat de wereld de CO2-uitstoot in een veel langzamer tempo gaat verminderen. Wij zullen daar in ons beleid rekening mee moeten houden.

Plan van aanval

Volgens Politico hebben Tientallen conservatieve groepen zich verenigd om klimaatbeleidsdoelstellingen op te stellen die vrijwel elke regulering van de fossiele brandstoffenindustrie ongedaan zouden maken. De inspanning van Project 2025 , geleid door de Heritage Foundation en gedeeltelijk geschreven door voormalige functionarissen van de Trump-regering, zou ook belangrijke overheidsinstanties, zoals de Environmental Protection Agency, ertoe aanzetten de productie van fossiele brandstoffen te vergroten in plaats van de bescherming van de volksgezondheid.

“We schrijven een strijdplan en bundelen onze krachten”, vertelde Paul Dans, directeur van Project 2025 bij de Heritage Foundation, vorig jaar aan E&E News. (Zie hier,)

“Nooit eerder heeft de hele conservatieve beweging zich verenigd om zich systematisch voor te bereiden op de machtsovername op dag 1 en de deconstructie van de administratieve staat.”

Het is uitstekend om te horen dat conservatieven zich verenigen en vooruitplannen maken op het gebied van het klimaatbeleid. We hopen alleen dat ze ook hun krachten bundelen op het gebied van verkiezingshervormingen om zich te ontdoen van elektronische machines, onbetrouwbare software te repareren, het verzamelen van stembiljetten terug te dringen en kiezers te leren waarom fraude niet The American Way is. Uit opiniepeilingen blijkt dat 13 miljoen kiezers in de VS zouden toegeven frauduleuze stembiljetten te hebben uitgebracht als een opiniepeiler daarom zou vragen. (Zie hier,) Een vijfde van de Amerikaanse kiezers lijkt niet te weten dat het de bedoeling is dat verkiezingen plaatsvinden in de privacy van een stemhokje, niet in de gaten worden gehouden door dwingende vrienden, of worden overgedragen aan tussenpersonen.

Klimaatpesten werkt niet meer

De experts hebben gemerkt dat Trump zijn taalgebruik niet ‘tempert’. De klimaatpestkoppen zijn niet relevant.

Dana Fisher, directeur van het Center for Environment, Community and Equity van de Amerikaanse Universiteit, noemde de verandering in toon zowel opmerkelijk als gevaarlijk – waaruit blijkt dat Trump zich niet langer zorgen maakt over het bereiken van gematigde en onafhankelijke kiezers met zijn benadering van het klimaatbeleid.

“Hij heeft niet het gevoel dat hij zijn taalgebruik moet temperen”, zei Fisher. “De retoriek betekent dat het veel waarschijnlijker is dat hij deze inspanningen en initiatieven kracht bij zal zetten dan toen hij zich zorgen maakte over hoe ze de laatste keer zouden spelen.”

En na 91 aanklachten is het niet zo dat iemand het erg zou vinden om een klimaatontkenner te worden genoemd. Sterker nog, hij hoopt waarschijnlijk dat ze het vaker zullen doen.

Om zichzelf gerust te stellen: de Politico-schrijver denkt niet dat de volmondige ‘ontkenning’ van Trump goed zal aanslaan bij de kiezers (jongen, wat staat hem een verrassing te wachten). Hij citeert de gebruikelijke hersenloze klimaatenquête, waarin mensen wordt gevraagd of ze het niet erg vinden als de overheid het geld van anderen gebruikt om de klimaatverandering op te lossen.

De Daily Mail legde de kiezers ook deze vraag voor en ontdekte dat zij ervóór waren:

‘Drill, baby, drill.’ Amerikanen steunen ruimschoots Trumps groen licht voor olie- en gasprojecten (zie hier)

Daily Mail 

Amerikanen onderschrijven ruimschoots de belofte van president Donald Trump om ‘Drill, baby, drill’ en olie- en gasplannen op federale gebieden toe te staan, ondanks de vrees voor een opwarming van de aarde na de hoge temperaturen van 2023, zo blijkt uit onze peiling.

Uit een peiling van DailyMail.com/TIPP blijkt dat 49 procent van de Amerikaanse volwassenen het pro-fossiele brandstofbeleid van de voormalige president steunt, terwijl slechts 40 procent het daar niet mee eens is. Nog eens 11 procent zei het niet zeker te weten.

Trump zweert in plaats daarvan dat hij de Amerikaanse energie- en elektriciteitskosten zal verlagen door de binnenlandse productie van fossiele brandstoffen op te voeren, met belastingvoordelen voor producenten van olie, gas en steenkool, terwijl wetenschappers waarschuwen voor de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Joe Nova.

Hij wil ook een groot deel van Biden’s Inflation Reduction Act ter waarde van 369 miljard dollar, de grootste klimaatmaatregel in de Amerikaanse geschiedenis, schrappen.

De Amerikaanse olieproductie brak vorig jaar records en ligt op koers om dit jaar naar een nieuw hoogtepunt van 13,21 miljoen vaten per dag te stijgen, aldus een voorspelling van de Energy Information Administration van de overheid.

Steve Milloy, genoemd als Trump-adviseur bovenaan het Politico-artikel, schrijft al jaren het sceptische JunkScience.com blog. Als hij ooit de leiding krijgt over de EPA, zal het een feest zijn. Dat is precies waarom de tegenstanders van Trump zich dood zullen vechten om Trump 2.0 te stoppen. Ze kunnen hem niet laten winnen.

***

​Bron hier.

***