Kunnen plannen voor ‘schone’ energie nog gekker worden?

Door Paul Driessen.

Het Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs twee windenergiegebieden aangewezen in diepwatergebieden voor de kust van Oregon. BOEM onderzoekt ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor offshore windenergie voor de Golf van Maine, de centrale Atlantische Oceaan, de Golf van Mexico en misschien wel de Grote Meren.

Ze maken deel uit van het plan van Team Biden om tegen 2030 30.000 megawatt aan offshore windenergiecapaciteit in te zetten en 15.000 MW aan drijvende offshore windenergiecapaciteit tegen 2035. Capaciteit is wat de turbines zouden kunnen genereren als de wind met optimale snelheden waait, misschien 30-40% van het jaar.

30.000 MW is wat 2.500 turbines van 12 MW zouden kunnen genereren. Het is genoeg om op een warme zomerdag te voldoen aan de huidige piekbehoefte aan elektriciteit in de staat New York. Voeg daar de elektriciteit aan toe die nodig is om benzineauto’s en aardgasovens en kachels te vervangen, te voldoen aan de stijgende vraag naar AI, datacenters en streaming video, en om back-upbatterijen op netniveau op te laden – en New York alleen al zou waarschijnlijk 10.000 offshore-turbines van 12 MW nodig hebben.

Om tegemoet te komen aan de stijgende elektriciteitsbehoeften van alle Amerikaanse staten zouden er honderdduizenden meer nodig zijn.

BOEM benadrukt niettemin dat

“offshore-windenergie een unieke kans is om een ​​nieuwe schone energie-industrie op te bouwen, de klimaatcrisis aan te pakken en goedbetaalde banen te creëren en tegelijkertijd economische kansen voor alle gemeenschappen te garanderen.”

BOEM gaat nog verder dan het ministerie van Energie in zijn ongefundeerd optimisme en prijst het doel van de regering om het gehele Amerikaanse elektriciteitsnet tegen 2035 CO2-arm te maken en zegt dat “offshore windenergie bijzonder geschikt is” voor het opwekken van “schone energie.” Tweederde van al het Amerikaanse offshore-windenergiepotentieel bevindt zich in oceaangebieden die zo diep zijn dat turbines moeten worden gemonteerd op drijvende platforms die aan de zeebodem zijn verankerd door kabels die zijn vastgemaakt aan zuigpalen die in bodemsedimenten zijn verzonken.

DOE beweert zelfs dat het op de een of andere manier de kosten van drijvende windenergie in diep water zal verlagen tot $45 per megawattuur in 2035. (Dat is 45 ¢ per kilowattuur, het drievoudige van wat de meeste Amerikanen nu betalen.)  Om zijn beweringen kracht bij te zetten, presenteert DOE kaarten, artists’ impressions en afbeeldingen van drijvende turbine-groepen. .

Het is bijna alsof deze overheidsfunctionarissen daadwerkelijk geloven dat ze de vermeende klimaatcrisis kunnen oplossen door simpelweg proclamaties, voorschriften, tekeningen, persberichten en subsidies uit te vaardigen – en voila!

Mijnen gaan open, grondstoffen worden gedolven en miljoenen windturbines, miljarden zonnepanelen, miljarden accu’s op voertuigden en het elektriciteitsnet, miljoenen kilometers transmissielijnen, miljoenen transformatoren en andere technologieën worden geproduceerd en geïnstalleerd – betaalbaar en zonder fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen, giftige lucht- en waterverontreinigende stoffen, kinder- en slavenarbeid of ander kwaad (allemaal tegen minimale kosten), terwijl bedreigde diersoorten en andere milieuconflicten verdwijnen (of tot irrelevantie worden gedegradeerd) …

En er wordt wereldwijd snel een overvloed aan schone, hernieuwbare, betrouwbare en betaalbare elektriciteit opgewekt.

Het is onbeleefd om vurig gekoesterde overtuigingen in fossiel-brandstofvrije utopieën in twijfel te trekken. Er is echter dringend een beetje realiteitszin nodig voordat activisten en bureaucraten ons verder op deze doodlopende weg voeren.

Offshore-turbines van 12 MW zijn 250 meter hoog, hebben drie bladen van 100 meter lang en wegen duizenden tonnen. Tot nu toe zijn er maar weinig geïnstalleerd, geen enkele is blootgesteld aan grote orkanen en geen enkele is op drijvende platforms in diep water gemonteerd. Er bestaan ​​inderdaad geen dergelijke op een platform gemonteerde turbines buiten het domein van concepten en drie meter lange modellen in windtunnels en testtanks.

De drijvende turbines van Kincardine in de Noordzee ten zuidoosten van Aberdeen, Schotland, zijn veel kleiner, en de sterkste windstoten die daar werden geregistreerd, lagen in het bereik van 130 tot 200 km per uur. Aanhoudende windsnelheden voor orkanen van categorie 3-5 variëren van 180 tot 250 km/uur en hoger. Enkele van de ergste orkanen die in de VS aan land kwamen, bereikten snelheden van 200 km/uur (Katrina, 2003) tot 267 km/uur (Andrew, 1997). De sterkste wind ooit voor de kust van Oregon overschreed 160 km/uur (1962 en 1995).

Ondergrondse en halfafzinkbare constructies voor de kleinere diepwaterturbines van 2,0–9,5 MW wegen 2.000 tot 8.000 ton. Nieuwe halfafzinkbare platforms voor de productie van olie in diep water kunnen meer dan 30.000 ton wegen en een miljard dollar of meer kosten. Maar zelfs die zijn waarschijnlijk niet groot genoeg voor de monsterlijke beesten van 15 MW die de regering-Biden, CNN en anderen verheerlijken.

CNN zegt:

De eerste drijvende offshore-windturbine op ware grootte in de Verenigde Staten zal 250 meter boven de golven in de Golf van Maine uittorenen… De gigantische machine, met bladen met een diameter van 230 meter en vastgemaakt aan de zeebodem met dikke metalen kabels, zal naar verwachting tegen 2030 in het water worden geplaatst.

Het is bijna onmogelijk om je de hoeveelheden staal en andere grondstoffen voor te stellen die nodig zouden zijn voor elk van deze gigantische turbines en ondersteuningssystemen; de hoeveelheden erts die zouden moeten worden gewonnen om deze materialen te verkrijgen; de fossiele brandstoffen die nodig zijn om de ertsen te winnen en te verwerken, de turbines, bladen en ondersteuningssystemen te vervaardigen, en deze te transporteren en te installeren; de kosten om elk van hen te bouwen.

Gebaseerd op de gemiddelde afzettingen die vandaag de dag worden gedolven, zou voor de 110.000 ton koper die nodig is voor 30.000 MW aan offshore turbines alleen al zo’n 65.000.000 ton erts en bovenliggend gesteente moeten worden verwijderd. Dat omvat niet het koper voor zeekabels, transmissielijnen, transformatoren en andere apparatuur – of de andere metalen en mineralen.

Het is ondenkbaar dat deze diepwaterwindturbinesystemen ooit alle energie en kosten zouden kunnen terugverdienen – of alle broeikasgasemissies zouden kunnen compenseren – die betrokken zijn bij de bouw ervan, ongeacht hoeveel jaar ze elektriciteit opwekken. De levensduur zou inderdaad heel kort kunnen zijn als gevolg van hevige stormen en de constante zoutnevel.

Het is even ondenkbaar dat ze grote stormen zouden kunnen overleven. Zoals een expert op het gebied van de olieproductie in diep water uitlegde, is het belangrijkste nog niet onderzochte probleem de enorme dynamische belasting die de afmeersystemen uitoefenen op steunconstructies en turbines.

Drijvende offshore-constructies zijn ontworpen om op hun afmeersystemen te bewegen en zich aan te passen aan wind en golven. Maar als windsnelheden van 180 tot 260 km/uur de constructies en uitrusting op hun dekken treffen, kunnen ze tot het uiterste van hun capaciteit worden geforceerd. Dat is wat er gebeurde met de Mars TLP-installatie tijdens de orkaan Katrina.

Sommige van de kabels (tethers) faalden, het hele tuig werd op zijn kant geduwd en de 60 meter hoge boortoren brak af en zonk. Uit latere analyse bleek dat het niet de harde wind was die de mislukking veroorzaakte, maar de terugkerende beweging van de totale structuur – de herstellende krachten of “whiplash” – toen de windsnelheden plotseling daalden van 200 km/uur, met windstoten van 320 km/uur, naar 24 km/uur.

Stel je nu eens 240 meter hoge turbines voor, met enorme bladen ontworpen om de wind op te vangen, bovenop enorme, halfafzinkbare platforms, die in een orkaan of een andere hevige storm terechtkomen en steeds verder worden geduwd totdat de windsnelheid plotseling keldert en de turbines met geweld gaan zwaaien. – en afbreken.

Paul Driessen.

Dat Shell Oil, een van de meest ervaren offshore-olieontwikkelaars ter wereld, zich heeft teruggetrokken uit diepwaterwindenergieprojecten zou veel moeten zeggen over de levensvatbaarheid van de vergezochte diepwaterplannen die Team Biden promoot om het Amerikaanse energie- en economische systeem geforceerd te transformeren.

Dat sommige bedrijven nog steeds meedoen, onderstreept hoe hun risico’s worden gesubsidieerd en onderschreven door belastingbetalers en consumenten, die in deze plannen worden meegesleept door politici en bureaucraten die eveneens geen echte rol in het spel hebben. Hun leasebiedingen kelderen en zij vragen steeds hogere garanties voor hun elektriciteitstarieven.

Het is tijd om te zeggen:

“Genoeg! We zullen onze nucleaire en fossiele energie behouden totdat u zonder redelijke twijfel bewijst dat uw alternatieven even overvloedige, betrouwbare en betaalbare energie bieden.”

***

Bron hier.

***

Door |10 april 2024|83 Reacties

Deel deze pagina!

83 reacties

 1. Cor 10 apr 2024 om 08:20- Antwoorden

  Het gaat niet om het redden van de aardkloot en de mensheid tegen het klimaat, het gaat om geld verschuiven van de belastingbetalers naar de elite van deze wereld. De groep arme mensen op deze wereld wordt alleen maar groter en de elite wordt steeds rijker. Lijfspreuk van het WEF ‘ jullie bezitten niets meer en zijn gelukkig, en wij bezitten alles en zijn nog gelukkiger”. Ja agenda 2030 komt aardig op stoom. Wij kunnen dit tegenhouden in Europa door in juni te stemmen op de partijen die dit doorzien. Ik wens jullie veel stemwijsheid.

  42
  5
  • Bas 10 apr 2024 om 10:38- Antwoorden

   Een storende fout in het verhaal:
   “… $45 per megawattuur in 2035. (Dat is 45 ¢ per kilowattuu, het drievoudige van wat de meeste Amerikanen nu betalen”
   Nee dat is heel veel minder dan de Amerikaanse consument nu betaalt want dat is 4,5¢ per kilowattuur.

   2
   17
   • Ed Zuiderwijk 10 apr 2024 om 17:47

    45$/MWH = 4.5 $c/KWH.

    2
    0
  • AnthonyF 10 apr 2024 om 11:26- Antwoorden

   Jammer weer van dat stompzinnige geneuzel over WEF en Agenda 2030.

   Voor de rest wel met je eens.

   3
   8
   • Cornelia 10 apr 2024 om 12:28

    Blind en doof!

    10
    2
  • nico 10 apr 2024 om 12:29- Antwoorden

   Berekening goedkopere energie per kwh: 35 cent + 13 cent belasting = 48 cent. De nieuwe goedkope energie 12 cent + 36 cent energie belasting.

   7
   1
 2. Bert Pijnse van der Aa 10 apr 2024 om 08:46- Antwoorden

  “” 30.000 MW is wat 2.500 turbines van 12 MW zouden kunnen genereren. Het is genoeg om op een warme zomerdag te voldoen aan de huidige piekbehoefte aan elektriciteit in de staat New York. Voeg daar de elektriciteit aan toe die nodig is om benzineauto’s en aardgasovens en kachels te vervangen, te voldoen aan de stijgende vraag naar AI, datacenters en streaming video, en om back-upbatterijen op netniveau op te laden – en New York alleen al zou waarschijnlijk 10.000 offshore-turbines van 12 MW nodig hebben. “”

  ALS HET WAAIT en dat is niet vaak , hetgeen aansluit bij het kattenverhaaltje van gisteren dat niemand leuk vond ( heeft u het boek van uw vereniging nu al besteld ? ) namelijk het feit dat – alleen al voor het streamen van kattenfilmjes- er 10 tallen centrales zullen draaien op volle toeren wereldwijd.

  Ter herinnering: in de film die het Manhatten institute liet maken over de onmogelijkheid van de energietransitie als het gaat over grondstoffen, wordt melding gemaakt van het energieverbruik van Internet. Dat zou gelijk staan aan het totale verbruik van een land als Japan en razendsnel stijgend .

  Het enige wat de voortgaande digitale revolutie zal stoppen is, wanneer de voorraden fossiele brandstoffen zullen zijn uitgeput . ( wanneer het méér dan een ton kolen vergt om een ton kolen te delven of meer dat een vat olie om een vat olie op te pompen en de gaskraan werd dicht gedraaid door Veilbrief )

  Dat punt op de horizon komt nóg sneller dichterbij als gevolg van de ultieme en megalomane verspilling aan de bouw van ‘hernieuwbare ‘ bronnen, waarvan de energetische winst en verlies-rekening van de bouw , maar vooral het afbreken, opruimen en verwerken van het afval, bloedrood kleurt, terwijl ‘ the mob ‘ onverbiddelijk oprukt .

  8
  1
  • Bas 10 apr 2024 om 13:15- Antwoorden

   Bert,
   Wij verbruiken grootte ordes meer grondstoffen voor auto’s, die ook nog veel korter meegaan en dan ook nog meer onderhoud nodig hebben (ook omdat ze onregelmatig kapot gaan).

   Windmolens draaien >90% van de tijd. Het is maar zelden windstil in de hogere luchtlagen.
   NB.
   Een CF van 60% betekent niet dat de molen 40% van de tijd stilstaat (zoals velen abusievelijk denken).
   Als het windstil is dan is het mooi weer en produceren zonnepanelen maximaal (alleen tijdens de nacht niet maar dat kunnen we gemakkelijk overbruggen)

   Verspilling is verder gaan met kernenergie. Immers:
   – het economisch winbare uraniumerts is met het huidig verbruikstempo over 80jaar op
   – kernenergie laat een dodelijk stralende afvalberg na voor onze nakomelingen tot 100.000jaar
   – afgelopen decennia is gebleken dat er 1% kans is dat een kernreactor eindigt in een catastrofale ontploffing waardoor een gebied ter grootte van een provincie moet worden ontruimt….
   en er naar schatting 4000 (IAEA in 2006) tot 1miljoen (New York Academy of Sciences) stralingsdoden vallen (in NL waarschijnlijk veel meer omdat ons land ~100 keer dichter is bevolkt.

   Ik begrijp niet dat mensen kiezen voor een techniek die meer dan 4keer duurdere stroom produceert en dergelijk hoge gezondheidsrisico’s oplevert. Ook al omdat zelfs goed draaiende kerncentrales stralingsdoden veroorzaken.

   2
   16
   • nico 10 apr 2024 om 23:58

    Bas , in het verleden hebben we al 1800 ontplofte centrales gehad , in de vorm van kernproeven. Die troep zit nog steeds in onze leefomgeving , niemand die zich kennelijk daarom bekommert .

    0
    2
 3. F.W.Popma 10 apr 2024 om 08:49- Antwoorden

  Je moet wat. De trein is gaan rijden en tijdens de rit komt men er achter dat de trein niet op tijd op het volgende station arriveert. Dus nog meer kolen op het vuur, totdat de cijfers van de manometer in het rode gebied komen en de machinist besluit van de trein te springen zijn passagiers in het onwetende laten. Met een grote knal springt de ketel uit elkaar en de trein ontspoort .

  Met andere woorden, men komt er langzaam achter dat wind niet de oplossing is, terug is een blamage, dus wij gaan er nog meer bouwen, en groter want dat komen wij misschien op tijd. Maar de tijd loopt door en langzaam realiseert men, of we stoppen met de waanzin of we proberen hoever wj kunnen gaan.
  Alleen al het feit hoeveel natuur er opgeofferd gaat worden is absurd, het kan niet meer zo zijn dat de natuur gered moet worden, die gaat er aan, denk maar aan alle ijzerertsmijnen. Hoeveel water is daar voor nodig. Ik denk dat de trein langzaam vaart gaat verminderen,

  31
  1
  • Cornelia 10 apr 2024 om 09:28- Antwoorden

   De tegenvallende opwek van energie door windmolens maskeren door meer en grotere molens neer te zetten.
   Zoiets bedenk je alleen als je geen benul van techniek hebt.

   29
   1
   • Bas 10 apr 2024 om 11:34

    Grotere windmolen is in principe een lagere kostprijs van de geproduceerde stroom.
    Immers de onderhoudskosten nemen nauwelijks toe, terwijl de CF wel toeneemt.
    De CF neemt o.a. toe omdat de grotere molen hogere luchtlagen aanboort = meer wind en stabielere wind.

    0
    29
   • Hans Erren 10 apr 2024 om 15:54

    Bas het gaat hier over de constructie van drijvende eiffeltorens die nog moeten draaien ook en zware sormen moeten kunnen weerstaan.

    8
    0
  • Bas 10 apr 2024 om 11:31- Antwoorden

   De uitrol van wind is zich aan het versnellen. Vooral bij offshore wind dankzij de grote kostprijsdalingen!
   Ook China is inmiddels groots bezig.
   USA loopt stevig achter.

   0
   30
   • Cornelia 10 apr 2024 om 12:30

    Het eind van het leven op aarde, alle vogels en insecten zullen worden vermalen.

    11
    0
   • Bas 10 apr 2024 om 12:54

    @Cornelia,
    Vogels ontwijken windmolens vlgs gedegen onderzoek.
    https://nieuws.eneco.nl/meeuwen-ontwijken-windturbines-eneco-luchterduinen-vaker-dan-gedacht/
    enz.
    Er zijn maar weinig insecten die zo hoog vliegen….

    0
    14
   • Theo 10 apr 2024 om 13:44

    Daarom is het buizerd bestand op plaatsen waar molens staan in Duitsland ook gedaald, daarom vliegen vleermuizen zich ook nog te pletter.

    Een buizerd kijkt omlaag en daarom vliegt hij er in, algemeen bekend, maar de molen-lobby wil dat niet weten.

    Trouwens bepaalde gieren doen dat ook, zijn ze gesignaleerd dan kunnen ze de molens stilzetten tijden het broedseizoen.

    Zo zit dat.

    14
    0
 4. Theo 10 apr 2024 om 09:00- Antwoorden

  Wat een onzinnige dure projecten allemaal, en geen een van al die geweldige onderzoekers heeft eens onderzocht wat deze onzin allemaal op het klimaat, weer, voor uitwerkingen heeft.

  En wat te denken van steeds meer uitbuiting van de mensen waar ze de grondstoffen delven, zelfs in Indonesië doen ze dat nu.
  Die dat allemaal doen met mensen moeten branden in de Hel tot de eeuwigheid.

  Ik vermoed dat straks alleen nog maar mensen die er warmpjes bij zitten energie kunnen betalen, alles gaat heel langzaam die kant op.
  Gisteren hoorde ik weer dat de laagst verdienende er geen cent bij krijgen, terwijl het zogenaamde betere volk zich goed zegend.

  Hier kunnen de electrische rijders weer blijven rijden zonder belasting, dit is weer verlengt voor hun terwijl al de andere het geld moeten gaan ophoesten anders zijn ze bang dat de EV rijder overstapt op brandstof.
  Er werd gezegd hoe dan ook de co2 omlaag moet en de overheid hier heel veel geld voor nodig heeft, nou dan weet je toch al genoeg.

  Dus heel simpel, al die anderen jagen we door onbetaalbaar rijden uit hun auto, vies smerig volk is het hier aan de Nederlandse regering.
  Ik snap nu beter dan ooit waarom de burger totaal geen vertrouwen meer heeft in de regering en dat zich steeds meer groeperingen gaan afzetten tegen de opgedrongen regels.

  Ze zijn compleet aan het doorslaan in heel veel landen dat is duidelijk.

  Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naar toe, Frans Halsema en Jenny Arean.

  34
  2
  • Bas 10 apr 2024 om 11:40- Antwoorden

   “geen een van al die geweldige onderzoekers heeft eens onderzocht wat deze onzin allemaal op het klimaat, weer, voor uitwerkingen heeft.”
   Dat is niet waar.
   Bijv.
   Er is in de VS onderzocht wat de klimaat effecten zouden zijn als heel de VS volgezet wordt met windmolens = een gigantisch windmolen park.
   Blijkt dat de temperatuur in de VS ~0,3grC zou stijgen en die op de Noordpool / Groenland een paar graden daalt.
   Reden de warme lucht in de VS kan de poolgebieden minder goed opwarmen want minder wind.

   Overigens zouden windmolens op 1% van het grondgebied al een veelvoud produceren van de energie die VS verbruikt.

   1
   18
   • Theo 10 apr 2024 om 12:07

    Volgens het KNMI gaat wel degelijk het weer verranderen door windmolens, en hoe meer windmolens hoe meer het weer gaat verrverranderen, er treed afname wind en menging op, bij nog hogere windmolens zal dit ook met de hogere luchtlagen gebeuren.
    De invloed is alleen bij windparken.

    Er lopen nu inderdaad veel studies wat er gaat gebeuren als de wereld overgaat naar windmolens, daar op de eerste plaats veel gebieden komen waar de wind zal afnemen, en aangezien dat wind stormen en zelfs orkanen goed zijn voor de natuur mag dit niet verstoord worden.

    Voor klimaatverandering zou het weer niet directe gevolgen hebben.

    11
    1
   • JPS 10 apr 2024 om 12:17

    Bas 10 apr 2024 om 11:34
    Grotere windmolen is in principe een lagere kostprijs van de geproduceerde stroom.
    Immers de onderhoudskosten nemen nauwelijks toe, terwijl de CF wel toeneemt.
    De CF neemt o.a. toe omdat de grotere molen hogere luchtlagen aanboort = meer wind en stabielere wind.

    Grotere molens hebben meer wind nodig om ooit op gang te komen en staan vaker stil: ballon – skippybal, welke waait eerder weg en blijft langer rollen?
    Die hogere luchtlagen (250 meter) bevatten nauwelijks meer wind dan tussen 150 en 200 meter, daarvoor moet je 1000 meter of hoger zitten.
    Dat noemen we wrijvingslaag in de meteo.
    De kostprijs van nog hogere molens neemt drastisch toe en de kWh prijs dus ook.
    Gelukkig laat je zien daar allemaal geen verstand van te hebben.

    16
    1
   • Bas 10 apr 2024 om 12:48

    @Theo,
    “Er lopen nu inderdaad veel studies wat er gaat gebeuren als de wereld overgaat naar windmolens,”
    Ik heb er jaren terug maar een gezien. En die heb samengevat.
    Kun je een aantal van die studies geven? Graag.

    IK heb geen enkele serieuze berekening gezien van ons KNMI?

    @JPS
    Verdiep je eens in windmolens. Grotere molens hebben veel groter en vooral langere wieken en komen dus eerder op gang, wat overigens niet relevant is. Het gaat om de productie.

    0
    12
 5. Johan D. 10 apr 2024 om 09:15- Antwoorden

  Al vele malen is hier voorgerekend hoeveel grondstoffen er nodig zijn om tot een totale elektrificatie van de wereld te komen. Het gaat dan niet alleen over koper, maar ook over zink, aluminium, kobalt, REM’s, zilver etc.etc.
  De berekening is niet moeilijk: Hoeveel energie gaan we verbruiken en hoeveel windmolens en zonnecellen zijn daar voor nodig. De hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn voor de productie van die windmolens en zonnecellen zijn ook te berekenen. Tel daarbij op de grondstoffen voor alles wat batterijen nodig heeft.
  Zo uit de losse pols denk ik dat de mijnbouw vertwintigvoudigen moet om al deze grondstoffen aan te kunnen slepen. Oh, en dan zit er ook nog een energievretend proces tussen grondstof (erts) en eindproduct.

  Bas, kom maar op met je exacte berekeningen!

  19
  2
  • Cornelia 10 apr 2024 om 09:31- Antwoorden

   De klimaatwaanzinnigen denken dat het een eenmalige uitgave is, daarna is er levenslang gratis stroom.

   23
   1
  • Ronnie 10 apr 2024 om 11:24- Antwoorden

   Er moet bijvoorbeeld 1000x meer lithium gedolven worden dan men vandaag de dag doet. De hele wereld wordt een grote mijn.

   12
   1
  • Peter van Beurden 10 apr 2024 om 11:34- Antwoorden

   Johan D.
   Bas en berekeningen. Vergeet het maar. Illusies en toekomstmuziek is meer zijn ding. Met de landschaps- en leefmilieuvervuiling die daar bij hoort. Ziende blind en horende doof en rekenend onkundig merk je daar niks van.

   9
   1
  • Bas 10 apr 2024 om 11:43- Antwoorden

   @Johan,
   Ik ga een paar artikelen schrijven gebaseerd op de feiten..
   Hoop dat ze hier geplaatst worden.

   3
   9
   • Theo 10 apr 2024 om 12:14

    Als je er maar alle links bij zet waar je die informatie vandaan haalt, en dus niet van de wind-lobby zelf, maar van gedegen onderzoek.

    En zeker niet van je zelf.

    Ik laat me verrassen want dat plaatsen hier zal niet zo een probleem zijn lijkt me mits je groot alarmisme weglaat.

    Ook ben ik benieuwd waar alle grondstoffen vandaan komen, en wie ze delft onder en wat voor omstandigheden, heel belangrijk vind ik dat.
    Je zult zelf maar in die rotzooi moeten werken, dan piep je wel anders.

    11
    1
   • Bas 10 apr 2024 om 12:40

    @Theo,
    “benieuwd waar alle grondstoffen vandaan komen”
    Ik niet. Het is een non-issue.
    Vergelijk de hoeveelheid grondstoffen die wij verbruiken voor de productie van auto’s, met die voor de benodigde windmolens, enz.

    1
    13
   • Theo 10 apr 2024 om 12:57

    Aan mijn auto kleeft geen bloed door grondstoffen.

    Dat mag trouwens ook helemaal niet, schijnbaar mag dat voor hernieuwbare zooi, of wat dat hernieuwbare ook werkelijk mag betekenen wel.

    Zorg maar dat je artikel klopt anders zul je de nodige reacties hier kunnen verwachten

    6
    2
   • Johan D. 10 apr 2024 om 13:02

    Auto’s worden grotendeels gerecycled. De productie houdt daar al rekening mee.
    Windmolenwieken is een probleem. Toevoegen aan beton is een niche markt. Ook het beton in de bodem is niet makkelijk te verwijderen.
    Wist je trouwens dat er ca. 1600 recepturen bestaan voor het maken van beton?

    5
    1
   • Bas 10 apr 2024 om 13:24

    @Johan,
    We zijn het dus eens dat de rest van de windmolens goed gerecycled kunnen worden, net als auto’s.
    Windmolen wieken gaan normaliter >30jaar mee. Dat halen auto’s niet.
    Naast bewapening in beton zijn er overigens nog wat toepassingen (mede omdat het materiaal zo sterk is)..

    1
    11
   • Rob 10 apr 2024 om 15:37

    Toyota bouwt momenteel de duurzaamste en gebruiksvriendelijkste auto ter wereld, en dat is geen elektrische maar gewoon een hybride.

    4
    2
   • Cornelia 10 apr 2024 om 16:15

    Je zou denken… iemand met ZOVEEL verstand van zon en winenergie zou een TOPBAAN in die sector hebben, gezien de tijd die Bas besteedt aan het aantal reacties per dag dat is niet het geval.

    Rijst de vraag; WAAROM NIET?

    9
    1
 6. Cornelia 10 apr 2024 om 09:36- Antwoorden

  Die Golf van Mexico waar de een na de andere orkaan ontstaat?
  Dat wordt nog lachen. De diepte is trouwens dik 4 Km.
  Dat worden erg lange palen.

  16
  2
  • Bas 10 apr 2024 om 12:38- Antwoorden

   Cornelia,
   Die windmolens staan op één of drie verticaal in zee stekende drijvende buizen (~100m diep).
   In het algemeen is de buis onderin op ~100m diepte verzwaard met ballast zodat het platform ook bij orkanen stabiel blijft.
   Onderaan worden ankerkabels bevestigd die schuin naar de zeebodem lopen.

   Die constructie werkt naar mijn idee goed tot een zee diepte van 1000m o.i.d.

   1
   10
   • Cornelia 10 apr 2024 om 16:24

    100 meter onderwater, 250 meter daarboven = totale lengte 350 meter, wat is de diameter? we hebben het niet over rietjes denk ik. :)
    Langer dan 1000 Meter dan weegt de ankerketting meer dan het drijfvermogen en zinken de molens.
    Kom op Bas, denk nou eens even na man, fantaseer er niet zo op los.
    Wie gaat daar in investeren? reken voor het gemak eens alle kosten uit, een molen van 250 meter hoog drijvend en met 4 ankerkettingen vergrendeld in 1000 meter diep water.
    En we sluiten ze aan op het eerst voorhanden zijn de diepzee onderstation, of werken ze draadloos?

    7
    0
 7. EaB 10 apr 2024 om 09:46- Antwoorden

  Projecten voor schone waterstof vallen bij bosjes om: ’Economisch niet levensvatbaar’

  THEO BESTEMAN

  Aangepast: 33 min geleden37 min geledenin FINANCIEEL

  AMSTERDAM – In Europa stokken prestigieuze waterstofprojecten. De kosten blijken te hoog, terwijl er nog onvoldoende kopers zijn en overheden volgens de bedrijven geen zekerheid voor de langere termijn afgeven.

  Groene waterstof zou de toekomst zijn, maar zonder veel subsidie komt weinig van de grond. Projecten sneuvelen overal.
  © ANP/HH

  Groene waterstof zou de toekomst zijn, maar zonder veel subsidie komt weinig van de grond. Projecten sneuvelen overal.

  Het plan van Shell, Engie en Vopak bijvoorbeeld, om 400 megawatt aan groene waterstof te helpen produceren in Portugal voor transport naar de Nederlandse markt, is in stilte gestopt.

  Het zou vanaf 2028 groene waterstof, een energiedrager geproduceerd uit zon- en windenergie, gaan leveren. Het project H2Sines.Rdam kwam nog in aanmerking voor een miljoenensubsidie van het Europese Innovatiefonds, maar is afgebouwd.

  BEKIJK OOK:

  Energieleverancier Uniper stelt waterstoffabriek Rotterdam uit: ’Te duur, te veel onzekerheid’
  Er is momenteel nog onvoldoende vraag vanuit de industrie zichtbaar in de markt, en ook duidelijke regelgeving waarmee de bedrijven kunnen verduurzamen ontbreekt, stellen zij. Onder de streep is het voorlopig een te risicovol project geworden.

  Geen schepen
  Energiebedrijf Engie stelt dat het voorlopig is gestopt, ook vanwege een gebrek aan infrastructuur om de waterstof naar Nederland te krijgen. Het ingenieursbureau werkend voor Engie, Tractebel, constateerde dat er een gebrek aan schepen is die de grote hoeveelheden waterstof kunnen vervoeren.

  In 2023 reserveerde het kabinet €9 miljard uit het Klimaatfonds voor het ‘opschalen van de waterstofmarkt’, maar een groot aantal projecten verzandt nu.

  Maandag bevestigde ook het Duitse energiebedrijf Uniper dat het zijn waterstofproject op de Maasvlakte naast zijn energiecentrale stopt. Ook daar is nog onvoldoende klandizie voor de dure groene waterstof. Tegelijkertijd biedt de overheid onvoldoende garanties om het project H2Maasvlakte de komende tijd alsnog te kunnen starten, aldus Uniper.

  „Na het voltooien van een haalbaarheidsstudie met onze consortiumpartners hebben we ons teruggetrokken uit het project in Portugal omdat we tot de conclusie kwamen dat het economisch niet levensvatbaar was”, zo meldt het Britse Shell. Dat bouwt in Nederland wel door aan een elektrolyse-fabriek met 200 megawatt capaciteit, de grootste in Europa. Tata Steel wilde over op groene waterstof, maar heeft de ambitie verlaagd: het gebruikt eerst grijze waterstof, geproduceerd met gas.

  BEKIJK OOK:

  Eneco stapt uit race om bouw windmolenparken op zee: ’Risico’s te groot’
  Eerst ammoniak
  Na ondertekening van de klimaatakkoorden, gaan industrie en huishoudens over van kolen, olie en gas naar duurzamere energie die minder uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Veel industrie tekende aanvankelijk voor de ontwikkeling van waterstof, maar ziet voorlopig meer in ammoniak.

  In Chemiepark Delfzijl blies HyCC eind vorig jaar een fabriek af, voorlopig. De ontwikkelingen in de waterstofmarkt gaan namelijk trager dan gedacht, aldus HyCC.

  In Duitsland stelde het kabinet dinsdag een gepland netwerk voor waterstofpijpleidingen ter waarde van €20 miljard met vijf jaar uit. Voor het netwerk van 9700 kilometer is voor de oorspronkelijk geplande startdatum 2032 onvoldoende geld, aldus Robert Habeck, minister van Energie en Klimaat (De Groenen).

  BEKIJK OOK:

  MAN gaat waterstoftrucks verkopen in Nederland; ’niet inzetbaar voor al het transport’
  Producent SSE zei eind maart dat productie van waterstof in zijn offshore park Gordonbush voor de Schotse kust wordt geschrapt. De kosten zijn te hoog. Het Zweedse Vattenfall heeft half maart zijn proefproject voor offshore waterstof bij Schotland gestopt, ondanks £9,3 miljoen overheidssteun. Zijn elektrolyser zou oorspronkelijk in 2025 draaien op een van de turbines.

  Belgische methanol
  En begin februari meldde de haven van Antwerpen dat de voorbereiding om van groene waterstof het industrieel veel gevraagde methanol te maken is gestaakt. De betrokken ondernemingen noemden ook daar de opgelopen kosten als belangrijkste reden.

  BEKIJK OOK:

  ’Vliegticket wordt ten minste dubbel zo duur door vergroening luchtvaart’
  In november 2023 zette Shell, met Uniper en SSE, al het project Cavendish in Zuidoost-Engeland in de ijskast. Dat zou vanaf 2027 al waterstof produceren.

  „Elektrolysers, die veel goedkoper moeten worden om groene waterstof competitief te maken, zijn de laatste jaren juist duurder geworden”, waarschuwde energie-expert Jilles van den Beukel eerder. „De industriële vraag naar het relatief dure groene waterstof komt slechts moeizaam op gang.”

  https://www.telegraaf.nl/financieel/1890120946/projecten-voor-schone-waterstof-vallen-bij-bosjes-om-economisch-niet-levensvatbaar

  20
  1
  • johan van Leeuwen 10 apr 2024 om 09:54- Antwoorden

   Investeren in wind is een soort van tulpengekte zal later blijken.

   14
   1
   • Bas 11 apr 2024 om 09:10

    Het verschil is dat windmolens iets echt nuttigs produceert: elektriciteit, en de tulpen niets.
    Bovendien doet offshore wind dat inmiddels veel goedkoper dan de klassieke methoden!
    En iedereen wil graag goedkopere elektriciteit.

    0
    1
  • Cornelia 10 apr 2024 om 09:57- Antwoorden

   Het wachten is op een elektrolyser voor thuis, die kan dan naast de accu hangen… -o_

   5
   1
   • Theo 10 apr 2024 om 10:40

    Het is wachten hoe lang er nog stroom uit het stopcontact komt.

    Weet je ook dat ze in Duitsland al kastjes in de meterkast hebben waar je dan b.v voor 25 euro stroom kunt kopen. Oftewel als je weer wat geld over hebt kun je de was doen of tv kijken.

    Dat noemen ze energie armoede systeem.

    Kwartje voor te bellen in de automaat of dubbeltje weet je nog.

    Deze tijden komen terug, wacht maar.

    De enige oplossing zijn kerncenntrales en uranium verrijking centrales.

    Zeg maar niks Gresnigt want ik weet je antwoord al.

    20
    1
   • Peter o 10 apr 2024 om 11:58

    Hang maar in een museum

    5
    0
   • Bas 11 apr 2024 om 09:12

    @Theo,
    Dat was ooit in Dld, maar heb ik de laatste jaren niet meer gezien.

    0
    1
   • Theo 11 apr 2024 om 09:59

    Ga je bij iedereen in de meterkast kijken.

    Man er worden steeds meer van die dingen geplaatst daar, dit is de enige manier tegen mensen die anders zwaar in de problemen komen door wanbetaling.

    Niet voor niets is er zoveel energie armoede in Duitsland, en ook gewone stille armoede.

    Er is zelfs geen AOW bij hun, als je niet kunt leven van je pensioen heb je vette pech, dacht je dat er voor niets zoveel bejaarden nog een kleine baan erbij hebben.
    Ze zouden zich moeten schamen in dat land.

    0
    0
  • Paul Bouwmeester 10 apr 2024 om 09:57- Antwoorden

   EAB, waarom maak je hier niet even een fatsoenlijk artikel van voor Climategate, compleet met verwijzingen.

   Misschien mag je het van Hans plaatsen onde pseudoniem.

   8
   1
   • AnthonyF 10 apr 2024 om 11:35

    Paul, op zich is de bijdrage van EaB al duidelijk genoeg.

    Een beetje fatsoeneren zou wellicht nog duidelijker zijn en ik ben ervan overtuigd dat EaB daar absoluut geen pseudoniem voor nodig heeft.

    4
    0
  • Bas 10 apr 2024 om 11:27- Antwoorden

   Het lijkt mij dat Uniper heeft moeten constateren dat Shell hen voor is geweest met de reserveringen voor een grote groene waterstof fabriek vlakbij het hoogspanningsstation op Maasvlakte2 waar veel offshore windkabels aan land komen….

   1
   11
 8. Ed Zuiderwijk 10 apr 2024 om 09:46- Antwoorden

  Offshore wind energie is een geweldige manier om inflatie te beteugelen. Het is pure kapitaalvernietiging, want na 5 jaar gaan al die bedrijven op de fles en worden de platforms schroothopen, maar de productie in de economie als geheel wordt vrijwel niet beïnvloed. Er verdwijnt dus fiat geld uit de economie, wat de inflatie zal drukken. Hetzelfde effect zou bereikt worden als de ECB briefjes van 100E inneemt en regelrecht in de kachel gooit.

  12
  1
 9. Johan D. 10 apr 2024 om 09:58- Antwoorden

  Uit de Telegraaf van vandaag: “Projecten voor schone waterstof vallen bij bosjes om: Economisch niet levensvatbaar.”

  Het blijkt dat waterstofgas een vorm van gebakken lucht is, alleen gevaarlijker vanwege het brandgevaar en duurder vanwege de hoge kosten.

  Kom er maar in Bas!

  14
  1
 10. EaB 10 apr 2024 om 10:06- Antwoorden

  Als drijvende diepzee windplatforms werkelijk niet zouden werken is dit weer een ondersteuning voor de democraten in de november verkiezingen. Er bestaat dan een reële kans dat trump er zo maar mee stopt ondanks alle afspraken. De inflation reduction act waardoor er nu een dikke 300 miljard naar klimaat moet kan door de democraten worden uitgebreid naar zeker een nul er achter om het klimaat echt aan te pakken. Trump zou daar ook een nul van kunnen maken voor het totaal waardoor miljoenen activisten brodeloos gemaakt worden.

  7
  1
 11. Rene MH Giesen 10 apr 2024 om 10:11- Antwoorden

  In Haarlem waar al een aantal jaren een stuk of vier windmolens er nutteloos bij staan gebeurt dus niet veel op het gebied van vooruitstrevende windenergie, daarentegen is er wel een Burgerberaad om die gruwelijke CO2 ellende even mores te leren middels uistootverlaging.

  Het Burgerberaad bestaande uit zo’n 100 mensen hebben een aantal adviezen bedacht waarvan de gemeente Haarlem er 23 van de 25 aannam. Dat wil zeggen “overnemen betekent: “we staan positief tegenover de geest van het voorstel” aldus wethouder Berkhout. Om nu de zaak “warm” te houden is er nu ook een Taskforce van zeven personen, die de gemeente in de gaten gaat houden. Drie ervan wilden hun enthousiasme wel kenbaar maken in het HD. Enige uitlatingen van de drie bestonden uit; “bepleit een zeer klimaatbewust leven’, “echt geen kenner (waarvan?)” en “geloofd er geen bal van dat mensen moeten consuminderen”.

  Op de bijgevoegde foto staan de drie er vrolijk lachend en kleurijk gekleed op. De kop van dit artikel in het HD luidt “Tasforce heeft begrip voor de gemeente”.

  Vrijdag aanstaande gaat ER Haarlem demonstreren bij het Provinciehuis. Zelf heb ik dan helaas verplichtingen elders, had het graag gezien.

  Jullie lezen het, behalve dat het wat geld kost gaat er hier in Haarlem gelukkig weing mis.

  7
  1
  • Bas 10 apr 2024 om 12:07- Antwoorden

   Dat “consuminderen” is inderdaad onzin als wij onze stroom gaan opwekken met hernieuwbare en er voor zorgen dat kernenergie geen serieus aandeel krijgt in onze stroomvoorziening.

   2
   10
 12. Johan D. 10 apr 2024 om 10:26- Antwoorden

  Twee vragen over waterstofgas:
  1. Waar komt het water vandaan dat benodigd is om waterstofgas te maken? Het schijnt dat er een dringend water tekort is in Nederland, of dat het aanstaande is. Zouden de waterbedrijven al voorsorteren op de ‘waterstofeconomie’?
  2. Ontstaan bij de verbranding van waterstofgas in gewone lucht tevens NOX’en vanwege de hoge verbrandingstemperatuur?

  6
  1
  • Bas 10 apr 2024 om 12:18- Antwoorden

   1. Het water wordt gezuiverd voordat het wordt omgezet in H2.
   Dat zuiveren is niet duur.
   Er zijn zelfs plannen om dat met zeewater op zee direct bij de windmolens te doen.
   Dan kan een tanker het vandaar meenem naar Europa.

   2. Dat weet ik niet.
   Maar we gaan het waterstofgas komende jaren niet verbranden in een stoomketel en dan die stoom in een dure turbine-generator combinatie (met personeel om het nog duurder te maken) omzetten in elektriciteit.
   We gaan brandstof cellen inzetten zoals ook in waterstof auto’s zoals de Hyundai Nexo, de Toyota Mirai, enz.
   Rendement ~60%. Goed te automatiseren. Alleen wat onderhoudspersoneel nodig.

   0
   9
   • Cornelia 10 apr 2024 om 20:03

    Ik weet niet meer wat ik op zulke onzin moet schrijven, ik zie allemaal onzinnige zaken, water zuiveren is niet duur, met tankers vervoeren over duizenden km. dat klinkt niet goedkoop lijkt mij. En die auto’s met brandstofcellen, die zogenaamd alleen wat onderhoudspersoneel nodig hebben, de meeste van die auto’s zijn peperdure rijdende testlaboratoriums die enorme bedragen aan investeringen kosten, hoeveel van die auto’s rijden er al standaard vanaf de dealer rond? Niet een, de kans dat je in ons vooruitlopend land een auto met waterstof cel tegenkomt is ongeveer net zo groot als dat je een aanrijding met Koningin Maxima krijgt.

    2
    0
   • Cornelia 10 apr 2024 om 20:08

    Genoemde auto’s zijn er volgens de dealers vanaf 70.000 euro, ik heb er nog nooit een zien rijden.
    Het is twee keer zo duur als een Tesla 3.

    2
    0
 13. Bas 10 apr 2024 om 10:31- Antwoorden

  Poneren van ongebreidelde & ongefundeerde toename van de elektriciteitsbehoefte is tegenwoordig de ingang om te stellen dat kernenergie noodzakelijk is.
  Als die toename zou optreden dan kunnen we daar veel goedkoper en sneller aan tegemoetkomen middels wind, zon & aanvullingen.
  Bovendien blijkt met de distributie van de opwek over het land de behoefte aan stroom eerder af te nemen in plaats van toe te nemen.

  Met wind & zon is nieuwe capaciteit van 2GW binnen ~4jaar gebouwd, bij kerncentrales kost dat in westerse landen >20jaar. Die komen als mosterd na de maaltijd.

  Bovendien kost stroom opgewekt met nieuwe kernenergie 20cent/KWh en is die prijs aan het toenemen,
  en die middels wind & zon & aanvullingen ~5cent/KWh en is die aan het afnemen.

  Verder laat kernenergie langdurig (>100.000jaar) radioactief kernafval achter waarvoor niemand na >60jaar hier een oplossing heeft gevonden.
  Alleen wat onzinnige ideeën zoals gat boren van 12km diep, vergetend dat de diepe ondergrond veel beweging is)
  Ideeën zoals opbergen in andere landen (bijv. Atacama woestijn, bijna geen neerslag) kunnen ook al niet vanwege de internationale verdragen…

  1
  13
  • Johan D. 10 apr 2024 om 11:29- Antwoorden

   “Poneren van ongebreidelde & ongefundeerde toename van de elektriciteitsbehoefte is tegenwoordig de ingang om te stellen dat kernenergie noodzakelijk is.”
   Nu glijdt je wel even uit over je eigen inzichten. Als alles wat nu op fossiele brandstoffen werkt, moet worden omgezet naar elektriciteit, dan is dat een enorme toename van de elektriciteitsbehoefte. Dat is géén ongefundeerd toename en ook géén ongefundeerde mening. Ongebreideld is het wel.

   9
   0
   • Bas 10 apr 2024 om 12:26

    Als je goed kunt rekenen dan kom je op iets als een verdubbeling van het huidig elektriciteitsverbruik.
    Een paar factoren:
    – brandstof motoren rendement ~25, elektro motoren rendement ~95%.
    – aardgas gestookte verwarmingsketel rendement ~100%, elektrische warmtepomp rendement ~400%.

    Waarom dacht je dat het elektriciteitsverbruik is gedaald ondanks veel meer elektrische auto’s en warmtepompen?
    Van 114 TWh in 2021 naar 109 TWh in 2023. Daling 3,8% in 2 jaar.

    0
    9
   • Johan D. 10 apr 2024 om 13:04

    En in de rest van de wereld met een paar miljard inwoners die ook gebruik willen gaan maken van ‘goedkope’ stroom?

    5
    0
   • Bas 10 apr 2024 om 13:52

    @Johan,
    In de rest van de wereld schijnt de zon ook en waait het ook.
    In vergelijking met brandstof auto’s en verwarming en kernenergie, komt wind, zon + aanvullingen er absoluut beter uit!
    Daarom neemt de rol van wind en zon overal ook zo sterk toe.

    Zelfs op Vuurland, N.Zeeland, Vietnam, heb ik al windmolens zien staan.
    En we staan pas aan het begin…
    o.a. omdat elektriciteit middels wind+zon+aanvulling zoveel goedkoper is.

    0
    8
 14. Bas 10 apr 2024 om 11:23- Antwoorden

  Gaande het verhaal verliest de auteur alle realiteitszin om zijn kruistocht maar kracht te kunnen bijzetten.
  Bijv:
  “Ondergrondse en halfafzinkbare constructies voor de kleinere diepwaterturbines van 2,0–9,5 MW wegen 2.000 tot 8.000 ton…. enz”
  Er staat op de Noordzee voor de kust van Schotland al een drijvend offshore windpark (van Equinor). De molens staan op een lange buis diep omlaag met ballast onderin voor de stabiliteit, ankerkabels lopen schuin weg naar de zeebodem).
  France is bezig met drijvende windturbines (omdat de zee voor grote delen van zijn kust diep is).

  “Het is even ondenkbaar dat ze grote stormen zouden kunnen overleven.”
  Dat doen ze wel! Daarom is China ook bezig met de verdere uitrol in de Z.Chinese zee ondanks de orkanen…
  De windmolens voor het eerste USA offshore windpark zijn trouwens door de Fransen gebouwd en geïnstalleerd vanuit France (vanwege de Jones act mocht het installatie schip geen USA haven binnnenlopen of support krijgen vanuit een USA haven).

  Het gaat over de kosten maar daar heeft de auteur het niet over.
  Vanwege de kosten wordt kernenergie ook in de VS geleidelijk uitgefaseerd.
  Het aandeel bij de stroom opwek in de VS is inmiddels gedaald naar 23%.
  Het aantal kerncentrales blijft ook in de VS dalen. Ooit 114 nu nog 94.

  0
  14
  • Ronnie 10 apr 2024 om 11:28- Antwoorden

   Upcoming comedian, die Bas.

   9
   0
 15. AnthonyF 10 apr 2024 om 11:54- Antwoorden

  Hoopvol en nu maar hopen dat de klimaatidioten van de Groene Khmer dit goede voorbeeld gaan volgen:

  https://www.dumpert.nl/?selectedId=100089496_f681fb90

  Kunnen ze Baudet niet meenemen?

  https://www.rd.nl/artikel/925773-politici-verontwaardigd-over-bevrijdingsdag-poster-fvd

  Blijft toch een raadsel he, die verkiezingsuitslag van 22 nov. j.l.?

  3
  6
 16. AnthonyF 10 apr 2024 om 11:59- Antwoorden

  Rutte IV haalt nu alles uit de kast om de groene waan nog een beetje te rekken:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/159997477/ook-stekkerwagen-moet-wegentaks-betalen-maar-voordeel-wordt-verlengd

  4
  0
 17. nico 10 apr 2024 om 12:33- Antwoorden

  2030 , een zee zonder golven ?

  2
  0
 18. nico 10 apr 2024 om 12:42- Antwoorden

  O2 warmt op door UV straling en dat zorgt voor opwarming van de aarde. :-)

  3
  0
 19. Cornelia 10 apr 2024 om 12:44- Antwoorden

  Het is geen groene Khmer, het is Agenda 2030.
  Waar het FvD juist voor waarschuwt, dombo!

  9
  1
  • nico 10 apr 2024 om 16:02- Antwoorden

   Wil je even beroerd worden , moet hier niet naar kijken:

   https://archive.org/details/klaus-schwab-penetrate-cabinets

   De rillingen lopen over je rug.

   5
   0
   • Cornelia 10 apr 2024 om 16:34

    Inderdaad, alle westerse regringen zijn in handen van de global elite, als je niet bij die corrupte bende hoort, zoals FvD of PVV kom je nergens aan de bak, tenzij je exact doet wat ze zeggen.
    En dat zien we nu bij de PVV, geen rem op migratie, geen rem op zon en wind, geen rem op de rest van agenda 2030, geen nieuwe huizen, geen goedkopere energie, alles waar de PVV voor stond is overboord gegooid uit gefingeerde angst voor Timmermanss die exact hetzelfde programma gedraaid zou hebben.

    4
    1
 20. AnthonyF 10 apr 2024 om 14:30- Antwoorden

  Blijft toch raadselachtig dat 98% van meer dan 10 miljoen kiezers dat niet snapt.

  1
  2
  • Kees le Pair 10 apr 2024 om 21:17- Antwoorden

   Met 3 zetels heeft het FvD ca. 2% van de kiezers achter zich. Dat is, als ik het mij goed herinner precies het percentage verstandige mensen in Nederland. Klimaatalarmisten van het soort “correlatie CO2 en temperatuur” zullen daar “met hoge waarschijnlijkheid” causaliteit uit afleiden.

   2
   1
 21. Marcel 10 apr 2024 om 14:52- Antwoorden

  Hebben we het nog niet eens gehad over de verschrikkelijke uitwerkingen van Windmolens op hun omgeving.
  Ze lekken machineolie en 20% van de massa van de wieken slijt af. Die slijtage is fijnstof bestaande uit composietmaterialen. Er zit bijv. bisphenol-A in. 1 kg hiervan vernietigd 10 miljard liter drinkwater.
  Het is dus helemaal geen goed idee om dit soort windmolens te plaatsen, waar dan ook.

  6
  1
 22. Theo 11 apr 2024 om 11:54- Antwoorden

  Dat jij juist niet weet wat dat is, met je dikke verf, schrijf dat maar niet in je artikel.

  Zo een blad is gewoon een chemische vleugel.

  En aan de aerodynamica ontbreekt ook nog het een en ander waar ze juist stiller door worden en minder belast.

  Ik snap gewoonweg niet dat de ingenieurs dat nog steeds niet ontwikkelt hebben.

  1
  0

Geef een reactie