De toekomst

De toekomst

Onze huisingenieur Thorium Theo Wolters schrijft als organisator geschiedenis met de MSR (Molten Salt Reactor)-conferentie aan de TU Delft van afgelopen vrijdag, waar 365 bezoekers en top-experts uit de wereld samen kwamen. Franse media besteden er al aandacht aan. Hij is nu druk, en zal er zelf over berichten hier op Climategate.nl. Over een jaar of 20 kunnen we die goedkope basislast aan elektriciteit krijgen uit Thorium-reactoren.

Dat is, wanneer Henk Kamp de heilloze weg verlaat van verbranden van miljarden euro’s exploitatie-subsidies voor uitbaters van failliete techniek (windvaantjes en zonnespeeltjes). En doet wat de Hartwell-paper al in 2009 aanprees als meest effectieve manier om het klimaat-energievraagstuk op duurzame wijze op te lossen: investeren in onderzoek naar de energie van de toekomst.

Nederland kan daar met de TU Delft koploper in worden, in plaats van voorloper in het ’terug naar de Middeleeuwen’-levensgevoel van de milieugekkies van Greenpeace en Natuur en Milieu. Met het element dat naar Thor is genoemd, die god van de Noorse mythologie.

Screen Shot 2015-04-21 at 08.39.18

Ecomodernist Manifesto rekent af met orthodoxe milieugekkies
Hoezeer Greenpeace en Natuur en Milieu over datum zijn, dat hoef ik niet te vertellen. Dat kan het Breakthrough Institute het beste doen. Een hele kluit academici uit Groen Linkse gelederen (de Amerikaanse versie dan) pleit voor de dood van deze anti-wetenschappelijke en geldbeluste entiteiten, zodat een nieuwe milieubeweging op kan staan. Wij noemen ze Ecomodernisten.

Ze zijn recht in de leer van het VN-klimaatpanel IPCC. En dus willen ze een effectieve aanpak, in plaats van het gepruts in de marge van Greenpeace en Henk Kamp dat zoveel miljarden euro’s gemeenschapsgeld kost zonder dat daardoor een gram fossiele brandstof minder gedolven wordt. Ook willen zij de welvaart van de arme werelddelen verhogen met goedkope energie, zoals India nu al in de praktijk brengt.

Zij gaven afgelopen week het Ecomodernist Manifesto voor de toekomst uit. Lees dat eens.

Ecomodernisten bevelen ook Thorium en Uranium-gebaseerde reactoren aan als belofte voor goedkope, stabiele basis-energievoorziening van de toekomst. Ecomodernist en gewaardeerd collega Marco Visscher publiceerde het via Tegengeluid. Een aardig discussiestuk. En omdat we toch meer tijd hebben dan we dachten (klimaatopwarming blijft achter bij wat modellen voorspelden) is iedere uitgegeven euro aan onderzoek beter besteed dan aan subsidie-miljonairs met hun zeemolentjes. Die na een paar jaar al dreigen om te vallen, omdat ze zelfs geen goed cement kunnen fabriceren. Heel duurzaam, wanneer je molens minder dan 10 jaar blijven staan….

...wat straks de parlementaire enquete wordt, waarbij iedereen vraagt: hoe konden we zo gek zijn....

.De Groene Gekte en haar failliete techniek..wat straks de parlementaire enquete wordt, waarbij iedereen vraagt: hoe konden we zo gek zijn….

Lees ook de introductie over de keuze voor Thorium van Jorrit Swaneveld:

Free energy from the wind, the Sun and our waterways is available but not nearly as free as some people want you to believe. Solar energy, while a good idea cannot economically be used to generate a base load of energy, huge areas of land would have to be used in addition to favourable weather and energy storage. The same problem is faced by wind energy, while biomass is a choice between using arable land for agriculture or energy generation needs.

In itself these solutions can contribute to a sustainable energy economy but it is also clear that these solutions alone cannot provide 100% of our energy needs. Hydrogen power is a great source of energy (plus you can store it) for countries where this is a possibility. Geothermal, Tidal or even futuristic technology like Osmosis and Fusion can help resolve our energy needs.

But what we really need is virtually unlimited energy source, that is safe, CO2 neutral, cheap, intensive (in m2/MW) and we need it fast. This energy source could make a country energy independent but also boost the economy as energy intensive industries would no longer face high energy prices.The solution could very well be Thorium.

De zelfbenoemde kwaliteitsjournalisten van het Financieele Dagblad met Ed Nijpels als schaduw-hoofdredacteur wisten niet wat dat was: basislast. Ik gok dat ze dat nog steeds niet weten en nog erger: dat ze geloven dat het ook niet belangrijk is om dat te weten. Zo zijn mainstream-journalisten. Als het haar maar goed zit jongens…

Wat de groene gekte vooral bewijst, is het failliet van de mainstream-journalistiek- kennisloze nitwits die zich verschuilen achter de door traditie en gewenning gegroeide ‘autoriteit’/aanwezigheid van hun medium- en de triomf van de blogs.

Natuurkundige wetten zijn geen mening. Wisselvallige windmolens vervangen geen stabiele basislast

Natuurkundige wetten zijn geen mening. Wisselvallige windmolens vervangen geen stabiele basislast