De Groene Transitie in één beeld

De Groene Transitie in één beeld

Terwijl de mainstream-journalistiek de duurzame lobby voor belastinggelden met groen excuus op een schild tilt, komt het verzet tegen hun despotisme en kapitaalvernietiging van de opiniepagina’s: het afgebakende reservaat dat de zelfbenoemde mediaprofessionals gunnen aan wie van de mainstream/redactionele koers afwijkt, danwel de mensen die intellectuele moed tonen. De strijdbare geograaf dr Pieter Lukkes was al één van de weinige stemmen van redelijkheid in de redactioneel naieve Leeuwarder Courant, en geeft nu Ed Nijpels een veeg uit de pan. Dit naar aanleiding van het hier reeds besproken nogal dubieuze kontje dat het FD dhr Nijpels op 15 juli gaf, nadat ik mijn ex-dorpsgenoot ter verantwoording riep over tientallen miljarden euro’s belastinggeld die hij overhevelt aan begunstigden uit een keur van zijn (historische) nevenfuncties en connecties.

NIJPELS BLIJKT GEEN ENKELE TEGENSPRAAK TE DULDEN
Pieter Lukkes:
In het FD van 15 juli 2014 ontpopt drs.E.H.T.M. Nijpels zich als iemand die geen tegenspraak duldt. Als voorzitter van de borgigscommissie stelt hij zich ten doel om een groot aantal windmolenparken op het land te bouwen. Wee de (provinciale) politici die dat niet zien zitten. Want die willen alleen maar tegenover hun kiezers de held uit hangen. Van draagvlak moet hij ook niets hebben, want dat is een vluchtheuvel voor politici zonder ruggengraat.
Geen moment schijnt bij hem op te komen dat hij zelf bezig is met een pervers project. Wat hebben wij als zijn project is gerealiseerd? Dan zijn de Noordzee, het IJsselmeer en grote delen van ons platteland vergeven van 200 meter hoge turbines. Nut en noodzaak daarvan ontbreekt. Want al die turbines zullen dan voor slechts 2,4% in onze energiebehoefte kunnen voorzien. Ruwweg betekent dit dat wij dan van twee uur tot halfdrie ’s middags voldoende energie hebben. De overige 23,5 uur is er geen elektriciteit en staat alles stil: fabrieken, auto’s en treinen, melkmachines, ziekenhuizen en ga maar door. Voor dat half uurtje heeft Nijpels een bijdrage van €60 miljard uit de huishoudbeurs van onze gezinnen nodig. Natuurlijk voelen die daar niets voor. Geen nood, want omwonende tegenliggers moeten worden omgekocht. Uiteraard met het geld dat zij zelf eerst hebben moeten dokken.
Dr. P.Lukkes is emeritus hoogleraar geografie

Lukkes kan het ook veel academischer en verbloemder zeggen, maar hier spreekt de mens Lukkes die als emeritus geen blad meer voor zijn mond hoeft te nemen en die het zelfde al vele malen zijn in andere woorden.

Ik werd net benaderd door informatie-amateurs van de Onderzoeksredactie van de Groene die een onderzoek houden naar nevenfuncties van wetenschappers en hun positie in het debat. Zij zullen uiteraard de ‘waarom gaat vergroening toch zo langzaam en wie werkt dat tegen’-mening hanteren als insteek zoals alle linksige informatie-amateurs die ‘de journalistiek’ bevolken. Niemand is onafhankelijk 0f kan dat zijn, de emeritici kunnen dat wel.