Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

De verloedering van de NOS?

Door |26 januari 2019|

Gerrit Hiemstra. Een gastbijdrage van Jan van Friesland. Van de staat naar de straat heette de notitie bij de NOS waarmee ruim vijftien jaar geleden een herijking plaatsvond van het nieuws. Uitgangspunt was meer verbinding te zoeken met het publiek, proberen tot in de haarvaten van de samenleving te komen. Was de onverwachte [...]

NOS, klimaathysterie en zeespiegelstijging

Door |13 december 2018|

Reeds vaak is hier gewezen op de aanwakkering van de klimaat- hysterie door wetenschappers en nieuwsorganen. Zij beïnvloeden daarmee het opinieklimaat en de bereidheid van de samenleving en politiek om daarvoor diep in de buidel te tasten. Maar veel van dat soort berichten bevatten niet meer dan de gesel van onze tijd: desinformatie! Resultaat? Astronomische [...]

NOS-jeugdjournaal over ijsberen en permafrost

Door |16 januari 2018|

Een gastbijdrage van Jan van Friesland. Hoe maak je een verhaal? Dat is de basisvraag van de journalistiek. Voor een verhaal heeft een journalist bronnen nodig en technieken. Bronnen zijn o.m. quotes en waarnemingen van personen, beeldmateriaal, video’s, foto’s, cijfermatige onderbouwingen uit rapporten en eigen onderzoek. Een techniek is het maken en monteren van een [...]

Nu doet de NOS het wéér! Paniek! Koraalriffen in gevaar!

Door |5 januari 2018|

  Met de regelmaat van een klok vergast de NOS ons op nieuwe onheilstijdingen over de nefaste invloed van de opwarming van de aarde (eigenlijk: atmosfeer) als gevolg van de menselijke uitstoot van CO2. Hiermee geeft de NOS de klimaathype steeds weer nieuwe impulsen. De Groene Rekenkamer en Climategate.nl hebben daar al eerder bezwaar tegen [...]

Terugblik rapport NOS-ombudsvrouw inzake berichtgeving NOS over klimaat

Door |28 december 2017|

  Een gastbijdrage van Jan van Friesland. Nog even een kleine terugblik op het rapport van de ombudsvrouw inzake berichtgeving NOS over klimaat dit jaar. Zie hier, hier, hier en hier Ombudsvrouw Het onbevredigende in het rapport van de NPO-ombudsvrouw is, dat zij alleen maar de acht uur journaals analyseerde – voortbordurend op eerdere onderzoeksaanpak [...]

NOS-journaal met klimaatsaus

Door |1 oktober 2017|

Zoals trouwe lezers zich zullen herinneren, hebben de Groene Rekenkamer en Climategate.nl onlangs een klacht ingediend bij de ombudsman van de NOS over de tendentieuze klimaatberichtgeving van de NOS. Dat heeft niets geholpen. De NOS gaat gewoon daarmee door. Onder de titel. 'Als het water komt, zijn we daar dan klaar voor?', berichtte het NOS-journaal [...]

Reactie op antwoord Ombudsvrouw NOS

Door |19 augustus 2017|

Het antwoord van de ombudsvrouw van de NOS is ontvangen. Zie hier. Er valt in dit antwoord op: kritiekloosheid en in het verlengde hiervan een cirkelredenering. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat langs diverse wegen en door NGO’s de politiek en de burger de AGW-hypothese is opgedrongen, terwijl hier elk bewijs voor [...]

Klimaatklacht: Hoe de NOS bericht over de opwarming van de aarde

Door |17 augustus 2017|

NOS-Ombuds'man', Margo Smit.Dit is de reactie van de Ombuds’man’, Margo Smit, op de klacht van De Groene Rekenkamer en Climategate.nl op de tendentieuze berichtgeving van het NOS-journaal over ‘klimaat’.Twee organisaties klagen bij de hoofdredactie van het NOS-Journaal dat de NOS op tendentieuze en partijdige wijze bericht over klimaatverandering en duurzaamheid. In een mailwisseling legt de [...]