DEN HAAG-TWEEDE KAMER

1. Hoe bent u woordvoerder milieu en klimaat geworden?
Ik had een hoogambtelijke achtergrond in de sfeer van belastingen, douane en luchtvaart en vroeg toen ik in december 2006 in de Kamer kwam aan de vice-voorzitter “Geeft u mij iets anders!”

2. Hoe lang volgt u de milieuproblematiek al?
Ach, ik ben al lange tijd lid van een aantal natuurverenigingen. Ik ben een trouw lid van het WNF. Thuis doen we aan afvalscheiding. Zure regen en ozon heb ik op hoofdlijnen wel gevolgd, maar niet specifiek. Als VVD’er ben ik natuurlijk ook goed bekend met het reiskostenforfait uit Ed Nijpels’ nationaal milieubeleidsplan waarover destijds het tweede kabinet Lubbers viel.

3. Wat is volgens u het verschil tussen klimaat en andere milieuproblemen?
We moeten voortdurend bedenken dat er ook andere dingen zijn dan alleen klimaat: minder afval, behoud van een stuk natuur. Klimaat is niet hetzelfde als milieu. Op de keper beschouwd is het klimaatprobleem eigenlijk een energieprobleem.

4. Is focus op de Lissabon-agenda (EU meest dynamische economie ter wereld in 2010) te rijmen met focus op het bereiken van de klimaatdoelstellingen?
Het zou moeten kunnen. De VVD zegt altijd: “Milieu en economie moet samen kunnen”. Ik erken, er is een spanningsveld. Als het allemaal waar is, dan kost klimaatbeleid geld. Ik vind dat we Lissabon overeind moeten houden, maar zie ook dat we op korte termijn een punt hebben. Maar dat is ook de uitdaging.

5. Wanneer hoorde u voor het eerst van Climategate?
Op een bijeenkomst van de JOVD in Almelo. Hans Labohm, die daar ook was, vertelde me erover. Vervolgens kreeg ik een e-mail van Edwin Timmer, parlementair verslaggever van De Telegraaf met een selectie van de e-mails en een verzoek om een reactie.

6. Wanneer wist u dat er echt iets aan de hand is?
Eigenlijk meteen toen ik de e-mail van Edwin Timmer las. Wat ik toen te zien kreeg! Ik dacht: “Dit is toch wel heel raar, dit klopt niet”. Die passage met dat hide the decline. Ik dacht: “Hee, da’s vreemd. Dat riekt!”

7. Is de positie van uw partij erdoor veranderd?
Wij zeggen nu: “We willen de zaken uitgezocht zien”. Dat zou ook al op onze website moeten staan, maar dat weet ik niet zeker. De roep om onafhankelijk onderzoek geniet brede steun in de partij. Ik heb rechten gestudeerd en als ik dan zie dat er met gegevens is gemanipuleerd…. Het is niet om het een of het ander… maar ik zeg: “Zoek het uit!” Met dit heldere standpunt hebben we ook andere partijen meegekregen. Zodoende hebben we de Deltawet controversieel kunnen verklaren.

8. Bent u tevreden over de stappen die zijn genomen?
Het duurde allemaal wel erg lang! De eerste reacties op mijn voorstellen waren heftig. Op een gegeven moment viel Boris van der Ham (D66) me bij. Toen moest Cramer om. Liesbeth Spies en ik hebben toen aangedrongen op een onderzoek naar de IPCC-fouten. We kregen toen een halfbakken brief van Cramer. Als we dat geweten hadden hadden we wel een motie ingediend. De VN heeft nu een stel wetenschappers onder leiding van Robbert Dijkgraaf aan het werk gezet. Ik vertrouw erop dat deze mensen de ruimte nemen om dieper te kijken. Ook het PBL is met een onderzoek bezig dat wordt begeleid door de KNAW. En dan is er de door mij aangevraagde hoorzitting. Ik wacht dat allemaal af. Je moet het tijd gunnen.

9. Gaat uw partij met een vernieuwd klimaatstandpunt de verkiezingen in?
De laatste versie van het verkiezingsprogramma heb ik nog niet gezien. Maar er zal komen te staan dat we tijd moeten nemen voor grondig onderzoek. Het raakt toch aan de economie. Voordat je beslissingen neemt over enorme investeringen, zeg ik: “Neem de tijd”. Het hoeft ook geen maanden en jaren te duren. Wij zitten niet zo met dat rentmeesterschap als het CDA. Aan een paar maanden geduld gaat de wereld niet kapot. Dat er nu brancheorganisaties zijn die even niet weten waar ze aan toe zijn, zie ik niet als een probleem. Bedenk eens dat op Justitie 10 pagina’s vol zaken controversieel zijn verklaard!

10. Is er verdeeldheid binnen uw partij op het gebied van klimaat?
We zijn een liberale partij en dus zijn afwijkende meningen toegestaan. Het lid Winsemius denkt anders dan het lid Labohm. De groen-rechtse agenda is niet weg: innoveren op energiegebied blijft een speerpunt. Dat er binnen de VVD milieumensen in hart en nieren zitten is bekend. Maar het zijn geen fanatieke klimaatdoemdenkers. Winsemius is geen doemdenker. Zo ken ik hem niet. Hij ziet een probleem en wil dat aanpakken.

11. Hoe informeert u zich?
Via kranten en een aantal websites. Ik lees Elsevier Magazine. En ik heb beide films gezien: An Inconvenient truth en Great Global Warming Swindle.

12. Wat is uw indruk van de website Climategate.nl?
Redelijk actueel. Ja jullie zijn redelijk actueel. Met een bepaalde insteek.

13. Ondersteunt u het initiatief om parallel aan de lopende onderzoeken in de aankomende maanden met actieve moderatie een open en breed klimaatdebat op Climategate.nl aan te jagen?
Lijkt me niet verkeerd.

14. Kent u de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties Milieu (SMOM)?
Ja, ik heb vele amendementen ingediend om die regeling te halveren. Milieudefensie haalde een derde van de begroting uit die regeling. En dan weet je dat ze dat projectgeld ook gebruiken voor de overhead en dus ook om rechtszaken te voeren tegen de staat. Dat de overheid de rechters betaalt is logisch, maar procederen dat moet je niet met mijn belastingcenten doen. Kijk ik ben een oude belastinginspecteur en als ik beet heb, dan laat ik ook niet los. Cramer moest die regeling mede vanwege moties van mij aanpassen. SMOM is trouwens de enige subsidieregeling van VROM. De meeste andere milieusubsidies komen van andere departementen. Denk aan de Subsidieregeleing Duurzame energie (SDE) van EZ. Dat mag van mij ook wel wat minder.

15. Zou het uw goedkeuring wegdragen als met een SMOM-subsidie de intensieve moderatie van het klimaatdebat op Climategate.nl wordt gefaciliteerd?
In principe ben ik tegen dergelijke subsidieregelingen. Maar als je ze toch hebt, dan ben ik zeker tegen de eenzijdigheid van de toekenningen. Niettemin: schrappen heeft mijn voorkeur.

16. Verwacht u veel nieuws op het gebied van klimaat en milieu van een nieuw kabinet?
Het nieuwe kabinet zal moeten zoeken naar nieuwe energiebronnen en zal kernenergie niet langer kunnen uitsluiten. De Deltawet en CO2-opslag, dat zal allemaal aangehouden moeten worden tot de onderzoeken zijn afgerond. Met de verkiezingen in juni wordt de begroting toch een beleidsarme begroting, die later weer zal worden uitgebreid.

17. Wat vindt u van de opstelling van de PVV?
Die zitten aan de klimaatsceptische kant. Ze doen het consequent. Ik ben er niet verontwaardigd over want een partij heeft het volste recht een standpunt te hebben. Er gaat wel weinig initiatief van uit. Het is allemaal weinig subtiel. De woordkeus bevalt me niet. Barry Madlener deed het met humor. Die riep dan spottend tegen Diederik Samsom dat hij met een vliegtuig naar Bali was gevlogen. Het zou mooi zijn als Richard de Mos meer in debat zou gaan.

18. Wat vindt u van de opstelling van GroenLinks?
Die zijn heel stellig. Met een belerende vinger. Enige zelfrelativering zou niet misstaan. Tijdens de top in Kopenhagen hadden GroenLinks en ik ook een blog op Nu.nl. Daarin noemde Femke Halsema mij dan “onnozelaar” en noemde ik hen weer moraalridders. Zij vinden altijd dat zij de norm stellen. Ik ben wel blij dat dat morele zwart-witbeeld door climategate achterhaald is.

19. Wat vindt u van het mea culpa van Diederik Samsom (PvdA)?
Ik glimlach erom. Ik waardeer het dat hij iets meer relativering toont. In het verleden was hij wel erg onverdraagzaam en heeft hij ook harde woorden gebruikt. Hij lijkt me eigenlijk onverminderd fanatiek. Ik vraag me af hoe diep het zit.

20. Wat is uw grootste onzekerheid?
Mijn grootste onzekerheid is dat we altijd zijn uitgegaan van het IPCC. Het is nu weer een onzeker gegeven: “Wat is de rol van de mens?” Als het straks allemaal niet waar blijkt te zijn, dan is dat mooi. Het scheelt een boel geld. Maar ik zou wel geschokt zijn. Ik zou dan denken: “Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”