Wilde natuur Amsterdam Sloterdijk

Wilde natuur Amsterdam Sloterdijk

Vorige week mocht Koert van Mensvoort zijn Next Nature-beweging in Nederland lanceren op Radio 1. Hij heeft een flitsende website en de doelen die zijn club nastreeft kunnen we hier onderschrijven. Een rijker natuurbegrip uitdragen dan de milieubeweging doet is daar 1 van. Die kunstmatige grens tussen wel/niet ‘natuurlijk’. Alsof alles waar de mens afwezig lijkt automatisch ‘meer natuurlijk’ zou zijn.

Terwijl de zelfde wetten van Darwin ons handelen even goed bepalen, en terwijl in de natuur 1 constante heerst: verandering. En qua techniek: Waarom zou je een beverdam  ‘natuur’ noemen, en de Oosterscheldedam niet? Het enige verschil is dat die menselijke dam met meer vernuft in elkaar steekt. Is een gebrek aan technische vaardigheid dan de definitie van natuur? Of primitieve cultuur, is dat meer natuur?

Dat milieuclubs vastklampen aan primitieve cultuurbescherming van ‘vroeger’, en dat zij vastklampen aan een ideaal van een statische natuur en zelfs een statisch klimaat van ‘vroeger’ heeft  1 zeer voorname reden. Bij het omhelzen van Darwin, de veranderlijke natuur die nooit ‘herstelt’ maar altijd door verandert, dan zouden WNF, Greenpeace etc zichzelf kunnen opheffen. Terwijl zij met hun ideaal nu respectievelijk een half miljard euro en 200 miljoen euro per jaar binnen halen. Dus dat mag natuurlijk niet gebeuren.

Toch weer dat regenwoud ver weg willen redden als Westers ecomissionaris....

Toch weer dat regenwoud ver weg willen redden als Westers ecomissionaris….

Van Mensvoort stelde zijn Ecomunt voor, die verdacht veel leek op de Kapjebosniet-subsidies van REDD+: dat je bosbewoners betaalt om hun bos te laten staan. We hopen dat hij betere ideeen krijgt, want het denkwerk achter Next Nature was hoopgevend: de fusie tussen technosfeer en biosfeer.

Waarom toch weer ver weg onder de evenaar de eco-missionaris willen uithangen. Ik bedoel; hebben wij met al die biomassa-subsidies voor bijstook in kolencentrales en kingsizehoutkachels- die boskap stimuleren- niet de handen vol aan bescherming van ons eigen bos?

Young Urban Bunnies, wilder dan officiele natuur

Young Urban Bunnies, wilder dan officiele natuur, interessanter dan een met muskieten vergeven regenwoud ergens rond de Evenaar

Wat Next Nature dus niet moet doen, is in die zelfde valkuil trappen van NGO BV: je richten op natuur in andermans achtertuin. Waarbij kritische donateurs nooit kunnen zien of hun geld ook goed wordt besteed, behalve via de eigen WNF-folders waar neo-koloniaal Johan van de G. poseert voor gedoneerde Range Rover naast wat dankbaar glimlachende inboorlingen.

Sterker nog: als je tropisch regenwoud als ‘de natuur redden’ profileert,  spreek je de eigen next-nature-natuuropvatting tegen. Dan zeg je dat er zoiets bestaat als de 100 procent echte natuur en dat dit die ‘ongerepte’ natuur zou zijn.

En laat je milieuclubs dus je definities bepalen. Terwijl je gewoon bij basale ecologie kunt blijven. Mensen maken de fout door ecologie met milieuclub te verwarren. Terwijl het beeld van milieuclubs mijlenver van de biologische wetenschap af staat. WNF/Greenpeace cs dragen een natuuropvatting uit die al in de jaren ’70 achterhaald was. Dat die opvatting ook bij ecologen populair blijft, de Balance of Nature en bij de Paus maakt hem nog niet meer waar, meer wetenschappelijk.

Echte wilde natuur is juist ook Amsterdam Sloterdijk waar de Young Urban Bunnies vele malen talrijker zijn dan in officieel natuurgebied. Aan onze eigen wilde Nederlandse natuur hebben wij meer dan voldoende. Een betere definitie van natuur is spontaniteit, dat wat onbedoeld gebeurt. De gezegende overvloed aan konijntjes op Sloterdijk is zo’n voorbeeld. Door niemand gepland die stadskonijnen.

Terwijl natuurclubs ondertussen het konijn zelfs op hun Rode Lijst voor werkverschaffende diersoorten plaatsten.