Duurzaam gekleurd geinformeerd

Vandaag mag Jan Jaap de Graeff in Trouw voor Natuurmonumenten een gratis advertentie plaatsen, ‘we moeten scherper zijn’ om het onheil van ledenvlucht te keren.

Helaas geeft Trouw daarbij via De Graeff weer een vertekend beeld van de werkelijkheid van natuur in Nederland. Het steeds herhalen van de zelfde donkergroen gekleurde halve waarheden is volgens mij juist dé reden, dat veel mensen opzeggen: ze worden niet eerlijk geinformeerd door de progressieve media, en associeren zo het politiek neutrale natuurbehoud met de donkergroene kikkers uit de ‘duurzame top 100’.

In plaats van toe te geven dat de organisatie veel te log is geworden, en andere partijen misschien wel voor minder kosten beter natuur beheren lezen we:

„De feiten zijn dat Nederland nog maar 15 procent van de oorspronkelijke soorten kent, terwijl Europa een biodiversiteit van 50 procent heeft, en wereldwijd ligt dit zelfs op 70 procent. Nederland ziet zijn natuur als meubilair. Het is er gewoon. Men vergeet dat het onderhouden moet worden. Een tafel waarvan de poten door slijtage steeds korter worden, is op een gegeven moment geen tafel meer.”

Geen verband ‘oorspronkelijke biodiversiteit’en nut Natuurmonumenten
Onheilspellende en ongeloofwaardige percentages komen in Nederland meestal in media terecht via instituten als het Planbureau voor de Leefomgeving(PBL). Deze percentages heeft het PBL gefabriceerd, op basis van een ruwe modelschatting. (Alkemade et al)

Donkergroene keizerkleren
Men neemt aan dat het beboste oer-Nederland een ‘maximale'(=100%) biodiversiteit’had. De aanname is dat ontginning voor landbouw automatisch tot een x-percentage soortenverlies leidt, zonder dat je de winst meetelt. Heel Nederland is ooit wel eens ontgonnen: voila: daar is je 15 procent, want terugkeer van soorten of nieuwkomers tel je niet mee. Prik door de zeepbel van wetenschapperigheid en exact lijkende getallen en de keizer heeft geen kleren meer aan.

Nedernatuur vraagt beheer, juist omdát het niet ‘oorspronkelijk’ mag zijn.
Er is geen enkel verband tussen de noodzaak van beheer door Natuurmonumenten en die ‘oorspronkelijke biodiversiteit’ van ‘100 procent’, die 7000 jaar geleden bestond. Beheer is juist nodig om te voorkómen dat de monotone wildernis teruggroeit van voor menselijke kolonisatie, die volgens het PBL zo biodivers zou zijn. Dat monotone moerasbos (=Holland) met muskieten is ‘echte natuur’ naar PBL-mores, maar die heeft geen Natuurmonumenten, subsidie of Postcodeloterij nodig om zich te laten ‘beheren’. Zelfs al proberen ze het Beekbergerwoud weer terug te beheren, inclusief rolstoelpad.

Natuurbeheer is een contradictio in terminus
. Het betekent dat we primitieve boeren uit 1900 imiteren om kleinschalige landschappen van toen te bewaren. Dat behoud van met mensenhand ontstane landschap is het oorspronkelijke bestaansrecht van de natuurbeweging. Rond 1900 waren er veel meer soorten dan 5000 voor onze jaartelling. Die wilde Jac. P. Thijsse, stichter van Natuurmonumenten behouden.

Die soortenrijkdom van 1900 was ook maar een momentopname
Kroonjuweel het Naardermeer kreeg ook deels vorm door menselijke ontginning. Ander erfgoed ontstond door kleinschalige landbouw en energiewinning. Petgaten ontstonden door hoogveenwinning, om Amsterdam van turf te voorzien evenals vennetjes en plassen: wat we nu ‘natuur’noemen. Graften, eikenhakhoutbosjes en houtwallen waren voor de biobrandstof. Allemaal menselijk ingrijpen dat voor biodiversiteit zorgde na 5000 voor Christus.

Het PBL komt dus op 85 procent verlies van biodiversiteit door alle bestaande Nederlandse natuurlijke erfgoed van de kaart te vegen. De Graeff slaat zo alarm voor natuur die nooit bestond, zolang er natuurbescherming bestaat.

Herhaling in media doet de rest.
Het is niet de taak van De Graeff om de beweringen van het PBL te controleren. Die van de Trouwjournalist wel. Maar daartoe is hij niet in staat omdat ze ideologisch beter zijn onderlegd dan biologisch. Alleen Koos Dijksterhuis heeft bij Trouw wat zinnigs te melden over groen. Die heeft wel de kennis, en hij kan dus kritisch zijn ipv zich alleen zo voordoen. De rest kunnen ze beter duurzaam met ontslag sturen. Om de geloofwaardigheid en politieke neutraliteit van natuurbehoud niet nog verder te grabbel te gooien.

Natuurbehoud heeft niets met Volkert vd G.
Ik heb De Graeff ook een jaar geleden geinterviewd voor biologenblad Bionieuws, met hem is niets mis. Prachtige aardappel in zijn keel die zijn adelijke komaf verraadt. Natuur is niet links, Natuurmonumenten was altijd het CDA van de natuurbeweging en De Graeff zal dat als eerste toegeven. Hij verkoopt gewoon de belangen van de club waarvoor hij werkt en dat is zijn goed recht. Op het moderne, intellectueel lege rechts hoor je alleen geleuter over asfalt (al doet PvdA stilzwijgend even vrolijk mee), dus geen wonder dat hij het nu over links zoekt.

Maar door natuurbehoud aan ecosocialistische ideologen te koppelen, maken veel mensen onnodig de verbinding tussen natuur, Volkert van der G. en donkergroene kikkers uit de ‘Duurzame top 100’. Terijl iedereen van natuur houdt, zien veel mensen natuurbehoud zo als uiting van het donkergroen establishment dat zij weg wilden stemmen.

Hoe ziet het echt met ons natuurlijk erfgoed?
Versnippering, landbouwintensivering en ruilverkaveling heeft de afgelopen halve eeuw voor een sterke verarming gezorgd in de MATE van voorkomen van verschillende plantensoorten en bijvoorbeeld de minder mobiele soorten vlinders, vooral BUITEN natuurgebieden.

Dat is wat we bedoelen met ‘natuurverarming’, maar zeg dat dan ook. Ons soortenrijke kleinschalige door mensen gemaakte landschap, beschreven in ‘Grenzeloze Natuur’door Joop Schaminee staat onder druk, en vraagt dus niet om ideologisch geleuter over biodiversiteit en duurzaamheid. Maar om zinvolle bescherming door betrokken partijen die efficient werken. Dat hoeft niet beslist Natuurmonumenten te zijn. Al doen ze nog best veel goed.