rekenmachineGisteravond organiseerde de provinciale krant van Friesland Leeuwarder Courant hier een windmolendebat, de Avond van de Wind, waarin diverse sprekers als econoom Hans Koster een zegje deden over bijvoorbeeld waardedaling van huizen. Wat bleek: Je kunt nog zoveel deskundigen aanslepen die dit of dat zeggen, het geeft in de kakofonie van meningen rond molens geen helderheid, zolang de quasi-intellectuele en pseudo-objectieve opvatting MOET heersen dat waarheid niet bestaat. Dan bestaan slechts gelegenheidsargumenten, en wint de gene die het meest effectief intimideert. (de overheid/schaduwelite).

Hoeveel dode vogeltjes per turbine, is het nu 5 procent of minder waardedaling, jaag je wel/niet toeristjes weg: this is my truth, tell me yours…

De kern van het molendebat draait om de vraag wat waarheid is, en of waarheid van een positie bijvoorbeeld verandert als het sociale aanzien van een groep of debatpositie stijgt of daalt. Is iets meer waar als een meerderheid dat vindt, als de juiste politieke partij het zegt (PvdA bij LC) of als een hele belangrijke geleerde meneer het zegt. Of is iets waar omdat het eeehhhh, in zichzelf gewoon waar is los van wie het zegt vanuit wat voor intentie dan ook.Een experimentje:

Laten we de meest simpele rekensom nemen die iedereen kan oplossen. Hoeveel is 1 + 1?

Als ik de LC-redactieteneur ten aanzien van het winddebat mag schetsen in relatie tot de waarheidsvraag: 1+1 is ook 3, als de PvdA  desgevraagd bevestigt ‘het is 3’ terwijl die gekke klimaatontkenners ergens op internet wat meninkjes verzamelden dat het 2 is maar die zijn dan ook van splintergroeperinkjes die vinden dat je maar gewoon mag vervuilen. Maar als ze hun  mening willen uiten mogen ze best een opiniestuk sturen.Want wij zijn heel professioneel en objectief. Aldus het altijd van objectiviteit blakende LC, dat wakker schrikt nu het landschap door de molen gaat. Maar nog steeds niet tot inzicht wil komen, omdat dit professioneel gezichtsverlies zou betekenen. Wij hebben u jaren feitelijk onjuist voorgelicht over energie en klimaat, sorry. Het zou wel sjiek zijn.

Leeuwarder Courant: 1+1= 3 want iedereen die wij autoriteit willen toedichten zegt het
Bij de Leeuwarder Courant is waarheid gelijk aan wat politiek correct is, goed voelt, of gedeeld door de meeste mensen van de juiste politieke komaf, en dus berichten zij over windenergie volgens de door jaren mediaconditionering aangeleerde mantra. Ja, iedereen zegt het en het voelt goed dus is het waar:

  • windmolens zijn nodig voor het klimaat.

waarheidGeen argument kan tegen deze stelling beklijven, omdat hij in het zenuwstelsel gegrift staat van LC-redacteuren (en andere mainstreammedia-‘professionals’) door jaren conditionering. Deze 1+1=3 als iedereen het steeds weer zegt -waarheidsopvatting is de insteek waarmee de LC-redacteuren  ieder verhaal over windenergie ingaan,  de positie van waaruit ze tegenargumenten beoordelen en in het artikel afschilderen. Om hun eigen technische incompetentie in energiezaken te verbloemen, en het daaruit voortvloeiende gebrek aan visie vervolgens te presenteren als een vorm van objectiviteit. De ‘niet willen oordelen’-pretentie, waar het bij journalisten van LC-niveau vooral neerkomt op het niet KUNNEN/durven oordelen bij gebrek aan analytisch technische vermogens. En vanwege prestigekwesties, dus gebrek aan geestelijke volwassenheid.

  • Leeuwarder Courant: professioneel onvermogen afschilderen als objectiviteit
    Zoals wij hier steeds vanaf het noordelijke front berichten tonen LC-redacteuren stelselmatig geen benul van technische kwesties te hebben als energie, vermogen, productiefactor, basislast versus variabele last, vermogensopgaven van de fabrikant en daadwerkelijk geleverde vermogen, ze schrijven stelselmatig de vermogensopgave van fabrikanten en overheid over, kiezen de insteek van Greenpeace/Natuur en Milieu als waar uitgangspunt bij Energieakkoord-kwesties en voeren een Groen Links-kamerlid op als energie-expert in plaats van een ingenieur.We hebben hier jarenlang het LC-professioneel onvermogen gedocumenteerd.

Hoe de waarheid waait bij LC: sociale standing bepaalt wat waar is
De Leeuwarder Courant hield afgelopen week een serie over de windmolenplannen waarin redacteuren als Willem Bosma in ‘Hoe de wind waait’ de pretentie van objectiviteit hoog hielden. Waar Bosma in het artike 4 debatposities schetst. En waar hij – in tegenstelling tot de andere drie posities- de tegenstanders vanaf de eerste alinea karikaturiseert als ‘mensen die een broertje dood aan windmolens hebben’ (= vanuit een gek gevoel dat ik als LC-redacteur niet deel tegen molens zijn huhu), om ze als een rare minderheid af te schilderen van PVVérs en VVD’ers die op internet wat argumenten bij elkaar shopten en ook nog ‘wantrouwen tegen klimaatpolitiek’tonen. Kortom, politiek onjuist is bij Bosma feitelijk onwaar. Je moet wel gek zijn om zowel vraagtekens bij klimaatpolitiek te zetten als bij turbines als oplossing is de onderhuidse suggestie. Waarmee Bosma zijn eigen incompetentie aangeeft, omdat hij dus niet de kern van het debat begrijpt. En dat onbegrip wil uitleggen als objectiviteit, zogenaamd als onpartijdige scheidsrechter ‘alle meningen een gelijke plaats geven’ , maar waar hij de kernvraag omzeilt: hoeveel is 1+1

Tjsa...

Tjsa…

Waarheid onafhankelijk van politiek of financieel belang?
Onder schot wil iedereen best erkennen dat 1+1 ook 3 kan zijn, als de pistoolhouder dat zo graag wil, of als je een miljoen euro krijgt zonder verdere inspanning. Maar dat verandert nog niets aan de uitkomst van 1+1. Weliswaar zijn er velen met een economisch belang bij die stelling ‘windmolens zijn nodig voor het klimaat’, van LTO-boeren die voor hun turbine per jaar 50.000 euro vangen, tot groene fanatici die in windturbines symbolen zien om de aarde te redden, tot politici die onder meerderheidsdruk en media-intimidatie geen stelling durven nemen, tot de lobby van ingenieursbureaus, NWEA en de subsidie-ontvangers, tot ambtenaren die om wat voor reden dan ook belang hebben bij ’the show must go on’. Een bont gezelschap met de meest uiteenlopende politieke standing. Wanneer je als boer pachtinkomsten en subsidie vangt, tolereer je vanzelfsprekend de geluidsoverlast.(die daardoor niet minder db bedraagt) Maar geen politiek of belang verandert  de rekensom 1+1=

Samengevat: 1+1 = 2, ook al zal de duivel ons halen. Met een simpele rekenmachine en middelbare school natuurkunde kun je uitrekenen wat geen deskundige van wat voor bureau of universiteit of wat voor politiek correcte club ook kan weerleggen, hoeveel geld ze ook toestoppen om van 1+1 drie te maken. Dat de economische en ecologische baten van megaturbines niet opwegen tegen de economische en ecologische lasten. Simpeler kun je het niet zeggen, ook bij redacteuren van de Leeuwarder Courant moet dan toch het kwartje vallen.

Ookal geldt bij de Leeuwarder Courant bij in essentie technische dossiers de volgende rekensom

  • professionele pretentie x politieke correctheid = LC- redactiekoers bij het winddebat.
  • Wanneer ik voor onderzoeksjournalisten en wetenschapsjournalisten  een lezing geef snappen ze WEL meteen wat ik zeg, dus aan mij kan het niet liggen. Bij LC-mensen stuit je direct op de defensie: wai sain ghoed omdat wai dat vuhinden haha die guhekkuh klimaet-ontkenners. Dus het ligt gewoon aan hun niveau. En nu hoor ik het gekraai al in de Leeuwarder redactieburelen. Aahroghaaant, wat mient er allegeare wol, blabla.
Oudemirdum vanaf 30 km afstand verfraaid

Oudemirdum vanaf 30 km afstand verfraaid

Mede dankzij lafheid/incompetentie LC 200 wild zwaaiende Averotorens erbij die aanblik Fryslan industrialiseren
Ik hou van deze provincie, ben vóór mijn geboortegrond maar heb niets met provincialisme. En ik weet dat bekrompenheid ook maar arrogantie is in een te nauw jasje. Ik ben vaak genoeg gedwongen – met name vroeger in Friesland- domme mensen serieus te nemen tot het punt dat je aan jezelf moet twijfelen. Nu ik volwassen ben geworden zeg ik ‘dikke vinger’ wanneer ik in mijn recht sta. Ik ga niet blaffen in de hoop dat mijn hond me dan misschien beter begrijpt. In je mand!  De mainstreammedia moet gewoon beseffen dat mensen bij blogs als Climategate.nl en de vele bronnen op internet vaak BETER ONDERLEGD ZIJN, ze ontmaskeren en dat steeds meer van de LC-lezers (die enkel tot opiniepagina worden toegelaten) inzien dat jullie ze een rad voor ogen draaien Willem Bosma en collegae, en dat professioneel onvermogen op dit punt de hoofdoorzaak is. En jullie weigering dat hier ruiterlijk te erkennen, zodat je verder kunt.

Met als consequentie dat MEDE DANKZIJ HET LC de provincie van haar  restanten schoonheid wordt beroofd: 200 zwaaiende Averotorens er bij- symbolen van een intellectueel en moreel failliete elite- die de gehele aanblik van Friesland industrialiseren. Want zouden alle media goed berichten, dan durft geen politicus het nog in zijn hoofd te halen.Op papier leek Nederland nog nooit zo hoog opgeleid. Maar mensen gebruiken hun intelligentie meer dan ooit om onzin standing te geven vanuit politiek of financieel gewin: ook een vorm van domheid, want op lange termijn holt dit moreel en intellectueel failliet van de elite de rechtsstaat uit.

  • We sluiten af: als waarheid niet bestaat, als 1+1 ook 3 kan zijn als iedereen je dat maar oplegt, door intimidatie en ridiculisering van je opponenten waar doet zijn of via omkoping met belastinggeld doet meezingen dat krom ook recht kan zijn. In wat voor type land leven we dan?