Het ECN onderzzzzzzzoekt duurzzzzzzzzzzame energie.

door Gastblogger Willem Jansen, ex-medewerker van ECN die uit de school klapt over instituut van klimaatoverdrijver Bart Verheggen.
ECN profileert zich als hét Energieonderzoek-centrum van Nederland. De Corporate-afdeling van ECN in Petten in de Noordhollandse duinen – waar ik 20 jaar werkte- slingerde in de loop der jaren onophoudend propagandateksten via internet, verslagen en persberichten de wereld in met kreten als: topinstituut, toonaangevend, vooraanstaand. Maar klopt dat ook? Wie de feiten checkt kan maar één conclusie trekken: nee!

Factor 20 minder artikelen dan universiteitsmedewerkers
Uitgaande van de jaarverslagen van ECN kom je voor de jaren 2004 tm 2010 op 0,2-0,3 peer reviewed publicaties per medewerker betrokken bij het onderzoek. Dat is al een laag getal natuurlijk. Dat het erg laag is, besef je als de cijfers van de Nederlandse universiteiten er naast legt. Uitgaande van de VSNU getallen kom je op voor dezelfde jaren op 4,5-4,7 peer reviewed artikelen per medewerker betrokken bij onderzoek; dus iets van 20 keer hoger!

Nu kun je zeggen: ECN mag niet alles publiceren, en universiteiten zijn meer gericht op het verspreiden van vergaarde kennis. Als we kijken naar het aantal patenten dat aangevraagd is in de jaren 2004-2007 dan zien we dat (tot mijn eigen verbazing) de rollen omgekeerd zijn; bij de universiteiten zijn 0,0017 patenten aangevraagd per medewerker betrokken bij onderzoek (http://www.scienceworks.nl/nederlands/methoden3.htm ), bij ECN ruim 8 keer meer: 0,014. Is ECN dan toch een hoogstaand topinstituut?

Factor 4 minder patenten dan Fraunhofer in Duitsland per medewerker
Enerzijds bezat ECN in 2008 na 53 jaar onderzoek slechts 83 octrooien. Verder laten we even over de grens gaan kijken, om een ander perspectief te krijgen, bij een ander groot technologisch instituut, maar dan in Duitsland; het Fraunhofer.

In de jaren 2006 en 2007 was de verhouding aangevraagde patent-totaal aantal medewerkers voor het Fraunhofer Instituut 0,0358, voor ECN was dit getal vier keer kleiner; 0,0089. Ofwel om het Fraunhofer instituut qua patent opbrengst per medewerker te evenaren moet ECN nog heel wat tandjes bijzetten. Verder worden patenten vooral aangevraagd om het bedrijfsleven te lokken.

    De omzet van ECN bedraagt in de orde van 150 miljoen euro per jaar, minder dan 10% daarvan komt van bedrijven. ECN draait dus hoofdzakelijk op geld van niet of nauwelijks kritische overheid; bedrijven zijn niet echt geïnteresseerd in wat ECN allemaal uitvindt.

ECN is dus niet snel met onderzoeken en ontwikkelen.
Wat op zich weer een zegen is. Er zijn nog lang geen CO2 stofzuigertjes die we verplicht op eigen kosten op onze schoorsteen en auto’s moeten monteren of minibiogasgeneratoren die ons organisch afval zal beperken. Het is misschien verbazingwekkend, maar toch heeft u waarschijnlijk iets dat door ECN ontwikkeld is in huis; de keramische brander in uw Cv-ketel. Die, serieus, heel nuttig is omdat die zorgt voor minder NOX in het milieu.

Zoals ECN nu draait leidt tot een behoorlijke kapitaalvernietiging.
In de begintijd van ECN had het instituut inderdaad een zekere faam, werden er nog ontdekkingen gedaan. Totdat de regelneven hun intree namen; werknemers die zich enkel bezig hielden met de manier waarop gewerkt werd. Allereerst moest alles projectmatig, daarna werd SAP geïntroduceerd, toen kwam ISO 9001 en daarna kreeg iedereen medewerker ook nog SMART doelstellingen in zijn maag gesplitst. Alles dat gebeurde in het lab werd uiteindelijk in de gaten gehouden door een afdeling KVM ( kwaliteit, veiligheid en milieu).

Overheid controleert niet rendement van belastingmiljoenen in ECN
Wat het onderzoek nou eigenlijk behelsde kon intern niemand meer wat schelen
of het wel nuttig was, of er wel iemand op zat te wachten of dat het al eerder gedaan was; het maakte niet uit, als het maar volgens de regels gebeurde. De geldschietende overheid vond het ook allemaal goed, zodat ECN langzaam kon afglijden naar een inefficiënt, ondermaats instituut. Van elke euro die binnen kwam werd steeds minder aan onderzoek besteed. Echte onderzoekers kwamen er niet meer werken vanwege de overmaat aan belemmerende regels.

ECN en waarschijnlijk ook de andere GTI’s in Nederland zijn verworden tot instellingen waar onderzoek niet meer centraal staat.
Het stikt er nog wel van de academische onderzoekers, maar die gebruiken hun intelligentie en creativiteit hoofdzakelijk om hun collega’s mee dwars te zitten. Eigenlijk noodgedwongen want normaal onderzoek is niet meer mogelijk. Carrière maken is de belangrijkste activiteit.

Bonuskoningen boven de Balkenendenorm bij ECN
Wat aangemoedigd wordt met een bonussen systeem en salarissen voor de staf die ver boven de Balkenende norm uit komen (de directeur krijgt ruim 3 ton). Dat zal echter niet lang meer duren; in de semi-publieke sector worden bonussen verboden en de bezoldiging van hoogste leidinggevenden krijgt een laag maximum. Nu nog de navelstreng met de overheid doorsnijden. Dan zal ECN wel moeten veranderen, kappen met de regelarij en echt hoogstaand onderzoek gaan doen, waar bedrijven wel interesse in hebben.

Zoals ECN nu opereert kan het eigenlijk wel dicht
..Niemand die het zal merken. Het geld kan veel nuttiger besteed worden, aan wetenschappers die nog bevlogen zijn, echte ideeën hebben op het gebied van energie-opwekking en energie besparing.