zwart de metingen, in kleur de modelvoorspellingen: opwarming aan absolute ondergrens van wat voorspeld was

Ik schreef het al in mijn bericht: Het Planbureau voor de Leefomgeving warmt Henk Kamp met 30 procent extra op. Zij lieten in de notitie voor Henk Kamp ‘De Achtergrond van het Klimaatprobleem‘de temperatuur met 0,18 graden per decennium stijgen volgens satellieten, terwijl dit 0,14 was: 30 procent lager. Inmiddels hebben ze die fout aangepast. Goed zo Bart Strengers en co!

Klimaatprobleem nu klimaatprobleempje
Met hogere waarden per decennium wekt het PBL de suggestie dat temperatuurmetingen op land -vervuild door het stadseffect- niet veel zouden verschillen van satellieten en dat temperatuurstijging NIET ver achter zou blijven bij modelprojecties. Terwijl ook langlopende landmetingen die niet door het stadseffect zijn vervuild- zoals in Armagh (Ierland)– tot in de jaren ’90 vorige eeuw temperatuurwaarden gaven die even hoog waren als in 1840, én bovenstaande figuur uit het komende (gelekte) IPCC-klimaatrapport boekdelen spreekt.

De Volkskrant: PBL-notitie zwijgt ook ten onrechte over natuurlijke klimaatcycli
Dus PBL: Nu nog die suggestie er uit dat er een verband zou zijn tussen opwarming en ‘infectieziektes’, de angel van ‘global warming’.

En zeespiegelprognoses aanpassen op wat GEMETEN is, en de suggestie er uit dat er een ‘acceleratie’is in zeespiegelstijging die uniek is en vanaf nu doorzet. In de jaren ’30 werden HOGERE zeespiegelstijgingen per jaar gemeten dan satellieten nu meten. Of krijgen jullie van de groene ambtenarij en duurzaamheidsindustrie op de vingers getikt als jullie eindelijk eerlijk de literatuur behandelen?

Zie ook de kritiek van Volkskrant wetenschapredacteur Maarten Keulemans op de PBL notitie, waarbij hij een aanval pareert van opgewarmde pseudowetenschapper Hans Custers, op de redactiekoers van de Volkskrant:

Een leuk voorbeeld is hydroloog Bert Amesz met zijn recente boek Aan de knoppen van het klimaat: als je de oscillaties op de achterkant van een envelop meerekent, kom je op een best geschatte CO2-opwarming van slechts 1,0 graad, aldus Amesz. Intussen rept de nieuwe samenvatting van het Planbureau voor de Leefomgeving wederom met geen woord over de cycli. Ik begrijp dat niet; hoe kun je de periode na 1880 nou beschrijven zonder mee te nemen dat we uit een mini-ijstijd komen?

PBL bedrijft geen klimaatvoorlichting
Waar ligt het verschil tussen klimaatvoorlichting en oplichting? Het wordt tijd dat het Planbureau voor de Leefomgeving de notitie ‘Achtergrond van het Klimaatprobleem’officieel terugtrekt en herschrijft: ze bedrijven geen klimaatvoorlichting maar politiek gekleurde eenzijdigheid verkocht als wetenschap.

Waarschijnlijk spelen financiële belangen bij de bevriende duurzaamheidsindustrie (waaronder gelieerde instituten als ECN van Bart Verheggen) en groene ambtenarij hierin een grote rol. Het PBL mág van Ministerie van ELI-ambtenaren niet aantonen dat alle vervlogen en nog toegezegde klimaatmiljarden in ‘Green Deals’ voor niets waren, en zelfs destructief(zoals 40 procent biomassabijstook in kolencentrales waar nu gaaf timmerhout en zaagbollen worden verstookt vanuit Brazilie en Canada omdat er subsidie voor is)