Waarheid is wat goed van pas komt: Groene Gerben

Deze maanden vieren we op Climategate.nl de groene Gerben Jan Gerbrandy-weken, waarbij we ons afvragen wie het Europarlement controleert. Wij dus. Na vorige week een eerste uitzinnige claim te behandelen- het BBP daalt door biodiversiteit– vandaag de volgende groene getuigenis uit zijn Europarlementaire resolutie, ‘Ons Natuurlijk Kapitaal’, voor een Europese biodiversiteitsstrategie:

F. overwegende dat 88 % van de visbestanden intensiever bevist wordt dan de maximaal duurzame vangst;

Demagogen 66
Zoals alle groene demagogen dweept Gerben Jan Gerbrandy met visserijbashing.
De uitbuiters van het mariene ecosysteem slaat hij consequent om de oren met imponerende en dus bruikbare getallen, meestal geleend uit een folder van Greenpeace.

Stock assessments quantify the population status (abundance,length, and age structure) of targeted fish or invertebrate stocks.We explored the status of 166 stocks worldwide for which we were able to obtain estimates of current biomass and exploitation rate (Fig. 3B). For about two-thirds of the examined stocks (63%), biomass (B) has dropped below the traditional single-species management target of MSY (= maximum sustainable yield= maximaal duurzame vangst)

Je zit 25 procent te hoog Gerben Jan, in welke campagneliteratuur heb je nú weer zitten vissen? Of gaan we nu op de toer van ‘This is my truth, what is yours’.