RZ14Wad5

Van Sharon Dijksma mag de Wadbodem vlakbij vogeleiland Griend met een meter dalen door een zoutboer, zolang deze de overheid voldoende geld toestopt. Maar wat lees ik hier in de Planologische Kern Beslissing Waddenzee onder punt K ‘diepe delfstoffen’ uit 2006 alweer? Dat buiten gaswining geen toestemming van winning van diepe delfstoffen wordt vergund, tenzij wetenschappelijk onomstotelijk vaststaat dat deze geen kwaad kan:

Voor nieuwe opsporing en winning van overige diepe delfstoffen onder de Waddenzee, te weten andere diepe delfstoffen dan gas, geldt dat het kabinet daarvoor geen vergunningen verleent, totdat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel meer bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuur- en landschapswaarden van de Waddenzee.

Heeft Dijksma haar ambtenarij dat nu weer herzien? Iemand? Zie verder deze PKB kaart met grote gesloten gebieden voor visserij (het litoraal)

kst-26431-94-22