Geen bodemberoering

Het valt mensen in media en politiek nauwelijks op dat NGO’s vaak ecologische onzin verkopen in hun gelikte rapportjes met posterdierfoto’s. Of het interesseert niemand. Neem de nieuwe visie ‘Zonering van de natuur en visserij’ van Stichting De Noordzee voor 2021. Voor dat jaartal willen zij de volledige mariene voedselvoorziening uitbannen voor herstel van een natuur die nooit bestond. Of de sector moet technisch advies inwinnen van mensen achter een bureau in de Randstad, uit handen van mensen die nooit een vistuig hanteerden. We lezen de vertrouwde wollige en holistische kreten:

‘duurzaam behoud en herstel van gezonde bodemnatuur’
‘naar een gezonde zee’

Ik had al snel genoeg gezien, na het zoveelste plaatje van Sepia’s (momenteel veel tijdens duiken in Oosterschelde te zien): tijd om deze holistische saamhorigheid eens door te lichten, voor zij staand beleid wordt. Het blijkt een mix van ideologie, en claims met referenties, waarbij de referenties die claims niet hard maken. Een deja vu met vorig jaar bij onze vrolijke nalezing van Leemans zijn werkgroep 2 van het IPCC-rapport.


Wat is een ongezonde zee dan?
Laten we beginnen bij die ‘gezonde zee’ en de ‘geheel nieuwe’ ecosysteembenadering die leidraad moet worden. Ook onze overheid ziet een gezonde zee ontstaan, via verwijdering van visserij. (zie hoofdstuk 2 van IBN2015) Laat ik voor de ecologische onmogelijkheid van zo’n doel visserijbioloog Jason Link van de NOAA even citeren, die ik zojuist consulteerde: ik ben op dit punt vaker in herhaling gevallen:

Ecosystem health is ill-defined and a misnomer. ‘The human analogy of medical homeostasis or toxicological resistance does not apply (Wicklum and Davies 1995). If you or I have a blood pressure,pulse rate, temperature, and brain wave activity within a certain range, we are healthy. If these and related metrics are outside of a specified range, one is termed unhealthy and if one persists outside of <this range one will ultimately cease to function. Alternatively, ecosystems can exhibit multiple states that are just as functional as any other. Some states are certainly more desirable than others, but all are viable.’

Link stelt desgevraagd dat er vooruitgang is geboekt in het definieren van ‘gezondheid’in mariene context, maar daarvan zien we niets terug in het holistische proza van Stichting de Noordzee. Het wordt veel erger, wanneer we referenties gaan natrekken achter ‘wetenschappelijk bewezen’stellingen.

Sepia, posterdier in rapport Stichting De Noordzee

Uitbannen van de boomkor
Het belangrijkste speerpunt van Stichting de Noordzee is het uitbannen van boomkorvisserij voor 2021, die met haar bodemberoerende netten wonden trekt in de huid van Moeder Aarde. Bij de Groene Taliban is ‘niet aanraken’ het belangrijkste geloofsartikel dat tot ‘gezondheid’ lijdt van ‘De Natuur’en herstel van ‘De Natuurlijkheid. We hebben het dan ook niet over wetenschap maar natuurreligie.

En dus is bodemberoering het ultiem foute. Meer dan dit vage gevoel zit er niet achter. Want uit een ILVO-rapport dat ze zelf in 2010 lieten opstellen over de effecten op zeeleven van vistuig blijkt dat

  • de effecten beperkt zijn tot een zeer klein deel van de Noordzee, het ICES gaf 8 kleine concentratiegebieden aan, wat komt door de versnipperde verspreiding in kleine gebiedjes van doelsoorten schol en tong
  • de meeste effecten op de zeebodem slechts 37 uur zichtbaar zijn, en niet van natuurlijke variatie zijn te onderscheiden, enkele diepe gebieden met ander sediment daargelaten
  • ook in de Zuidelijke Noordzee blijft de schelpdierfauna aanwezig blijft die zo bedreigd zou zijn door bodemberoerende boomkorvisserij, ookal verdwijnt tot 50 procent jaarlijks door bevissing<

Dus hoe duurzaam wil je het hebben?
Conclusie: lees verder dan de samenvatting, waarin onderzoeker Polet lekker wollig in het straatje van zijn opdrachtgevers praat. Men citeert een andere modelstudie van Hiddink 2006 die zou aangeven hoezeer scheldpdierfauna zou zijn beinvloed door visserij. Maar de percentages die Hiddink noemt blijken slagen in de lucht, omdat hij geen referenties heeft voor ‘normaal’. Hij zegt dus maar wat, ookal is hij wetenschapper en maakt hij dus net als milieuclubs deel uit van ‘De Absolute Goedheid’.

‘Het is de boomkor, de CO2 van de Noordzee’
Dat ik uiteraard niettemin honderd procent gelijk heb, blijkt wel op bladzijde 22 van het rapport dat Stichting de Noordzee zelf liet schrijven. Ookal roepen ze steeds ‘het is de boomkor, het is de boomkor’, omdat je net als bij klimaat het simpel moet houden richting politici en bestuurders (het is CO2 het is CO2), de onderzoekers concluderen eigenlijk dat niemand weet welke vistechniek nu het meeste impact heeft op de Noordzeebodem. Impact wordt niet beslist bepaald door de gebruikte methode, maar door visserij-intensiteit per oppervlak, en daarvan bestaan onvoldoende gegevens.

Many authors (Jennings et al, 2000; Rijnsdorp et al., 1998) have stressed the importance of understanding the spatial and temporal patterns in fishing effort for investigating the effects of fishing in the marine environment. Reported effort from the national statistics provides a general picture of the areas where fishing effort is concentrated. The large-scale resolution, however, (by ICES statistical rectangle) provides a poor indication of the specificity of fishing grounds and thus the specificity of impact of fishing. Although VMS data (Vessel Monitoring System) are available today for scientific use within the EU, the data were not yet sufficiently accessible for supporting this study and address the different gear types. These data would allow a much more accurate and precise appraisal of impact of fishing gear, related to the biotope where they are deployed. Most studies available report on beam trawling.

Dat die ingehuurde consultant van ze,Dr. Gert Jan Gast. Fishion Consultancy IJmuiden werkelijk wanhopig zoekt naar munitie tegen de boomkor en bodemberoerende visserij in het dynamische zandmilieu van de Noordzee, blijkt wel als hij zijn toevlucht moet zoeken tot Roberts.

‘Veel deskundigen beschouwen bodembewerkende visserij als een van de meest destructieve vormen van visserij (onder meer Roberts 2007).

Zelfs tot Aruba hebben Urker Boomkorvissers invloed op de zeebodem?
Ach, welke rapportlezer bij media en overheid trekt die referentie na? Wel. Niemand, maar ik wel. Callum Roberts van de Universiteit van York heeft nooit onderzoek gedaan naar boomkor op de Noordzee, blijkt uit zijn eigen werk. Hij doet onderzoek in het Caribische gebied: ik wist niet dat vissers uit Urk naar Aruba vaarden. Ook is Callum Lobbyist voor WWF en andere clubs die ijveren voor gesloten gebieden.

Algemeen bekend is dat tropische riffen in de Cariben in slechte staat zijn, dus geen wonder dat Roberts een dramatisch boek schreef tegen bodemberoerende visserij (de referentie). Omdat u mij misschien niet wilt geloven, ik ben zo’n foute blogger, zal ik Ray Hilborn citeren die me wat munitie toestuurde over Roberts:

You must remember that we all are heavily influenced by where we work and in general fisheries management has a very poor record in the Caribbean. So it could well be that Dr. Roberts has never had any association with well managed fisheries and if he doesn’t read beyond the Science and Nature papers of Daniel Pauly he could be totally unaware of how fisheries are managed or the numerous examples of success.

Wie alleen gebieden kent waar het slecht gaat, is geneigd dat op de hele wereld te betrekken.
Het mag geen geheim zijn dat Stichting de Noordzee grote gebieden op slot wil zetten, en dus alleen gelijkgezinden als Roberts citeert en Lindeboom om de Noordzee tot holistisch aquarium te verbouwen.
Dat is niet illegaal. Je mag in ons land ook geloven dat je een transseksueel marsmannetje bent dat van de aarde een roze planeet kan maken. Zolang je zelf die roze verf maar betaalt, en niet iedereen gedwongen moet meeschilderen. Nu zijn hele economische sectoren gedwongen door de overheid om op de ‘uitnodiging voor een gesprek’in te gaan van deze stichting.