willems

Nicholas Nassim Taleb kent het bedrijfsleven en de wetenschap van binnenuit. Hij leert ons dat de medemenselijkheid in het bedrijfsleven is gegarandeerd omdat uiteindelijk zelfs de ergste vijanden ook zaken moeten doen. De geldtransactie tussen twee partijen stemt mild. Maar nergens zag hij zoveel haat en nijd en vooral haantjesgedrag als in de wetenschap. Het geld komt hier uitsluitend van boven en tussen de concurrerende onderzoeksgroepen is geen uitwisseling van geld en dus ook geen mildheid of mir (vrede, dorpsgemeenschap) om er eens een Russisch woord bij te halen. Hier geldt het adagium van Max Planck: “Wetenschap schrijdt voort van begrafenis naar begrafenis”. En de machtige mannen in de wetenschap kunnen net als Stalin dat kon onwelgevallige collega’s al voortijdig hun wetenschappelijke graf in jagen. En dus is het wachten tot dergelijke tirannen uiteindelijk zelf de geest geven.

Willem Willems overleed in december 2014 na een kort ziekbed, zo lezen we in een necrologie op een archeologenwebsite. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw was hij om zijn onderdanigheid aan het staatsbestel meteen mooi te kwalificeren. Napoleon zei al: “Mannen zijn bereid heel hard en heel lang te vechten voor een lapje stof”. Willem Willems is 64 jaar geworden. Dat valt dan nog mee. Evengoed had de Nederlandse archeologie nog 20 jaar langer moeten wachten om van deze totale klootzak bevrijd te worden. Ik ken de man totaal niet en durf toch te stellen dat het een nazi was. Je ziet het al aan die blik. Wie zou je beter kunnen casten voor een rol als Obersturmführer dan deze man die ook nog eens zowat de meest Arische naam der Arische namen in zijn paspoort heeft staan? Alleen Wolf Wolfsen zou het nog toppen.

Wat heeft hij op zijn kerfstok? Simpel antwoord: 1,7 miljoen euro! Ook hier kunnen we Taleb volgen en het geldbedrag als morele maat nemen. 1.700.000 is het schadebedrag dat aan de Nederlandse staat zal worden geëist nu de rechter heeft uitgesproken dat vanwege snode acties van Willems een bloeiend bedrijf naar de rand van de afgrond is gebracht. NRC Next brengt het verhaal dat anders de openbaarheid amper zou hebben bereikt. Zo diep weg gestoken is het Stalinisme in de wetenschap, dat je bijna al lid moet zijn van een nationaal of mondiaal onderzoeksveld dat wellicht 1000 mannen omvat om er überhaupt weet van te hebben.

Ik pleit vrouwen in de wetenschap bij deze vrij van dergelijk gedrag, maar van Willems vrouw – hij was ongetwijfeld keurig getrouwd en woonachtig in een villa in lommerrijke omgeving – weet ik het zo net nog niet. Vrouwen (hier toch ook overdrachtelijk bedoeld want ik ben zelf huisman) is het toch vooral om stabiliteit en maandelijkse hypotheekbetalingen te doen simpelweg omdat kroost nu eenmaal 18 jaar lang een veilig nest nodig heeft bij voorkeur in lommerrijke omgeving zonder Syrische asielzoekers. Dus zullen vrouwen zich vastklampen aan zo’n Willems zoals ze zich ook aan de hoogste nazi’s en andere geld- en machtsmensen hebben vastgeklampt. Ik duid het niet euvel. Aan Darwin kan niemand zich onttrekken anders dan in depressiviteit en zelfmoord.

Het mooie aan het verhaal van Willems en ArcheoMedia is dat hier het Stalinisme vanuit de wetenschap naar het bedrijfsleven reikte. De tussen onderzoeksgroepen gebruikelijke neiging elkaar te willen uitroeien werd hier vanuit de staatsuniversiteit op een jong dynamisch snel groeiend bedrijf gericht. Deze diepe haat vanuit het Hegeliaanse staatsbestel naar het per definitie anti-Hegeliaanse kapitalisme moet je lang op de tong proeven om ervan te gaan kotsen en te begrijpen dat het kapitalisme ook echt keihard terug moet vechten tegen deze nazi’s. Dus laten we eens lezen wat die hopman Willems in zijn gelukkig voortijdig geëindigde leven heeft geflikt:

Zoals ArcheoMedia. In vier jaar tijd groeide het bedrijf uit van een tweemanschap tot een bureau met 32 man personeel en opgravingen door heel Nederland. „En toen begon het”, zegt Vermeulen. „De belangrijkste archeoloog van Nederland bleek niets op te hebben met commerciële bedrijven, ook al werkten die sneller, goedkoper en minstens net zo goed als de klassieke archeologische diensten.”

De infrastructuur van de archeologie in Nederland bleek evenmin bestand tegen de stroom aan onderzoeken die het gevolg waren van het vrijgeven van de markt. De Erfgoedinspectie liep grote achterstanden op bij het controleren van al het onderzoek, en er bleek onvoldoende plek om alle opgegraven bodemschatten op te slaan of tentoon te stellen.

„Honderden archeologische onderzoeken zijn blijven liggen of nooit uitgewerkt. Het broodnodige particuliere initiatief in de archeologie heeft een enorme knauw gekregen door deze affaire”, zegt Vermeulen. Hoogleraar Willem Willems, die ArcheoMedia bijna eigenhandig uit de markt drukte, is eind 2014 overleden. De oud-decaan van de Leidse archeologiefaculteit en voormalig hoofdinspecteur van de Erfgoedinspectie was tot zijn dood een spil in de Nederlandse archeologie. „Hij zag ons als cowboys die de archeologie verpestten. In feite vond hij dat alleen universitair geschoolde archeologen in dienst van een eerbiedwaardig instituut met een schep de bodem in mochten”, zegt Vermeulen.

In 2011 plaatste de Erfgoedinspectie al een ‘rehabilitatiebericht’ op haar website. Daarin zei de dienst dat er „betreurenswaardige uitlatingen” waren gedaan over ArcheoMedia en dat er door de inspectie fouten waren gemaakt. Zo zou er „niet op feiten gebaseerde informatie” zijn verschaft. De dienst liet verder weten dat er maatregelen waren genomen „om dit soort gedrag niet meer te laten voorkomen”.

Lees hierr het hele artikel.

Nu geef ik de advocaten van de duivel tegenpartij die mogelijk een smaadproces zullen willen overwegen, meteen mee dat alles in dit artikel natuurlijk onder dichterlijke vrijheid en vrijheid van meningsuiting past. Ik geef keurig aan dat ik Willems helemaal niet ken en dat ik zijn “beeld” gebruik als metafoor. Willems heeft natuurlijk geen joden vergast. De nazi’s haal ik er slechts bij omdat zij uit dezelfde Hegeliaanse tendensen zijn ontstaan. Nee de wetenschap pakt het veel slimmer aan dan Hitler en Stalin. Die kwamen snel ten val. De wetenschap zit nog vrolijk op het pluche en viert begin december in Parijs weer een orgie zoals ze op het Vaticaan ook voor de reformatie nooit gehouden zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=UUV2u_dvCnA

PS In Amerika heeft de presidentskandidaat Ben Carson voorgesteld om het ministerie van onderwijs toch niet helemaal te ontmantelen. Hij ziet nog een nuttige functie. Hij wil het ministerie gaan gebruiken als politie die op basis van klachten van studenten overal gaat onderzoeken waar politieke bevooroordeeldheid in het onderwijs speelt. Is dat het geval gaat de federal funding eraf. Natuurlijk schreeuwen liberals moord en brand dat dit Big Brother in het kwadraat zou zijn. Zo verblind zijn deze mensen dat ze niet eens zien hoe ver de universitaire wereld is afgedreven van een neutrale opstelling. Bring it on!

PPS Ik vermoed dat Willem Willems keurig VVD stemde in zijn stemkantoor in lommerrijke omgeving. Maar de VVD zijn tenslotte ook liberals.