Na berichten in de media over de opmerkelijke oprichting van een VVD afdeling in Urk (luister radio 1 interview met oprichter Klaas Kramer), ga je toch maar eens Googelen. Prachtige WordPress-website krijg je dan.  Slimme keuze! En ja, initiatiefnemer Steven Loosman erkent dat hij Climategate.nl intensief volgt. Dat schept een band. Ik schroom niet met de deur in huis te vallen en te vragen in hoeverre de oprichting van een lokale VVD-afdeling in zijn unieke dorp te maken heeft met de krankzinnige aanleg van een megalomaan windmolenpark.

De hele gemeenschap op Urk is falikant tegen dat plan”, aldus Stefan Loosman. “Ik juich het toe als de stichtingen Urk Briest en Urker Erfgoed er vol ingaan met acties tegen dit plan. Een politieke partij daarentegen moet op zoek naar het maximaal haalbare. En dat is wat ons betreft een wijziging in de inpassing, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van Urk.

Loosman legt uit dat er sowieso haken en ogen zitten aan het verhaal van de windmolens. De verleende vergunning geldt eigenlijk een oud plan dat voorzag in kleinere windmolens. “Daarna is Den Haag erop gedoken. Die zagen er een mooie kans in om nationale duurzaamheidsdoelstellingen te halen”, aldus Loosman. De turbines die nu gepland staan zijn de grootste die ooit in Europa zijn gebouwd. Inmiddels is gebleken dat zowel de heiwerkzaamheden voor de fundering als de trillingen van draaiende rotorbladen mogelijk gevaar opleveren voor de naoorlogse dijk die 60.000 mensen beschermt. Lees er meer over in dit artikel op de website van de VVD Urk.

Een belangrijk aspect in de oprichting van deze VVD-afdeling is het verbeteren van de contacten met Den Haag. De lijnen binnen de VVD met Den Haag zijn kort. Kamerlid René Leegte heeft op verzoek van de Urker VVD-afdeling al kamervragen gesteld over de veiligheid van de geplande windmolens. De VVD was voor de verkiezingen tegen windenergie en is dat nog steedsEchter heeft de VVD onder moeizame omstandigheden een coalitie gevormd met het CDA en daarbij hebben andere punten in de onderhandelingen een hogere prioriteit gekregen.
Dat er überhaupt een VVD-afdeling komt op Urk is opzienbarend omdat op dit voormalige eiland confessionele partijen het al jaren voor het zeggen hebben. Ook Loosman heeft in het verleden bij de gemeenteraadsverkiezingen CDA gestemd, maar is net als mede oprichter Kramer overgestapt naar de VVD. Naast de windmolenkwestie zijn er meerdere issues die Urk rechtstreeks koppelt aan de Haagse politiek. Een van die issues is de visserij.

Wat Greenpeace momenteel doet is ons een doorn in het oog”, aldus Loosman. “Als je ziet wat onze vissers in de afgelopen jaren allemaal geïnvesteerd hebben in duurzame visserij: bijvangsten en bodemberoering worden tot het minimum beperkt. Bijvangstwordt met veel water zo snel mogelijk weer levend over boord gezet. Het gevoerde beleid werpt vruchten af, want het gaat goed met de visbestanden in de Noordzee.  En dan gaat Greenpeace hele stukken Noordzee afzetten.