Wake-up call voor tweede kamer: energieakkoord is onbetaalbaar!

Peperduur schroot cr 590

Waarom weer een brief aan de kamer?
Vandaag is de brief uit het vorige topic verstuurd aan alle fracties van de tweede kamer en aan de commissie I&M.

Er staat niets nieuws in: niet voor u maar ook niet voor de kamerleden. Hij is ook niet agressiever van toon dan de vorige brieven die wezen op de astronomische kosten van het energieakkoord.
Waarom moest hij dan toch verstuurd worden?

Als je hem goed leest gaat hij niet over het energieakkoord maar over de tweede kamer en de minister. Het staat er in heel vriendelijke woorden, maar het is nu schriftelijk met zoveel woorden aan onze politici meegedeeld: jullie verzaken je plicht!
Jullie verschuilen je achter een volstrekt willekeurig samengesteld orgaan zonder enige democratische legitimiteit, en tekenen, vervuld van mosgroene ijver, voor een megaproject waarvan je in de verste verte geen idee hebt welke kosten het met zich mee zal brengen.
Een enkel verstandig kamerlid doet wél zijn plicht en vraagt de minister om de werkelijke kosten. En als die dan botweg weigert om de kamer de gevraagde informatie te verstrekken, zwijgen jullie in alle talen.

De brief is zoals gezegd veel vriendelijker gesteld. Hij verzoekt de fracties slechts om nogmaals bij de minister aan te dringen op het verstrekken van de integrale kosten van het akkoord, en geeft een aantal suggesties voor kostenposten waar naar gekeken zou moeten worden.
Maar de kamerleden moeten wel erg slechte lezers zijn als ze de achterliggende boodschap niet begrijpen!

Historie
Sinds wij hier op climategate.nl onze eerste verontrustende berekeningen over de werkelijke kosten van het energieakkoord begonnen te publiceren, heb ik meerdere kamerleden en SER ondertekenaars gesproken. Geen van hen had enig idee van de kosten van het energieakkoord. Niet of het nou tien of honderd miljard zou gaan kosten.

Mijn eigen vermoedens van meer dan 100 miljard werden als erg onwaarschijnlijk terzijde geschoven. De best ingelichten kenden de 14 miljard van het ECN/EIB rapport. SER voorzitter Wiebe Draaijer presteerde het zelfs om nog in november 2013 publiek dit rapport als correct naar voren te schuiven. Terwijl de auteurs ervan (ECN) nota bene in de zaal zaten en al vijf weken daarvoor schriftelijk aan ons bevestigd hadden dat dit slechts een zeer klein deel van de kosten betrof.

Ook het antwoord op onze vragen hierover aan Kamp, namelijk dat het wind op zee gedeelte alleen al 18 miljard ging kosten maakte niemand wakker. Behalve René Leegte en Reinette Klever die de juiste scherpe vragen aan Kamp stelden over de werkelijke kosten van het gehele akkoord. Maar Kamp schoffeerde de kamer door de vragen gewoon onbeantwoord te laten.

Intussen begonnen degenen rond de SER die ik op de kosten aansprak zich steeds ongemakkelijker te voelen. Ook linkse kamerleden raakten in de war. Kamp had inmiddels al toegegeven dat de SDE premie op de elektriciteitsrekening naar 3 miljard per jaar gaat. Dat is over 15 jaar al 45 van de door mij geschatte 100 miljard, en dus al €450 per gezin per jaar. Voorwaar geen kattenpis, maar nog steeds maar een deel van de kosten.

Toch durfde niemand zijn mond open te doen: in het hoofdlijnendebat over het energieakkoord had bijna iedereen zich aan het initiatief verbonden, meestal met de aanmerking dat het wat hen betreft niet ver genoeg ging. Tsja, dan is het pijnlijk om achteraf toe te moeten geven dat het een onbetaalbaar luchtkasteel betreft dat juist flink minder moet.

De geldstroom en de kamer
Het gemak waarmee de politici zich achter het energieakkoord schaarden, is te verklaren uit de financiering ervan: de hoofdmoot komt uit SDE subsidies, die niet op de landsbegroting drukken, maar op de energierekening van de burgers. De rest zit verborgen in algemene belastingderving en subsidies. Er hoeft dus ogenschijnlijk niet voor bezuinigd te worden, en er hoeven geen eigen stokpaardjes te sneuvelen. Dan is het makkelijk tekenen natuurlijk.

Onder het hoofdadagium van de politiek “na ons de zondvloed” ziet men dus wel wat er gebeurt tegen de tijd dat die energierekening te hoog wordt.

Maar daar zit hem nu juist de kneep: het energieakkoord is voor een groot deel gebaseerd op private investeringen. Daartoe worden de bedrijven verleid met enorme subsidies op de exploitatie. Dat houdt in dat tegen de tijd dat de windparken zwaar gesubsidieerde stroom beginnen te leveren en de elektriciteitsrekening van de gezinnen omhoog vliegt, de investeringen allang gedaan zijn. Dan liggen ook de subsidies voor 15 jaar vast en kan de kamer daar niets meer aan veranderen.

De komende vijf jaar worden de meeste van die verplichtingen aangegaan, tenzij de kamer nú ingrijpt. Op deze verantwoordelijkheid worden ze in de brief gewezen, dus achteraf is er nu geen excuus meer voor onverantwoorde passiviteit.

De ondertekenaars
Deze keer is de groep ondertekenaars niet alleen indrukwekkend wat betreft maatschappelijke positie en staat van dienst, maar ook opvallend breed.

Zo zien we bekende namen als die van de publicisten Paul Cliteur en Adjiedj Bakas, de economen Ewoud Jansen en Jean Wanningen, en vakbondsvoorzitter Reinier Castelein. Zij ondersteunen hiermee de waarschuwing in de brief dat de hoge kosten van het energieakkoord ernstige maatschappelijke consequenties zullen hebben.

Verder tekent een hele reeks klinkende namen uit de energiewereld. Dit bevestigt de suggestie dat het energieakkoord aanzienlijke verborgen kosten veroorzaakt in de energievoorziening, die bij de integrale kosten moeten worden meegerekend, zoals in de brief gesteld wordt.

Wat nu?
De brief biedt de fracties en de minister de mogelijkheid om zich te herpakken. In de herkansing kan de kamer doen waar ze voor is ingesteld: het controleren van het beleid en het bewaken van het belang van de burgers.
De brief negeren zou een erg domme zet zijn. Als de 100 miljard klopt, zal vroeger of later de bom barsten en zullen de politici ter verantwoording geroepen worden.

Kamp kan niet wegkomen met een tweede ontwijkend antwoord. En na de “vergissing” van 14 miljard waarop het eerste debat gebaseerd was, is ECN ook niet de partij om deze klus aan te geven. Gelukkig zijn er ook een paar onafhankelijke ingenieursbureaus waar je deze vraag aan kunt voorleggen.

Verder zit er ook een economische kant aan de problematiek: wat zijn de gevolgen voor de economie van een koopkrachtdaling van de gezinnen van €1000?
En welke gevolgen voor het staatsbudget hebben de maatregelen via derving van energiebelasting en investeringspremies voor duurzame energie?
Er zullen dus ook onafhankelijke economen moeten worden ingezet.

Wind op zee on hold!
Deze onderzoeken en berekeningen zullen enige tijd vergen.

Het is een kwestie van zorgvuldig beleid om het aangaan van grote verplichtingen te bevriezen tot er een principieel debat is gevoerd over de wenselijkheid en haalbaarheid van deze uitgaven.
Dit geldt dan speciaal voor de investeringen in de off-shore windparken, aangezien die veruit de hoogste kosten per bespaarde ton CO2 betreffen , en ook meteen de grootste en langstlopende verplichtingen van het EA betreffen.

Dit zou de eerste daad moeten worden van onze inmiddels hopelijk wakker geworden tweede kamer. Liefst nog vóór het reces!

Door |2014-06-09T18:02:46+00:009 juni 2014|46 Reacties

46 Comments

 1. dwk 9 juni 2014 om 18:55 - Antwoorden

  Als je dan toch bezig bent; zet dan ook de verse ombudsman flink aan het werk.

  Oh pardon: http://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/anwb-en-het-milieu

  “miljeu? Cee Oh Twee?”

  • Harry vd Berg 9 juni 2014 om 23:29 - Antwoorden

   Het begint al in alinea 1; het totale onbenul:

   “De ANWB erkent dat de mobiliteit en de vrijetijdsbesteding van haar bijna vier miljoen leden een aantal negatieve effecten heeft op het milieu. Maar ook met de dagelijkse bedrijfsvoering wordt er aardig wat CO2 uitgestoten. De ANWB voelt zich medeverantwoordelijk voor het tegengaan van beide effecten en wil daarin het goede voorbeeld geven. Waar mogelijk probeert zij de milieubelasting te voorkomen, te vergroenen of te compenseren.”

   Milieu, klimaat, is ook best moeilijk allemaal….

   • Theo Wolters
    Theo Wolters 10 juni 2014 om 01:53 - Antwoorden

    Ja, daar rijzen je de haren toch van ten berge…
    Ook zijn optreden in Buitenhof was tenenkrommend.
    Op mij komt het allemaal niet bijster intelligent over.
    Wat bezielt die Van Woerkom toch?

    Het probleem vorige week was ook niet dat we bang zijn dat hij Marokkanen zal gaan discrimineren in zijn oordelen, maar juist dat hij alles zal gaan doen om die indruk te vermijden. Dat is onvermijdelijk na de afgelopen week. En daarmee is zijn oordeel bij voorbaat verdacht in alle gevallen waarbij allochtonen betrokken zijn.
    Een voor een allochtoon gunstig uitvallend oordeel zal altijd de geur van bevoordeling hebben. Zeker voor de partij die aan het kortste eind trekt.

    Een intelligent man die geschikt is voor de positie had dat begrepen en zich direct teruggetrokken.

 2. Turris 10 juni 2014 om 08:21 - Antwoorden

  Het gaat niet om CO2-uitstoot (= groeigas en is goed voor plantengroei op de gehele wereld) maar om de uitstoot van roetdeeltjes. BBQ’s , houtkachels en alles branders hebben daar het grootste aandeel in, niet het verkeer waarbij 70% van de auto’s nu met roetfilters/katalysatoren zijn uitgerust. ANWB heeft jarenlang de klimaatalarmist uitgehangen, waarbij de capaciteiten van Van Woerkom vooral opvielen als die van lobbyist van de regering en eigen parochie.

 3. dwk 10 juni 2014 om 12:47 - Antwoorden

  Jullie pikken mijn teaser aardig op. Toch verontrustend dat dit soort overwegingen alleen in de uithoeken van het internet aan de orde komen.* Gek ook dat ik n.a.v. die discussie ook nergens een verwijzing ben tegengekomen naar het tv-programma van vorig jaar waarin een aantal Amsterdamse taxichauffeurs als potentiële aanranders werd ontmaskerd. En ja … wat waren dat voor mensen?
  Het antwoord op de vraag wat zo’n Van Woerkom bezielt begint met ‘loop’ en eindigt op ‘baan’.
  Afgezien van dat Marokkanengezeur is hij m.i. als handige draaikont-lobbyist gewoon totaal ongeschikt voor de functie van Nationale Ombudsman.
  Met zijn aanstelling is die positie verworden tot Nationale WC-eend met overheidskeurmerk.
  Hef maar meteen op.

  * Of komt het omdat ik geen kranten meer lees?

 4. dwk 10 juni 2014 om 12:57 - Antwoorden

  Oh en Theo,

  Hoe wordt de toon van de volgende brief?
  En mag ik die dan ook tekenen als voorzitter van de Europese bond van koks, stratenmakers, kappersbedienden en andere tweedelijnsslachtoffers?
  Bij de besprekingen van het SER-akkoord zaten degenen die de rekening uiteindelijk gaan betalen niet aan tafel. Die mensen behoren op een of andere wijze bij het protest te worden betrokken; hun vertegenwoordigers zitten immers zwaar te pitten.
  In dat verband ben ik benieuwd of de consumentenbond al om stellingname is gevraagd.

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 11 juni 2014 om 00:06 - Antwoorden

   Voor de toon en de aard van de volgende brief leven een aantal ideeën die ik nog even voor me houd!

   Ik heb er al vaak aan gerefereerd dat de burger niet aan tafel zat bij de SER. Maar dat was niet de fout van de SER: die hadden een heldere opdracht van Kamp: ik wil de doelstellingen van de regering halen, zoeken jullie maar uit hoe. Dat heeft de SER gedaan.
   De kamer spreekt nu eenmaal namens de burger, en die heeft die doelstellingen vastgesteld.
   Vandaar het appèl dat de brief op hen doet om hun verantwoordelijkheid eindelijk eens serieus te gaan nemen.

   De voorzitter van de Bond voor Tweedelijnsslachtoffers mag een volgende keer zeker meeondertekenen!

 5. Kim Winkelaar 10 juni 2014 om 16:17 - Antwoorden

  Het nadeel van brieven is dat kamerleden die ongezien de prullenbak ingooien. Tenzij ze er wellicht zelf wat electoraal gewin uit kunnen halen.
  De kamerleden zitten op hun plek dankzij de partijtop, die zullen ze dan ook nooit tegen de haren instrijken. Een onafhankelijke volksvertegenwoordiging hebben wij al lang niet meer.

 6. Ivo 10 juni 2014 om 18:29 - Antwoorden

  Op dit moment gebeurt er van alles om de woonlasten van de mensen tot modaal onder controle te krijgen. Met de hier geschetste kosten per huishouden wordt het druk aan het gemeentelijk loket voor bijzondere bijstand. Zelfs alle linkse partijen hebben geen oog voor de mensen aan de onderkant van de samenleving maar denken slechts aan hun eigen hobbys.

 7. Herman Vruggink 10 juni 2014 om 20:24 - Antwoorden

  Oproepen tot een wake up call kan geen kwaad. Zo ook het blijven monitoren van het gehele proces rondom de uitvoering van het energie akkoord. We hebben een aantal meetlatten. Een belangrijke daarvan is natuurlijk onze eigen energie rekening. Ook al zouden wij in de verste verte geen idee hebben welke kosten het met zich mee zal brengen, er zijn wel een aantal beloftes gedaan die niet zomaar te breken zijn. Garanties van de windindustrie bijvoorbeeld van 40% kostendaling voor wind op zee. Deze staat keihard in het akkoord. Windenergie op zee is peperduur. Deze kosten moeten hoe dan ook omlaag. Dat weet de windsector. De kostendaling is van groot belang voor hun bestaan. Ook de subsidie’s zijn aan maxima gebonden. Indien de energieprijzen stijgen neemt de subsidie af. Een SDE pot van 3 miljard per jaar is ook geen nieuws. Er komt 4,5 miljard aan energiebelasting binnen. In principe zou daar alles van betaald kunnen worden.

  Dus ja, vinger aan de pols houden en zien wat de beloftes waard zijn over een aantal jaren.

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 11 juni 2014 om 00:25 - Antwoorden

   Die 40% zit ingebet in de SDE subsidie. Die komt er dus, of de subsidie wordt niet uitgekeerd.

   Maar die 40% bestaat uit een heel pakket maatregelen, waarvan een belangrijke de kosten van de elektrische aansluiting betreffen (ca 1/3 van de kosten!). Die wil men naar Tennet verplaatsen en over een veel langere termijn afschrijven. De rentekosten nemen daardoor toe, dus uiteindelijk bent u meer geld kwijt, maar dan over een langere tijd. Toch neemt daardoor in theorie de kostprijs van de windparken af.
   Zo zijn er allerlei mogelijkheden om kosten op papier lager te krijgen, zonder dat de kosten echt afnemen.

   Ook kun je de windstroom goedkoper maken als je een vette duurzame investeringsaftrek toekent aan de investeerders in de parken. Die kosten zie je ook nergens terug.

   Zonder al dit soort trucs komen die windparken er beslist niet: er is m.i. nooit 40% op de kostprijs te bezuinigen en toch een park neer te zetten dat 15 jaar probleemloos draait.

   We moeten onze minister dus erg goed in de gaten houden!

 8. dwk 10 juni 2014 om 20:43 - Antwoorden

  In Engeland zijn de muntmeters al lang weer terug. Erger nog: men is er alweer helemaal aan gewend. In Duitsland komen ze eraan en Nederland zal volgen.
  U weet hoe dat gaat met die dingen: twee keer een piepklein schande-stukkie in de krant. Eén aardbeving of een vastzittende mijnwerker en onze eigen proleten zijn weer vergeten.

  Het punt is een beetje dat wij in een wereld leven waarin mensen als de bekende jammermarxist Spekman steeds weer de toon weten te zetten. Die kan tot tranen toe bewogen vertellen dat hij weer eens gedroomd heeft van een hondenkar voortgetrokken door een kind met een houten been terwijl een Engelse industrieel in krijtstreep en Havana in het hoofd de zweep over het bloedende kinderruggetje haalt.

  Dat is voor Socialisten nu eenmaal de enige manier om aan de macht te blijven; zij hebben niets in handen om de wereld een betere plek te maken.

 9. dwk 10 juni 2014 om 20:45 - Antwoorden

  Moderatie hierboven??
  Komt dat nou omdat het woord marxist erin voorkomt?
  Of is het de naam van Spekman waar het spamfilter op aanslaat?

 10. Rypke 10 juni 2014 om 20:58 - Antwoorden

  Wat misschien meer had gewerkt dan een brief aan kamerleden is een opiniestuk in NRC. Krijg je het daar niet in geplaatst, dan is dat een graadmeter voor de mate waarin men wil luisteren naar de boodschap. Nu krijgen kamerleden wat spam die ze niet begrijpen, omdat alle mainstreammedia ‘groen groener groenst’ blijven jubelen. daarnaast zijn de ondertekenaars bijna allen emeritus, wat het gezag van de brief ook niet versterkt, terwijl politiek (en journalistiek) draait om autoriteit, niet om inhoudelijke argumenten….
  Anders was dat hele groene gebeuren ook nooit van de grond gekomen

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 11 juni 2014 om 00:49 - Antwoorden

   @Rypke,
   De brief is vooral bedoeld om de kamerleden een soort gele kaart te geven: ze zijn nu officieel op de hoogte gebracht, dus er is geen ruimte meer voor smoesjes als de bom barst over een paar jaar.

   Verder is hij bedoeld als aanleiding voor redactionele stukken in de MSM, die horen de waarschuwende boodschap aan de kamerleden te versterken.
   Vorige brieven van ons hebben meer krantencoverage gegeven dan ik of jij ooit hadden kunnen loskrijgen door vriendelijk te vragen of we wat zouden mogen schrijven. Opiniestukken worden overigens al voortdurend ingestuurd door mensen uit onze groep, en die helpen ook mee. Maar de Volkskrant heeft inmiddels zelf een hele serie artikelen geschreven die op onze brieven gebaseerd waren. Dat heeft enorme indruk gemaakt op de groene kerk! Een opiniestukje valt daarbij in het niet. Graadmeter of niet.
   Ik zie je punt dus niet.

   Bij ongeveer de helft van de ondertekenaars komt emeritus- oud- of voormalig voor in de omschrijving. Vaak als onderdeel van een indrukwekkende carrière, waaruit deskundigheid op energiegebied blijkt. Met daarbij twee oud-directeuren van energiemaatschappijen.
   Hoezo geeft dat geen autoriteit?
   Waarbij ik uiteraard ook blij ben met de andere nog actieve helft, waarbij deze keer een paar opmerkelijke namen staan van bekenden uit de media.
   Ik had het niet beter kunnen wensen.
   Ik snap dus echt niet waar je over zeurt.

   • JNWLWK 11 juni 2014 om 07:34 - Antwoorden

    Hij zeurt niet hij merkt m.i. terecht op, cynisch over Kamerleden en journalisten als hij (correct me if I’m wrong) is, dat Kamerleden niet verder kijken dan de misinformatie van het eerstvolgende 8-uur Journaal (slecht voorbeeld want daar kom je met zo’n goed initiatief wel nooit in). Ik schat dat zo’n 85% van de bevolking gewoon ook verder leeft (ik hoor in mijn omgeving behalve mezelf eigenlijk nooit mensen over energie- en klimaatsvraagstukken) en de 15% die “verschillig duurzaam” is (en het 8-uur Journaal kijkt en de Volkskrant leest) zit massaal met de vingers in de oren in een hoekje “duurzaam duurzaam duurzaam groen groen groen verschillig verschillig verschillig Wilders Wilders Wilders EU EU EU” te prevelen.

    • Theo Wolters
     Theo Wolters 11 juni 2014 om 19:58 - Antwoorden

     Rypke zeurt over het feit dat bijna alle ondertekenaars emeritus hoogleraren zouden zijn. Dat irriteert me om een aantal redenen:

     1. Rypke weet net zo goed als ik dat iemand met een carrière in een verwant vakgebied gewoon niet vrijuit kan spreken zonder zijn broodwinning op het spel te zetten. Het verwijt dat wij bestaan uit een stelletje afgedankte gepensioneerden wordt ons altijd gemaakt door precies degenen die er juist voor zorgen dat jongere collega’s zich niet vrij kunnen uitspreken omdat hen dan een hele serie sabotageacties te wachten staat. Zie de acties tegen de hoogbejaarde Bengtson waar we hier aandacht aan besteed hebben. Zelfs gepensioneerd ben je blijkbaar niet veilig.
     Dat verwijt wens ik daarom niet ook nog eens van mijn medestanders te krijgen!

     2. Het is gewoon niet waar. De ondertekenaars zijn deze keer juist opvallend divers, met amper de helft aan gepensioneerden.

     Gezeur dus, en wel degelijk onterecht.

  • Turris 11 juni 2014 om 09:28 - Antwoorden

   Dergelijk opinie stuk aan NRC kan toch na het weekend klaar zijn? Of niet?

 11. dwk 11 juni 2014 om 20:14 - Antwoorden

  Nota bene is dat emeritusgedoe al jaren een subsub-categorie in dat hele klimaatdebat. Ik begrijp Theo’s ergernis. Buiten dat zijn het niet alleen wetenschappers die geschaakt worden door de groene gedachtepolitie. Dat strontspoor ligt inmiddels door de gehele samenleving.

 12. Wim Arends 11 juni 2014 om 20:33 - Antwoorden

  @Wolters
  Rycke zeurt natuurlijk niet, hij heeft gelijk.

  Neem een gepensioneerde als le Pair die in de Tweede Kamer door minister Verhagen op zijn laatste dag als minister in november 2112 volledig werd afgebrand. Le Pair is politiek aangeschoten wild en of het nu waar is of niet, le Pair blijft maar handtekeningen plaatsen onder allerlei brieven die direct in het ronde archief verdwijnen.

  Om in de woorden van de Engelse Prime Minister te spreken, le Pair is een gezicht uit de jaren ’80 en die moet je niet meer in de toekomst laten kijken. (Over Juncker)

  Er zijn jonge wetenschappers die dit soort brieven maar wat graag willen ondertekenen maar zolang de meerderheid van de ondertekenaars uit gepensioneerden bestaat die geen enkel gezag meer uitstralen, doen ze dat niet.

  • dwk 11 juni 2014 om 22:53 - Antwoorden

   Dan moet dat probleem toch snel op te lossen zijn. Ik denk dat de emeriti best bereid zijn zich van de lijst terug te trekken als hun plek wordt ingenomen een jonge wetenschapper.
   Kunnen we meteen even testen of ze bereid zijn afstand te doen van die vermeende oliedollars waar men het altijd over heeft.
   Misschien zijn er wel zoveel van die jonge wetenschappers dat je elke ouwe knar kunt inruilen voor 2 of wel 3 jonge honden.
   Blijft natuurlijk de vraag; als er al zoveel jonge wetenschappers zijn die dit soort brieven maar wat graag ondertekenen, waarom zij dan zelf nooit de pen ter hand hebben genomen. Waarom is er nooit een jonge wetenschapper geweest die Le Pairs berekeningen heeft gemaakt.

   Je zegt dat ze er zijn, maar blijkbaar moeten ze wel worden aangeduwd.

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 12 juni 2014 om 00:11 - Antwoorden

   > Er zijn jonge wetenschappers die dit soort brieven maar wat graag willen ondertekenen

   Waar haal je dat vandaan?
   Hoeveel actieve ondertekenaars met gezaghebbende positie kun jij me aanleveren als ik elke naam weglaat die jij eruit wil hebben? Zowel bekende professoren als leidende personen in de industrie?

   In de huidige lijst staan vijf in de media actieve Nederlanders, vijf actieve professoren en elf actieve professionals. Ik zie het je graag beter doen.

   Van niemand die afzag van ondertekenen heb ik bezwaren gehoord tegen medeondertekenaars, integendeel.
   Wel enige malen het argument dat tekenen niet “opportuun” leek voor hun positie, of problemen kon opleveren voor de organisatie waar men onder viel.

  • hugo matthijssen 13 juni 2014 om 08:08 - Antwoorden

   Hoe straal je gezag uit?
   Kun je met die straling je kachel vervangen?

   Het gaat tegenwoordig niet meer over cijfers en feiten maar om uitstraling.
   Daar is Ummels goed in geweest . Zijn rapport was de basis voor dit onzinbeleid.
   we maken een niet realistisch model van ons energie systeem en een model van de windmolens en plaatsen dit in een in het model vesimpelde werkelijkheid.
   uitkomst 20% windenergie moet kunnen en de politiek die blijft daarop permanent uitstralen en citeren.
   geweldig om daarmee 60 miljard te motivern

   • Theo
    Theo 14 juni 2014 om 02:34 - Antwoorden

    Het proefschrift van Ummels is een uitstekend werkstuk. Niets op aan te merken. Maar je moet het wel goed lezen. En de bijna 200 pagina’s zeer technische informatie zullen maar door zeer weinigen goed gelezen zijn.

    Er staat netjes in dat er met een aantal zaken geen rekening is gehouden, zoals de rendementsverliezen door inpassing. Dan geeft dat dus een beperking van de geldigheid van je uitkomsten.

    Maar het belangrijkste: de curtailment (percentage op moment van produceren onbruikbare windstroom) die hij wel degelijk verwacht, en waarvan ook hij zegt dat die niet met opslag is te vermijden, lost hij op met export.
    Ook toen ik vorig jaar voor de VVM met hem in debat ging, was dat nog steeds zijn enige oplossing.
    Maar elke deskundige weet dat het windpatroon in Nederland amper verschilt van dat in de omringende landen. Daarvoor moet je meer dan 1500 verder weg zijn.

    De conclusie van het proefschrift van Ummels is dus: de 10 GW aan wind is technisch in te passen, alleen zullen we wel een flink deel ervan moeten exporteren of weggooien. Uit Denemarken weten we dat dat bij 10GW ca. 40% zal zijn.

 13. Rypke 11 juni 2014 om 22:00 - Antwoorden

  Die econoom in Groningen, Machiel nog iets waar ik al over schreef, waarom staat die er niet bij. Dat is een actieve hoogleraar met standpunten die integraal op Climategate.nl passen…

  Nogmaals, het is lullig, maar waar: men kijkt niet naar argumenten maar naar ACTUELE autoriteit. Het zijn steeds sceptici die – om het oneerbiedig te zeggen- graven in het fossielenarchief voor hun autoriteiten. Dat valt op. Of men vraagt zelfs mij- een journalist- om een handtekening te zetten onder deze of gene petitie, om mij vervolgens als één van 24 wetenschappers neer te zetten: uit pure armoede

  Je kunt dat blijven wijten aan het feit dat pensionado’s financieel onafhankelijk zijn, en meestal zijn ze van een generatie waarin wetenschappelijke integriteit en beter onderwijs hoger stonden.

  Maar mij overtuigt dat niet beslist altijd. Laat staan iemand die niet overtuigd WIL worden

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 11 juni 2014 om 23:49 - Antwoorden

   Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de inhoud van de brief. Wie hem ook ondertekent: wat erin staat liegt er niet om en zouden de kamerleden zich behoorlijk moeten aantrekken.

   Om daar ook in de pers aandacht voor te krijgen is het gewenst om er een aantal klinkende namen onder te hebben.
   We hebben daarom ruim een week lang onze netwerken gemaild, en ook daarnaast veel bekende actieve professionals waar we nog geen band mee hebben gevraagd om te ondertekenen. Ook hebben mensen in ons netwerk op hun beurt in hun netwerken gezocht naar ondertekenaars.
   Onze inspanningen hebben geresulteerd in een lijst die staat als een huis, met een overdaad aan mensen met veel gezag en klinkende carrières, en een flink aantal nieuwe mensen van buiten ons eigen kritische genootschap dat al jaren aan de weg timmert.
   Daar ben ik trots op.

   Als er een paar namen bij staan die soms op hooggeplaatste tenen getrapt hebben is dat prima. Ik ben het ook regelmatig niet eens met mijn medecritici, maar wie altijd de durf gehad heeft om vrijuit kritisch te spreken en zich voor niemand in te houden hoort onder onze brief. Aan deze vasthoudende heren hebben we te danken dat er überhaupt een stevige kritische beweging is in Nederland.

   Ik baal er dan ook stevig van dat je nu nóg een keer doet alsof het allemaal uitgetelde querulanten zijn. Met vrienden als jou heb ik geen vijanden meer nodig.

 14. JNWLWK 12 juni 2014 om 00:08 - Antwoorden

  Ik ben net zo cynisch wat de media betreft. Het beetje zendtijd voor protesten tegen windmolens eindigt steevast in makkelijk te ridiculiseren NIMBY-argumenten, immers en dit is echt de Norm gewordenin dit debat: “niemand kan toch tegen Groebe stroomopwekking zijn” het laatste taboe: tegen Groene stroomopwekking zijn. Met dit soort Klassieke Dooddoeners doen de geldelijk belanghebbenden eenvoudig het weinige debat dat er is dood. Ik hecht ook zeer aan eenvoudig rekenwerk maar de toch niet domme massa en de wel een enorm bord voor de kop hebbende media en politiek bereik je gek genoeg niet met eenvoudig rekenwerk. Wie het hardste schreeuwt en het domste lult. Een volk dat in juni al over Zwarte Piet gaat non-disussieeren tereijl zich de komende 20 jaar een megaramp gaat voordoen een nieuwe Crisis. Maar het gaat over Paarse Pieten. Ook omdat Knevel net graagte bij Wijffels…..ik bespaar u de details.

 15. JNWLWK 12 juni 2014 om 07:51 - Antwoorden

  Ja sorry hoor, je hebt de papieren kranten (nogmaals sorry) mee (althans 1) met doelgroep 50+. Je zult de jeugd, de gehele dag over hun Precious mobiel (3 keer per dag opgeladen) moeten bereiken, diegenen die 3 bewust dagen per week gaan werken om 2 dagen “dichter bij zichzelf te komen” dat is er aan de hand, ongebreidelde hypocrisie. Ik zit nu op mijn krent bij bedrijf N, straks in de middagpauze schijnen we Groenfront voor de deur te krijgen, trekken al jaaaaren een uitkering betaald door de aardgasbaten, komen vanuit de Randstad naar het Noorden om te protesteren tegen die verschrikkelijke aardbevingen van 1,3 op de schaal van Richter. Dat soort hypocrisie, daar heb ik het over. Dat soort met alleen maar leugens en hypocrisie opgegroeide twintigers zul je moeten bereiken, die stemmen grotendeels niet eens meer. En als ze stemmen doen ze dat op partijen die net toevallig. EN die uitzending van de EO waar je het over hebt, sorry ik ben zo afgestompt dat ik zonder bloeddrukstijging niet naar dat soort onzinargumenten kan kijken, ook al worden ze door iemand die WEL kan debateren als Bakkas volledig onder het tapijt geveegd. De tendens blijft, “niemand kan tegen schone energie opwekking zijn”. Mijns inziens de basis voor het hele energieakkoord. Als er een partij was waar ik op kon stemmen die dit soort dingen WEL doorziet dan zou ik er op stemmen. Leegte heb ik ooit op gestemd, 1 van de grootste fouten van de laatste paar jaar. Er is behalve hier niemand, goede jonge academici spreken zich niet uit, de media is blissfully unaware. Succes met je strijd, ik zal het blijven volgen maar invloed heb ik er niet op. Op geen enkele wijze. Ik kan klachten indienen bij de Reclame Code Commissie over beweringen dat je met 1 windmolens 100 rockconcerten van stroom kan voorzien, helpt ook helemaal geen ene zier. Windmolens op zee komen er, grote AC/DC installaties komen er. En als de burger moet betalen raakt de spreekwoordelijke you-know-what de windmolen en staat de dan opositie eventjes voor de buhne op de achterste benen. Voor een paar dagen. Dan moet er weer een zorgakkoord of zo worden getekend en werken ze weer vrolijk mee met de regeringspartijen. Dit land is Doodgepolderd, een polder straks vol met molens.

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 12 juni 2014 om 14:55 - Antwoorden

   Wat een défaitisme weer.
   Wat bereik je daar nou mee?
   Als ik niet dacht dat ons werk keihard resultaat zou opleveren zou ik er geen tijd in stoppen.
   En roepen dat het toch niks wordt helpt bepaald niet. Iedereen moet juist gaan geloven dat we dit gaan winnen. Politiek is psychologie. Als kamerleden hier al lezen dat de oppositie tegen de plannen niets voorstelt en kansloos is, waarom zouden ze zich dan nog zorgen maken?

   Ik wil best een weddenschap met je afsluiten dat van de nu nieuw geplande wind op zee minder dan de helft gerealiseerd zal worden.
   En wel degelijk hoofdzakelijk door de acties van het groepje gepensioneerde dwarsdenkers waar hier (door onze “vrienden” nota bene) zo op wordt afgegeven.
   Hebben we jullie toch maar mooi 9 miljard bespaard. Geen dank.

   • Wim Arends 12 juni 2014 om 17:30 - Antwoorden

    Ik zou bijna tranen in de ogen krijgen na het lezen van zoveel zelfgenoegzaamheid.

    Overigens zie ik bij de ondertekenaars ook twee leden van het bestuur van de Groene Rekenkamer staan die meer dan een jaar geleden in diverse windrapporten ook hun bijdrage hebben geleverd.

    Naar ik meen was de Groene Rekenkamer een van de eerste die met onderbouwde berekeningen van de 1000 euro per jaar bovenop de energierekening kwam.

    Dat wordt dan door anderen overgenomen en gepresenteerd als ‘mijn 1000 euro’.

    Mag de Groene Rekenkamer nu ook zijn deel voor de besparing van 9 miljard opeisen?

    • dwk 12 juni 2014 om 18:34 - Antwoorden

     Het rapport van de GRK over de energietransitie is van januari ’14. Bij mijn weten timmerden Wolters c.s. ruim daarvoor al aan de weg.
     Maar dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Ik zit sinds gisteren gewoon te wachten op die hordes popelende wetenschappers waar Wim Arends het gisteren over had.

    • Theo Wolters
     Theo Wolters 12 juni 2014 om 21:15 - Antwoorden

     > Mag de Groene Rekenkamer nu ook zijn deel voor de besparing van 9 miljard opeisen?

     Absoluut!
     De verhoudingen met DGR zijn al lange tijd uitstekend en ik reken hen (en met name Jeroen Hetzler) tot de kern van onze groep.

     Andere zeer actieve bijdragers naast de climategate crew zijn Fred Udo (vaak samen met Kees Le Pair en Kees de Groot), Frans Sluijter, Hans Labohm en Pieter Lukkes. Sinds kort ook Maurice Bakker en Rob Rietveld van de NVOW.
     Allemaal duiken zij met grote regelmaat op in de media, op congressen en lezingen, en op de opiniepagina’s, en maken zo aan het publiek duidelijk dat er wel degelijk deskundige andersdenkenden zijn.
     Alleen maar hulde voor deze taaie volhouders!

    • Theo Wolters
     Theo Wolters 12 juni 2014 om 21:21 - Antwoorden

     @DWK
     Ik heb begrepen dat er vóór mijn grote blog op 7 oktober 2013 al wel een DGR rapport was dat ook de kosten per gezin per jaar opvoerde en daarmee de astronomische bedragen opeens tastbaar maakte. Of dat ook €1000 was weet ik niet.
     Ik ben zelf ook op deze vondst gekomen maar heb dus waarschijnlijk niet de primeur.

     Ik was ook niet de eerste die de enorme kosten van wind in het energieakkoord aan de kaak stelde, dat was voor zover ik weet Karel Beckman (nu van FD energie).

 16. dwk 12 juni 2014 om 09:56 - Antwoorden

  Wóón jij naast zo’n ding of zo?

 17. Turris 12 juni 2014 om 11:20 - Antwoorden

  Welke doelen moeten nog worden gehaald met kritische en sceptische artikelen , zonder met tevredenheid terug te blijven kijken naar wat al ” is behaald / is opgeschoven” ?

  Prioriteiten?
  * afpellen van het “groene” begrip duurzaam, dat in 80% van de “groene” casus niet duurzaam is!
  * WWF in het schandblok
  * SER-energie- akkoord afbranden op onnut voor klimaatdoelstellingen.
  * Bio aan de kAak stellen
  * klimaatdoelstellingen als slechts ineffectieve ontwikkelingshulp aantonen
  * IPCC als klimaatautoriteit diskwalificeren
  * Europese en Kyoto CO2-reductie-maatregelen als economisch doemscenario aanwijzen.
  * milieu NGO’ s als selffulfilling leugenaars bekritiseren .
  * politici in de tweede kamer als controle namens burgers in Nederland van het regeringsbeleid als volstrekt incompetent en onverantwoordelijk aan te tonen op bovengenoemde aandachtspunten.

  Volgens mij heeft climategate.nl deze alle reeds op de korrel (gehad)

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 12 juni 2014 om 15:14 - Antwoorden

   Het hoofddoel is tegenwicht bieden aan de continue stroom desinformatie vanuit de “wereldverbeterindustrie”.
   Die heeft enorme budgetten voor publieke beïnvloeding (alleen in Nederland al aantoonbaar honderden miljoenen) en is er vele decennia in geslaagd om samen met de als makke schapen meelopende pers de besluitvorming te gijzelen.

   Zonder budget en gebaseerd op een stuk of twintig zelfstandige denkers zijn we er naar mijn mening in geslaagd om de steeds sterker wordende irritatie tegen het gedram van onze tegenstanders een gezicht en een onderbouwing te geven. De publieke opinie is om, de linkse pers begint weer bij zinnen te komen, en dan zal de politiek vanzelf volgen. De vele onderzoeken vanuit het ministerie en de universiteiten naar de groep rond climategate hebben hetzelfde uitgangspunt: “Hoe kan zo’n klein groepje zonder middelen zo’n main infuencer zijn?”
   Ik ben dus optimistisch over onze algemene rol.

   Daarnaast stel ik me af en toe concrete doelen. Zo wilde ik de KNAW aan de paal nagelen na hun beschamende klimaatbrochure om daarmee al die andere instituten die schaamteloos meehuilden met de AGW hype de wacht aan te zeggen. Dat heeft tot behoorlijk wat commotie geleid, en je ziet bij een aantal instituten nu toch een voorzichtigere koers.

   En nu wil ik de bijl in het energieakkoord.
   Vooral door de kamerleden ervan te doordringen dat ze nu niet meer met het gebruikelijke leuke groene symboolbeleid bezig zijn, maar met het ernstig aantasten van onze welvaart.
   Ik ben ervan overtuigd dat er ook kamerleden zijn die deugen. En het is mijn ervaring dat als ik mijn tanden ergens in zet en niet loslaat, ik mijn doel bereik.

 18. TINSTAAFL 12 juni 2014 om 15:42 - Antwoorden

  Ik zie ons aller Rypke niet bij de ondertekenaars staan. Zou dat de reden zijn voor zijn geneuzel over de gemiddelde leeftijd van de ondertekenaars?
  Ik vind zijn gezeur over de brief onbegrijpelijk, moet er dan helemaal niets gedaan of gezegd worden? Maar ja, we kennen Rijpke’s rebelse gedrag, helaas staat zijn ego hem vaak in de weg. Wat zou hij zeggen dat zijn zoveelste blog over de visserij ook helemaal niets uitmaakt omdat hij de tegenpartij voor rotte vis uitscheldt?

 19. dwk 12 juni 2014 om 23:57 - Antwoorden

  Theo,
  Mooi dan! Geen first. Maar zoals ik boven al aangaf volstrekt onbelangrijk. Ik heb zo vaak gedacht dat ik een nieuw gerecht had bedacht; De Woedende Kok appeltaart, De Woedende Kok vla-flip en weet ik veel. Kom je er jaren later achter dat die appeltaart al lang bestond.
  Gaat het niet om; als ie maar lekker is.

 20. Boels069 13 juni 2014 om 09:33 - Antwoorden

  Lichtpuntje?

  Doordat de energiemarkt niet optimaal werkt, blijft het voor
  ABP moeilijk om fors te beleggen in alternatieve energiebronnen
  als wind- en zonnekracht. Op dit moment zijn
  windmolenparken nog altijd voor een groot deel afhankelijk
  van subsidies en belastingvoordelen. Dat is geen solide basis
  voor beleggingen op de lange termijn. Een overheid kan
  in principe immers elk moment besluiten om de subsidie
  stop te zetten of de fiscale regels aan te scherpen.

  http://www.abp.nl/images/verslag-verantwoord-beleggen-abp-2013_tcm160-169507.pdf

  • Turris 13 juni 2014 om 15:51 - Antwoorden

   YES! Zoals in Spanje: “Groene afmatting”! 40% van de windenergiesubsidies zijn reeds geschrapt:

   “A lagging economy and budget woes means Spain can’t afford to maintain its green subsidy regime — the country has joined the ranks of other European nations suffering from green fatigue.

   dailycaller.com/2014/02/07/spain-ends-subsidies-to-nearly-40-percent-of-its-wind-energy-capacity/

 21. Joris van Dorp 16 juni 2014 om 12:21 - Antwoorden

  Goed werk Theo, met deze brief, die ik ook zou hebben ondertekend. Ben benieuwd wat er mee gedaan zal worden. En vooral ben ik benieuwd wie er op het eind van de dag nog op zijn stoel zit, want als deze brief serieus genomen wordt dan kan het niet anders dan dat er uiteindelijke wat mensen op zullen moeten stappen. Het zou handig zijn om een database te hebben met daarin de rol van elk van de Tweede Kamer leden in het laten ontstaan/veroorzaken van dit debacle.

Geef een reactie

Solve : *
29 − 18 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK