Milieudogmatici dissen in de republiek Bruinisse

Vissersschip. Verstoring van een ideaalbeeld, of juist een verrijking?

De provinciale Zeeuwse Courant berichtte al over mijn komst naar de regio op 23 maart, om een lezing te geven voor de mosselvissers van Algemeen Vissersbelang: ‘Visserijvereniging Bruinisse ontvangt omstreden onderzoeker‘.

De Friese wetenschapsjournalist is de luis in de pels van veel biologen. Er moet meer fosfaat in het water, vissers zijn niet de oorzaak van de teruglopende palingstand en ganzen zijn er om op te eten, zijn enkele stellingen die Zeilmaker verdedigt

Of ik dat ook doe is maar de vraag, maar meestal weten journalisten meer over jou dan jij over jezelf. Zie hoe Jan Hein Strop van De Pers zijn theorieen over Marcel uit zijn duim zoog. Zijn rechtvaardige straf is nu gekomen, De Pers is opgeheven. Ik ben uitgenodigd op basis van mijn Visserijnieuwsessays ‘De Primitieve Verbeelding aan de Macht’. Die raakten wel een gevoelige snaar.

Ik zal niet de visserijdeskundige gaan spelen, omdat ik nog maar een jaartje op het dossier Visserij zit, sinds het VIBEG-theater in Trebol. Een probleem rond visserij is juist een overtal aan ‘deskundigen’met allerlei zekerheden. Stellen van goede vragen is nu belangrijker dan nog meer antwoorden.

Ospar: 4 maal ideologie in één zin
De kern gaat over het onderscheid tussen ecologie en ideologie, tussen feiten en voorzorgprincipe. Zie ook dit voorbeeld uit het Ospar-evaluatierapport in 2010. Eén en al zekerheden in schrift, maar vooral persoonlijke aannames met een hoog subjectief gehalte

Eutrophication occurs when the enrichment of water by nutrients, specifically phosphate and nitrogen, leads to an accelerated growth of algae and plants (Acceleratie ten opzichte van wat? RZ) causing an undesirable (onwenselijk voor wie? RZ) disturbance to
the balance of organisms present (definieer ‘verstoring’, en welke mysterieuze balans, is dit ecologie of New Age? RZ) in the water and to the quality (wat is ‘kwaliteit’dan en waarvoor?) of the water concerned.

Ospar hanteert de EcoQO als kwaliteitsmaat.
Waarbij ecologen schijnbaar concrete getallen ontwerpen voor beleidsmakers. Ze gooien trends van papegaaiduikers in Noorwegen op één hoop met die van zilvermeeuwen op het Wad. Dat gaat in een bioblender en daar komt dan een vals concreet getal uit, een zeevogel EcoQO: een trend van zeevogelbioblub van Frankrijk tot Noorwegen, waaruit blijkt dat zeevogels meer Europese regels nodig hebben en visserijbeperking. Wetenschap is dat niet. Toch blijven ecologen dit verdedigen.

Is dat omdat ze ‘de goede zaak’belangrijker lijken te vinden dan deugdelijke bewijsvoering?
Zo maar een vraag die je kunt stellen.

Door | 2012-03-19T13:23:02+00:00 19 maart 2012|15 Reacties

15 Reacties

 1. Han Lindeboom 19 maart 2012 om 21:35- Antwoorden

  Hoi Rypke,

  Dolf Boddeke heeft ooit in een boekje een heel interessant stukje over de gevaren van fosfaat en eutrofiering geschreven. Misschien moet je dat eens lezen en citeren.

 2. Rypke Zeilmaker 19 maart 2012 om 22:45- Antwoorden

  Beste Han: Bij mijn weten ging dat over een overmaat stikstof, en verder weet je best hoe Boddeke de positieve kanten van eutrofiering in een gunstige NP ratio beschreef evenals vele anderen, en je zou het proefschrift van Folkert de Jong er nog eens op na mogen slaan. Wat zijn in de afgelopen 20 jaar die hevige problemen van eutrofiering langs onze kust geweest, en vooral voor wie?

  Je blijft het debat maar ontglippen met vlotte oneliners namelijk dat een schat aan gegevens en basale biologie het BH-plan ondersteunt.

  Verder krijg ik bij het lezen van de jaarredes Wout van de Berg van de mosselsector een aardige dejavu.

  Tijdens het eerste gesprek met de minister van afgelopen week dinsdag heb ik na lang zwijgen haar eens ongezouten de waarheid verteld. Ik heb haar gezegd dat wij ten tijde van staatssecretaris Faber al aan hebben gedrongen op het benoemen van de schelpdiersector als bestaand gebruik in de Waddenzee. Toen afgedaan als overbodig. Ik heb haar gewezen op het vertrouwen dat minister Veerman ons heeft gegeven in Ruimte voor een Zilte Oogst terwijl hij wist van de juridische risico’s. Ik heb haar de signalen doorgegeven dat er geen financiers meer te vinden zijn om innovaties in de mosselsector mogelijk te maken. Ik heb haar gewezen op haar verantwoordelijkheid en gezegd: Minister, U bent aan zet.

  Het antwoord was even ontnuchterend als onthutsend. Met de minister alleen komt U er niet. U zult door moeten polderen met de natuurorganisaties. Nota bene met diegenen, die nu ons bestaan onmogelijk maken.

  en

  Er werden concrete voorstellen gedaan om op korte termijn het onderzoek te versnellen en in het komende voorjaar een onderzoeksvisserij toe te staan. Voor de langere termijn werden er voorstellen gedaan om te komen tot een waddenarrangement en een mosselarrangement. Maar snel bleek dat de natuurbeschermers de benarde situatie van de mosselsector misbruiken om de door hun felbegeerde herstelplannen snel te kunnen realiseren.

  en

  Na de schorsing verstokte het gesprek toen Gijs van Zonneveld van de ZMF met een hard eisenpakket op tafel kwam. Produs moest op de schop, zonder dat men wist hoe. Het herstelplan moest snel klaar, zonder dat men wist hoe, maar intussen doorgaan met bezwaar maken. Wij sloegen als mosselvertegenwoordigers het debat tussen minister en natuurbeschermers met verbijstering gade. Het ging over ons, zonder ons. De conclusie van de minister was zoals verwacht een deceptie. Doorpolderen met je doodsvijanden

  en daar hebben we hem ook weer

  Nee, dan was Martijn de Jong van destijds Wilde Kokkels duidelijker. ‘Jullie zijn binnen vijf en een half jaar uit de Waddenzee’ zie hij twee jaar geleden in hotel Wientjes in Zwolle.’let maar op’.

  en

  Op de internetsite natuurbeheer.nu staan een aantal maatregelen voor gebieden, die zich laten omschrijven als ‘nagenoeg natuurlijk’. Letterlijk staat hier:’ Het beste wat je bijvoorbeeld met de Wadden kunt doen is er afblijven en zorgen dat vervuiling en verstoring van buitenaf minimaal zijn. Voor de meeste andere terreintypen ligt dat anders. Daar is beheer wel degelijk gewenst en zelfs noodzakelijk.’

  Het zelfde ideologische gebabbel over natuurlijkheid en verstoring. Je snapt niet dat groene missionarissen zo'n verheven zelfbeeld kunnen hebben, tenminste wanneer je mensen belangrijker vindt dan papieren dieren. Ik beschouw het nietsontziende groen activisme van Piersma en zijn Wilde Kokkels als een psychopathische persoonlijkheidsstoornis

 3. LeClimatique 21 maart 2012 om 10:38- Antwoorden
 4. Han Lindeboom 21 maart 2012 om 23:16- Antwoorden

  Nee Rypke, Dolf Boddeke schreef over fosfaat al in 1971 in het boekje “Vissen & vissen” het volgende: “Volgens een recent Amerikaans onderzoek wordt een bijzonder belangrijke bijdrage aan de watervervuiling geleverd door detergenten, de synthetische wasmiddelen, die was en vaat zo door en door schoon maken. Het uiteindelijke effect van deze middelen op het buitenwater is echter allerminst schoon. Detergenten bestaan voor ongeveer 40% uit fosfaten, die na hun tocht door de wasmachine en riolering gaan functioneren als voedingszouten voor algen en andere waterplanten. Overmatige ontwikkeling van algen is op zichzelf al hinderlijk, het water wordt ondoorzichtig groen of blauwgroen, maar veel erger wordt de situatie als deze algen gaan afsterven. Voor de mineralisatie van organisch materiaal is veel zuurstof nodig, die aan de omgeving wordt onttrokken. Is de hoeveelheid algen overmatig groot, dan treedt bij het afsterven zuurstofgebrek op en krijgt men rotting, met alle kwalijke gevolgen van dien voor de dieren in het water. In Duitsland begint men het gevaar van detergenten te onderkennen en staan hoge boetes van DM 5000 tot een gevangenisstraf van 2 jaar op het met chemische middelen wassen van de auto langs de waterkant.” Einde citaat.

 5. Leo Bokkum 22 maart 2012 om 09:43- Antwoorden

  1971…

  Sindsdien heeft de tijd stilgestaan en heeft niemand meer wat bijgeleerd.

  41 jaar lang hebben dure wetenschappers op onze kosten zitten pitten achter hun bureau.

  Onderzoek? Voortschrijdend inzicht? Welnee beste mensen. Allemaal lulkoek.

  1971, dát is het jaar waarin de wetenschappelijke wereld alles wel wist.

  Aldus prof H. Lindeboom, drager van de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap in de Huisorde van Oranje.

  Kijk beste lezers, en dan moét het wel waar zijn.

  Yo Jan Kees! Ik weet nog een forse bezuinigingspost voor je!

  Sorry voor mijn sarcasme meneer Lindeboom, maar wanneer u als wetenschapper 41 jaar terug in de tijd moet gaan om uw opponent zwart te maken, dan moet u zich helemaal kapot schamen en met een bloedgang uw titel inleveren.

  Want blijkbaar vindt u het normaal dat een wetenschapper in 41 jaar niets meer bij leert.

  Vindt u dit zélf nou geen geestelijke armoede?

 6. Rypke Zeilmaker 22 maart 2012 om 13:29- Antwoorden

  @Han, wees weer welkom en dat kunnen we Dolf het beste zelf even laten beantwoorden, het zal gaan 'the great lakes' en binnenwater waarop veel limnologie is gebaseerd: maar, is dat relevant voor het debat over de KUSTZONE dat we zouden voeren?

  Tot nu toe hebben we van jouw kant een hoop rookgordijnen gekregen van leeuwenetende leeuwen, toenemende zeehonden en een tijdelijke recente opleving van scholbestanden tot de beschuldiging dat Dolf Boddeke alleen wat van garnalen weet. Ook zijn we het vanaf het begin al lang eens, dat er sinds 1987 veel meer veranderde dan alleen de nutrientengehaltes. Beste Han, je kunt toch wel beter? Of je WILT gewoon niet

  @ Leo, dat Han Lindeboom het debat wil vermijden door de persoon Dolf Boddeke in deskrediet te willen brengen op basis van wat hij ooit in een boekje schreef in plaats van wat hij peer reviewed publiceerde, zoals bv in 1991 en wat vele gegevens ondersteunen evenals werk van zijn eigen Imares-collega Rijnsdorp en vele anderen, dat is de zelfde strategie die activisten als Martijn de Jong hanteren. Hij gaat niet in op de basis van de BH-hypothese die door een schat gegevens wordt ondersteund. Dat is jammer

  Niettemin, ik vind wel dat sommige reageerders wel eens wat minder vaak op het zelfde aambeeld mogen slaan: wees creatiever. Het moet niet zijn dat mensen als Han Lindeboom zich niet welkom voelen, het is tenminste nog sportief dat hij hier komt en zich blootstelt. Je kunt scherp discussieren, maar en hij kan best wat hebben maar laten we bij de feiten blijven

 7. Leo Bokkum 22 maart 2012 om 20:40- Antwoorden

  Ok Rypke, ik hou m'n kop al. ;~)

  Maar je kunt nog 1 keer mijn rug op:

  Ik zie hier Prof Lindeboom verschijnen. Great! Fantastisch! Chapeau voor de man (dit meen ik dus echt).

  Dan verheug ik me op een vlammende discussie vol feiten, achtergronden, argumenten en vooral heel veel leerzame momenten. Lindeboom versus Boddeke/Zeilmaker, de strijd der watergiganten op CG!

  En Leo Bokkum zit stilzwijgend op de eerste rij.

  Geachte heer Lindeboom.

  Er staat geen Prof, Doc, Drs of wat dan ook voor mijn naam.

  Maar op mijn (technisch) vakgebied ga ik wél altijd de discussie aan wanneer iemand het niet met mij eens is.

  De basis-ingrediënten van zo'n discussie: Beschaafdheid, beleefdheid en argumenten. Geen ouwe koeien, geen persoonlijke rancunes.

  Ongelijk kunnen toegeven, maar het gelijk verdedigen tot het gaatje. En op het eind elkaar tóch nog een (virtuele) hand kunnen geven.

  Van een gelauwerde Professor, een voorbeeld voor toekomstige generaties wetenschappers, verwacht ik NIETS minder. Sterker nog, ik verwacht dat hij het veel beter doet dan iemand die -zoals ik- van iedere school is afgetrapt.

  Meneer Lindeboom, ik verwacht van een professor dat ik iets van hem kan leren en niét dat hij het slechtste in mij boven brengt; zijnde een epistel waarvoor ik me al enigszins schaamde nadat ik de verzendknop had ingedrukt.

  In de hoop bij u nog eens stilzwijgend op de eerste rang te kunnen zitten,

  mvg, Leo Bokkum.

 8. Kees 22 maart 2012 om 22:10- Antwoorden

  Meer fosfaat beter? Het klinkt zo tegenstrijdig. Je mag het waarschijnlijk niet "een op een" vergelijken met de dead zones in de golf van Mexico, maar wat maakt bovenstaande situatie dan zo anders?

  Zie ook:

  http://earthsky.org/earth/2011-gulf-of-mexico-dea

 9. Bart Nieuwenhuizen 22 maart 2012 om 22:29- Antwoorden

  Beste Han,

  Citeer jij nou uit een stuk over binnenwater terwijl de discussie over de Kustzone/Waddenzee gaat? Kom op Han, jij als wetenschapper weet beter, kan beter maar doet dit niet om eigenbelang.

  De hoeveelheid garnalen in jou gastblog is gemakkelijk te weerleggen, simpelweg omdat er NIET meer garnalen zijn. Het huidige niveau staat gelijk met dat van in de jaren 60, op dit moment ontbreken de natuurlijke vijanden (wijting, kabeljauw) door het afnemen van de nutrienten, water is kraakhelder en vis leeft niet in kraanwater zoals jij weet. Door het ontbreken van rondvis/platvis in de 12 mijlszone is het overgrote (overgebleven) gedeelte van de kleine vloot overgeschakelt op garnalen wat meteen de oorzaak is van de vergrote aanvoer!

  Kan jij jezelf iedere avond nog in de spiegel aankijken Han met in je achterhoofd de wetenschap dat je je beroep/titel/positie verloochend? Ik zou me diep schamen.

  Met vriendelijke groet, een garnalenVISSER uit Wieringen.

 10. Han Lindeboom 23 maart 2012 om 08:48- Antwoorden

  Vreemde reacties. Is dat wat Boddeke in 1971 schreef niet waar dan? Volgens mij wel. Het enige wat ik wil laten zien is dat er meer kanten aan fosfaattoevoeging zitten, ook negatieve.

  En over een meer totaal beeld en visie zie mijn beide fosfaat blogs waarin ook getallen over garnalen staan. Opvallend dat het zo verschillend is in de Oostelijke en Westelijke Waddenzee,in het gebied waar de eutrofiering het meest is teruggelopen nemen de aantallen het meeste toe. Hebben garnalenvissers een idee hoe dat komt?

 11. Han Lindeboom 23 maart 2012 om 09:44- Antwoorden

  Oh ja, ik vergeet nog iets. Ik plaatste dit citaat van Dolf Boddeke zeker niet om hem zwart te maken maar omdat Rypke dacht dat het over stikstof ging. En ik plaatste het hele citaat om geen zinnen uit hun verband te rukken zoals zoveel in blogs gebeurt. En nogmaals, ik zou met de kennis van nu in 1971 precies hetzelfde als Dolf hebben geschreven, dus is niets mis mee volgens mij.

  En ja, dit gaat over zoet water. Maar in zee gebeurt dit ook, lees alle eutrofieringsliteratuur over de Oostzee er maar op na. En een (weliswaar klein) deel van het door ons in zee gebrachte fosfaat gaat ook naar de Oostzee en die zijn daar niet blij mee.

 12. Rypke Zeilmaker 23 maart 2012 om 17:28- Antwoorden

  Han, ik heb Dolf nog even gevraagd en opnieuw ben je creatief met de feiten. HEt gaat helemaal niet over eutrofiering. Dit is Dolf zijn antwoord

  Beste Rypke,

  In 1971 verscheen "Vissen en Vissen" dat drie drukken beleefde, 18000 exemplaren. Een groot succes. Heel Nederland schreef er over, alle grote dagbladen en VN maar bijvoorbeeld ook Libelle, Allerhande van Albert Heyn en het Gereformeerd Gezinsblad. Het is op internet nog te koop bij een aantal aanbieders.

  In dat boek van 232 pagina's zijn welgeteld drie pagina's gewijd aan watervervuiling van het zoete water, toen ter tijd een groot probleem. Men donderde van alles te water. Het woord eutrofiëring komt in het hele boek niet voor.!

  De positieve invloed van eutrofiëring op de productie van vis, schaal- en schelpdieren in de Nederlands-Duitse kustzone werd pas bekend in 1991 door een paper van Paul en mij gepresenteerd in la Rochelle bij de ICES, onder de veelzeggende titel,Eutrophication of the North Sea continental zone, al blessing in disguise.

  Beste Han, je valt me ontzettend tegen, en dat deed je al voordat je me tegenviel

 13. Han Lindeboom 23 maart 2012 om 19:21- Antwoorden

  Oeps, nee, het ging over fosfaat. Volgens mij gaat onze discussie daar ook over. Of je dat wel of niet eutrofiering noemt verandert niets aan de feiten.

 14. Paul Hagel 23 maart 2012 om 19:34- Antwoorden

  Fijn dat er in ieder geval concensus schijn te bestaan over de in 1971 door Dolf Boddeke in zijn boekje al aangegeven problemen van teveel fosfaat op het waterleven. Nu maar afwachten hoe lang het duurt voordat eenzelfde concensus zal ontstaan over de in 1991 al voorspelde problemen van te weinig fosfaat op het waterleven ("kraanwater-syndroom")!

 15. […] werd vastgelegd in Ospar in het Noorse Bergen via de wetenschappelijk discutabele ECOQUO’s (willekeurige data in een bioblender). Het ‘probleem’ verscheen op de Europolitieke agenda door lobby van fondsenwervende […]

Geef een reactie