Een advertentie van Groen Links/Nuon/De overheid

Een advertentie van Groen Links/Nuon/De overheid


Groen Links toont weer eens haar ware aard, door in een motie voor meer ambtelijke molens te pleiten.

Wyke Smit (@wykegroene11)
11-09-13 20:12
GL @GroenLiesbeth motie:”verzoékt de regering niet te bezuinigen op ambtelijke ondersteuning realisatie wind op zee” #WindopZee

Ziet u het verschil met deze advertentie van NUON, dat van het SER-Energieakkoord én de miljardensubsidies uit de SDE+-opslag over uw energierekening wil profiteren?

De eerste winnaar is bekend. En aangezien de wind buiten aanwakkert, gaat de WinMolen weer draaien. Claim snel je plek en win ook een weekend weg t.w.v €250! http://apps.facebook.com/nuonwinmolen

Nee ik ook niet. Groen Links is de voortzetting van bureaucratie en bedrijfslobby met andere middelen. Het elimineren van gezond verstand, waarbij hoop en ideologische blindheid gaan voor waarneming en logisch redeneren. Als je voor energievoorziening moet wachten tot het genoeg waait, en je kunt 1+1 bij elkaar optellen: hoe zal dat dan uitwerken voor onze economie?

Momenteel is het taboe om te zeggen dat 1+1 toch echt 2 is. We zien wat massamisleiding en groepsdruk teweeg heeft gebracht in ons ooit vrije landje.

Zoals ook Lucifer zich in vele gedaantes vermomt – lief, aardig, aantrekkelijk, onschuldig, om de mensheid te verleiden, en door hun zwakte te bewijzen hoe nietswaardig zij zijn (krachtige metafoor), zo heeft ook Groen Links vele gedaantes. Mainstreammedia, Stichting de Noordzee, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, Stichting Goed Hout Fout Hout en alle beteremoraaldangij-clubs, Gemeente Amsterdam, Stichting Natuur en Milieu, Zeekracht, Stadsbestuur Utrecht, De Groene 11 met lobbyiste Wyke Smit: allen even nobel ogend, lief, wervend, zich hullend in een mantel van wetenschap. Met als vaste lispelende Lucifer natuurlijk onze Liesbeth van Tongeren, één van de 2 fractieleden in de Prius van Van Ooijk. Al denk ik dat zij gewoon een doorgedraaide demon is waar Lucifer geen bemoeienis meer mee wil. Te doorzichtig slangemens.

Ze doen alsof ze ‘het milieu’zijn toegedaan (wat is dat eigenlijk, hebt u dat wel eens bij uzelf afgevraagd), maar hebben slechts één motivatie: Fuck Humanity. Omdat Groen Links altijd averechts werkt bereiken ze het tegendeel om daarmee hun wereldbeeld te bevestigen. Ze beweren de wetenschap te zijn toegedaan, maar gebruiken ook de wetenschap enkel voor antiwetenschappelijke doeleinden zoals trendwatcher Adjiedj Bakhas vandaag vaststelt in de Volkskrant.

Groen Links claimt de partij voor de natuur te zijn, maar doordat zij 10tallen miljarden euro’s in zee willen dumpen voor inefficiente energievoorziening, is voor natuurbeheer geen geld meer. Groen Links werkt averechts, Groen Links is vijand van de mensheid, vijand van de democratie, Groene Taliban. Amen.
RZ13langwildernis4