Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

Biomassafabel suddert voort

Door |28 juni 2018|

Rudy Rabbinge. De VVM afficheert zich als hét kennis– en relatienetwerk voor milieuprofessionals en zet zich in voor de gehele beroepsgroep, variërend van ervaren krachten tot aanstormend talent. Via onder meer Tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten, congressen en cursussen stimuleert de VVM kennisontwikkeling, debat en het aangaan van intercollegiale contacten. In het laatste nummer van [...]

Biomassa: roofbouw op bos

Door |9 december 2017|

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. Onlangs verscheen een (opinie-) artikel van Taco Douma, directeur centrales bij RWE in Nederland en Duitsland, in het Dagblad van het Noorden met als kop 'Zonder biomassa geen duurzame samenleving'. Allereerst een inleiding waarin wordt gesteld dat met de door de regering aangekondigde maatregelen slechts de helft van de CO2-reductie [...]

Biomassa, geen wondermiddel

Door |27 november 2017|

Een gastbijdrage van Leffert Oldenkamp.   Er bestaan misverstanden over het gebruik van biomassa voor energie-opwekking. Sommigen zien dat niet zitten, omdat de verschillende vormen van biomassa (zaden, stengels, wortels, knollen, hout, organisch restmateriaal) dan voor hun primaire bestemming (voedsel en ander gebruik) of voor hun secundaire betekenis (onderdeel ecosystemen) onvoldoende beschikbaar blijven. Bovendien wordt [...]

Biomassa in Wonderland

Door |13 april 2017|

Onlangs zond 'Zembla' een interessante en kritische documentaire uit, 'Bos als brandstof', over het gebruik van biomassa (houtpellets of houtsnippers) als bijstook van kolencentrales. Helaas, zoals zo vaak als het om 'klimaat' gaat, begon de documentaire weer met een brokje desinformatie met beelden van Laurent Fabius, voorzitter van de klimaatconferentie van Parijs, die concludeert: 'l'accord [...]

Klimaattop verkoopt broodje aap met bosplan als rookgordijn biomassastook

Door |25 oktober 2016|

Mark Rutte en Sharon Dijksma willen aandacht afleiden van corruptie rond klimaatbeleid NL Rijksoverheid.nl lanceert met de Klimaattop een broodje Aap-plan:  Staatsbosbeheer zou 100 duizend hectare bos gaan bijplanten. Dat verhaal dient de Rijksoverheid als diversiestrategie voor de kritiek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, recent nog verwoord in 'The Great Carbon Scam' in [...]

Minder CO2–uitstoot met aardgas dan met biomassa

Door |14 september 2015|

Een gastbijdrage van Sjak Lomme en Leffert Oldenkamp. In het laatste nummer van VORK stond onderstaand artikel van Sjak Lomme en Leffert Oldenkamp over biomassa. (Voor de website van Vork zie hier.) Sjak Lomme Om de klimaatdoelstellingen te halen zet de Nederlandse overheid zwaar in op het verbranden van biomassa, vooral hout, voor [...]

Houtwereld zet de zaag in biomassa Energieakkoord

Door |3 mei 2015|

Het Energieakkoord van Ed Nijpels, bouwsector, nutsbedrijven en fondsenwervende entiteiten (Greenpeace/ Natuur en Milieu) dunt de bosvoorraad uit, verhoogt de CO2-uitstoot en bovendien botsen klimaatdoelen met doelen voor biodiversiteit. Dat is in het kort de boodschap van het artikel 'Biomassa, ongeschikte bron van energie en bron van twisten' in het vakblad voor de houtsector Houtwereld van afgelopen [...]

 3

Rudy Rabbinge bijt in Milieu wetenschappelijk van zich af: biomassabeleid Energieakkoord destructief

Door |24 maart 2015|

Grootschalige verwoesting bossen Zuidoost Verenigde Staten door Europese biomassasubsidies Productie-ecoloog Rudy Rabbinge verdedigt in het tijdschrift Milieu het KNAW-rapport, waarbij ze een exit-strategie bepleiten voor biomassa als energiebron. Dit nadat Groninger biomassa-belanghebbende Andre Faaij het KNAW-rapport affakkelde in media met allerlei krachttermen. KNAW-medeauteur Martijn Katan merkte  in de Vork al op dat de biomassalobby wetenschappelijk zo zwakt [...]

 2

Kwikemissies biomassa een groeiend probleem, dankzij milieubeweging

Door |13 maart 2015|

Alle planten accumuleren kwik in bladeren en stam Greenpeace en Natuur en Milieu procederen tegen kwikemissies van de RWE-Kolencentrale in de Eemshaven, maar Greenpeace gaat tegelijk akkoord met bijstook van biomassa in kolencentrales zo meldt  de Volkskrant. Dat bijstoken verlaagt de efficiency van centrales en verhoogt de kwikemissies. Ook is biomassastook een toenemende bron [...]

 6