windenergie is een van de duurste vormen van klimaatbeleid

windenergie is een van de duurste vormen van klimaatbeleid in euro/ton vermeden CO2

Dankzij onze lezers nemen we kennis van het voorbereidingsbesluit voor windfarm de Drentse Monden. Daar willen subsidie-ondernemers van Raedthuys (is dat niet zo’n vehikel van hete lucht-handelaar Jan Paul van S.?) tegen de wens van 82 procent van de bewoners in windturbines plaatsen om subsidies op te wekken. Want daar is het deze nietsontziende milieuridders om te doen: uw geld.

Wij zetten 2 glasharde leugens recht, die de overheid hanteert richting haar lijfeigenen/Drentse horige boeren om haar anti-democratische handelswijze te rechtvaardigen, ten gunste van de subsidie-elite die de overheid gebruikt om haar zakken te vullen.

Leugen van de Rijksoverheid 1: Het initiatief sluit aan bij de doelen van het nationale en internationale milieubeleid dat gericht is op het toepassen van duurzame energie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Gigamolens bij megastal

Gigamolens bij megastal

Geen milieuvoordeel
Dat dit windturbine-terrein netto ook maar een grammetje CO2 uitspaart is een leugen, zie ook hier voor een uitleg voor de absolute beginners op dit terrein (Dagblad Trouw-lezers, mensen die vragen: ja maar, windmolens zijn toch goed voor het klimaat?)

De bouw van de windfarm maakt emissierechten vrij, terwijl er in Europa al een overschot emissierechten is, die ook nog spotgoedkoop zijn. Binnen het Europese emissiehandelssysteem wordt het nu enkel goedkoper voor kolencentrales om meer te stoken, en wordt het tweemaal schonere gas uit de markt gedrukt. Zoals de Europese utilitysector al over 2013 berichtte: bij groei van 11 procent aan windmolen-vermogen geen emissiedaling, dankzij 13 procent groei in kolenvermogen en krimp van het schonere aardgas. Waar men al emissiedalingen rapporteert, heeft de warme winter meer invloed.

Deze berekening van het Copenhagen Consensus Centre toont verder dat we met een kanon op een vlo schieten met klimaatbeleid via biomassa, molens en zonnespeeltjes: we maken een 10-100 voud aan kosten om (theoretische) kosten van het deels natuurlijke fenomeen te vermijden.

Bron Copenhagen Consensus Centre

Bron Copenhagen Consensus Centre

Leugen van de Rijksoverheid 2 (in lokale krant voor aankondiging Voorbereidingsbesluit) De doelstelling van het Kabinet is 14% duurzame energie in 2020. Windenergie is een belangrijke en goedkope vorm van energie om die doelstelling te bereiken.

Hoe goedkoop is de volgens de Algemene Rekenkamer bijna 73 miljard euro benodigde subsidieverplichtingen tot 2023 voor de diepe zakken van subsidievangers als Raedthuys BV, voor 1 procent van onze totale energievoorziening? Het Energieakkoord handelt tegen de conclusies in van het Parlementair Onderzoek kosten en effecten klimaat- en energiebeleid: klimaatsubsidies WERKEN NIET. Ja voor de mensen die daarmee hun zakken vullen.

Terwijl die zelfde Algemene Rekenkamer al in 2007 vaststelde dat klimaatbeleid via exploitatiesubsidies op energie-opwekking een van de duurste vormen van klimaatbeleid is. Een constatering die ook de studie van economen Bohringer en Rosenthal in 2009 delen, en dus het zonet vermeldde parlementair onderzoek. Windenergie is EEN VAN DE DUURSTE vormen van klimaatbeleid per ton vermeden CO2

Gigamolens NO-Polder: 1-2 miljard euro exploitatiesubsidies

Gigamolens NO-Polder, klimaatzuilen van Hercules, gebouwd door Enercon: 1-2 miljard euro exploitatiesubsidies

De logica van de Rijksoverheid.nl is een 4-trapsleugen 

  1. Er bestaat zoiets als ‘duurzame’ energie…
    hoe duurzaam is 15 jaar, de tijd waarin windmolens worden afgeschreven? Hoe ‘duurzaam’ is energie uit gekapt bos uit Amerika (waarmee Nederland haar 10 procent-duurzaam-doel in 2010 haalde via de MEP-regeling). Dat bos kan ook opraken en dat probleem heet ‘ontbossing’, zoals bosbouw-experts in Houtwereld constateerden. Hoe duurzaam is ontbossing voor energie-opwekking?
  2. Die energie die de overheid/milieubeweging vanuit politiek oogpunt duurzaam noemt verdient terecht 73 miljard euro subsidies
  3. Dat is vanwege een klimaatnoodzaak (Opwarming verloopt al anderhalf decennium veel trager dan door klimaatmodellen voorspeld)
  4. Met deze om politieke redenen gekozen energievormen beperken wij CO2-uitstoot

Zie hierboven reeds. Ook met biomassa-bijstook- die andere helft van het Energieakkoord wordt geen gram CO2 vermeden, zoals de KNAW nog bevestigde.

Stel je 1 vraag? Worden die bomen in de woestijn geplant, of als snel groeiende monocultures na  gekapt bos of op (goedkope) natuurgrond?

Stel je 1 vraag: Worden die bomen in de kale vegetatieloze woestijn geplant? Nee, onder andere als snel groeiende monocultures  op (goedkope) natuurgrond zoals in de alpenweides van de Andes

CO2-aflaten: handel in hete lucht
Wat is er met de mensen in ons landje gebeurd, dat liegen het nieuwe normaal werd?

Waarbij enkele lieden van de goedwillendheid (‘ik ben goed mens dus wil ik goed zijn voor de planeet’) en goedgelovigheid van mensen misbruik maken, om ze zo geld afhandig te maken met averechtse (vaak ook indirecte) effecten op natuur. En waarmee ze op de CO2-bubbel een complete aflatenhandel via bomenplant opzetten, zoals Treesforall, een complete internationale CO2-aflatenhandel.

Zelfs de Abt Bernardus van Abdij Koningshoeven is er met al zijn goede wil (en lekkere trappistenbier) in getrokken, de CO2-compensatieindustrie. Eerwaarde Bernardus, waar worden die compensatiebomen geplant: op kale grond? Of op grond waar al van alles groeide, en hoe goed is de plant van al die compensatiebossen voor natuurlijke rijkdom? (tip, snelgroeiende monocultures klimaatbos voor klimaatdoelen zijn de antithese van natuurlijke rijkdom van de schepping. De milieubeweging hangt een anti-christelijke ideologie aan, vereert het geschapene boven de Schepper)

Koop je zonden af bij een handelaar in hete lucht

Koop je zonden af bij een handelaar in hete lucht

Christenen hebben bij klimaatbubbel niets te zoeken
Er zijn vele mensen die zien: wij willen geen deel uitmaken van een systeem dat mensen tot middel maakt. Helaas laten zij zich door de klimaatmaffia juist met die beweegredenen misleiden, en zo’n systeem intrekken. Dat is de tragiek, de misleiding van goedwillenden ten koste van hun welzijn en de natuur.

Wanneer zich in die duurzame diefstal- branche christenen bevinden die daar geld mee verdienen, of zich daar in lieten lokken- en dat gebeurt ook want ook de Evangelische Omroep verleent hier steun aan, en Reinier van den Berg zit in de raad van Advies van Trees for Travel. Dan mogen wij God’s personeel  eens met een Oud Testamentisch gebod om de oren slaan, want zij horen beter te weten:

Bijbel in Abdijkerk van Abdij van Koningshoeven

Bijbel in Abdijkerk van Abdij van Koningshoeven

GIJ ZULT GEEN VALS GETUIGENIS GEVEN

Amen!

Verder is de weg naar de hel geplaveid met goede bedoelingen. En de 1 zijn droom is de ander zijn nachtmerrie, dus wees bescheiden in je wereldverbeterarij en begin bij aanpak van je eigen zwakheden.  Zoals slecht geïnformeerd zijn, en geloven dat mainstreammedia als dagblad Trouw/NOS een deugdelijke bron van informatie zijn, ipv een gedramatiseerde versie van een slecht onderlegd wereldbeeld van linksige havoklanten met een pretpakket.

Utopia and Gospel, moet iedere christen met hersens gelezen hebben. Christendom, betekent dat je dan dom en goedgelovig moet zijn?

Utopia and Gospel, moet iedere christen met hersens gelezen hebben. Christendom, betekent dat je dan dom en goedgelovig moet zijn?

Christendom?
Het leek mij wel een zonde, als je uit behoud van een positief zelfbeeld of sociaal prestige blijft vastklampen aan valse ‘waarheden’, en ze daarom niet wilt loslaten voor een beter ideaal. Dan ben je er slaaf van, gebonden: aldus Ds Rypke Zaligmaker.

Is het ook niet een Bijbelse opdracht om je te informeren, valse goden te ontmaskeren? Lees ook het proefschrift van theoloog-chemicus Jaap Hanekamp over de ideologie van het voorzorgprincipe, 1 van mijn mentoren. We gaan hier niet over 1 nacht ijs. Wij weten WEL waarover we praten door ons niet louter op krantenberichtjes en tv te baseren, maar boeken, blogs en primaire literatuur!

Zie ook de Cornwal Alliance, en zegt het voort: Christenen hebben bij de CO2-bubbel niets te zoeken.