Michael Mann’s hockeystick bestaat bij de gratie van boomringmetingen aan een handvol Siberische bomen, die volgens Noorse onderzoekers meer afhangen van geknibbel van schapen dan van historische temperatuurschommelingen (peer reviewed Functional Ecology juli 2011). Als dit zo is dan hebben die dieren niet via hun methaanscheten reële klimaatverandering veroorzaakt, maar met hun geknibbel virtuele klimaatverandering gecreëerd. Met Michael Mann als waarzegger die op basis van hun vraatsporen de onvermijdelijke apocalyps voorspelt. Zie ook hier.

En nog zo’n mooi hockeystick ondergravend onderzoeksresultaat: overtuigend bewijs toenemend intens Urban Heat Island effect Oost-China. Ook peer reviewed: JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, D14113, 12 PP., 2011.