Volop kansen voor urbane natuurontwikkeling

Ik vroeg onze knuffelalarmist Neven: wat draagt jouw alarmisme bij aan een mooiere wereld? Of dat angstige geklaag over abstracties als ‘biodiversiteit’, het klimaat en het ‘rechtse kabinet’, zoals gisteravond in Felix Meritis. Wij hoeven geen angst te zaaien om groen te zijn, ons blog promoot meer groei en meer liefde via het groenste gas ter wereld. En zo viel me een idee binnen in de climategatefilosofie, dat Nederland mooier maakt en productiever: maak de EHS af op bedrijventerrein! Waarom realiseren we de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) niet verder, door de 30.000 hectare verouderd bedrijfsterrein op te knappen en in het landschap in te passen met veel groen, bijtjes en bloemetjes?

Maak werk van ideeën uit het boek Groen Werkt Beter, gepresenteerd op de High Tech Campus: één van ’s lands groenste bedrijfsterreinen. Over het biodiverse bedrijfsterrein publiceerde ik al eens voor het FD. Of ambitieuzer: Maak mooie werklandschappen van de 105.000 hectare bedrijfsterrein in ons land, waarvan dus een derde aftakelt tot zo’n smoezelige Tatort-moordlocatie. Rijen golfplaatkastelen langs een kale Newtonweg of Nijverheidslaan, waar je als bedrijf snel weg wilt.

Zo sla je drie vliegen in één klap…

Het Climategate werkklimaat-inititatief
Je hoeft geen nieuwe natuur meer aan te leggen: het Arcadie van de tekentafel van Arcadis uit de Ecologische Hoofdstructuur. Beter kun je bestaande lelijkheid verhelpen, op liefst 105.000 hectare bedrijfsterrein.

En passant:

  • je verbetert de aantrekkelijkheid van de bedrijfslocatie en het vestigingsklimaat
  • werknemers kunnen pauzeren in een echt park.
  • je haalt ook nog natuurdoelen, maar dan niet door landbouwgrond uit productie te halen, maar door bedrijfsgrond tot productief groen werkparadijs om te toveren. Dus in plaats van de economie af te breken, bouw je ‘m op met dit voorstel

Van Tatort-moordlocatie naar aantrekkelijk werklandschap
Nu willen gemeentes tot 2020 nog 15.000 hectare extra aanleggen, terwijl ruimte een schaars goed is. Zoals in Nationaal Landschap de Friese Wouden, in de hoop dat Shell zich dan bedenkt, en verhuist van Pernis naar een zichtlokatie in Tytsjerksteradiel.. Terwijl bij Heerenveen aan de A6 nog goed bereikbaar terrein braak ligt. Daar zou je een prachtig park/werklandschap kunnen maken.

Noordanus: er zou geen geld zijn, maar er is genoeg.
Er is al een commissie Noordanus geweest dat vervallen bedrijfsterrein agendeerde, en ja hoor, een ’taskforce’. De overheid zou tot 2013 dik 400 miljoen steken in het opknappen van bedrijventerrein. En er is 2 miljard euro tekort, om alle bedrijfsterrein ooglijk te maken, zodat bedrijven er willen blijven.

Oftewel, er wordt teveel uitgegeven aan angst en negativisme, gevoed door de fondsenwervingsindustrie/groene parasieten. Zo belandt 4 miljard in de diepe zakken van windmolenaar Bard., Of zoals nu het onder de zeebodem stoppen van groenstof (CO2) en andere groene esoterie. Mogelijk dankzij de lobby van Gaz de France.

vers konijn vangen voor de bedrijfslunch

Vers konijn van eigen bedrijfsterrein, met recept van woedende kok
En dus wanneer ik hier bij Oudehaske zie, bruist het nog van Nijverheidslanen en Newtonwegen zonder bomen, struiken, waterpartijen om regen op te vangen. Derrick zou op dit kale oord zo een nieuw moordslachtoffer kunnen vinden, 30 messteken verpakt in een slaapzak.

Maar wat zou het een mooi idee zijn. Een echt bedrijvenpark. Als er een konijnenplaag ontstaat op het biodiverse bedrijfsterrein, willen valkeniers met plezier komen jagen met hun havik. Industrial Hawking. Een plaag bestaat niet, wel jachtplezier en vele konijnenboutjes, waar onze Woedende Kok vast een recept voor heeft. De vos vindt er zijn weg, vogels kunnen er broeden. Stel je voor, dat je in de bedrijfskantine kunt lunchen met vers konijn van eigen bedrijfsterrein.

Haalbaar en geld zat, dus waarom wachten?
Ja sorry, ik ben een beetje een hippie, en fervent strijder voor dierengerechten. Maar wat ik voorstel is haalbaar en goedkoper dan nog meer landbouwgrond uit productie halen. Er zijn in iedere bedrijfsregio wel (stads)ecologen woonachtig die één en ander ecotechnisch in goede banen kunnen leiden. Hebben we geen fondsenwervende bemoeimacht voor nodig. En wat biodiversiteit betreft, die is echt niet minder dan in ‘officiele’natuur, de kaalgetrapte plasdrasgronden met rasters, paarden en oerkoeien. Waarom zou je daar nog geld aan uitgeven?

Natuur is niet monopolie van natuurclubs
Waarom loopt ons volle land hier niet mondiaal voorop, en blijven we ruimtelijke functies scheiden en ieder zijn eigen territoriumpje verdedigen? Waarbij ‘natuur’ onder het monopolie valt van fondsenwervende subsidiesponzen, klagende rupsjes nooitgenoeg? Natuur maken, dat kunnen creatieve bestuurders en ondernemers ook zonder die bemoeimacht. Ik ben alvast werkklimaatacitivist.