Donald Trump. Foto: Shutterstock.

Door Paul Driessen.

Ik verslikte me in mijn koffie toen ik de kop las: “Democraten wakkeren angst aan voor dictatuur van Trump om Biden een boost te geven.” Wat een schoolvoorbeeld van ‘projectie’, dacht ik, de psychologische term voor het afleiden van de aandacht van iemands eigen flagrante gedrag door te beweren dat iemand anders het doet.

Partijdige media en politici herhaalden de beschuldiging, en de Biden-campagne vond weerklank. .

In het belang van eerlijkheid en nauwkeurigheid is het dan passend om opnieuw te kijken naar de manieren waarop de regering-Biden, de Democraten en hun bondgenoten de afgelopen jaren tegen wannabe-dictators hebben gestreden en vrijheid, democratie en diversiteit in standpunten hebben verdedigd. (Of niet.) Bijvoorbeeld:

* Onophoudelijke Antifa-woede, rellen, razernij en juridische oorlogvoering tegen de ‘Rusland-samenspannende’ president Trump, vanaf zijn verkiezing en inauguratie gedurende en na zijn ambtstermijn.

* Sluitingen van scholen, parken en restaurants, “sociale afstand nemen” en “maskeradviezen”, mandaten voor “veilige en effectieve” inentingen met vaccins goedgekeurd met minimale studie onder “autorisaties voor noodgebruik”, en eindeloze verkeerde voorstelling van zaken en censuur door Biden-functionarissen en Democratische gouverneurs en ‘journalisten’ in naam van het voorkomen van Covid.

* Het openstellen van onze zuidgrens voor talloze miljoenen ‘niet-burgers zonder papieren’, voornamelijk Latijns-Amerikanen, maar ook Chinese agenten, drugssmokkelaars, sekshandelaren, terroristen en ziektedragers.

* Miljarden aan ‘kwijtschelding van studieschulden’, waardoor belastingbetalers worden gedwongen enorme leningen af te betalen aan afgestudeerden die moeite hebben om banen van zes cijfers te krijgen, ondanks prestigieuze diploma’s in genderstudies of gemeenschapsorganisatie.

* Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) en Environment Social Governance (ESG)-programma’s, van basisscholen, universiteiten tot rechtenstudies, en tot overheids- en bedrijfsarena’s – om ervoor te zorgen dat elk onderdeel van de samenleving de raciale, etnische en gender-proportionaliteit weerspiegelt, maar nooit standpunten of politieke diversiteit.

Deze en vele andere autoritaire acties hadden op talloze negatieve manieren invloed op de Amerikaanse samenleving, vrijheden, gezondheid en welvaart. Veel erger nog, veel progressieven en linksen hopen dat ze de weg zullen vrijmaken voor gehoorzaamheid aan nog meer dictatoriale mandaten die zijn afgekondigd in naam van het redden van onze planeet van vermeende rampen die worden veroorzaakt door de door fossiele brandstoffen, die tot klimaatverandering zouen leiden.

Weinigen zullen kibbelen over het feit dat president Biden federale werknemers opdracht heeft gegeven het openbaar vervoer te nemen, te fietsen of elektrische voertuigen te huren voor werkreizen, en virtuele vergaderingen te houden in plaats van persoonlijke bijeenkomsten.

Deze regels zullen zeker niet van toepassing zijn op wereldreizigers met privéjets zoals klimaatpaus John Kerry. En evenmin op EV’s die het milieu aantasten in  verre landen waar giftige vervuiling en kinderarbeid gepaard gaan met de mijnbouw en verwerking van grondstoffen om EV-accu’s te maken. Maar in ieder geval zullen sommige federale werknemers nu lijden onder de ongemakken die ze ons gewone mensen opleggen.

De eindeloze stortvloed van dictatoriale uitvoeringsbesluiten, regelgevende mandaten en verdraaide juridische herinterpretaties van Team Biden voor elektriciteitsopwekking, voertuigen, apparaten, landbouw, huisvesting en andere zaken hebben echter nu al invloed op onze industrieën, levensonderhoud, levensstandaard en fundamentele rechten en vrijheden.

Deze dictaten zijn bedoeld om ons te dwingen alles wat we nu met kolen, benzine, diesel of aardgas gebruiken, om te zetten in elektrische apparaten. De Verenigde Staten zullen binnenkort drie tot vier keer meer elektriciteit nodig hebben dan nu – en nog meer om de AI-revolutie aan te drijven.

Maar dezelfde bureaucraten sluiten kolen-, gas-, nucleaire en hydro-elektrische generatoren af, waardoor er een tekort aan elektriciteit zal ontstaan, voornamelijk opgewekt door weersafhankelijke windturbines en zonnepanelen, ondersteund door enorme accu’s, en dus niet beschikbaar of zelfs onbeschikbaar of onbetaalbaar zal zijn gedurende de koudste en warmste dagen, wanneer elektrische verwarming of airconditioning een kwestie van leven of dood wordt.

In feite zouden alleen al de accu’s ter ondersteuning van de elektriciteit in het hele land tot 290 biljoen dollar kosten (13 maal het bbp van de VS in 2021)! Voeg dat toe aan de wind-, zonne- en transmissiekosten, en de stroom om uw volledig elektrische huis, bedrijf, ziekenhuis, school of transport te laten draaien zal waarschijnlijk 30 tot 40 cent per kilowattuur kosten, in plaats van de 12 tot 15 cent die de gemiddelde Amerikaan nu betaalt.​

Het is een recept voor herhaalde black-outs, economische rampen – en niet-gekozen, onverantwoordelijke bureaucraten die elk aspect van ons leven op microniveau beheren: welke grootte huis kunnen we hebben; hoe warm of koel we het kunnen houden; welke auto’s we kunnen rijden en hoe ver, en of ook wij gedwongen zullen worden om te lopen, fietsen of de bus te nemen; hoeveel reizen we tijdens ons leven in straalvliegtuigen kunnen maken; welk voedsel we kunnen eten (hint: geen rundvlees); misschien zelfs hoeveel nieuwe kledingstukken we elk jaar “mogen” kopen!

Eerder deze maand stemde elke Republikein in het Huis van Afgevaardigden om de mandaten voor elektrische voertuigen van president Biden te blokkeren. Ze werden gesteund door slechts vijf Democraten. Dat betekent dat 197 Democraten zeggen dat Team Biden moet kunnen dicteren wat voor soort auto of vrachtwagen je mag besturen. En Donald Trump heeft dictatoriale neigingen?

De ecologische gevolgen van de VS en de rest van de wereld zullen even schadelijk en wijdverbreid zijn. Hier zijn er maar een paar.

Wind- en zonne-installaties, transmissielijnen en enorme accucomplexen zouden zich uitstrekken over miljoenen hectaren nu natuurgebied, leefgebieden voor wilde dieren en landbouwgrond. Een enkele zonne-installatie die in Virginia wordt voorgesteld, zou 3.000 hectare aan panelen omvatten op 21.000 hectare (meer dan de helft van het landoppervlak van Washington, DC). Het is slechts een van de tientallen zonne-energieplannen in Virginia, bovenop onshore en offshore windturbineprojecten.

De installaties “zullen miljoenen huizen van stroom voorzien”, beweren voorstanders. Misschien, maar alleen als de wind waait en de zon op optimale intensiteit schijnt… misschien 15-30% van het jaar op noordelijke breedtegraden, rekening houdend met wintersneeuw en zonlicht, wolken, nacht, windstilte en andere factoren.

Veel lokale bewoners en andere burgers willen deze enorme installaties niet in hun achtertuin; de vernietiging van habitats en vergezichten, het doden van vogels en vleermuizen, gezondheidsproblemen, elektriciteitskosten en verstoringen die daarmee gepaard gaan; of veranderd worden in energiekolonies voor vooruitstrevende stedelijke centra. Ze hebben al meer dan 500 wind- en zonne-energieprojecten geblokkeerd, om milieu- en andere redenen.

Dat is de reden waarom Michigan, Californië, New York en Illinois al wetten hebben uitgevaardigd die staatsbureaucraten autoriteit geven over landgebruik – de mogelijkheid om bevoegdheden uit te oefenen over lokale overheden die de toevloed van enorme, zwaar gesubsidieerde industriële wind willen vertragen of stoppen. , zonne-energie, transmissielijnen en andere “groene” projecten. Er zullen er waarschijnlijk nog meer volgen – waardoor plattelandsgemeenschappen hun rechten, eigendomswaarden en autonomie worden ontnomen – om de bedrijfsbelangen te dienen die de Democratische pols financieren.

De federale ‘deep state’ zal waarschijnlijk een soortgelijke wetgevende macht nastreven – of simpelweg autoriteit laten gelden – om president Biden’s nationale netto-nul ‘hernieuwbare’ energietransformatieagenda uit te voeren.

De ‘30×30’-plannen van de VN en Biden om tegen 2030 30% van het land en de wateren van de VS en de wereld te ‘behouden’ (de grenzen voor ontwikkeling te verbieden), zullen al deze gevolgen en machtsovernames enorm vergroten. Alle gebieden die niet verboden zijn door 30×30, wildernis, parken, toevluchtsoorden en andere acties zullen tot het uiterste worden ontwikkeld en geschonden door wind-, zonne-, transmissielijn-, mijnbouw-, biobrandstof- en andere “groene energie”-projecten.

Ondertussen vertellen internationale klimaatalarmisten en bureaucraten Afrikaanse en andere verarmde landen hoeveel “toestemming” ze zullen krijgen om hun gezondheid en levensstandaard te ontwikkelen en te verbeteren – met behulp van alleen “duurzame, hernieuwbare” wind- en zonne-energie. Het is dictatoriaal kolonialisme op zijn slechtst.

En te midden van dat alles verbranden China, India, Indonesië, Vietnam en andere zich snel ontwikkelende landen meer steenkool, olie en gas en stoten ze meer broeikasgassen uit dan de meeste ontwikkelde landen samen. Dat betekent dat economische zelfmoord in de VS en de EU op het klimaataltaar geen greintje verschil zal maken.

Paul Driessen.

Wat we nodig hebben is een president die deze dictatoriale decreten terugdraait of annuleert. Stop met het versnellen van wind- en zonne-energieprojecten. Maak een einde aan misbruik van milieu’rechtvaardigheid’, DEI en ESG-programma’s. Breng Amerika terug naar energie-onafhankelijkheid en betaalbare energie. Bouw de muur en controleer de immigratie. Stop met het bewapenen van het Ministerie van Justitie. Volg vooral de wet en de grondwet.

Hoe revolutionair, ‘dictatoriaal’. en verfrissend … zou dat zijn !?

***

Paul Driessen is senior beleidsadviseur bij het Committee For A Constructive Tomorrow (www.CFACT.org) en auteur van boeken en artikelen over energie-, klimaat-, milieu- en mensenrechtenkwesties.

***

Bron hier.

***