Hoe kun je in dit gedrang nu een fatsoenlijke boodschap brengen? Schaf massamedia af

Hoe kun je in dit gedrang nu een fatsoenlijke boodschap brengen? Mediagedrang voor de Solvay Bibliotheek in Brussel

Veel ‘Conservatieven’  laten de spelregels van het milieu-debat bepalen door de propagandamacht van hun tegenstanders. Enkelen van hen als Lord Gregory Barker- de voormalige klimaat- en energieminister onder David Cameron- proberen met Green Virtue Signalling de buiten protesterende Climate Justice Warriors zelfs over groen in te halen. Dat bleek gisteren op de Blue Green Summit– ‘How Conservatives make the Best Conservationists’- die gisteren plaatsvond in Brussel op initiatief van de Alliance of Conservatives and Reformists (Acre).

The Worst that Conservatives have to offer....

The Worst that Conservatives have to offer….

 

Myron Ebell bestookt door de opstandige horden der massamedia-mensen

Myron Ebell bestookt door de opstandige horden der massamedia-mensen

Het andere uiterste van Ridley?
Ik kon eindelijk Rational Optimist en bioloog Matt Ridley de hand schudden, een allervriendelijkste en toegankelijke intellectueel die de seculiere kant van conservatisme belichaamt. Maar zijn tegenpolen hebben tot nu toe meer beleidsinvloed. Zie de net vermelde Gregory Barker. Dat was nu typisch zo’n Londense geldjongen die meehielp de waarde-toevoegende economie te parasiteren vanuit ‘The City’. Vervolgens ging hij als Equity-specialist de klimaat-minister uithangen voor David Cameron. Hij jubelde over die Climate Change Act, die de energielasten door het plafond jaagde en waardoor kolencentrales zoveel bos gingen bijstoken.

Die wet kwam via regeringslobby tot stand, want het was de Britse OVERHEID die de Stern Review sponsorde. En die Stern Review van Lord Nicholas Stern zorgde voor invoering van die wet, doordat het 1 getal gaf voor klimaatschade, waarmee je kunt scoren in media.

Achter die overheidsdruk zitten weer private belangen. Het cashen op uitgeademde lucht (CO2) en Ecologische Laars-afdrukken is  zo’n typische bankiersvinding. Zo maak je waarde uit hete lucht met een druk op de knop. Met de Ecologische Voetafdruk kun je namelijk geld halen uit CO2-schulden (niets waard, papier, illusies) om zo elders grond op te kopen. (wel iets waard)

053778a0-92f8-4603-ad61-cacfd6ac8bd5Agenda 21= privatisering met publieke middelen
Agenda 21 van de Verenigde Naties IS al het privatiseren van de publieke ruimte, met publieke middelen.

Binnenlopen op Carbon Credits en CO2-schulden als ‘asset’, zoals bankier David Rockefeller dat voorstond, een bankiersbelang werd zo overheidsbeleid. Na eerst via internationale druk de markt-omstandigheden voor zichzelf te bevoordelen, en de internationale beleidsagenda (Agenda 21, nu 2030 Agenda) te dicteren (Strong et al remember….). De Rockefellers waren conservatieve republikeinen.De Bush-dynastie deed ook groen in de jaren ’60, de Republikein Nixon richtte de EPA op.

Hoe manipuleerden oliebankiers de werkelijkheid voor zichzelf? Bijvoorbeeld door clubs als Greenpeace en 350.org met miljoenen dollars te financieren met je Rockefeller Brothers fund. En de media-opinie steevast vlak voor grote klimaatconferenties (zoals in Kopenhagen) boetseren. Via financiering van klimaat-agitatie als de serie ‘Hot Cities’ voor de BBC met je Rockefeller Foundation met meer dan 3 miljoen dollar.

Het zijn allen PRIVATE stichtingen die de klimaat-agitatie financieren, of het nu Oak Foundation is, de Hewlett Foundation, de Ford Foundation enz. En het private Wereld Natuur Fonds gesponsord door private bobo’s van private multinationals. Hoe kun je dan in godsnaam zeggen dat ‘de overheid’- dus je eigen ambtenarencorps gedirigeerd door eigen gekozen politici-  de kwaaie peer is. Het zijn private entiteiten en NGO’s die al die subsidies regelen via Brussel en onze overheid.

Je zegt dan eigenlijk: democratie werkt niet. N0u, dat zegt je tegenstander- zie hieronder- ook steeds.

Klimaatklootjesvolk buiten slaat de realiteit plat met haar platitudes

Klimaatklootjesvolk van het PRIVATE Greenpeace buiten slaat de realiteit plat met haar platitudes om aandacht te trekken van media-klootjesvolk

Tegenstander ligt beter in De Markt door goede marketing
Met te simpel gebabbel over ‘de Markt’ beseffen veel conservatieven niet dat ze de eigen ideologische basis kunnen tegenspreken. Roger Scruton omschrijft die basis met een somber mensbeeld, gekoppeld aan een hiërarchie van goede smaak, manieren, inspanning, eigendomsrecht en privaat initiatief, wantrouwen tegen machtige overheden en autoriteiten, wantrouwen tegen utopische projecten. Wat ‘de massa’ het meeste koopt, hoeft nog niet de meest wenselijke uitkomst te zijn voor conservatieven, bijvoorbeeld als goede smaak en goede manieren.

Ook is privatiseren of het handelen van private partijen vaak de OORZAAK in plaats van oplossing van veel problematiek.

De meest goedkope Mac Donalds van de meningen wint op de meningen-markt van massamedia- voor mensen die lekker makkelijk willen scoren en behoefte bevredigen. Het makkelijke standpunt dat goed verkoopt in media, dat luidt ‘Climate Justice’. Zonder ‘skin in the game’ (iets inzetten dat je kunt verliezen en dat pijn doet) loopt het PRIVATE Greenpeace zo te signaleren naar anderen (‘virtue signalling) hoe goed ze zijn. Dat werkt, want ze verdienen er goed mee. En ze zijn ook goed in hun vak: marketing, het optrommelen van door media gehersenspoeld klootjesvolk en goedgelovigen, de massa’s.

Als Myron Ebell met zijn Competitive Enterprise Institute per jaar maar 7 miljoen dollar ophaalt van donoren, waarom trekt hij dan niet de volgende conclusie: dat zijn standpunt minder goed in ‘de markt’ ligt dan het jaarlijks 300 miljoen euro ophalende private bedrijf/stichting Greenpeace?

Senior klimaatcampagne-leider van Greenpeace Joeri Thijs deed zijn inhoudelijke duit in het zakje: virtue signalling. De klimaat-expert van Greenpeace is sociaal werker

Senior klimaatcampagne-leider van het PRIVATE Greenpeace Joeri Thijs deed binnen zijn inhoudelijke duit in het zakje: virtue signalling. De klimaat-expert van Greenpeace is sociaal werker. Hier kreeg hij geestelijke bijstand van Le Securitee. Zijn vriendin zal trots op ‘m zijn, en daar deedie het voor…We voelen met Joeri mee

The Balance of Nature/the Market….
Zowel progressieven als conservatieven berijden dus al snel hun eigen gedateerde stokpaardjes. Het aanbidden van het Gouden Kalf van ‘de markt’ als panacee, lijkt een camouflage-argument van ‘schelden op de overheid’. Dat overheidje-schoppen lijkt verdacht veel op een uiting van cultureel onbehagen. Met de zelfde wortels van onbehagen als van de tegenpartij die tegen ‘de kapitalisten’ schopt. De Markt is net zo’n gouden kalf voor conservatieven als ‘Vadertje Staat’ voor progressieven.

The Market

The Global Market

Dat onbehagen komt vooral voort uit doorgeslagen globalisering en vervreemding; het besef dat de eigen overheid niet meer in je belang handelt, maar in het belang van corporatistische machten. Dus waarom nog een 19de eeuwse dichotomie van ‘de markt’ versus ‘de overheid’ hanteren. Die alle plooien recht trekkende markt, die bestaat alleen in ideale situaties in economische theorieboekjes voor VVD-dinosauriers.

Net als bij de achterhaalde variant van de ECO-logie met haar Balance of Nature die ontstaat zonder menselijk ingrijpen of door het verwijderen van de mens, geloven sommigen bij de ECO-nomie ook bij de voortetterende bankencrisis nog in een ideale markt die zou kunnen ontstaan bij ideale omstandigheden zonder overheidsingrijpen, een soort marktevenwicht.

Die achterhaalde theorie houdt niet rekening met de onzichtbare middelvinger van ‘de markt’. Zoals van het corporatisme. Dat ontstond in ‘de markt’ door lobby van het grootbedrijf. Die misbruiken met hun financiele macht de overheid om de markt voor zichzelf te verbeteren.  Dat doen ze via succesvolle lobby om zichzelf te verrijken met subsidies. Om vervolgens de dienstverlening uit te kleden en de kosten op te hogen.

Net als organismen in de natuur die het milieu begunstigen voor zichzelf. Een adelaarsvaren scheidt ook stoffen af, die de concurrentie op afstand houden. Zodat al snel alleen nieuwe adelaarsvarens de kop op steken.

RZ17 Ebell (4)

Zwakzinnig geouwehoer over 'De Markt'

Open Deuren over ‘De Markt’

…de Onzichtbare Middelvinger van de Markt
Zie het Energieakkoord dat ons 100 miljard euro kost. De Markt, coalities van bedrijven en Niet Gekozen Organisaties (NGO’s, bedrijven/stichtingen die zich verrijken op de subsidiemarkt)- die legt de rekening op het Binnenhof neer. Myron Ebell van het Competitive Enterprise Institute noemde die verkrachting van zijn ideaal van ‘de markt’ het klimaat-industrieel complex. Dat corporatisme wil hij bestrijden, zo vertelde hij bij zijn lezing. En daar kreeg hij bijval.

Maar Ebell vertelde niet hoe. En uit zijn lezing kon je even goed concluderen: zijn eigen oplossing is ook deel van het probleem.

Je kunt wel jubelen- zoals econoom Michael Liebreich deed- dat ‘de markt’ de prijzen drukt van zonnepanelen. Of dat ze in Marokko de prijs van windenergie drukten naar 3 cent per kWh. Maar ‘de markt’ is bij de huidige globalisering vaak weinig meer, dan het afschuiven van externalities naar landen zonder de zelfde burgerrechten en milieuregels als bij ons. De weg van de minste sociale weerstand.

Zie hoe ‘De Markt’ alle productie naar lage loonlanden verjoeg en landen met een staats-gedirigeerde nep-economie als China. Zodat hier en in Amerika werkeloosheid groeide, de economische ruggengraat van gemeenschappen implodeerde. En je een vloed aan op het oog kwalitatief hoog ogende rotzooi over je krijgt.

We kregen zo- in de lezing van Ebell althans- vooral open deuren ingetrapt over privaat eigendom als belangrijkste drijver van goed beheer. Iets dat van jezelf is pas je beter op. Ja nogal wiedes. Net als met gratis geld, of geld van een ander: daar ga je eerder kwistig mee om.

 

Het prachtige -publiek beheerde- Leopoldpark in Brussel

Het prachtige -publiek beheerde- Leopoldpark in Brussel

De prachtige - publiek beheerde- Solvay Bibliotheek, dankt de naam aan het private chemiebedrijf Solvay dat de bouw faciliteerde

De prachtige – publiek beheerde- Solvay Bibliotheek, dankt de naam aan het private chemiebedrijf Solvay dat de bouw faciliteerde

Survival of the Survivor/fittest
Dus, wanneer we boerenverstand en ervaring als conservatieve waarde even toepassen…Volgens mij werkt het voordeel van privaat eigendom vooral op individueel niveau: is je huis van jezelf, dan krijg je spontaan zin om het beter in te richten. Maar hoe groter de private collectieven, hoe verder dat ‘eigenaarschap’ verwijderd raakt van de persoonlijke hechting. Tot een soort- met de overheid- vergelijkbare molochs ontstaan. Entiteiten die met de overheid en overheidsbelangen verweven raken. Banken zijn ook privaat, maar ze zijn nu de grootste rem op de economie geworden voor kleine ondernemers.

Zie hoe Ahold laatst bijvoorbeeld ook Delhaize opslokte. Zie hoe grootwinkelbedrijven de middenstand uithollen, de slager, de bakker door opschaling en eeuwige openingstijden, waar de gewone ondernemer nooit mee kan concurreren.

Of zie hoe Microsoft te werk ging op ‘de markt’. Wie moest ‘de markt’ van bankiers in 2009 met miljarden-injecties voeden?

...ieder heeft zijn eigen platitudes. Deze activist poseerde in een Sharon Dijksma-klimaatpak met isolerende speklaag

…ieder heeft zijn en vooral HAAR eigen nietszeggende meningen en platitudes: Virtue Signalling. Deze activist poseerde in een wit Sharon Dijksma-klimaatpak met isolerende speklaag.

Marktverstoring is de norm, niet de uitzondering
Juist in de tijd dat die helden van markt-aanbidders regeerden- Thatcher en Reagan- ontstonden de condities voor het hyperglobalisme en corporatisme, waarvan we nu de wrange vruchten (gaan) plukken. Lees ook Dark Money van Jane Mayer in dit verband: hoe enkele hyper-libertariers zo de spelregels manipuleerden. Wie- buiten het Pieter Baan Centrum- bezingt hier de voordelen van de privatisering van de NS?  Of kom je dan met argumentatie als ‘de Berlijnse Muur was goed, hij had alleen hoger gemoeten’. Sinds de privatisering van de energiemarkt zijn tarieven door het plafond gegaan.

Een markt zonder menselijk ingrijpen of zonder verstoring, die bestaat niet. Zoals een natuur zonder verstoring ook niet bestaat.

Zoals de meeste mensen Darwin niet begrijpen, en dus een idioot ecologisch begrip hanteren als ‘Balance of Nature’, zo leidt het negeren van Darwiniaanse wetten ook tot The Balance of the Market. De overlever overleeft. Darwin schreef nooit dat het beste overleef. Survival of The Fittest (het beste= moreel oordeel), dat was Herbert Spencer, een sociaal darwinist. Biologische Evolutie omvat geen ethisch oordeel maar is neutraal en betekent: de overlever overleeft/overleving via competitie. Wat overleeft hoeft niet iets wenselijks te zijn, laat staan menselijk. Dan hanteer je de naturalistische drogreden, alsof natuurwetten ook de gewenste ethische uitkomst geven.

Zoals in ecosystemen met veel verstoring ook enkele overlevers ellebogen, zo krijg je een zelfde verschijnsel in menselijke ecosystemen die we ‘economie’ noemen.

Je hanteert bij ‘de tucht van de markt’ en ander gekwezel dus onbewust de zelfde argumenten en ideologie als de tegenstanders van GMO. Die vinden dat alleen ‘de natuur’ gelijk is aan ‘goed’, zoals ‘de markt’ ook ‘goed’ zou zijn. In plaats van Red in Tooth and Claw. De natuur is een hel, wij houden alleen van de getemde variant, de aaibare kant.

De boerenstreekmarkt, maar niet die financiële markt waar predatoren als George Soros en andere incarnaties van Satan zich begeven.

...ze hebben al weer wat nieuws gevonden: in een massamedia-gedicteerd opinieklimaat waar vrouwen stemrecht hebben is dit de norm

…ze hebben al weer wat nieuws gevonden: in een massamedia-gedicteerd opinieklimaat waar vrouwen stemrecht hebben is dit de norm

En van ‘de’ overheid kun je evenmin spreken
Of neem het geschop tegen ‘de overheid’- de grote boeman gisteren in Brussel. Dan zeg je dus: wij zijn tegen de huidige parlementaire democratie. Die overheid bestaat in het Westen uit door gekozen politici gestuurde ambtenaren die  geen tegenspel aan Corporatisme en bedrijf/bankiersmacht kunnen bieden. Die ambtenaren zijn

  • a. door massamedia en massa-onderwijs gehersenspoeld
  • b. intellectueel gezien niet het neusje van de zalm, want zodra ze het gevoel krijgen dat ze talent hebben gaan ze voor bedrijven en banken werken.
  • En politici met enig talent worden meestal bedrijfs-lobbyist

Overheids-bashing heeft dus weinig toegevoegde waarde anno nu. Laat staan dat je afgeeft op ‘The Left’. ‘Het Milieu’ zoals we dat nu kennen, was juist een extreem rechts- item, zoals ik hier al beschreef dat werd opgelegd vanuit de 19de eeuwse Angelsaksische elite en de WASP-elite rond Roosevelt rond 1900.

Het ontbrak bij de ‘conservatieven’ in Brussel dus ook nog eens aan fatsoenlijk historisch besef van de oorsprong van de milieubeweging. Alsof dat door ‘The New Left’ ontstond met Rachel Carson. Toen ontstond de algehele popularisering van wat vroeger elite-idealen waren.  Die vulgarisering werd gesteund door private partijen, waaronder de Rockefellers, de Ford Foundation enz.

...zolang als vrouwen stemrecht hebben, kun je geen publieke rationele discussie voeren. Daarom werkt de echte macht ook achter de schermen sinds '68

…zolang vrouwen stemrecht hebben, kun je geen rationele discussie voeren over publieke zaken die ergens over gaat. Vrouwen zijn alleen werkelijk geïnteresseerd in een gesprek dat nergens over gaat of over zichzelf, dan hebben ze het gevoel dat ze kunnen meepraten. De mannetjes met hun Virtue Signalling spelen daar op in…

Met conservatisme bereik je pas vrouwen als conservatisme op gevoel speelt, en dat is juist anti-conservatief

Bij Horeca leidt je het succes van je tent af aan de Lekkre-Wijvometer. Met conservatisme bereik je pas vrouwen als conservatisme op gevoel speelt. En dat is juist anti-conservatief.

Platitudes net platitudes bestrijden…
Conservatieven hebben dus een groot handicap in een massamedia-maatschappij. Zij zijn juist de verkondigers der haken en ogen van de praktijk en die worden door het media-plebs platgeslagen tot platitudes. Waar de Climate Justice Warriors varen op platitudes zonder nuances: precies datgene waarop propaganda en hersenspoeling drijft. De verkondigers van Evolutie hebben in een propaganda-samenleving altijd het nakijken bij de Revolutie-verkondigers.

Trudy voor de persingang van het Europese Parlement

Trudy voor de persingang van het Europese Parlement. Ik neem mijn Bitch overal mee naar toe

In dit intellectuele klimaat vechten veel ‘Conservatieven’- bijvoorbeeld zo’n James Delingpole- tegen spoken en ze inspireren niet buiten eigen kring. Terwijl de sociale, ecologische en economische chaos in het Westen blijft groeien. Zodra conservatieven voor massamedia hun boodschap moeten plat slaan, verliest hun boodschap de meerwaarde. Zie ook hun magazine the Conservative.  Ze beginnen steevast in het defensief: ‘ik ben niet tegen het milieu, maar…wij zijn niet wij jullie zeggen dat wij zijn.’

Terwijl ze 1 oppervlakkige indruk direct bevestigen bij presentatie.. Het zijn mannen in pak.

RZ17 Ebell (13)

IN paradox gevangen
Zo blijven conservatieven in een paradox gevangen. De progressieve revolutie-verkondigers drijven op platitudes, het plat slaan van discussie en virtue signalling. Op televisie in mediaformats met een aandachtspanne van 2 seconden win je daar altijd mee, zoals bij de Wereld Graait Door van de kapitalisten van de Vara. Je trapt dus in de zelfde valkuil wanneer je die platitudes wilt bestrijden met je eigen platitudes. En vervolgens wilt doen alsof jij de rationele kant bent. Terwijl de indruk blijft hangen dat je net zo dom bent, maar dan minder sexy.

 

Toch ben je gedwongen tot platitudes, wanneer je een boodschap in media-format moet persen en op gevoel moet inwerken/vrouwen moet aanspreken. De wal moet dus de klimaattanker keren in het Westen en het ergste moet  nog komen: zo luidt althans mijn Schopenhauriaanse en politiek incorrecte conclusie na een dagje Brussel.

RZ17 Ebell (6)

Morgen in mijn opvolgende blog meer over de inhoud van enkele lezingen. Als hoogtepunt van de dag wil ik graag deze 150 jaar oude plataan tonen in het publiek beheerde Leopoldpark. Als bomenknuffelaar kun je me daar altijd voor wakker bellen. Samengevat: ik ken geen slapper en uitzinniger geouwehoer dan zwakzinnig gekwezel over ‘de tucht van de markt’, je moet wel verstokte VVD-dinosaurier zijn om daar in te geloven.

Het publiek beheerde New Forest, waar publieke instanties de natuur beheren die door private partijen wordt verwaarloosd

Het publiek beheerde New Forest, waar publieke instanties de natuur beheren terwijl private partijen uit dat publiek beheer hun slaatje slaan.. Een gebied waarvan het traditioneel privaat gebruik de marktwaarde verloor

Er is dus geen bewijs voor marktzaligheid in de echte wereld van nu, waar het corporatisme ook bij natuurbescherming zegeviert. Veel private partijen zijn maar wat blij met de riante subsidies, waarvoor ze zelf de omstandigheden bij elkaar lobbyden.