Door Henry Pool.

Afbeelding: Volgens een rapport van 25 April 2016 in het tijdschrift Nature Climate Change heeft een kwart tot de helft van alle begroeide landen van de aarde de afgelopen 35 jaar een aanzienlijke vergroening laten zien, grotendeels als gevolg het stijgende niveau van koolstofdioxide in de atmosfeer.

Gegevens van een NASA-instrument in een baan om de aarde aan boord van twee satellieten laten zien dat menselijke activiteit in China en India deze vergroening van de planeet domineert. Alles bij elkaar genomen vertegenwoordigt de vergroening van de planeet in de afgelopen paar decennia een toename van het bladoppervlak op planten en bomen die gelijk is aan het gebied dat wordt bedekt door alle Amazone-regenwouden.

Auteur: Abigail Tabor

Jaar van publicatie: 2019 (kijk hier).

***

Ja. Ja. Zeker. We willen allemaal meer gazon en meer bomen in onze steden en in onze eigen achtertuintjes. We leren onze kinderen dat we meer bomen en groen moeten hebben om onze CO2-uitstoot op te vangen. Daar is niks mee verkeerd. Maar het is nu een globale trend en dit alles maakt de wereld dus nu echt groener. Meer mensen op de aarde hebben ook grotere vruchten en meer gewassen nodig. Daar is ook niets mis mee. 

De vraag is nu: wat doet al die extra vergroening met de lokale temperatuur? Een eerste aanwijzing daarover zag ik in een rapport van John Christy et al, gepubliceerd in 2006. Ik laat de conclusie van het rapport zien:

“Onze resultaten geven aan dat de centrale San Joaquin Valley een aanzienlijke stijging van de minimumtemperaturen heeft ervaren ( 3 ° C in JJA en SON), een stijging die niet waarneembaar is in de aangrenzende Sierra Nevada. Onze werkhypothese is dat de snelle opwarming van de vallei wordt veroorzaakt door de enorme groei van de geïrrigeerde landbouw. Dergelijke menselijke engineering van de omgeving heeft een hoog-albedo woestijn verandert in een donkere, vochtigere, begroeide vlakte, waardoor de oppervlakte-energiebalans is veranderd op een manier die volgens ons de resultaten van deze studie heeft gecreëerd.” Bron: kijk hier.

Men springt hier naar mijn gevoel misschien iets te gauw naar albedo als enigste reden voor de door hun waargenomen verandering van temperatuur maar er zijn inderdaad wel indicaties dat het albedo (de uitstraling van de aarde) iets is veranderd. Ik vond deze grafiek:

Bron: kijk hier.

De vergroening van de landen en de oceanen (in de oceanen volgens mij vanwege meer algen en zeewier) lijkt op zich zelf dus wel een bijdragende factor te zijn voor de opwarming van de aarde. Meer groen = meer zwart en meer zwart houdt iets meer warmte vast. Ongeveer 1W/m2 warmte, gemiddeld, dat bleef hangen over de laatste 2 decennia, zo lijkt het.

Tijdens mijn statistische analyse van 54 weerstations in 2015, zie Tabel 1, hier kwam ik 2 weerstations tegen met ietwat raadselachtige resultaten. In de statistiek noemen we deze resultaten ‘uitschieters’. In het geval van Las Vegas (VS) ging de minimum temperatuur sinds 45 jaar geleden met 5 graden C op, waardoor de gemiddelde temperatuur met bijna 3 graden C steeg. In het geval van Tandil (ARG) zien we dat de minimumtemperatuur in dezelfde periode met 2,2 C afneemt, waardoor de gemiddelde temperatuur ook met bijna 2 graden C daalt.

Voor meer details, zie hier.

Ik besefte dat in Zuid-Amerika veel bosbomen worden/werden gekapt voor hout of om plaats te maken voor agrarische – en woningbouw ontwikkelingen. Een verlies van ongeveer 10-15% in bladoppervlak is kenbaar (Zie afbeelding 1= het gebied is in oranje gemerkt). In Lapaz (Bolivia) merk ik op dat de trend voor minima alreeds negatief is en in Tandil (ARG) daalde de temperatuur met maar liefst 0,4K/decennium. Ontbossing zorgt dus duidelijk voor een verlaging in temperatuur.

Vroeger was Las Vegas een woestijn: ze hebben water van ver ingebracht. De gemiddelde temperatuur steeg daar dus met 0,65K per decennium. Johannesburg is een van de weinige plaatsen in Zuid-Afrika waar ik een significante opwarming heb waargenomen. Merk op dat Johannesburg, net als Las Vegas, ook geen natuurlijk stromend water had. Dit was vroeger savanne. Maar er was goud. Dus brachten ze hier ook water van ver. Hier meet ik een opwarming van +0,18K per decennium.

Ik heb ook gekeken in Bursa, Turkije, dat een sterke vergroening laat zien als ik naar Afbeelding 1 kijk. Hier vind ik dat de temperaturen is gestegen, met maar liefst 0,80K/decennium vanaf 1973, d.w.z. 3,8C warmer.

Hoe zit het met het Noordpoolgebied? Als je goed naar Afbeelding 1 kijkt zie je dat het bladoppervlak met meer dan 50% is toegenomen in de gebieden rond de Noordelijke IJszee. Uit verschillende metingen blijkt dat het gebied daar met een snelheid van 0,5K per decennium opwarmt.

 In een recent rapport over klimaatverandering in Alabama schreef John Christy:

‘Elke trendberekening die begint van 1895 tot 2010 en eindigt in 2020 produceert meer opwarming in de dieptepunten dan de hoogtepunten’.

Met andere woorden: de minima gaan omhoog. Dat is precies wat we zouden verwachten als de trend van vergroening in Alabama toeneemt. En inderdaad: het is ongeveer 10% gestegen ten opzichte van 1982 (Afbeelding 1).

Naar mijn mening is het mechanisme voor de extra opwarming als gevolg van vergroening deels zoals eerder uitgelegd in het geciteerde rapport van 2006, namelijk vanwege een verandering in albedo. Maar ik meen dat er ook een andere reden is. Ik herinner me nog wel van mijn biologie les dat er twee belangrijke reacties zijn met betrekking tot het plantenleven. De ene vindt overdag plaats, met het chlorofyl onder invloed van UV. Blijkbaar is deze reactie endotherm. Het verbruikt dus de energie van de warmte van de dag. De andere reactie (met CO2) vindt plaats tijdens de nacht – dit is wanneer de suikers worden gemaakt en de groei van vrucht, plant en boom plaatsvindt. Kortom, dit is waar al ons eten en drinken vandaan komt. Deze reactie is exotherm: het produceert warmte! Ik denk dat het juist deze reactie is die ook een belangrijke factor is in de opwarming van de aarde, omdat het verklaart waarom hitte tijdens de nacht en in de groeiseizoenen blijft hangen, zoals gerapporteerd door Christy et al. 2006, namelijk een verhoging van de minimum temperaturen, vooral in de groei seizoenen. Het verklaart natuurlijk ook de door mij waargenomen verschillen in opwarming tussen het NH en het ZH.

Henry Pool.

Al met al, willekeurig kijkend naar een paar plaatsen die volgens Afbeelding 1 sterk groener waren geworden, onthou de resultaten: respectievelijk: (0,65 + 0,18 + 0,80 + 0,50) / 4 = 0,5K /decennium. Dat is bijna 3 keer zoveel als de 0,18K/decennium opwarming gerapporteerd door UAH, gemiddeld over 100% land, sinds 1979. De invloed van de extra vergroening van de aarde lijkt dus betekenisvol te zijn.

***