SER-Energieakkoord: alleen klimaatwinst in kabouterland

SER-Energieakkoord: alleen klimaatwinst in kabouterland

We weten nu zeker dat Henk Kamp (VVD) en Ed Nijpels (VVD) in kabouters geloven, want ze geloven ook dat het door hun gepropageerde klimaatbeleid zinvol is. Als je dat kunt geloven is iedere vorm van bijgeloof toegestaan. Kijk maar…Een lezer van Climategate.nl stuurde mij deze berekening, over de klimaatwinst van het SER-Energieakkoord, dat ons een geschatte 70-100 miljard euro kost:

Opgewekt door alle windparken (10,5 GW, prestatiefactor 0,30):
10,5 x 0,30 x 24 x 365 ≈ 27.600 GWh/yr
In (2080 – 2023 =) 57 jaar: 57 x 27.600 = 1.573.200 GWh

CO2-uitstoot per GWh: 0,674 kTon CO2/GWh
CO2-uitstoot vermeden door alle windparken in 2080:
0,674 x 1.573.200 = 1,06×10^6 kTon CO2 = 1,06 GtCO2

1 ppm CO2 = 2,12 GtCarbon = 2,12 x 3,66 GtCO2 = 7,76 GtCO2
1 GtCO2 = 1/7,76 = 0,129 ppm CO2
In 2080 bespaard 1,06 GtCO2 => 1,06 x 0,129 = 0,137 ppm CO2

Climate sensitivity = 3 ºC (280 => 560 ppm CO2 = factor 2):
1 ºC temperatuurverhoging bij 2^(1/3) x zoveel CO2 = factor 1,26
Momenteel 400 ppm: 1 ºC opwarming bij 1,26 x 400 = 504 ppm

Vermeden opwarming in 2080 door windenergie in NL: 0,137/(504 – 400) = 0,0013 ºC

De VVD investeert liever in hunebedden, losers en hobbitdorpjes dan koplopers
De lezersberekening komt in de zelfde orde van grootte van klimaatwinst als wij hier bij Climategate.nl, die ik ook bij mijn lezing gisteren aanhaalde voor de VVD-jongeren in Leeuwarden. Zo werkt het door onze politici gekozen klimaatbeleid versmald tot het subsidiëren van een kleine club voorkeursbedrijven met tientallen miljarden euro’s: een winst boeken die in minder dan een jaar teniet wordt gedaan door groei in kolencapaciteit in ontwikkelende landen.

Kapitaal dat je ook bij ondernemers kon laten, die dat als risicodragend vermogen investeren in potentiele winnaarstechnologie – neem onze internationaal vooroplopende nanotechsector- gaat nu vooral naar hunebed-technologie als windmolentjes en ander achterhaald speelgoed van de milieubeweging. Onze overheid van de PvvdA overlaadt liever de losers en groene angstzaaiers met miljarden. En ondertussen houden banken de hand op de knip. Een serieuze poging om substantieel fossiele brandstoffen uit te sparen kun je zo wel schudden.

SER-Akkoord boekt alleen klimaatwinst in kabouterland
Dat is een politieke keuze die de kuch, hoest, rochel- ja, gelukkig ik ben weer hersteld- liberale VVD nu maakt via het SER-Energieakkoord, waar mijn ex-dorpsgenoot Ed Nijpels nu is aangesteld als toezichthouder. Tegen een geschatte 70-100 miljard euro onkosten subsidiëren van achterhaalde techniek, gebaseerd op oud denken: windmolentjes zijn functioneel bij een boerderij ver van het net op de prairie met een accu er tussen, maar niet als vervanging van centraal opgewekt fossiel vermogen.

Onkosten zijn dan een geschatte 5,5-7,7 miljard euro per tienduizendste graad vermeden opwarming, en dan ook nog bij een hogere klimaatgevoeligheid (3 graden bij verdubbeling CO2) dan het laatste IPCC-rapport aanneemt. Een hoeveelheid die ver beneden de detectielimiet ligt van ons zenuwstelsel.

We doen het dus echt voor de kabouters, misschien dat die de effecten wel merken met hun temperatuurgevoelige rode puntmutsjes. Maar wij niet. En daar hebben we dan per tienduizendste graad de Deltawerken aan onkosten voor over. Dat is een politieke keuze, en ik snap ook wel: een warm gevoel over je zelf is onbetaalbaar.

VVD, de partij van de rode puntmutsen.
Een zelfde VVD-geval heet Bert Pauli, Brabants gedeputeerde en verantwoordelijk voor het met miljarden euro’s subsidieren van bijstook van Amerikaans bos in de Amercentrale. De PVV zou hem ‘keihard aanpakken’, maar ik bedacht me dat in Braboland alles ‘kei’ is, keivet, keigaaf en dus ook ehhh, keihard. Pauli zit er heilige maagd Maria nog en de subsidie stroomt nog. Keigoed van ‘m.

We kunnen constateren dat irrationaliteit de norm is geworden, en rede de uitzondering. Ik bedoel, we zien zelfs affiches terugkeren van De Nieuwe Communistische Partij. Jongens, de Culturele Revolutie van Mao was zo gek nog niet, de Berlijnse Muur had gewoon hoger gemoeten…. Mensen blijven kortom fundamenteel irrationeel, en omdat mensen nooit moreel zullen beteren kun je het beste investeren in de kant van mensen die wel hout snijdt: hun creativiteit.

Zet buiten de doos denkende mensen bij elkaar en de ideeën schieten als paddestoelen uit de grond, als we toch even in kaboutersferen mogen blijven.