De partij van de turbines, staatssteun en energiemarktverstoring

De partij van de turbines, staatssteun en energiemarktverstoring

Nuon-eigenaar Vattenfall leed dit voorjaar opnieuw een mega-kwartaalverlies van een kwart miljard euro, dankzij de kat in de zak die Nuon heet. In 2012 leed Nuon ook al 463 miljoen euro verlies dankzij de overcapaciteit die op de Nederlandse stroommarkt bestaat, waardoor nieuw gebouwde centrales als de Magnumcentrale in de Eemshaven nauwelijks draaien.Reguliere media verzuimen een link te leggen tussen overheidsbeleid en het verlies van Vattenfall/Nuon. Er is namelijk een direct verband tussen het groene gedachtengoed en het verder op de fles gaan van Nuon.

Energieakkoord; subsidies voor vergroten van overcapaciteit en groter verlies nutsbedrijven
De Nederlandse overheid stimuleert via het Energieakkoord de kunstmatige uitbouw van overcapaciteit (en daarmee rode cijfers van Essent en Nuon) verder dankzij de SDE+-subsidieregeling aan door politici, orthodoxe milieuactivisten en journalisten als ‘duurzaam’ bestempelde  energievormen (zoals turbines die na 15 jaar vervangen moeten worden).  Zo meldden initiatiefnemers van Westermeerwind, een turbineterrein in Natura 2000-gebied het IJsselmeer-  dat zij financiering rond hebben met de Rabobank en ING, de link is naar de vergunningsaanvraag voor 6 turbines van 95 meter hoog met een rotordiameter van 105 meter.

Met beroep op de Rijkscoordinatieregeling is het vergroten van overcapaciteit in stroomopwekking zo aangemerkt als zwaarwegend maatschappelijk belang, waarmee ook Europese natuurregels en de Natuurbeschermingswet 1998 op een zijspoor zijn gezet. Het is dus volgens onze huidige overheid een zwaarwegend maatschappelijk belang om uitbaters van turbines met (maximaal) 15ct per kWh te subsidieren over een looptijd van 15 jaar om zo overcapaciteit in stroomopwekking te genereren, waardoor reeds bestaande centrales steeds meer verlieslatend moeten draaien. Deze moeten wel open blijven als backup bij afwezige/lage opbrengsten uit wind. Het wordt daarmee ook een zwaarwegend maatschappelijk belang om de Vattenfalls van deze wereld te subsidieren, om vermogen achter de hand te houden. Omdat anders blackouts optreden.

We krijgen het vanzelf voor de kiezen: de belastingbetaler moet straks ook bijbetalen om de verliezen van nutsbedrijven te compenseren, zodat zij backupvermogen in stand kunnen houden wanneer turbines niet genoeg leveren. Lezen we nog niets over in mainstream-media. Of misschien dat de plots verhoogde milieunormen voor kolencentrales die de milieubeweging bedingt uitkomst bieden. Dan gaan de kolencentrales met relatief laag rendement sluiten, omdat ze niet langer aan de milieu-eisen voldoen.