brrrrrrrrr een nieuw Maunder Minimum?

Hans Erren vond na de Volkskrant onderdak bij Climategate als blogger, maar is nu zijn eigen blog gestart: Klimaathype. Eén keer in het jaar verschijnt daar nu een posting over actuele klimaatzaken. (grapje Hans!) Zojuist over het feit dat de Deltacommissie verwacht dat er geen lange periodes met ijs meer kunnen komen en haar scenario’s alleen instelt op meer droogte, neerslag en warmte.

Ons model voorspelt dat u moet betalen van De Aarde
Immers, volgens het gedetermineerde denken in overheids-gefinancierd klimaatonderzoek kan het vanaf nu alleen maar warmer worden. En bent u de schuldige, dus mag de overheid u met wetenschappelijke noodzaak uitkleden: moet van De Aarde weet u. De reële gevolgen van de op dit moment zich voltrekkende lichte afname van de Total Solar Irradiance (TSI), maar toch vooral – via enig mechanisme gekoppeld aan temperatuur (lees: Svensmark’s wolken) – de sterke afname van de zonne-activiteit mogelijk zelfs naar een absoluut nulpunt zoals ten tijde van het Maunder Minimum zit niet in overheidsscenario’s van ambtenaarwetenschappers en de kliek die daar aan gaat verdienen.

Groen is het nieuwe bruin
Om redenen die ons duister zijn, laat het IPCC de sterke correlatie tussen zonne-activiteit en klimaat in het (paleo-ecologische) verleden links liggen, vooral omdat ze in de afgelopen decennia geen sterke correlatie vonden. Nou ja, duister….Tenzij je accepteert dat het IPCC – met al die aardige en vaak zeer redelijke usefull academic idiots- geen wetenschappelijke maar politieke entiteit is, die wetenschappelijke onvermijdelijkheid gebruikt als legitimatie voor grotere (wereld)overheidsmacht en opheffing van nationale soevereiniteit.

Zoals Marx met zijn ‘historisch onvermijdelijke’ proletarische revolutie en de Nazi’s met hun ‘wetenschappelijk’voorspelde degeneratie van het Duitse ras door volksonzuiverheid via Malthusiaans denken (de affiches met ‘so wurde das enden, wen die minderwertigen mehr kinder bekommen’) : de zelfde ideologie die de milieubeweging nu drijft met haar combinatie ‘natuur/milieuzuiverheid’ en neo-Malthusianisme, én handig gebruik van alle middelen van massacommunicatie. Zulke ‘wetenschappelijke’bewegingen laten zich doorgaans weinig gelegen aan nationale grenzen en persoonlijke grenzen, en ze kennen een seculiere heilsverwachting. Maar nee, dit keer is alles helemaal anders. Gerben Jan Gerbrandy is zo aardig en redelijk….

    Wist je dat Karl Popper zijn eis van ‘falsificeerbaarheid’ eind jaren ’60 juist ontwierp om een dam op te werpen tegen de nazaten van het Marxisme met hun politieke beweringen die zij een zweem van ‘wetenschappelijke’ onvermijdelijkheid meegaven. (en als reactie op de logisch positivisten van de Wiener Kreis met hun verabsoluteren van Newtoniaanse natuurkundewetten als ‘de enige ware wetenschap’, kom ik nog op terug) Punt van informatie: klimaatwetenschap met modellen is niet falsificeerbaar, immers: tegenwoordig blijkt het zelfs kouder te worden door opwarming door CO2.

Maar nee, dit keer is het allemaal heel anders.
Het zijn dit soort- beetje vrijpostig politiek getinte- beschouwingen die Hans naar zijn eigen blog verjaagden: hij had bij ons wat mij betreft voor de nodige saaie degelijkheid kunnen waken, Hajo en ik willen nog wel eens lekker uit de bocht vliegen en groene mensen kwetsen: vinden we gewoon leuk. Maar volgens mij (en volgens mij ook bij Hajo) gaat de discussie niet (alleen maar) over tienden of zelf honderdsten van gradenzzzzzzzz, waterdampzzzzzzz en de dikte van het zeeijszzzzzzzzzzz.

Wie heeft hier het monopolie op duurzaamheid?
Maar vooral over welke risico’s wij dankzij (cultureel politieke) determinatie geneigd zijn hoog in te schatten en met allerlei academische munitie van kracht/noodzaak voorzien (je moet ‘deskundig’zijn om te zien wat u in het dagelijks leven niet ziet), waardoor wij de realiteit van nu uit het oog verliezen. Ja, zelfs MOETEN verliezen omdat je anders wordt weggezet als dom en onverantwoordelijk. En dat er één groep is die het monopolie schijnt te hebben op de juiste wijze waarop wij met onze leefomgeving moeten omgaan (de club die streeft naar inperking persoonlijke vrijheid via lastenverzwaringen en utopische overheidsprogramma’s).

    Kijk, dat is toch het aardige van bloggen: je laat een proefballonnetje op – soms serieus, plausibel, soms wat minder serieus- en vervolgens mag u daar op schieten. Net als in iedere krant, waar je soms een column en een cartoon hebt, én het meer serieuze werk: maar dan zonder de pretentie van ‘objectiviteit’, die kranten pretenderen terwijl je meestal een progressief politiek standpunt wordt opgedrongen, vaak zonder dat de journalist zich daar nog bewust van is.

Ik hoop overigens dat de Deltacommissie gelijk krijgt
Voor de persoonlijke noot bij het klimaatnieuws van Hans Erren: Vorige week na een aanval van voorjaarskoorts (de vogeltjes floten, het is langer licht, het was 8 a 10 graden), begon ik al in mijn tuin te werken, mijn buren ook al: iedereen wil de winter van zich afschudden hier. Ik liep na hardlopen nog lekker even in mijn t-shirtje af te koelen, stretchoefeningen, kata’s lopen. Laat de warmte en de zon maar weer komen. En nu? Een Grypke!.

Dus ik hóóp dat het Maunder Minimum niet komt. Moet je tot laat in mei wachten voor je buiten op een terrasje kunt zitten. Kent u iemand in uw omgeving die zegt: was het maar kouder, dat is goed voor de aarde?

Hans, wat mij betreft had je gewoon bij ons verder geblogd, en je kunt altijd weer tot de moederschoot terugkeren. Aan de andere kant, er zijn steeds meer wegen op het internet die leiden naar Rome. Dus succes!