ensis-americanus

Naar aanleiding van de ‘Natuurtop’ van Sharon Dijksma haalt de VVD Dalfsen weer het rapport van Iquatro van stal, dat wij op Climategate al behandelden: 48 procent van wat in Nederland ‘Brusselse verplichting volgens Natura 2000 heet’ is er door mensen van Alterra ingefietst of Nederlandse beleidsambtenaren. Nederland voegt nationale koppen toe aan Europese voorschriften die vele malen beperkender zijn voor landbouw (en visserij) dan nodig.

Nederland wil zelfs invasieve exoot doen toenemen via uitsluiting visserij
Het exacte getal blijft u me schuldig, maar de bevinding komt overeen met wat ik hier in het Natura 2000-Vibegdossier besprak op Climategate. Zie hier in het Natura 2000-doelendocument voor de Noordzeekustzone, wat Imares-auteurs Robert Jak en consorten voor beschermingsdoelen uit hun dikke duim toevoegen. Zelfs een invasieve exoot de Amerikaanse zwaardschede zou moeten toenemen door visserij uit de Noordzee te bonjouren. Dit is doel 2 van de in totaal 3 doelen die koude sanering van visserij zou moeten bewerkstelligen.

2. Toename van oppervlak en dichtheid aan schelpdierbanken, zoals van Spisula (Halfgeknotte strandschelp) en Ensis (Amerikaanse zwaardschede), verspreid voorkomend over de relatief diepere en minder dynamische delen van de kustzee;

    Terwijl nationaal beleid juist is gericht op bestrijding van invasieve exoten.

Daarom willen sommige mensen nu ook de Indisch huiskraai in de Rotterdamse haven elimineren. De kraai liftte mee op een containerschip en vond zijn plekje in de Maasstad. Ik zag ze ook in Eilat in Israel waar de kraaien zich vestigden. Die kraai moet weg zónder enige schade aan te richten, terwijl in de Noordzeekustzone vissers weg moeten, zodat een wél invasieve exoot (die hier met ballastwater van schepen in de jaren ’70 kwam en die mogelijk spisula verdringt) in aantal kan toenemen.

Welkom in Nederland, ons bananenkoninkrijk aan de Noordzee.