RZ10Bij1-1

Wagenings bijenonderzoeker Tjeerd Blacquiere zou samenspannen in een groot-industrieel complot met Bayer om de bijenproletariërs te onderdrukken, volgens de Rode reljournalisten van Zembla en hun vrienden van milieuclubs.  Nu schrijft ook Maarten Keulemans van de Volkskrant dat Zembla onzin verkocht en wij altijd gelijk hadden, door te stellen dat neo-nicotinoiden niet de oorzaak van wintersterfte van bijen zijn. Zoals wij altijd schreven zijn het verminderde dracht van bloemen dankzij de annihilatie van biodiversiteit door boeren (de zwaarst gesubsidieerde bedrijfstak van ons land), tuinvertegeling en parasieten als de varroamijt. Tjsa, grote smurf zegt altijd…

Een nieuw driejarig onderzoek aan de universiteit van Maryland testte de reactie op verschillende doses van neo-nicotinoiden, ver boven de waarden die in de landbouw gangbaar zijn. Pas bij concentraties met een factor 5 boven die waarden werd meetbare verzwakking van kolonies vastgesteld.

Dankzij milieufanatici en nepwetenschapper Jeroen van der Sluijs met zijn gefabriceerde kutonderzoek werd dit middel verboden, dat juist was ingevoerd om de hoeveelheid pesticiden in het milieu met een factor 10 tot 100 te verminderen. De neo-nicotinoiden worden als coating (jasje) om de zaden van planten aangebracht. Dankzij de milieubeweging moeten tuinders nu weer schadelijker pesticiden gebruiken.

Andermaal, Ton van der Ham, gij alfamale van de redactie: biedt je excuses aan voor je foutieve handelswijze aan Tjeerd Blacquiere en rectificeer:

wij rode reljournalisten hebben Tjeerd nodeloos zijn naam beschadigd, omdat we zelf geen bal verstand van biologie en chemie hebben en een blinde sympathie koesteren voor milieuactivisten. Bij ons rode PvdA of erger stemmende alfa’s is alles dat ruikt naar ‘chemie’ per definitie gif, omdat wij nu eenmaal zo dom zijn als het achtereind van een varken. Sociale bevestiging van mensen met de zelfde intellectuele gaven bij de NVJ maakt dat wij geloven dat wij kwaliteitsjournalistiek bedrijven, omdat wij elkaar steeds prijzen toestoppen voor bewezen politiek correcte berichtgeving, wij van SP-eend adviseren SP. Wij geven toe dat wij voor exacte onderwerpen beter wetenschapsjournalisten kunnen aannemen die nog enig idee hebben waar ze mee bezig zijn….Onze welgemeende excuses, wij kruipen door het stof.