De Schreeuw

De Schreeuw

Als natuur er is om ons gezond te maken, hoe kan het dan dat een land met in 2020 liefst 27 procent aan natuuroppervlak zoveel hysterici bevat? Met Tarik is er eindelijk iemand met ballen die ervoor zorgt dat het NOS journaal mensen niet langer gezaghebbend bang maakt, of het nu over klimaat is of terrorisme (1 dode filmmaker in 10 jaar…). Ik stond op de Dam toen de hysterie rond de Damschreeuwer uitbrak, en mensen elkaar in blinde paniek begonnen te platlopen. Het viel me vooral op dat ook kerels gewoon iew ooh en aah riepen als Nivea Nichtcreme smerende metromannetjes die de Men’s Health lezen, het enige mannenblad met halfnaakte kerel voorop ( …). Zelf was ik meer bezorgd over de mensen die bedolven raakten en met een nuchtere Hollandse dame die ook normaal was gebleven, maanden we omstanders tot kalmte. Blinde paniek, als een dier dat in de lucht zweefde tussen de massa. Sindsdien weet ik uit fysieke ervaring: er is iets ongezonds in de geest van de Nederlander gebeurd zodra hij zich in groepen begeeft. Het legde een kiem voor mijn remigratie naar Boerghanistan, waar ik nu al 4 jaar in Dogville woon..

De oorzaak van die hysterie ligt- wat mij betreft- in media die ons hun gedramatiseerde werkelijkheid voorschotelen over milieu, klimaat en wereldgebeuren. Neil Postman beschreef dat in de jaren ’80 al. Steeds meer mensen verwarren die mediawerkelijkheid die journaille ons verkopen om de aandacht te krijgen met ‘het eggie’. Ze zijn immers 95 procent van de tijd binnenshuis of kantoors, en baseren hun wereldbeeld op derdehands of ergere indrukken: andermans filter. De andere factor is fysieke en digitale overbevolking. Mensen raken geagiteerd als ze steeds op elkaar zitten, en waar ze elkaar steeds oordelen, de hele sociale wereld is 1 groot Facebook.

Dus is er veel open ruimte nodig waar mensen niet geoordeeld worden. De natuur oordeelt niet maar is gewoon, en dus is veel oppervlak nodig waar geen menselijk oordeel in zit. Dat noemen we natuur. Dagelijks een paar uur in de natuur en hup, je wordt minder vatbaar voor hysterie. Dus  u ziet: ik rij ook eens mee op de gezondheidstrein die de sportief uitziende Dijksma met haar companen van TBO’s berijdt, waar natuurclubs al deals met zorgverzekeraars sluiten. Al sprak ik net Jaap Dirkmaat die aan een anti-bioticakuur zit dankzij een tekenbeet: ‘klote natuur, direct platspuiten met DDT’ grapte hij. Natuur is er niet voor mensen met smetvrees, die betonnen draagvlak door de natuur eisen omdat anders hun schoenen vies worden. Natuur is risico, vies en onveilig. Dus eigenlijk niet geschikt voor schoon en veilig-hysterici. Of juist om je realistischer te maken. U kiest maar..

Steeds velduilen op bezoek hier, geniaal!

Steeds velduilen op bezoek hier, geniaal!

Natuurbouw, waarin een klein land groot is
Alles in Nederland is door mensen gemaakt, ook de natuur, en alle ‘nieuwe natuur’ bevat dus een ‘oordeel’ over wat natuur is of zou moeten zijn. Dus helemaal aan het oordeel kun je niet ontsnappen in onze natuur. Misschien zijn juist Nederlanders daarom zo reislustig, altijd op zoek naar exotischer natuurbestemmingen. Ons Arcadia wordt ontworpen door Arcadis. En dus hadden we in 1990 ’s werelds meest ambitieuze plan voor natuurbouw, de Ecologische Hoofd Structuur EHS, door Sharon Dijksma verbouwd tot ‘Nationaal Natuur Netwerk’ waarbij zij de laatste 200.000 hectare zonder druk op de Rijksbegroting wenst te realiseren verborgen achter allerlei Mark Rutte-taal: wat Natuurmonumenten cs nu kopieren om zo toch nog een greep te doen uit de subsidiepotten die dan nu zijn bedoeld om ‘ ondernemerschap met de natuur’ te stimuleren’ hahahaha. Kijk eens hoe dat in deze Tweede Nota Natuurverkenning 2000 staat omschreven.

De netto EHS vormt een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuur- gebieden van circa 695.000 ha op het land in 2020 en circa 6,3 mln. ha water, aange- vuld met circa 50.000 ha robuuste ecologische verbindingen en groen-blauwe dooradering.

Steeds lopen allerlei berekeningen van natuuroppervlak door elkaar die ik ook verwarrend vond. Het Planbureau voor de Leefomgeving beweerde in 2012 dat we 14 procent natuuroppervlak hadden. Marc van den Tweel (de 165.000 euro per jaar kostende directeur van Natuurmonumenten) roept nu dat we ‘maar 15 procent’ natuur hebben. Dat komt mede omdat droog landoppervlak (33883km2) en landoppervlak inc binnenwater (40625km2) door elkaar lopen bij berekeningen. Hier zien we dus: het is een aandeel DROOG land.Er was 577000 hectare EHS in 2012 gerealiseerd, dus in werkelijkheid is dan hadden we in werkelijkheid al 17 procent natuuroppervlak, en dat deel is sindsdien enkel gegroeid.

Stel dat we de EHS afbouwen: Bijna 750.000 hectare landoppervlak met natuurbestemming. Bij een droog landoppervlak van 3388300 hectare is dat 22 procent landoppervlak onder ook mondiaal gezien strenge natuurbeschermingswetgeving.

Daarbij dan nog Natura 2000, dat de EHS terreinen op land voor de helft overlapt, ook nog eens 340.000 hectare, 10,2 procent van het droge landoppervlak. Bij elkaar komen we dan dus op 5,1 procent (de helft van alle Natura 2000 die GEEN EHS overlapt) +22 = 27,1 procent natuuroppervlak in 2020 bij volledige realisatie EHS. Echter, veruit het grootste deel van onze natuur is vloeibaar, bevindt zich op het water (6 miljoen hectare, twee maal ons landoppervlak wv groot deel op Noordzee). Ons Deltaland vertegenwoordigt ecologisch het grootste belang in dat water…(Waddenzee!!)

Bedenk dat de ecobewuste Duitsers qua nationaal Naturschutzgebiet 4,1 procent grondoppervlak reserveerden, en zij lijken mij over het algemeen iets minder hysterisch en welgemanierder: als ze zich misdragen doen ze dat met een geplande operatie, wilde ik maar zeggen. Ook de Belgen met hun 1,1 procent aan beschermd natuurgebied.. maar die hebben Belgisch bier, dus dan kun je al zonder van die door Arcadis gemaakte Nieuwe Natuur van verwaterde pitrusveldjes met Oerkoe van Ark Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten/Staatsbosbeheer.

Dus als we de gezondheids-hypothese over natuur en natuuroppervlak dan naar Nederlanders doortrekken: Hoeveel Nieuwe Natuur is er dan wel nodig om ons te kalmeren, uit te laten waaien?