Iedereen wil ze, ze zijn hartstikke populair

Iedereen wil ze, ze zijn hartstikke populair

Even een korte update vanaf het mediafront waar Elsevier nu de totale oorlog verklaart aan de windmolens van Henk Kamp en zijn vrienden van Greenpeace. Al Gore- gedreven energiepolitiek, zonder klimaatwinst, waar de rest van de wereld buiten Europa zich ook nog door economische argumenten laat sturen bij energiebeleid.

Een schoonheidsfoutje voor Wynia: die 18 miljard was bij mijn weten niet de bijdrage voor het totale Energieakkoord, maar alleen voor Wind op Zee. Dat is wat Henk Kamp moest bevestigen na door de club rond Climategate.nl gestimuleerde Kamervragen, waar ook de Groene Rekenkamer al goed werk deed door kosten voor te rekenen van het Energieakkoord. Onze huisingenieur Theo komt op totale kosten boven 50 miljard euro…

Mijn vraag aan de lezers: hoeveel tijd geven jullie het Energieakkoord nog voordat Kamp het met een minimum aan gezichtsverlies zal demonteren?

Al met al zal de periode Rutte 2- wanneer het mediastof is neergedwarreld- de geschiedenis ingaan als economisch en ecologisch rampzalige periode met historische lastenverzwaring, miljardenzwendel en verdere bureuacratisering. Een impliciete oproep aan burgers en collectieven om zelf het heft in handen te nemen, want van de overheid moet je het links of rechtsom niet hebben. En de overheid is het instrument van politiek.

Ook het natuurbeleid zet de klok terug, omdat de VVD de PvdA haar gang liet gaan en verzuimt een eigen natuurvisie te formuleren behalve ‘heu de natuur? Wat duur!’-georeer, of nog veel armoediger: een afgezwakt verhaal van links, in de trant van ‘het is belangrijk maar mag niet in de weg zitten’.(lees: het zal onze reet roesten die kutnatuur) Zodat men op rechts louter defensief loopt te ouwehoeren op groene onderwerpen, aangevuld met gemopper over links…
Zo kreeg de ideologie en machtshonger van Postcodeloterij BV de bovenhand, waar we in het jaar 3 na Bleker ook een frissere koers konden kiezen met meer resultaat per euro. Waarbij het mij niets uitmaakt of het rechts of linksom is, als het maar met rede gebeurt en de term lastenverlichting daarbij als leidraad geldt.