Arjan wil je geld. Hij besteedt dan ook 33 procent van zijn budget aan donateur- en fondsenwerving

Arjan wil je geld. Hij besteedt dan ook 33 procent van zijn budget aan donateur- en fondsenwerving

In haar nieuwsbrief van 8 december start de Waddenvereniging haar actie tegen Waddengaswinning. Directeur Arjan Berkhuysen probeert een financieel slaatje te slaan uit nieuw oplaaiend protest tegen gaswinning. Met beroep op het (niet bestaande) ‘natuurlijke evenwicht’ dat zelfs kan ‘kantelen’.

Terwijl de oud- directeur in 2004 met Arjan’s maatje Wouter van Dieren lobbyde voor die gaswinning.

En terwijl Waddengas (Waddenfonds) bij de Waddenvereniging BV de rekeningen betaalt. Voor prestigeprojecten als ‘zeegras’-matten voor voetballende zeesterren. En de 100 miljoen euro kostende Vismigratierivier: een aalscholver/zeehonden-restaurant in de Afsluitdijk. Is er nu genoeg geld binnen uit het Waddenfonds Arjan, dat je plots herrie gaat schoppen?

De mythe waarmee natuurclubs blijven fondsen werven en de afdeling natuurgeneeskunde van de RUG (Han Olff bv)

De mythe waarmee Groene maffiosi blijven fondsen werven en de afdeling natuurgeneeskunde van de RUG (Han Olff bv)

Oh nee, het natuurlijk evenwicht uit balans
Hun campagnebrief van 8 december verwijst naar voormalige kwaliteitskrant NRC Damesblad. Die krant helpt op 6 december haar  politieke geestverwanten  het vuurtje opstoken, nadat (door een mogelijke meetfout) 5 centimeter bodemdaling bij het Friese Wierum zou zijn gesignaleerd, in plaats van de toegestane 5-8 mm per jaar:

„Spelen met vuur”, vindt Lian Zigterman, medewerker van de Waddenvereniging. „Men is iets aan het doen waarvan we de gevolgen niet goed kunnen overzien. Het zou kunnen dat het natuurlijk evenwicht in dit gebied binnenkort kantelt, en dat we iets verliezen wat we nooit meer terug kunnen krijgen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn, vind ik.”

Het Kantelende natuurlijke evenwicht :-) Dat is ecologische onzin, het natuurlijk evenwicht bestaat niet, dus er valt ook niets te kantelen.

De lobby/fondsenwerving werkt, terwijl Waddengas de rekeningen bij Berkhuysen BV betaalt

De lobby/fondsenwerving werkt, terwijl Waddengas de rekeningen bij Berkhuysen BV betaalt

…maar ‘eigen’ politici doen lekker mee
Van marketing hebben ze bij Berkhuysen BV meer kaas gegeten dan ecologie. Daaraan besteedt Berkhuysen dan ook het grootste deel van zijn budget, na fondsenwerving: 33 procent, 8 procent boven CBF-norm. De lobby werkt, want PvdA Kamerlid Jan Vos en Stientje van D66 dienden al een motie/amendement in om De Bodemdaling angstvallig te volgen. Dit zijn de partijen waarmee ‘De Groene 11’ lobbyen voor eigen geld en baantjes voor ‘natuurherstel’.

Het hele Programma Rijke Waddenzee en het Wadden(gas)fonds gaat er vanuit dat je de Waddenzee met ‘herstel’ kan sturen naar een streefbeeld in 2030, met vastliggende voedselwebben in een  mysterieus statisch evenwicht. Toch citeert NRC Damesblad onze Zigterman:

Het mooiste van dit gebied”, zegt Lian Zigterman, „is dat de natuur hier altijd weer anders is. De Waddenzee laat zich niet sturen.”(…)

Dat staat genoteerd. Waarom wil de Waddenvereniging dan wel het Wad sturen, door vissers er vanaf te sturen?

'Schoon helder water', dan moet je alle stormen afschaffen, en wat is 'voedselweb in evenwicht' behalve natuurgenezer-taal uit Groninger Homeopathie -firma Biobouwer BV

‘Schoon helder water’, dan moet je alle stormen afschaffen, en wat is ‘voedselweb in evenwicht’ behalve natuurgenezer-taal uit Groninger Homeopathie -firma Biobouwer BV

NRC Damesblad speelt weer de bekende pseudo-objectivitieling. Activisten bepalen de insteek van het nieuws met hun non-probleem. Tussen de regels moet je lezen dat de mensen die de metingen doen constateren: niets aan de hand. Het doel van het bericht is dus: fondsenwerving voor Groene Maffia BV

Ger de Lange, bodemdeskundige bij Deltares, denkt niet onmiddellijk aan gaswinning als oorzaak. „De nauwkeurigheid van de meting kan een deel van de verandering verklaren, maar het meest waarschijnlijk is het een gevolg van de dynamiek van het gebied, waardoor er ook platen zijn waar een deel hoger is geworden.” En ja, misschien is de „richting van deze dynamiek”, het wandelen van zand en het wisselen van geulen, wel veroorzaakt door gaswinning. „Je moet eigenlijk meer naar de natuur als geheel kijken. Gaswinning is maar één van de factoren bij de ontwikkeling van de natuur.”

De NAM mag zich op die dynamiek beroepen, Rijkswaterstaat, maar garnalenvissers, dat zijn schadelijke bodemberoerders die weg moeten. :-)

De Vereniging tot Behoud van de Waddenvereniging wil uw geld, en lift mee op protestclubs van eilanders

De Vereniging tot Behoud van de Waddenvereniging wil uw geld, en lift mee op protestclubs van eilanders. Maar hun eigen directeur lobbyde VOOR gaswinning

Arjan Boterhoofd Berkuysen en maatjes aan het gas
Berkhuysen lift hierbij mee op de burger-initiatieven tegen lokale gaswinning op de eilanden. Zoals je ook op Schier kon zien met affiches voor de ramen. Hoe erg hypocriet dit is kun je zelf inschatten

Arjan zijn maatje op Terschelling Wouter van Dieren regelde ooit- betaald door de NAM met een geschatte som van 3 miljoen euro (het exacte bedrag is onbekend)- dat de Waddengaswinning kon doorgaan in 2004. Als ik me niet vergis was het toen de DIRECTEUR van de Waddenvereniging Henk Tameling die in een landelijke krant – Trouw- pleitte voor die gaswinning.

...bij Engelsmanplaat. De NAM betaalt via Waddenfonds de rekeningen van Berkhuysen's prestigeprojectjes en van Van Dieren

…Engelsmanplaat. De NAM betaalt via Waddenfonds de rekeningen van Berkhuysen’s prestigeprojectjes en van Van Dieren

1000 euro per kaartje Terschellinger klimaatgekte
Van Dieren organiseert nu de jaarlijkse hoogmis voor klimaatgekte: het Springtijfestival, waar onze Arjan ook vaste gast is. Toegangskaarten kosten 1000 euro. Gasboorder Tulip Oil, waar Van Dieren voor lobbiet was donateur van dat festival volgens Ravage/en Wouters oude strijdmakers Milieudefensie.

Van Dieren pacificeerde als goeroe van groene clubs- hun tegenstand met een Faustian Bargain: het Waddenfonds van 800 miljoen euro. Nog steeds geldt Van Dieren bij deze gesubsidieerde milieufanatici als ‘Nestor van de Klimaatbeweging’ zoals Oneworld stelt.

Om in 2015 zijn nieuwe bemiddelingsrol voor meer gaswinning (Tulip Oil) op de eilanden kracht bij te zetten, toont Van Dieren zich opvallend realistisch: de zelfbenoemde kwaliteitsmedia blazen de risico’s op, en ook Fracking wordt volgens Van Dieren al jaren veilig toegepast.

Zelf beschrijft  ‘Peetvader van de Waddenzee’ Van Dieren zijn pacificatie-operatie voor de NAM in 2004 zo:

Mijn motivatie kwam voort uit de publicaties van Theunis Piersma, bioloog en hoogleraar in Groningen en verbonden aan IMARES op Texel. Piersma had jarenlang vergeefs de ruïneuze effecten op de Waddenbodem (en daarmee op de vogelstand) van de mossel- en kokkelvisserij aan de orde gesteld.

Waddenvereniging nieuwsbrief verheft generaal tot klimaatautoriteit; angst zaaien en geld kloppen

Waddenvereniging nieuwsbrief verheft generaal tot klimaatautoriteit; angst zaaien en geld kloppen

Ook Piersma zit aan het gas
Theunis Piersma werkte samen met zijn activist-vrouw Petra de Goeij. Zij procedeerde met actieclub Wilde Kokkels (nu Stichting WAD met  mogelijk miljonair en anti-kraakexploitant Lenze Hofstee) de kokkelvisserij van het Wad op basis van de Vogelrichtlijn. Terwijl Piersma schadelijke effecten uit zijn RUG zoog voor in de rechtszaal (die nog steeds omstreden zijn).

Piersma kon vervolgens met vele miljoenen euro’s uit het Waddengasfonds onderzoek doen. 30 miljoen euro voor de Waddeng(as)academie in Leeuwarden. En met zijn pupil Tjisse van der Heide kwam er meer dan 3 miljoen euro gasgeld vrij voor Waddensleutels.

Waddengas betaalt de rekening

Waddengas betaalt de rekening

Eneco
Arjan’s maatje Van Dieren liet zich ook door Eneco– de bouwer van windturbines in de Waddenzee bij Delfzijl- inhuren om de voorgenomen bedrijfssplitsing tegen te houden, zo beschrijft Sander Schimmelpenninck voor Quotenet in ‘De Godfather van de Groene Maffia‘. Een bonus van 1,7 miljoen euro wachtte als het lukte:

Nog altijd gaan er hardnekkige geruchten dat tijdens het splitsingsverhaal met Eneco, senatoren Joyce Sylvester (PvdA) en Huub Doek (CDA) door Eneco en Van Dieren zijn omgekocht.

Commissaris bij NAM-eigenaar Shell, net als voorzitter van Natuurmonumenten Hans Wijers

Commissaris bij NAM-eigenaar Shell, net als voorzitter van Natuurmonumenten Hans Wijers

Shell, ik dacht het wel
Zoals wij al beschreven is de voorzitter van Vogelbescherming Nederland Atze Nicolai (VVD) weer commissaris bij Eneco. Zodat we uit de hoek van Vogelbescherming niets zullen horen over vogelslachtoffers door windturbines van Eneco in het Waddengebied. Arjan en kornuiten zijn ook VOOR een dikke kabel vanaf windsubsidiepark (4,2 miljard euro) Gemini boven Schier dwars door het Wad.

Want ja, uh, dat is duurzaam.

Ook leuk, het was Margreeth de Boer (PvdA) die als VROM-Minister het moratorium op gaswinning met Hans Wijers (nu Voorzitter Natuurmonumenten, Shell) omzette in Nee tenzij: de poort ging zo open. De Boer was later voorzitter van de Raad voor de Wadden dat het Waddenfonds beheerde. En ze was/is commissaris bij Shell, eigenaar van de NAM.

Op die belangenverstrengelde politici/lobbyisten ga ik volgende blog in. Dit was Aflevering 5 van de Waddenleaks-serie.

Waddenvereniging haakt aan op verzet van lokale actieclubs tegen gaswinning OP eilanden. Voor hun actie valt iets te zeggen

Waddenvereniging haakt aan op verzet van lokale actieclubs tegen gaswinning OP eilanden. Voor hun actie valt iets te zeggen