HVDC-verbinding. Het gros van de ruimte is leeg, afstand tussen transformatoren moet groot zijn om vonkoverslag te voorkomen

HVDC-verbinding. Het gros van de ruimte is leeg, afstand tussen transformatoren moet groot zijn om vonkoverslag te voorkomen

De HVDC-installatie- in de volksmond bekend als ‘stopcontact op zee’ Dolwin2 die Tennet nu in Dubai laat bouwen zal mogelijk nooit helemaal worden benut. Dat blijkt uit de reportage die De Ingenieur deze week maakt over de constructie. Dolwin 2 kan 900 MW windstroom verwerken, en maakt onderdeel uit van een serie aansluitingen die ‘onze’ Tennet moet bouwen, om de geplande 13 gieg aan windfarms in de Duitse Noordzee aan te sluiten op het net. Momenteel staat minder dan 1 gieg aan windmolens op de Noordzee geïnstalleerd.

Investeerders krabbelen terug
Nu in Duitsland de weerstand groeit- zoals afgelopen week nog in Der Spiegel- tegen de enorme energieprijsstijgingen van 68 procent als gevolg van het Duitse Groene Energiebeleid worden investeerders onzeker (Dong Energy). In Groot Brittanie dreigt een investeerder ook al terug te trekken in een windfarmproject van 2 miljard Britse ponden, omdat de Britse regering minder subsidies wil verstrekken. De constructie van windfarms blijft daardoor ver achter bij de 6200 MW verwerkingscapaciteit die Tennet op de rol heeft staan tegen kosten van een geschatte 4,5 miljard euro. Conservatieve schattingen geven aan dat in 2023 3,7 gieg aan windcapaciteit gebouwd is, 10 gieg minder dan gepland. De HVDC-installaties van Tennet zullen dus als kolossale monumenten van onvermogen op zee staan. Misschien kunnen de lassers in Dubai Dolwin alvast wat richels geven, zodat Dolwin 2 in ieder geval dienst kan doen als broedplaats voor zeevogels. Heeft het miljardengevaarte toch nog een ecologisch nut.

dolwinbeta
Menselijk vernuft, maar tegen welk rendement?
Alles is kolossaal aan Dolwin 2 die in Dubai wordt gebouwd. Met een oppervlak van 100 bij 70 meter past het gevaarte niet door het Suez-kanaal. Bij oplevering zal het gevaarte eerst rond Afrika moeten varen naar de Duitse Noordzee.

Wat in het artikel van De Ingenieur ontbreekt is een afweging van kosten en (klimaat)rendement. Uiteindelijk verschijnen windfarms op zee niet voor de energie, maar om Brusselse klimaatdoelstellingen te halen, gedreven door de daar aan gekoppelde miljardensubsidies die vrij komen.
In Duitsland, het land met de grootste aanhang van Greenpeace ter wereld speelt verder de door klimaatangst gemotiveerde Energiewende mee. Seaways heavylifting heeft speciaal op die politiek ge-anticipeerd door een kraanschip te bouwen van een half miljard euro.

Neem een gemiddeld kraanschip dat nu windmolens op zee installeert, zoals de Oleg Strashnov van Seaways Heavylifting. Die verstoken 10 kuub gasolie per dag, bij een emissiefactor van 74,3 kilo CO2 per Gigajoule- zie de officiele Nederlandse emissietabel– kom je dan op 30 ton CO2 emissies per dag. De kraanschepen zijn jaren achter elkaar bezig en operationele kosten zijn 3,2 ton euro per dag per schip.

Neem ook alleen al de productie van ruwe staal benodigd voor Dolwin 2. Per ton staal komen in Europese hoogovens 1,5 ton CO2-emissies vrij. Dolwin 2 weegt 9300 ton, en dus vraagt alleen al de productie van het staal 13.950 ton CO2.

Het zou mij niet verbazen dat wanneer alle HVDC-stopcontacten en molens in zee zijn geïnstalleerd, en er in 2023 maar 3 Gieg windstroom wordt verwerkt, de CO2-emissies van de bouw de vermeden emissies door winstroom wel 10 jaar zullen overstijgen (de Energy Payback Time). Ook zullen transportverliezen van de windstroom over 500 tot 800 kilometer naar verbruikers aanzienlijk zijn, ook die berekening mis ik in het artikel. Daarna zullen de funderingen van de molens- die 60 meter de zeebodem in komen- als eeuwige monumenten van Brussels klimaatbeleid in zee achterblijven. Want niemand die ze er ooit weer uit zal halen…

Toch, als jongetje dat kickt op vakmanschap, groot speelgoed en techniek, kan ik niets dan ontzag hebben voor de grote installaties en het enorme vernuft waarmee dit monumentaal onvermogen op zee wordt gezet. Het geeft onze offshore-industrie toch weer mooi werkgelegenheid. Hun zul je voorlopig niet horen klagen…