Henk Hagoort verkocht zijn ziel aan de groene duivel en danst rond het CO2-kalf

Henk Hagoort- links- verkocht zijn ziel aan de groene duivel. Berispt door Arendo Joustra (rechts) zal hij niettemin vol zelfrechtvaardiging die koers blijven doordrammen voor de Groene Zaak, terwijl het demonische schuim uit zijn mond watert, sprinkhanen uit zijn bestuurskamer vliegen terwijl de Tubular Bells van Mike Oldfield klinken. :-)

Het lijkt uitgesloten dat Henk Kema ooit zal toegeven dat hij met Nieuwsuur de Nederlandse bevolking oplichtte over Bangladesh. Het klimaatproletariaat zou daar verzuipen dankzij DE klimaatverandering. Onze lezer Paul diende zijn klacht in, en ontmoet niets dan uitvluchten.  NPO-journalisten verwarren hun zelfbeeld- wij vinden onszelf goed en iedereen zegt het- namelijk meestal met de realiteit: het zijn PvdA- gezinde kopieermachines van Greenpeace. Dus hebben onze lezers het bewijs tegen Nieuwsuur nog eens opgestapeld.

In het kader van: wir haben es gewusst.

Alles draait om risico-perceptie, niet om milli-graden of zeespiegel-millimeters
Daarbij merken wij nogmaals op dat de klimaatdemagogie van de publieke omroep en zelfbenoemde kwaliteitsmedia draait om 1 centraal probleem: het uit zijn context rukken van risico’s. Nee, het is nooit 100 procent uit te sluiten dat ook klimaatopwarming een risico versterkt. Maar dat – het voorzorgprincipe toegepast op risico-analyse- is geen reden om klimaat daarom boven alle andere risico’s op de voorgrond te duwen. Tenzij je een politiek doel nastreeft.

Wie voorgenoemde zin niet begrijpt: meng je niet meer in het klimaatdebat met je ….mening…., maar maak je nuttig op andere terreinen des levens. Ieder mens heeft iets goeds, haar eigen talenten: wie weet kook je lekker of ben je een goede moeder of brave huisvader. Dat is veel belangrijker dan een mening over klimaat hebben die op je (kudde)gevoel rust in plaats van kennis, analyse en bewijs.

Dus voor iedereen die graag eerst zijn hersens gebruikt zetten wij als blog- dus bloggers en lezers- andermaal op een rijtje:

Valse actiejournalistiek/lijkenpikkerij voor klimaatsocialisme

Valse actiejournalistiek/lijkenpikkerij verzuipende Bengalen voor klimaatsocialisme

De aanklacht tegen Nieuwsuur in 4 punten
a. Armoede en overbevolking zijn het hoofdprobleem van de Bengalen. Waar wij Deltawerken konden bekostigen nadat 1837  Zeeuwen en Zuid Beijerlanders verzopen, kunnen zij nog geen dijkonderhoud betalen waar 10 DUIZEND of meer mensen per JAAR verzopen in de jaren ’90, in een Delta met 300 rivieren waaronder de Ganges, en 10 tot 20 tropische stormen per jaar en een bevolkingsdichtheid die Nederland met factor 2 overtreft. En die dankzij de Islam ook blijft groeien.

  • Offtopic informatiepunt: Bangladesh ontstond net als Pakistan als Islam-opvangstaat bij uiteenvallen van het Britse rijk, omdat moslims en Hindoes elkaar niet luchten. Bij die opdeling werd een veelvoud mensen van hun huizen verdreven in vergelijking met Israel, er geldt echter: no Jews, no News. Dus blijft betrokken Links wat emmeren over die handvol Palestijnen die zo zielepietie zijn.

Je kunt Pakistani en Bengalen niet gebruiken als stok om Joden mee te slaan/PvdA-actiejournalistiek bedrijven van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO).

De delta van Bangladesh klinkt in, bodemdaling is hier het probleem. net als in New Orleans overigens en Bandung Indonesie

De delta van Bangladesh klinkt in, bodemdaling is hier het probleem. net als in New Orleans overigens en Bandung Indonesië, met dank aan reageerder Hans Erren

b. Niet ‘De Zeespiegelstijging’ van enkele millimeters maar bodemdaling treft de delta door inklinking, een bodemdaling die iedere zeespiegelstijging in relatieve zin ver overtreft. Dat zelfde geldt overigens in New Orleans, maar ook Bandung (bij Jakarta) in Indonesië. Met dank aan onze reageerder Hans Erren, geofysicus die de juiste kaartjes er bij zocht.

Geen toename

Geen toename

c. Het aantal tropische stormen is niet toegenomen in afgelopen decennia, zoals je verwachten zou bij opwarming van zeewater. Met dank aan uw blogger die deze bewering al eerder met data ontkrachtte, en alweer: onze altijd deskundige reageerder Hans Erren. We zien wel dat de Accumulated Cyclone Energy berekend door dr Ryan Maue in het North Indian-segment met 280 procent dus ver boven normaal (1981-2010) zit dit jaar, het gemiddelde mondiaal zit dit jaar op 140 procent.

Jaren '90 hoge cycloonenergie, daarna afname, voor jaren '70 weer meer

Jaren ’90 hoge cycloonenergie, daarna afname, voor jaren ’70 weer meer; bron dr Ryan R Maue Models Weatherbell.com

Maar orkanen, dus in het Atlantische staan bijvoorbeeld nu op 58 procent, dus onder ‘normaal’. Een voorgaande jaren was vooralsnog van geen enkele opwaartse trend in zware tropische stormen sprake, zie de door Ryan Maue samengestelde langjarige trend van ACE. Het is niet UIT TE SLUITEN dat er weer eens een opwaartse trend komt, maar dat is nog geen bewijs dat Bangladesh nu al verzuipt dankzij CO2.

..maar bij klimaatdemagogen hebben de data ongelijk, de projecties voor 2100 zijn waar

..maar bij klimaatdemagogen hebben de data ongelijk, de projecties voor 2100 zijn waar. Met dank aan reageerder Honest Broker

d. En als laatste kwam de altijd deskundige reageerder Honest Broker met de volgende constatering van Maminul Haque Sarker van het Centre for Environment and Geographic Information Services, in Dhaka Bangladesh: jaarlijks GROEIT het landoppervlak NETTO van Bangladesh met 20 vierkante kilometer. Want er komt jaarlijks een miljard ton sediment uit de Himalaya omlaag, dat zich op de rivierbanken afzet en eilandjes vormt.

Slechts 1/3de daarvan bereikt de Golf van Bengalen. De landaanwinning vindt dus vooral plaats in de rivierdelta-zone, dus zeg maar wat bij ons tussen Lobith en Rotjeknor ligt. Dus of die landaanwinning bij de kust voldoende is om de soms meer dan een centimeter per jaar bodemdaling te compenseren- inclusief de paar millimeter zeespiegelstijging- dat weten wij niet. Wij weten wel: iedere bewering dat heel Bangladesh door de klimaatverandering landoppervlak verliest door vloed, wordt weersproken door de data.

Geen grotere zeespiegelstijging in Bangladesh dan bij ons... rond 2 mm per jaar

Geen grotere zeespiegelstijging in Bangladesh dan bij ons… rond 2 mm per jaar

We zien vervolgens in dit bericht van de BBC hoe de klimaatdemagogie met deze observaties omgaat. De BBC haalt meteen weer een modelprojector van het IPCC er bij om de observaties onschadelijk te maken, met beroep op het voorzorgprincipe. Kort samengevat: het mag zo zijn dat wij NU ongelijk hebben, maar toch kun je onze toekomstprojecties nooit met 100 procent zekerheid ontkrachten. En dus gaan we gewoon op de zelfde voet verder: de wereld vergaat tenzij we nu al onze welvaart en vrijheid opgeven!

..bij Hagoort kunnen we 'knowledge' doorstrepen, macht is voldoende....

..bij Hagoort kunnen we ‘knowledge’ doorstrepen, macht is voldoende….

Henk Hagoort verkocht zijn ziel aan de groene duivel
Conclusie:Het laatste waar een straatarme Bengaal op zit te wachten is een preek van een volgevreten salonsocialist of eco-gristen bij een klimaatdemonstratie of Parijs NGO-banket over CO2, nadat zo’n volgevreten salonsocialist/kwaliteitsjournalist daar eerder met prive-jet of goedkope vlucht terecht kwam om te demonstreren dat zij ‘beter dan Gij’ zijn. Sterker nog: ongelimiteerde toegang tot goedkope energie tilt hen op uit de abjecte armoede. En zoals India en China tonen gaat dat via de weg van steenkool. Het milieu van salonsocialisten/ groene gristenen die hun ziel aan de groene duivel verkochten is een luxe-probleem wanneer je kinderen als ratten sterven.

Voor de baas van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) Henk Hagoort- die zijn ziel aan de groene duivel verkocht- wil ik alvast nog wijzen op een gebod dat zijn eigen persoon overstijgt: gij zult geen vals getuigenis geven. Want dat is het onderliggende probleem.

…er zit een knop op je tv
Wie buiten zijn eigen goedgelovigheid en ijdelheid geen hogere standaard heeft, die doet zoals Henk Hagoort doet. Die bedrijft met gemeenschapsgeld dan valse actiejournalistiek om de Nederlandse bevolking te dwingen te boeten met miljarden euro’s extra lasten over hun energierekening. Vanuit een verwrongen omgang met schuldgevoel, omdat je het christelijk begrip van zondebesef laat ontaarden in een seculier fantoom. (ja kauw maar even op die zin)

Ik lees net de Faust van Goethe, de Faustus van Christopher Marlowe kende ik al van het VWO Engels. Man man, op 1 bladzijde (59 samenspraak Faust en Mephisto) al meer sterke observaties dan de gehele Sociale Psychologie in afgelopen eeuw en komende eeuw zal doen. Alsof het gisteren is geschreven.

Ken uw klassieken, want als je niets weet en je bent dus een ezel: dan kan iedereen je van alles wijs maken. Dan ga je zelfs Roos Vonk geloven en Greenpeace. Of de NPO serieus nemen. Als politiek getint cabaret heeft Nieuwsuur dan wel zijn waarde. En ga je ook het komische inzien van het klimaat-Koefnoen van het NOS Journaal. Kom er maar in Tweebeke!

Leuk dat als je de tv uitzet en naar buiten gaat, ook plots niets meer te merken is van een klimaatcatastrofe. Dat had Doe Maar goed gezien.

  • Maken wij een nog kortere samenvatting van dit blogbericht dan stellen wij: waarom moeten wij voor de politiek gemotiveerde meuk van de NPO ook maar een cent belasting afdragen?