Het WNF viert ieder jaar earth hour met een mondiale blackout

De nationale media hebben weer iets om elkaar over na te kakelen, van achter een bureau ergens op een Amsterdams/Rotterdams kantorenpark: de stroomuitval in India. Laten wij op geheel eigen wijze ook eens meekakelen- vanachter een bureau in de Friese jungle.

Het geheugen van mensen is kort. Lees dit bericht in April in De Ingenieur: Duitsland, het ‘groene’voorbeeldland scheerde februari al rakelings langs een blackout: de reden was de door Greenpeace opgehitste keuze van Angela Merkel om 8 functionerende en veilige kerncentrales uit bedrijf te halen.

    Netbeheerder Tennet moest dankzij de atomausstieg al 4 maal vaker ingrijpen in 2011 dan vóór de ‘energiewende’ om een blackout te voorkomen.

De toenemende Duitse netinstabiliteit dankzij groen beleid is een belangrijke bedreiging voor de Nederlandse stroomvoorziening en de economie als geheel.

De wisselvallige output van een zonne-energiepark in één maand: met groene energie neemt instabiliteit toe

Groen beleid maakt blackouts normaal
Duitsland werd in toenemende mate afhankelijk van stroom uit windmolens: die alleen leveren als het waait, waardoor de instabiliteit van het net snel toeneemt. Je moet bij weinig of teveel wind in allerijl nieuw vermogen bijschakelen.

Het allerergste komt nog: want door de Energiewende zal Duitsland steeds meer afhankelijk worden van dure wisselvallige (=duurzame) energiebronnen.

Blackouts zijn heel groen volgens het Wereld Natuur Fonds
Ook in Nederland zullen blackouts normaal worden, als het ‘groene’beleid in Duitsland doorgaat. Volgens het Wereld Natuur Fonds zijn blackouts heel goed voor Moeder Aarde. Daarom vieren ze jaarlijks ‘Earth Hour’, via een uur durende blackout.

Milieuclubs en bedrijven lobbyen nog steeds voor meer windenergie op zee zoals via Zeekracht

Hieronder een foto van wat ik veel belangrijker en mooier vind. De ijzerhard in de tuin is prachtig opgeschoten, samen met de kattenstaart en vlinderstruiken. De atalanta’s, oranjetipjes, gehakkelde aurelia’s, dagpauwogen, kleine vossen en citroenvlinders weten het te vinden.

Atalanta in de Langweerder Wildernis