Bron: Esper et al

Bron: Esper et al

Het kindje Jezus werd geboren in een aangenamer (zomer)klimaat dan waarin wij nu leven, het was 0,6 graden warmer op het Noordelijk Halfrond. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Esper et al aan temperatuurtrends van de zomer die ze uit fossiele boomringen afleidden. Daaruit volgt dat op het Noordelijk Halfrond de temperatuur met 0,3 graden per millennium daalt. Oftewel, het liedje ‘ nu leit dit kindeke hier in de kou’, werd duidelijk geschreven aan het einde van de relatief koudste periode van afgelopen 2000 jaar, het staartje van de Kleine IJstijd. Mensen schrijven altijd vanuit hun eigen perspectief.

Je hebt kortom verschillende versies van ‘warmste jaar ooit’ , wat momenteel weer de mantra is van de Groene Kerk. De milieuactivisten lijken hier vaak een soapster met geheugenverlies. ‘ Ooit’  is bij hen: toen de metingen begonnen. En die temperatuurmetingen begonnen geheel toevallig net in een relatief koude periode. Dus we zullen nog veel warmste jaren ooit krijgen, wil ik maar zeggen.

De grafiek laat het geijkte beeld zien: relatief warmere Middeleeuwen toen de Vikingen Groenland koloniseerden, hun koeien lieten weiden op Groenlandse grazige weiden. En toen Hannibal met zijn olifanten de Alpen overtrok om de Romeinen klop te geven, vond hij ook sneeuwvrije pistes. En we zien het jaar 1937 er uit springen, ook in Nederland nog steeds de recordzomer-periode, waarbij vooral in de jaren 40 (1947) er uit sprongen, en volgens sommigen we een meer continentaal klimaat zouden krijgen (ook koude winters)

OK, je hebt boomringen en boomringen. Wie herinnert zich immers de hockeystick van Michael Mann die een vergelijkbare oefening deed, de Kleine Ijstijd wegmoffelde en een warm staartje aan zijn grafiek plakte: de hockeystick-curve die Al Gore gebruikte en het IPCC. Laten we dus gereserveerd naar deze boomring-methode kijken, het zijn zogenaamde ‘proxies’. Maar…..Er zijn ook andere data. Neem de ijskernen van Groenland uit het GRIP-project uit 1998 alweer. Dan zien we (opnieuw) dat het nu het warmste jaar ooit sinds het koudste jaar ooit is. Toen de metingen begonnen zaten we net in een koudedip van het Holoceen, het interglaciaal sinds de laatste IJstijd.  Maar ik kan me een vergelijkbare proxy-studie herinneren die het zelfde beeld gaf: de Kleine Ijstijd als koudste periode van de laatste 10.000 jaar.

groenland wintertemp

Je ziet hoe Groenland uit de IJstijd opklimt, om dan na 5,5k jaren af te koelen. Hier zie je overigens weer dat de Romeinse warmteperiode die je in de zomertemperaturen leest, in de wintertemperaturen op Groenland niet is te vinden, waar de Middeleeuwse Warmteperiode er wel uitspringt. Laten we dus voorzichtig zijn met interpretaties.

Toch. Ik schreef hier al vaker: ons interglaciaal had- gezien de duur van eerdere interglacialen- eigenlijk al na 6000 jaar over zijn hoogtepunt moeten zijn, en de data op Groenland tonen dat dit ook het geval was. Na het Holocene Optimum ging de temperatuur in vrije val. Het betekent dat we weer afgleden richting een IJstijd, waarbij je nog een bliebje ziet in de tijd dat de Vikingen zich vestigden op Groenland: warm genoeg. Dan zien we de periode toen de metingen begonnen: met historische ijsdikte.

Hoe kunnen we deze korte periode van klimaatveraangenaming nu vast houden?
Het enige middel dat ons rest om die IJstijd zo lang mogelijk uit te stellen is flink stoken, vlees eten, en iedereen aan tafel uitnodigen om maximaal te consumeren. CO2 is niks mis mee, zeker nu niet. De Aarde schakelde de mens in om haar afkoeling ditmaal te stoppen, als enige levende wezen dat de in miljoenen jaren vastgelegde koolstofvoorraden kon aanboren. Aldus mijn eigen versie van de Gaia-theorie van James Lovelock. De aarde is een zelfregulerend systeem dat de omstandigheden voor het leven zo aangenaam mogelijk houdt. Een nieuwe ijstijd zou een ware ecologische ramp betekenen. De gletsjers zouden als bulldozer over onze beschaving rollen. Beschavingen die pas ontstonden toen het Pleistoceen ophield, en de mens uit haar grot te voorschijn kroop.

Je kunt de Groene Kerk zelden op een waarheid betrappen, het is een roofzuchtige leugenaarsbende die zich in een mantel van academische verantwoording hult om u maximaal op te lichten en om onze beschaving te vernietigen. Het kindje Jezus had ze in volwassen vorm met een zweep zijn tempel uitgeramd.

Vier daarom liever kerst volgens de traditionele kerk, geen X-mas (brrrrrrr, de plastic variant voor mensen die hun kerstdiner in de Mac Donalds houden) maar CHRISTmas.

Voor de atheistische roeptoeters die nu beginnen tegen te stribbelen omdat ze hun puberale ressentimenten tegen het leven een intellectueel jasje gaven, en vervolgens overhaaste metafysische conclusies trokken. Wees gerust. Je kunt Kerst hartstikke seculier-humanistisch uitleggen: de waarheid is een persoon. De mens die op aarde kwam is de grootste gift van het leven op aarde en je kunt ‘ God’ natuurlijk ook zien als dat: Het Leven dat wij mensen een menselijk gezicht wilden geven.

Een warme kerst toegewenst.