screen-shot-2016-10-25-at-10-57-54

Commissaris Brekebeen Ed Nijpels weer in de beklaagdenbank, vanwege ‘onrechtmatig handelen’ zo meldde Quote op 31 mei 2015,  anderhalf jaar terug. Dus zijn wij benieuwd of iemand in Nederland die onze rechtsstaat een warm hart toedraagt weet: hoe staat het met deze zaak?

Volgens 1 van de curatoren zou Nijpels in relatie tot Econcern geen strafbare feiten hebben gepleegd. ‘Voor het hekje’ zou vervolging door het OM betekenen. Een dagvaarding is hier dus slechts een hoorzitting.

De curatoren-verslagen van Wijn en Stael zijn niet meer openbaar toegankelijk. Over Nijpels schreef Quote:

Nu heeft Nijpels wel enige ervaring met de andere kant uitkijken, hij was onder meer commissaris bij DSB Bank, maar hij is tevens voorzitter van de SER-commissie die de uitvoering van het in 2013 tussen de overheid en diverse organisaties gesloten Energieakkoord voor duurzame groei moet borgen.

‘We gaan niet marchanderen,’ verkondigde hij over de werkwijze die hem daarbij voor ogen staat. Straks mag Nijpels voor de rechter uit komen leggen hoe het komt dat hij bij Econcern juist wel aan het marchanderen sloeg.

Barbara Visser (VVD) Alleen onschuldige vragen over 'dure elektriesuh auto's', maar wie bij de VVD kritische vragen over Ed Nijpels en zijn Energieakkoord stelt vliegt er uit

Barbara Visser (VVD) Alleen onschuldige Kamervragen over ‘dure elektriesuh auto’s’, . Wie bij de VVD kritische vragen over Ed Nijpels en zijn Energieakkoord stelt vliegt er uit

Het Schone Schip in
Wij zijn hier nog niet vergeten hoe Ed Nijpels als Commissaris bij Econcern druk zette op Noord Hollands VVD-Statenlid Elisabeth Post van de VVD: om een slordige 100 miljoen euro geleend geld- met de Provincie Noord Holland als partij die garant staat/risico loopt- te verstrekken aan 1 van Econcern’s dochterbedrijven: turbinebouwer Darwind.

Terwijl Groen Links Bestuurder Albert Moens eerder nog voor Darwind betaalde klussen deed. Follow the Money deed verslag over Operatie Schoon Schip. De Provincie zou dan geld op de kapitaalmarkt moeten lenen en dit aan Darwind verstrekken, een turbinebouwer uit de Econcern-portefeuille die nu deels in Chinese handen is:

‘De provincie zou 100 mio kunnen lenen op de kapitaalmarkt, ik schat 10 jaar rond de 4,5% en dit geld aan DarwinD geven.’ Maar due diligence rapporten schoten gaten in Econcern, en het toenmalige statenlid Elisabeth Post ging dwarsliggen. Dit was tegen het zere been van (de inmiddels veroordeelde VVD’er RZ) Hooijmaijers.

‘Hij stoof op en zei tegen mij: dat is toch niet nodig. Waarom houd je het niet lauw-lauw,’ aldus Post tegen de commissie Schoon Schip. Ze kreeg vervolgens een telefoontje van haar partijgenoot Ed Nijpels, destijds ook commissaris bij Econcern. Die probeerde Post alsnog binnen boord te halen. Post daarover tegen de commissie: ‘Hij gaf aan dat hij mij graag wilde uitleggen waarom het zo van belang was dat wij als provincie zouden participeren in DarwinD […] Hij zei: als je het niet begrijpt wil ik het graag uitleggen.’

Ton Hooijmaaijers (VVD) werd tot 3 jaar cel veroordeeld vanwege het aannemen van steekpenningen ter waarde van 2 miljoen euro. Hij had ook het Wieringerrandmeer-project in zijn portefeuille, een flop van tientallen miljoenen euro’s richting adviesbureaus waarbij ook Boskalis betrokken was. Voor een project dat van Wieringen weer een eiland moesten maken, door het Amstelmeer met het Ijsselmeer te verbinden. Projectkosten moesten met PPS-constructie uit woningenverkoop gefinancierd worden. Maar de woningmarkt stortte in en 2010 werd dat project afgeblazen.

De Gemeente Noord Hollands Kroon probeert nog iets van de verloren miljoenen terug te krijgen. Die operatie is vanzelfsprekend niets bij de publieke multi-miljardenflop waarbij Nijpels nu is betrokken.

Achter iedere sterke leider staat een sterke vrouw. En achter iedere windturbine staat de backup van een gas- of kolencentrale

Achter iedere sterke leider staat een sterke vrouw. En achter iedere windturbine staat de backup van een gas- of kolencentrale

De Nijpelitaanse Maffia
Nu is Ed Nijpels ‘mr Energieakkoord’: de corporatistische operatie waarbij energiebedrijven en ingenieursfirma’s van Ed Nijpels zijn IngenieursNL op de publieke kas mogen binnenlopen voor tenminste 73 miljard euro (Algemene Rekenkamer) en een slordige 100 miljard euro als de berekeningen juist zijn die onze Stichting Milieu Wetenschap en Beleid liet uitvoeren.

Voor een operatie die geen enkele milieuwinst geeft, behalve dan in de Franse betekenis van het woord: Le Milieu. Bedrijven die miljardendeals beklinken en de rekening neerleggen op het Binnenhof. Een rekening die ze met dat andere lid van de Nijpelitaanse Maffia, Henk Kamp, doelbewust veel te laag voorstellen (18 miljard euro). Ik stemde op Rene Leegte (VVD) vanwege zijn kritische vragen over dit akkoord.

Hij werd direct uit de Kamer gebonjourd, en kreeg in ruil van Henk Kamp zijn lobbybureau Haagse Zaken. Logischerwijze zal ik nooit van mijn leven ooit nog op de Nijpelitaanse Maffia (VVD), dat corporatistische wespennest stemmen.

Ed Nijpels verbouwde hier in Langweer met publieke tonnen euro’s zijn priveboerderij als ongekozen commissaris voor de ongekozen Koningin, en kon deze vervolgens met dikke winst doorverkopen. Vandaar mijn warme interesse in Ed Dubbele Pet. En het democratisch gehalte van NL in het algemeen. En omdat hij als schaduwhoofdredacteur van het Financieele Dagblad er voor zorgde dat er niets kritisch kon verschijnen in het FD over het Energieakkoord.

Corruptie lijkt in Nederland een steeds normaler verschijnsel, alleen noemen we dat nog niet graag zo vanuit een rozig zelfbeeld als beschaafd land. Wie principes over boord gooit, of dat nu christelijke zijn of socialistische (= christendom waar god werd uitgejaagd door predikant Domela Nieuwenhuis), die heeft geen transcendent (boven-persoonlijk) correctiemechanisme meer. Dan – wanneer God de Vader danwel Vadertje Drees niet meer over je schouder meekijkt- telt enkel geld nog en persoonlijk voordeel. Niet ‘hoe kan ik goed doen’, maar ‘hoe kom ik er mee weg’ of ‘hoe kan ik scoren’.

Gisteren berichtte ik al over de dubbele pet die Aante Nicolai van Rijkswaterstaat draagt bij planschrijverij voor Natura 2000 in de Waddenzee. En zo zijn er vele voorbeelden van belangenverstrengeling, die in andere landen gewoon corruptie genoemd zou worden. Zie ook Syp Wynia in interview bij Cafe Weltschmerz.

Een Nederland met minder Nijpels is een meer integer en beschaafd land, Ed is de personificatie van de corporatisering van NL sinds de jaren ’80.