Biodiversiteitsbeleid: in de praktijk vernielt de geldzuchtige overheid de meeste bestaande natuur, zoals deze grootschalige arbocide door de Gemeente Friese Meren

Biodiversiteitsbeleid: in de praktijk vernielt de geldzuchtige overheid de meeste bestaande natuur, zoals deze grootschalige arbocide door de Gemeente Friese Meren

Het ministerie van Sharon Dijksma bedenkt met haar souffleurs van Imares voor 15 maart een nieuw excuus om vissers uit de Noordzeekustzone te jagen (VIBEG).Echter, het excuus dat daar op de kop af 52.900 zwarte zee-eenden MOETEN overwinteren- alleen te bereiken door vissertje pesten-  is volledig strijdig met Dijksma haar eigen Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ om niet langer aan starre doelen vast te houden, en om samen MET in plaats van tegen bestaand economisch gebruik te werken. Ook de Raad voor de Leefomgeving adviseerde in ‘Onbeperkt Houdbaar’ waarop Dijksma zich zegt te baseren (blz 53):

Stuur niet op in detail vastgelegde doelen, maar zorg voor de juiste condities door voor ieder landschap de voorwaarden in termen van oppervlakte, milieu en water te formuleren en daaraan te voldoen (‘conditioneel sturen’).

Geef in gebieden die sterk onder invloed staan van de mens ruimte aan natuur, binnen de voorwaarden van het primaire gebruik. natuur wordt op deze manier een vanzelfsprekender onderdeel van het dagelijks leven en draagt daardoor bij aan het versterken van de band tussen mens en natuur.

De natuurlijke dynamiek in het habitat H1110b is al lang gewaarborgd, de stormen en getijden. Aan die zandbak van de Noordzeekustzone voegt Rijkswaterstaat nog miljoenen kuub zand toe via suppleties, die mogelijk de zeegaten verstoppen. Dat Nederland in haar beheerplan er allerlei biotische factoren in toevoegt, om zo de gevolgen daarvan op visserij af te wentelen doet niets aan het feit af dat de OVERHEID een belangrijke oorzaak is voor toegedichte negatieve trends.

Of dienen we deze aanbevelingen zo te interpreteren: voor zover zij de ambtenaren van Sharon Dijksma van pas komen? Mijn suggestie aan Sharon Dijksma is dat de overheid bij natuurbeleid vooral ZICHZELF moet controleren, en dan vooral provinciale en lagere overheden. Zie de verwoesting in het bomenbestand die mijn gemeente de Friese Meren met een of ander excuus aanricht, ook het park Ter Huivra verloor zo eeuw-oude bomen aan de zaag en vernielzucht van gemeentelijke Empatec-debielen die nodig op cursus beschaafd Nederlands moeten.  Dat noemen ze ‘onderhoud’ terwijl het gewoon geldzucht en bezuiniging is (Mijn theorie: ze worden ze in zo’n biomassaverbrander verwerkt, waarvoor Dijksma’s ministerie subsidies geeft).

Ik woon hier nu 4 jaar en heb er al honderden, zo niet duizenden zien sneuvelen, een enorme kaalslag. De grootste bedreiging voor biodiversiteit lijkt mij vooral: de overheid in haar vele gedaantes. Als Dijksma zichzelf op natuur wil profileren dient ze de vele tegenstrijdigheden in overheidsbeleid op te lossen, voor ze ondernemers met groen geblabla betuttelt. Het is de Provinciale Overheid die hier het Nationale Landschap van de Noordelijke Friese Wouden onherstelbaar vernielt met de Centrale As, terwijl bewoners zelf een groen alternatief hadden geformuleerd.

Wat mijn gemeente uitvent als 'onderhoud' is gewoon ordinaire sloop voor houtverkoop

Wat mijn gemeente uitvent als ‘onderhoud’ is gewoon ordinaire sloop voor houtverkoop