Weer een grote zorg minder. We gaan er hier niet veel woorden aan vuil maken, anders dan het te melden. Science komt vandaag met een artikel over de analyse van wat er met het methaan gebeurt is dat bij de recente oliebrandlekkage in de golf van Mexico (Deepwater Horizon) is vrijgekomen. Het grootste deel van de vrijgekomen koolwaterstoffen bij die brand lekkage was trouwens methaan.

Het antwoord, aldus de schrijvers, is:

“We suggest that a vigorous deepwater bacterial bloom respired nearly all the released methane within this time …”

Kortom, het methaan is door microben razendsnel opgesoupeerd.

De relevantie hiervan?

” … large-scale releases of methane from hydrate in the deep ocean are likely to be met by a similarly rapid methanotrophic response.”

Oftwel, het grootschalig vrijkomen van methaan uit hydraten in de diepe oceaan zal waarschijnlijk eenzelfde lot beschoren zijn.

Climategate.nl was de eerste plaats waar u dit vernomen heeft.

Nu nog zien of we het ergens anders tegenkomen.