Spotprent naar volkse atheisten die religie willen vermoorden eind 18de eeuw

‘No God, No Religion’. Spotprent naar volkse atheisten die religie willen vermoorden eind 18de eeuw

Nu de humorlozen weer een paar cartoonisten om zeep hielpen in Parijs, overspoelen media ons weer met hun steunbetuigingen aan de vrijheid van de zelfde meningsuiting. De monotonie van journalistenmeningen wordt hooguit overtroffen door haar oppervlakkigheid en ballenloze onbenulligheid. Daarom verdedig ik mijn stelling dat atheisme een vorm van genocidale barbaarsheid is en godsgeloof een teken van hogere ontwikkeling waarmee de mens zich van alle dieren onderscheidt. En een uiting van de ultieme scepcis: geloof in God is rekening houden met de mogelijkheid dat je met je verstandelijke kennis en waarneming er volledig naast zat, waar atheisten vooral hun bekrompen zekerheden opdringen. Mensen met volwassen geloof zijn de ware kinderen van de Verlichting.

De Terreur
Terreur als zelfstandig naamwoord, het Franse woord voor schrikbewind, heeft alvast zijn oorsprong in een Atheistisch schrikbewind eind 18de eeuw, dat van Robespierre en zijn volgelingen bij de Franse Revolutie, en de genocides in de Vendee: toen de boerenbevolking van dat gewest tegen onderdrukking van hun religieuze (=katholieke) beleving in opstand kwam: ‘ voor de kerk, en voor de koning’. De Atheistische revolutionairen legden ze bij bosjes om.
De terreur kwam tot stand onder/aangemoedigd door een progressief atheistische beweging. De wet van ‘la grande terreur’ werd ingesteld onder een bewind dat de katholieke kerk vervolgde, kloosters sloot en kerkeigendommen in beslag nam, met een door de staat opgelegde gelijkheidsdwang, republikeinse sentimenten, een bewind dat tegelijk vanuit die gelijkheidsdrang slavernij in de Franse koloniën afschafte. Een beetje wat men bij NRC Handelsblad zou toejuichen en meer dan 2 eeuwen later nog als progressief bejubelt. Maar waar wel tienduizenden doden bij vielen. Wie baardmannen mensen ziet onthoofden, moet weten dat door de Guillotine aanmerkelijk meer koppen rolden.Maar dan koppen die de progressieve medemens graag ziet rollen. Van geestelijken en royalisten. Waarom houden de moderne ‘hoeders van het vrije woord’ deze zwarte bladzijde zo angstvallig buiten het historische besef?

Deïsme= vrijheid van de zelfde onpersoonlijke godsbeleving
De instigator van het bewind, Robespierre had als huisfilosoof Rousseau: de denker die het basisgedachtengoed van de milieubeweging formuleerde over natuurzuiverheid. De natuurlijkheid als norm, waaronder de natuurlijke spontaniteit van het kind dat door de maatschappij gecorrumpeerd zou worden: typische progressieve sentimenten, sterk verankerd in de Europese cultuur.
Robespierre wierp zich later op als een hogepriester van de nieuwe religie van het revolutionaire bewind. De godin van het verstand die in de Notre Dame geeerd moest worden, met De Wetenschap als een verworvenheid. Een ongedefinieerd opperwezen zou nog mogen bestaan, los van de traditionele religies, verwant aan het zogenaamde Deisme: waarbij een godheid de natuurwetten instelt en zich vervolgens afzijdig houdt.

Het Deisme schiep de enige god waar je ook vandaag nog in mag geloven in een land als Nederland met haar vrijheid van de zelfde meningsuiting. Een vorm-, persoon- en tandenloze Afwezige die geen betekenis voor je dagelijkse overtuigingen en keuzes heeft of mag hebben. Want de enige morele scherprechter is immers Maurice de Hond, die peilt wat ‘men vindt’ en wij dus ook moeten vinden. De enige god die in de salon is toegestaan, wanneer je niet de hoon van anderen over je wilt laden. Dan ben je immers ‘heel erg gelovig’, in de betekenis van ‘ je stinkt heel erg’.
De vrijheid van de zelfde meningsuiting in Nederland is kortom een groot goed, dat we vooral moeten verdedigen door met onze F16s zoveel mogelijk bommen te gooien op seksistische homofobe en extreem gelovige vijanden ergens in Verweggistan. We zijn grondwettelijk verplicht de zelfde mening te uiten, want wie zich gekwetst voelt kan mij zelfs voor de rechter dagen met beroep op Artikel 1. Wat is dat een groot goed!

De bodycount van het Atheisme en haar gruwelen…
Diverse mensen met een blinde vlek voor geschiedenis en de onvervreemdbare rol van religie bij de mensheid vervelen mij nu dus weer met gedichtjes tegen godsdienst. Omdat een paar aanhangers van de ideologie van Onderwerping (=Islam) een aanval doen op Franse cartoonisten, borrelen hun puberale bespiegelingen over religie weer boven. Van het niveau van de punkband Bad Religion, door mensen als hersendeskundige Dick Swaab af en toe wat academischer ingekleed, maar even atomistisch: een primitief en fundamentalistisch reductionisme met ten diepste emotionele en geen intellectuele wortels.
Met als hypothetisch uitgangspunt dat de wereld beter af zou zijn zonder godsgeloof, omdat geloof zoveel doden maakt. Het atheïsme maakte echter in slechts enkele decennia meer slachtoffers dan 20 eeuwen wereldreligie bij elkaar. Of zijn deze populistische nep-intellectuelen de Killing Fields van atheïst Pol Pot vergeten, de Grote Sprong Voorwaarts en Culturele Revolutie van Mao, de moordpartijen door Trotski en Lenin (die zeer goed de Franse revolutie hadden bestudeerd) en de slachtingen door Stalin, de Goelag Archipel. Bedenk verder dat progressieve (veget)ariër Adolf H. niet enkel anti-Joodser was dan Harry van Bommel en Gretha Duisenberg, maar tegen religie in algemene zin. En dat het Nazisme een vervanging moest worden van het in Duitsland nog dominerende christendom, inclusief het communegevoel en vlaggenvertoon. Wie zich in het Nazisme verdiept, ziet dat het ten diepste een occulte stroming was met wortels in de Thuler Gesellschaft. Allen hoog intelligente mensen, die occultisten.

Moordpartijen zijn juist profaan, zeer biologisch van aard. Ze zijn een exclusief kenmerk van hogere dieren als de mens, die duiden op empathie, zelfbewustzijn en een vooruitziende blik. Empathie en zelfbewustzijn omdat je beseft welke angst je met je gedrag bij andere inboezemt en de reactie daarop kan voorstellen. En vooruitzicht: Net als chimpansees en wolven schakelen mensen hun concurrenten uit, om ze later niet weer als concurrent te hoeven tegenkomen. In die lijn ligt ook het gedrag van de leeuw die alle nakomelingen van zijn voorganger uitroeit, zodat hij eerder met de wijfjes kan paren. Zo schreef ook Macchiavelli al voor dat je bij machtsovername beter de hele familie uitroeit. Zodat nazaten geen wraak meer kunnen nemen, zo rekenden nieuwe Romeinse keizers met families van concurrenten af. Als je moordt, doe het dan grondig.

De mens een wolf

De mens een wolf

Gij zult WEl oordelen; waarom mag er geen kwalitatief onderscheid in religies zijn?
De grote fout die nep-intellectuelen ter linker- en rechterzijde verder maken is meestal het op 1 hoop gooien van alle religieuze stromingen. Als zijnde 1 pot nat, waar je het beste zonder kunt. Vanuit die optiek zijn ze dubbel politiek correct: je vermijdt het schoppen tegen de schenen van groeperingen die bij linkse media (=pleonasme) punten scoren als immigranten met een zielig kleurtje uit een Giro 555 landje. En je sluit heerlijk aan bij de post-postmoderne ‘gij zult niet oordelen’-goegemeente die per definitie niet toestaat dat je onderscheid maakt in (intellectuele) kwaliteit van religies, personen of wat dan ook. Nivelleringsdrang in een lief tolerant jasje. Wie niet direct buigt voor deze opdringerige nivelleringsdrang wordt dan zelfs ‘stellig’ genoemd, intolerant of onbuigzaam.

Waarom? Of mag je over de religie die zich hult in militaire termen als Onderwerping niet zeggen, dat deze minder liefdevol en menselijk klinkt dan de Bergrede van Jezus Christus in het Nieuwe Testament? De christelijke godsdienst waarbij in de kloosters de kerk tegen de bierbrouwerij staat aangebouwd, waar Jezus zelf als feestganger water in honderden liters wijn zou hebben veranderd. De Islam is een rip-off van het christendom gemaakt door Arabische woestijnbendes die het verzwakte Byzantijns-christelijke rijk invielen (Aldus ‘Het Vierde Dier’ van Tom Holland). Haar voorbeeld voor lovenswaardig leven is geen vredestichter maar een pedofiele krijgsheer. Wie Mohammed naleeft is naar moderne maatstaven misdadiger en psychopaat, geen Boeddha of Jezus. De Islam jatte zelfs haar manier van bidden, het knielen van de Orthodoxe christenen en de Woestijnvaders. Net als de koepels van hun moskeeen die ze imiteerden van de Orthodoxe kerken bij verovering van Constantinopel. Waarom-behalve uit angst voor lange tenen- moeten wij voor zo’n militaire veroveringsleer nu respect uiten?

Abdij van Orval: het bier staat klaar voor de kloosterbroeders

Abdij van Orval: het bier staat klaar voor de kloosterbroeders

  • Persoonlijk zie ik veel meer overeenkomsten tussen enkele fundamentele leerstellingen van het Boeddhisme en (monastieke) Christendom dan Christendom en Islam. Met het relativeren van je ego als voornaamste uitgangspunt. God zoeken via verstilling in plaats van via kabaal of kalashnikov. De 1 zoekt vervulling in relativering van het aardse. De ander zoekt het in dominantie op aarde. Hemels versus profaan. Je eigen zwakheden leren beheersen via disciplineren, om zo de poort naar de hemel te openen. Of anderen verzwakken en ze disciplineren om uit machtsgevoel je zingeving te putten. Ik heers dus ik besta.

Met als gevolg dat Jezus met zijn keuze GEEN militair leider te worden tegen het Romeins gezag, maar lijden te doorstaan NIET als messias werd erkend door Joodse tijdgenoten. En nu nog door 1,8 miljard Romeins katholieken wordt ge-eerd, op instigatie van een Romeins-geestelijk heerser: de Paus. En de ‘messias’ die wel militaire aspiraties toonde, Simon Bar Kochba er voor zorgde dat onder Keizer Hadrianus de Joodse diaspora definitief werd: zijn opstand werd totaal de kop in geslagen. En de naam (Syria) Palestina werd toen op Israel geplakt. En van die Palestijnen blijven ze maar last houden. En zeg nu zelf: wie van u kende Simon Bar Kochba nog?

Meteen al in het begin van de Islam ontstonden moordbewegingen, die ook in het 9de eeuwse Bagdad al messtekend om zich heen maaiden. Aan de vruchten kent men de boom. Wie kan mij 1 voorbeeld geven van Tibetaanse boeddhisten die onder aanvoering van de Dalai Lama wat andersdenkenden de hersens inslaan? Waar twee vechten is er 1 begonnen, en in 7 van de 10 landen met christenvervolgingen zijn moslims de boosdoener. Kortom: wanneer het evident is dat ‘de grenzen van de Islam met bloed zijn gekleurd’ zoals Samuel Huntington al schreef in Botsende Beschavingen. Waarom haasten dan zelfs christenen met het verdedigen van geloof in algemene zin en de Islam. Terwijl zij met die verdediging aangeven zichzelf niet serieus te nemen. Een houding waarmee ze godsdienst degraderen tot vormloze multireligie en zo een graf graven voor een eventuele onderscheidende meerwaarde van hun geloof.
Mogen we niet weer gewoon zeggen: onze eigen christelijke traditie is door eeuwen reflectie en intellectuele vorming aanmerkelijk minder achterlijk en barbaars dan de ideologie die zich Onderwerping noemt. Die waren 1000 jaar geleden een stuk verder, met hun overlevering van de Klassieke geschriften. Wij zijn nu 1000 jaar verder. Tot zover mijn kwalitatieve vergelijking van religies. Met mijn voorkeur voor elementen uit christendom en boeddhisme. Noem mijn religie maar Boerdisme, ik weet wat ik zoek en dwaal dus niet meer, maar tast wel vaak in het duister.

Atheisme: spirituele armoede en mentale onvolwassenheid
Terug naar de vaak zo stellige, zeurderige types die zich Atheist noemen..De postmoderne atheisten-populisten lijken even potsierlijk de godin van het verstand lof toe te zingen als Robespierre eerder deed. Omdat ze in de keten van oorzaak en gevolg in hun zeer beperkte studiegebied- bijvoorbeeld het lokaliseren van de pisbuis-aansturing in de hersenen, of de evolutie van landslakken in het Pleistoceen- zicht op 1 schakel hebben, ontwerpen ze een omgekeerde versie van ‘god of the gaps’: dat wat we nog niet weten zullen we straks alsnog ontdekken… ookal weten we steeds minder door meer te weten.

Godsgeloof is bij anti-theisten en atheisten vaak gedefinieerd als een door mensen opgevoerde opvulling van witte plekken op de menselijke kenniskaart. Als tegenpool stellen zij de moedige atheïst/existentialist die de leegte van het heelal ziet, en zelf het heft in handen neemt, een soort Ubermensch van De Verlichting. Zo werpen ze vanzelf een stroman op voor religieuzen. Een vals dilemma waarbij de keuze voor of tegen godsgeloof op 1 lijn wordt gezet met die voor of tegen moderne technologie en wetenschap.
Vervolgens presenteren ze deze 18de eeuwse redeneringen als progressief. Met de stelligheid waarmee ze speculatief godsgeloof afwijzen, omarmen ze even speculatieve theorieën als de multiverse-theorie: het idee dat er een oneindig aantal universa moeten zijn zodat er vanzelf 1 bij zit waar alle kosmologische constanten zijn als die van ons. Met zo’n retorische truc, fysisch ingekleed kun je ook een universum bedenken waar een God bestaat die zijn zoon als zoenoffer stuurt.

Deze zelfverklaarde ‘hoeders der wetenschap’ worden vaak ten diepste door emotionele sentimenten gedreven bij hun radicale atheïsme, dat op rationele gronden op zijn best even wankel staat als dat van fundamentalistische religies. Bijvoorbeeld omdat ze als puber in opstand kwamen tegen hun ouders en hun geloof: en menen dat hun door hormonen bevlogen denkpatronen een betrouwbaar leidsnoer zijn voor de rest van je leven. Of vaker: het sentiment dat ten grondslag ligt aan de Theodicee, in het verhaal van Job in het Oude Testament al besproken: hoe kan er zoveel kwaad in de wereld zijn als er een goede god zou bestaan.
Een vraag die ook Charles Darwin kwelde bij het verlies van zijn dierbare kindjes. Hij had alle reden pissed off te zijn op Het Lot (de seculiere uitleg van God). Of deze: waar was God toen de Holocaust plaatsvond…Je kunt ook zo doen als een Joodse gemeenschap in een gevangenenkamp. Na een proces tegen JHWH hem schuldig verklaren: en dan vervolgens overgaan tot het ochtendgebed.

RZ14Aap…de gemeenschappelijke voorouder
Natuurlijk zijn er voldoende dogma’s van religieuzen waarbij je goede vragen kunt stellen. Zoals, wat blijft er van MIJ over, wanneer ik een gat in mijn hersenen krijg, waar is mijn ‘bewustzijn’ en andere steunpilaren van religieuzen om ‘de ziel’ een zetel te geven: iets dat na mijn materiële verscheiden overblijft. Wie Alzheimer krijgt degradeert weer tot baby, en toen was je ook nergens van bewust. Wat is ‘persoonlijkheid’ dus meer, dan een verzameling historische ervaringen en milieu in interactie met je erfelijke bagage en fysiek? Is de hemel overbevolkt met bejaarden? Een gerontologisch paradijs met Bridgende engelen?
Ik heb ook het Onsterfelijkheidscomite van John Gray gelezen, interviewde Richard Dawkins, gaapte verveeld bij het Atheïstisch Manifest van Herman Philipse. Philipse zijn enige academische verdienste is dat hij Ayaan Hirsi Ali het bed in lulde.
De beste manieren om van een al te naief geloof te genezen zijn  niet de boeken en beweringen van atheisten. Om te geloven dat mens en aap een gemeenschappelijke voorouder hebben, heb ik Philipse alvast niet nodig of Darwin. Ik hoef enkel op koopzondag door de Kalverstraat te lopen. Of de verzameling vet aangelopen Langweerder huismoeders te zien met Wehrmachthelm-kapsel die hun jonge boermens-welpen opwachten bij school, met een andere primitief kijkende boreling in de Quinny. Seeing is believing. Het zijn echter vooral andere christenen -grrrristenen- en het lezen van het Oude Testament die je heidense neigingen weer aanwakkeren. Althans, bij mij dan. Die zalvende Jan van de Bosch-glimlach van ze brrrrr. Die Barbaarse ‘Van Dikke Filistijnen zaagt men planken’-verhalen in Koningen en Kronieken, waar man naar Gods Hart David genocide pleegt op complete steden. In iedere ouderwetse monotheïst schuilt een deeltijd-Atheist want hij verwerpt de goden van anderen, desnoods met geweld.

  • Maar, wat is er zo intellectueel aan het vervolgens trekken van overhaaste metafysische conclusies, door in een star denkschema te blijven hangen? Is je onbekendheid met fenomenen het zelfde als het niet bestaan daarvan? Wanneer je de hersendelen kunt aanwijzen die bij geestelijke ervaringen actief zijn: moet je dan concluderen dat die GENERATOR zijn (de Swaab-reductionistenschool) of RECEPTOR en verwerker van externe signalen? Zijn hersenen immers geen uitgegroeide zenuwknoop, die op externe prikkels reageert?

De zogenaamde hoeders van de wetenschap misbruiken steeds de status die wetenschapsbeoefening heeft om een politiek en moreel standpunt gezag te geven. Zo doen ze steeds hun best om alle uniciteit van de mens te degraderen tot dat van een aap. Die heeft immers ook iets dat wij als ‘bewustzijn’ zouden omschrijven, zelfherkenning in een spiegel. Je zult best een aap tot fan van Goede Tijden Slechte Tijden kunnen conditioneren, door ‘m als cliffhanger na iedere aflevering een banaan voor te houden. Dat doen de huidige makers ook bij de fans. Maar geef mij een aap die een bibliotheek aanlegt, of een aap die een kathedraal bouwt en zijn leven vervolgens wijdt aan een eredienst aan de eeuwigheid. Zoals de heremiet/monnik die ik in Warfhuizen tegenkwam. Als je 1 onderscheidende kwaliteit van het mensdom kunt noemen ten opzichte van het dierenrijk is het dit: hij accepteert het oppervlakkig waargenomene niet als vanzelfsprekend, en van daaruit volgt spiritualiteit. Zodat hij beter Homo spiritualis dan Homo sapiens zou kunnen heten.

Willen de atheisten daarom de spirituele verbeelding vermoorden?
Die verbeelding blijft een stoorzender in hun de- mens- is- maar-een-aangeklede- aap-gezeur. Het verlangen naar God, die plotse vulling van The Godshaped Hole, die combinatie van ontroering en vreugde die vergelijkbaar is met wanneer je kind wordt geboren, of muzikale overweldiging: mensen die het kennen, zien dit als een meer betekenisvolle ervaring dan alle geleuter en gelijkhebberij van de wereld bij elkaar.
De werkelijke motivatie bij atheistisch fundamentalisten is volgens mij deze: ze hebben een emotionele behoefte om ‘de mens’ -aan wiens domheid ze opvallend vaak verklaren zich te ergeren- op een bescheidener plek te wijzen in het universum, en dan vooral ten opzichte van zichzelf. Dat sentiment zie je sterk bij Dawkins, de anti-these van een presbyteraanse dominee. Met ‘De Wetenschap’ als catechismus in de hand gehoorzaamheid prediken aan een seculiere God die boven de ijdele mens staat. Waarbij de grootsheid van het heelal en haar complexiteit nu tot nederigheid moet leiden, de veelvormigheid van het leven tot mededogen met ‘mededieren’. Nadat je dus eerst alles dat mensen onderscheidt van dieren met retorische trucs om zeep brengt. Atheist-populisten zijn kortom geestelijk onvolwassen lieden, die hun intellectuele en spirituele armoede aan ons willen opdringen met als excuus dat zij De Wetenschap vertegenwoordigen. De Onvermijdelijkheid van De Geschiedenis. Het zijn kortom sneue mensen.

Juist slimme mensen geloven in geestelijke dimensie
Zelf ben ik door empirische ervaringen- van mezelf en anderen die ik verstandelijk gezond acht- aanmerkelijk bescheidener geworden, in het trekken van overhaaste conclusies op basis van beperkte rationele kennis en mensenkennis.  Toonaangevende evolutiebiologen als Theodosius Dobzhansky waren orthodox christen, fossielenjager Teilhard de Chardin in China was Jezuiet. Mede-ontdekker van natuurlijke selectie als drijver van evolutie, Alfred Russell Wallace was overtuigd van het bestaan van een geestelijke wereld.
De ecoloog/limnoloog Evelyn Hutchinson was niet alleen leermeester van bioloog EO Wilson, maar schreef ook over het waarnemen van een geestelijke wereld. Dat zeer veel werkelijk intelligente denkers in het bestaan van een geestelijke wereld geloofden is niet het zelfde als godsbewijs. Het is wel een bewijs dat het simplistische idee van atheist-populisten niet standhoudt. Dat god voor domme is: ik zie eerder dat juist het plebs, de proleten en plebejers, papegaaien en nazeggers gretig happen in de nihilistische worst van het atheisme-populisme uitgekleed tot brood en spelen. And thus shall be the whole of the rule..

Abdij van Orval

Abdij van Orval

De Keuze: hersenen als receptor of generator
Zo sta je bij iets meer geestelijke vorming dan dat van een Volkskrant-wetenschapsredactiepinda met ressentiment richting het geloof van zijn jeugd, voor een intellectuele keuze gesteld: accepteer je dat het oneindige universum -waaruit de mens uiteindelijk kon evolueren- een persoonlijke component heeft of kan hebben, een soort bewustzijn met zelfs een morele component. Of is dat universum onpersoonlijk? Misschien MOET je wel kiezen….Voor mij is godsgeloof alvast de ultieme vorm van scepcis. Rekening houden met de mogelijkheid dat ik er met mijn huidige kennis volledig naast zit. Waar het zo eenvoudig is te concluderen dat er niets is buiten wat ik waarneem of bedenken kan.

Al ligt de verleiding hier een grapje te maken ook op de loer: kom je aan de hemelpoort, en heb je de verkeerde religie aangekruist in de metafysische multiple choice-test die Het Leven heet. Bij eer en geweten. Dan voel je je mooi genaaid, wanneer Petrus je als protestant naar de Hel verwijst. De paus had gelijk: de Katholieke kerk was toch de enige legitieme vertegenwoordiger van Christus op aarde. En toen de huidige Paus over Het Klimaat begon, was dat toch op instructie van Petrus. Die CO2-aflaten hadden hemelse goedkeuring…

Het zou mij bijzonder geruststellen wanneer ik na mijn dood gewoon dood ben. Zoals Boeddhisten er naar streven om aan het rad van wedergeboorte te ontsnappen, er na de dood vanaf te zijn. Maar worstelen we bij een amoreel universum dan niet even goed met de onrechtvaardigheid daarvan? Dat de massamoordenaar het zelfde lot wacht als de gene die rechtvaardig handelt. Als ik me niet vergis, houden dit soort vragen alle mensen bezig met iets meer hersenen dan Tokkie de TV-kijker met tegeltuin en angst voor ‘ blaadjes op de stoep’. Zijn het niet juist de zeer intelligente personen die zich altijd met spirituele vraagstukken bezighielden, die genootschappen als vrijmetselaars oprichtten, de boeken schreven? En moet je die behoefte dan wegverklaren als een pathologie? Waarbij onze hersenen alleen de generator zijn, die beelden scheppen als de droombeelden in onze REM-slaap.

Ik neig er steeds meer naar onze hersenen als receptor te zien, afgestemd op het ontvangen van signalen uit dat grotere geheel: ge-evolueerd in interactie met een omgeving waar je ze niet los van kunt zien, ookal helpt reductionisme bij een hersenoperatie. Een boom in een bos, staat ook niet los van de andere organismen, zij is er mede door gevormd. Het voelt wel lekker rancuneus om de mens te reduceren tot een zak moleculen met voortplantingsdrift en vraatneigingen. Hahaha, jullie zijn apen. Lekker Puh. Zo kun je jezelf verheffen. Maar dat is in mijn optiek dus geen intellectuele maar emotionele positie. Apengedrag om je status te verhogen ten koste van anderen. Of om je zelfbeeld te redden, waar anderen dat lijken aan te tasten. Of om moelijke intellectuele en spirituele vragen af te stoppen met bloemkooltjes in je oren.

Waarmee de anti-religieuzen zich op het zelfde niveau bewegen als zij die hun critici vermoorden. Dan hoef je daar niet naar te luisteren, want je hoort ze niet meer.