Voorzitter,

Vandaag praten we over de parlementaire enquête in wording, genaamd het energieakkoord. Nog nooit hebben zoveel Nederlanders zoveel geld betaald om daar zo weinig voor terug te krijgen. Alleen al de paragraaf windenergie op zee kost 18 miljard euro aan subsidiegeld. Dat is meer dan de Fyra, de HSL, de Betuwelijn en de Joint Strike Fighter bij elkaar.

Het Centraal Plan Bureau heeft berekend dat het bouwen van grote windmolenparken op zee de maatschappij 5 miljard euro meer kost dan het oplevert, en vorig jaar berekende het Economisch Instituut voor de Bouw het welvaartsverlies al op 6 miljard euro. Het is onbegrijpelijk dat de voltallige Kamer, behalve de PVV, met dit wanbeleid instemt. Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht zijn er nu ineens wel partijen die zich zorgen maken over het draagvlak voor al die windmolens. Maar bij stemmingen is vooralsnog alleen de PVV consequent tegen dit wanbeleid.

Voorzitter, onder druk van 40 lobbyclubs beslist de minister om 18 miljard euro subsidie uit te trekken voor windenergie op zee. Waar lobbyclubs alleen oog hebben voor hun eigen belang, zou de minister oog moeten hebben voor het algemeen belang. En dat algemene belang is dat Nederland een betaalbare en betrouwbare energievoorziening nodig heeft, een basisvoorwaarde voor een gezonde, concurrerende economie, die in staat is om banen te scheppen en de rekening te betalen van onze welvaartstaat.

Voorzitter, dat is dan ook gelijk de kern van onze kritiek op dit akkoord. We geven heel veel geld uit, maar we schieten er niets mee op. Dit weekend konden we in de Telegraaf weer lezen dat wetenschappers het er al lang over eens zijn:
– het energieakkoord leidt tot meer in plaats van minder CO2 uitstoot;
– in de wereld is een overvloed aan fossiele energie; en
– de miljarden investeringen in windenergie betekenen een enorme welvaartsoverdracht van arm naar rijk.
Geen milieuwinst, geen welvaartswinst, geen duurzame werkgelegenheidswinst en geen innovaties die uitzicht bieden op betaalbare duurzame energie.

Voorzitter, in het uitgelekte rapport van de Onderzoekraad voor Veiligheid over de gaswinning in Nederland staat dat afwijkende meningen door de minister stelselmatig werden afgedaan als ‘onzin’. Ik denk dat de parlementaire enquête die het energieakkoord gaat onderzoeken tot dezelfde conclusie gaat komen. Dit bleek onlangs nog in het wetgevingsoverleg Energie, toen de minister mijn vragen niet wilde beantwoorden. Overigens waardeer ik het dat de minister afgelopen weekend de fouten in de Nationale Energieverkenning, na enig aandringen van onze kant, uiteindelijk toch nog ruimhartig heeft toegegeven.

Voorzitter, de torenhoge rekening van het energieakkoord wordt neergelegd bij huishoudens die geen geld hebben om te investeren in zonnepanelen of energiebesparing en geen aandeel kunnen kopen in de plaatselijke windmolen. Dat zijn de 1,3 miljoen huishoudens waarvan de hypotheek onder water staat en dat zijn de 2,3 miljoen mensen in Nederland die in armoede leven. De minister kan wel vinden dat die huishoudens geld moeten lenen voor allerlei maatregelen, maar dat is best moeilijk als je financieel aan de grond zit. En die rekening is hoog. Huishoudens gaan 250 euro per jaar extra betalen voor hun energierekening, en nog eens 250 euro extra omdat bedrijven hun hogere energiekosten doorberekenen aan de consument. Hoe denkt de minister te voorkomen dat het aantal stroomafsluitingen net als in Duitsland schrikbarend zal toenemen?

Voorzitter, de PVV heeft niets tegen duurzame energie, maar wel iets tegen te dure energie. Het duurzaam maken van onze energievoorziening via massale subsidies is een doodlopende weg.
Een energie-visie moet niet draaien om welke vorm van duurzame energie hoeveel subsidie krijgt, of om het geforceerd halen van een Europese doelstelling.
Een energie-visie moet draaien om een betaalbare en betrouwbare energievoorziening.
Een energie-visie moet draaien om de vraag hoe we als land optimaal kunnen profiteren van innovatie en vooruitgang. Er zijn legio initiatieven voor innovatieve manieren van energieopwekking, die onze energievoorziening op termijn goedkoper in plaats van duurder maken, denk aan thin film zonnecellen, kernfusie, thorium of onlangs nog blauwe energie.

Wij vragen de minister daarom: subsidieer niet de opwekking van energie, maar laat de markt haar werk doen.
Wij vragen de minister: verscheur het energieakkoord, stop met de windmolenheffing en de uitrol van windmolens.
Wij vragen de minister: voorkom een parlementaire enquête.

Reinette Klever (PVV)