Bern Conventie: vergaderen over biodiversiteitscrisis until hell freezes over...

Bern Conventie: vergaderen over biodiversiteitscrisis until hell freezes over…

Momenteel ben ik op expeditie in het groene regelwoud waarin Nederland verstrikt zit, en uit de diepe Bureaucratische Jungle bericht ik op Climategate.nl over de vorderingen. Het belangrijkste natuurverdrag waar Nederland onder valt was de in 1982 aangenomen Bern Conventie voor de bescherming van natuur in Europa (dus ook niet EU-landen). Maar anno 2015 is al lang niet meer duidelijk wat die conventie nu concreet bijdraagt, zo blijkt. Politici legden tijdens de conventie op 19 september 1979 de Europese natuur voor 2020 vast: tenminste 500 hogere plantensoorten en 1000 diersoorten die in 1982 op ons grondgebied leefden, dienen in 2020 hier nog te zijn. Dit jaar 1982 geldt nu vaak als ijkpunt van hoe onze natuur ‘hoort’ te zijn, geen natuurlijke referentie dus maar een politieke.

Die Bern Conventie heeft een eigen uitvoerend orgaan dat valt onder de Raad van Europa. Die Raad betaalt dik 6 ton euro per jaar aan dat bureau om naar eigen inzicht uit te geven.  Artikel 13 van de conventie voorzag namelijk in zo’n bureau. Dat maakt je toch nieuwsgierig naar wat ze dan zoal doen, en hoe ze dat geld besteden. Dat vindt je hier in het jaaroverzicht voor 2014. 
In 2014 had dit bureau een budget van 408.000 euro om die activiteiten te organiseren, plus 2 ton aanvullend budget om de gaatjes te dichten. Het budget gaat – naast de vaste kosten voor het projectbureau- op aan de 3 posten:

  1. ‘travel expenses delegates/experts’ (reizen)
  2. ‘subsistence of delegates/experts’  (hotel en diner)
  3. ‘consultancy/technical reports’. (papieren verwerking bijeenkomst ter legitimatie bestedingen)

Zelfs door  ‘climate change’ bedreigde mensenrechten (…)van belang voor Europese plant- en diersoorten
Een deel van dit bureau moet artikel 6 van de Conventie vorm geven ‘monitoring and assistance to parties’, en daarvoor gebruikten zij 75.485 euro.Voorbeeld-activiteit in dat kader is de ‘Group of Experts on Climate Change’. Omdat het 5de IPCC-rapport was verschenen moesten ze elkaar even zien in Straatsburg. Deze expertgroep maakte naar en tijdens haar verblijf in Straatsburg van 30 juni tot 1 juli 13.075 euro o, waarvan 4700 euro reiskosten  4700 hotel/dinerkosten, en 4000 euro aan 1 rapport. Dat rapport is een verslag van de vergadering van 17 mensen, waarvan 4 stafleden van de Raad van Europa, 2 sprekers.

Er bleek een klimaatofficier van de Britse Vogelbescherming te bestaan, RSPB die dit uit zijn mond kreeg bij zijn presentatie

Dr Olly Watts, senior climate change policy officer at the RSPB, gave an overview of RSPB work on addressing climate change in RSPB nature reserves, as well as on the methodology used for assessing the different species adaptation needs.

Tsja, als u weet wat Olly de klimaatofficier dan doet voor vogels in de Europese natuur, mag u het zeggen. RSPB steunt alvast een windturbineboer via RSPB Energy, die per via de RSPB aangemelde klant dan tot 60 pond geeft aan de RSPB. De natuur doet meer voor RSPB dan andersom, en daarmee zijn ze gelijk aan Vogelbescherming Nederland.

Enkele presentaties gaan zelfs over hoe mensenrechten in gevaar zouden komen door de opwarming van de aarde:

Ms Edith Wenger, Chair of the Council of Europe’s INGO Climate Change Working Group, presented the work of the WG mainly focussed at investigating and highlighting the links between climate change challenges and fundamental rights. In fact, some of the rights to which the European Convention of Human Rights grants protection (eg. right to life, the right to dignity and decent living conditions, the right to health) may be negatively affected by changing climatic conditions.

Vergaderproza dat zo weinig kant en wal raakt heeft in haar eigen wereld toch haar functie.

En een ‘ voorbeeld van concrete implementatie van de conventie haar aanbevelingen’ betreft dan een toetsing van 452 hogere plantensoorten in Armenië, die in de computer worden blootgesteld aan theoretische door klimaatopwarming veroorzaakte risico’s in de toekomst. Van mogelijke veranderingen in ecosystemen zouden misschien 74 soorten negatieve gevolgen kunnen ondervinden. Dan is het tijd om te borrelen en dineren, en daarna weer naar huis te gaan.

18.000 euro vertaalkosten voor biodiversiteit
De vaste staf reist voor 24.000 euro inclusief hotelkosten (blz 14), plus een reis- en hotelbonus voor de voorzitter van 3000 euro. Veruit het meeste geld gaat op aan het salaris van de staf en kantoorkosten: 305.000 euro, waarvan 107.000 euro voor extra ingehuurd personeel waarvoor nog geen budget was. Voor ontmoetingen van de internationale bureaustaf trekt men 49544 euro uit, waaronder 17 624 euro vertaalkosten. (interpretation services) en 14.000 euro hotel en restaurantkosten.

En zo hou je elkaar toch duurzaam in stand tot 2020, met 5 x 6 ton= 3 miljoen euro praten, eten en slapen in hotels en reizen..

Frederikseik Urwald Hasbruch, al 1000 jaar oud zonder EU-hulp

Frederikseik Urwald Hasbruch, al 1000 jaar oud zonder hulp groene vergadertijgers

Onduidelijk wat Conventie nog toevoegt
Wat het belang van die Bern Conventie ondertussen nog is, lijkt niet helemaal duidelijk meer. OK, hij is juridisch bindend en dus kun je er bij de rechter nog mee schermen. Maar…We hadden voor vogels al een Vogelrichtlijn (1979). En de 1 procent bepaling uit de Ramsar watervogel-Conventie (als 1 procent populatie watervogels bij je overwintert, moet je ervoor zorgen). Ondertussen kregen we in 1992 de Habitatrichtijn/Natura 2000 met elk eigen regels en systematiek, los van Bern en toch ook weer niet.

We kregen nog een Kaderrichtlijn Water van Brussel kado en de Kaderrichtlijn Marien op zee die allen relevantie pretenderen voor natuurbeschermong. En de Ospar Conventie levert haar eigen doelen, die weer vermengd raakten met Natura 2000 beleid en zo tot sluiting van visgebied leidt in de Noordzeekustzone.

We kregen de Convention on Biological Diversity (CBD)er nog bij die in 1992 werd gesloten in Rio (waar ook de klimaatdoelen werden afgesproken en Agenda 21). Er kwamen Aichi Targets uit die CBD , de door onze overheid overgenomen No Net Loss initiatieven om ‘biodiversiteitsverlies’ in 2010 tot staan te brengen. Daarmee werd dus het doel van de Bern Conventie al aangepast.

Dat is nu 2020 geworden/weer in overeenstemming met wat de Bern Conventie beoogde. Want de mensen die daar aan werkten willen dat graag nog wat langer doen. En dan hebben we nog nationale doelen en regels. Zoals de Ecologische Hoofdstructuur, nu Natuur Netwerk Nederland. Nu heet 1990 ineens het jaar waarmee we trends vergelijken, al heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een soort fetisj met het jaar 1700 en haar ‘natuurlijke oorspronkelijkheid’ (hahahaha Rob Alkemade). Alles bij elkaar vormt die groene regelbrij een ondoorzichtig oerwoud, leunend op ecologisch wetenschappelijk drijfzand.

En iedereen in dit circuit roept steeds: help, de biodiversiteit gaat achteruit/ wij zijn nog harder nodig dan ooit. Ik ken het internationale groene vergader/rapportcircuit van binnen. Lekker eten, reizen en in mooie hotels slapen, door natuurgebieden struinen. Even wat geouwehoer aanhoren en dan lekker aan de borrel.