Heerlijk: eerst de val van Cramer in het kielzog van het kabinet (het slappe intermezzo Huizinga vergeten we graag snel), vervolgens het nieuws dat de SMOM-regeling en andere milieupropagandasubsidies gaan sneuvelen, vervolgens het nieuws dat het hele Ministerie VROM ophoudt te bestaan! En tenslotte de bijna zekerheid dat bovenstaande dame het nieuwe Ministerie van Ruimte gaat leiden (aanvulling zaterdag 9 oktober: we weten nu dat het ministerie Infrastructuur en Milieu gaat heten; jammer Ruimte was mooier geweest, zie hieronder).

Hieronder top 10 waarom dit fantastisch nieuws is:

  1. Nooit meer kunnen mensen “milieuminister” op hun CV zetten om vervolgens à la Nijpels en Winsemius nog decennia lang het (valse) geweten van de natie te gaan spelen;
  2. Het geweldige succes van Camiel Eurlings om de macht van de milieubeweging ten aanzien van infrastructuurprojecten (lees snelwegen, want over de PvdA-betuwelijnen wil ik het hier niet hebben) te breken, krijgt nu blijvend gestalte in een Ministerie dat de tegenstelling tussen mens en natuur overbrugt;
  3. En veel betere nieuwe tegenstelling: die tussen economie én landbouw enerzijds en ruimte, verkeer, natuur en milieu anderzijds. Kans op de erkenning dat de twee grote ruimtelijke problemen zijn: a) de verrommeling van ons mooie land door eindeloze industrieterreintjes; en b) de abjecte monocultuur van de groene landbouwwoestijnen en de hemeltergende agrarische overproductie (dankzij zeer onrechtvaardige importheffingen en exportsubsidies);
  4. Het simpele feit dat we in Nederland aan de goede kant van de milieu-Kuznetz-curve zijn terechtgekomen, dat ons milieu schoon is en dat er geen grote milieuproblemen meer zijn, vindt zijn weerslag in de eliminatie van een exclusief ministerie dat na fantastisch werk in het decennium na 1982 van lieverlee schijnproblemen én schijnoplossingen ging verzinnen om aan het werk te blijven;
  5. Op het nieuwe Ministerie met de mooie naam “Ruimte” (prachtig tegenwicht tegen het PVV-geleuid “Nederland is vol”) een dame met een achtergrond binnen V&W en recent ook in het bedrijfsleven, versus een Cramer uit de sektarische milieugoegemeente.
  6. Goede kansen voor verdere snelle uitbouw van ons voor het druksbevolkte gebied van Europa erbarmelijke snelwegennet en daarmee een einde aan het fabeltje dat meer asfalt de files niet oplost (zeker in combinatie met de slimme autopilot-systemen die er komen zullen er over 20 jaar geen files meer zijn mits het snelwegennet de kans krijgt de natuurlijke fractale vorm aan te nemen van een bloedvatenstelsel – eindelijk begint de A2 op een aorta te lijken – nu de Ring-A10 en de Ring Rotterdam nog als hartkamers). Prachtige kansen voor asfaltminnende bacteriën en schimmels, kevertjes en torretjes. Gefundenes fressen voor kraaien en buizerds die graag een platgereden muisje lusten. Meer genieten van de ooievaars die bij voorkeur op de lantarenpalen in de middenberm de omgeving overzien (platgereden kikkertje?). Meer ruimte voor bermbloemen binnen de verschikkelijke agrarische groene monocultuur;
  7. Eindelijk weer een beetje normaal op de snelweg knorren in de veel schonere, zuinigere en stillere auto’s van anno nu. Meer CO2 voor de plantjes;
  8. Voorbeeldfunctie voor het buitenland, zeker na de aanstaande klimaatflops in China, Korea en Mexico;
  9. Gewoon een algehele yoga-waardige zucht van verlichting; en last but not least (most important of all):
  10. Cramer, Samsom, Vendrik en Duyvendak ver van de macht en Maurits Groen cum suis ver van de poen.

Mooie landje
Ik heb veel bedenkingen tegen het nieuwe regeerakkoord. Op het gebied van onderwijs, cultuur, woning- en arbeidsmarkt had er wat mij betreft een stevige D66-saus in mogen zitten. Maar als we een CU-CDA-PvdA kabinet nodig hadden om tenminste eindelijk het gezin weer iets meer steun te geven en het rookverbod erdoor te krijgen, zo is CDA-VVD tenminste een kans om de komende vier jaar de milieuactivisten uit te hongeren die sinds Rachel Carsons Silent Spring het Westen inclusief ons mooie landje langzaam maar zeker in een wurggreep hadden genomen.

Hopenlijk is het op dit punt anno 2014 echt een andere wereld! Bah wat heb ik genoeg van dat laffe zootje…