Myron Ebell bestrijdt Klimaat Industrieel Complex met ge### over ‘de markt’

Hoe kun je in dit gedrang nu een fatsoenlijke boodschap brengen? Schaf massamedia af

Hoe kun je in dit gedrang nu een fatsoenlijke boodschap brengen? Mediagedrang voor de Solvay Bibliotheek in Brussel

Veel ‘Conservatieven’  laten de spelregels van het milieu-debat bepalen door de propagandamacht van hun tegenstanders. Enkelen van hen als Lord Gregory Barker- de voormalige klimaat- en energieminister onder David Cameron- proberen met Green Virtue Signalling de buiten protesterende Climate Justice Warriors zelfs over groen in te halen. Dat bleek gisteren op de Blue Green Summit– ‘How Conservatives make the Best Conservationists’- die gisteren plaatsvond in Brussel op initiatief van de Alliance of Conservatives and Reformists (Acre).

The Worst that Conservatives have to offer....

The Worst that Conservatives have to offer….

 

Myron Ebell bestookt door de opstandige horden der massamedia-mensen

Myron Ebell bestookt door de opstandige horden der massamedia-mensen

Het andere uiterste van Ridley?
Ik kon eindelijk Rational Optimist en bioloog Matt Ridley de hand schudden, een allervriendelijkste en toegankelijke intellectueel die de seculiere kant van conservatisme belichaamt. Maar zijn tegenpolen hebben tot nu toe meer beleidsinvloed. Zie de net vermelde Gregory Barker. Dat was nu typisch zo’n Londense geldjongen die meehielp de waarde-toevoegende economie te parasiteren vanuit ‘The City’. Vervolgens ging hij als Equity-specialist de klimaat-minister uithangen voor David Cameron. Hij jubelde over die Climate Change Act, die de energielasten door het plafond jaagde en waardoor kolencentrales zoveel bos gingen bijstoken.

Die wet kwam via regeringslobby tot stand, want het was de Britse OVERHEID die de Stern Review sponsorde. En die Stern Review van Lord Nicholas Stern zorgde voor invoering van die wet, doordat het 1 getal gaf voor klimaatschade, waarmee je kunt scoren in media.

Achter die overheidsdruk zitten weer private belangen. Het cashen op uitgeademde lucht (CO2) en Ecologische Laars-afdrukken is  zo’n typische bankiersvinding. Zo maak je waarde uit hete lucht met een druk op de knop. Met de Ecologische Voetafdruk kun je namelijk geld halen uit CO2-schulden (niets waard, papier, illusies) om zo elders grond op te kopen. (wel iets waard)

053778a0-92f8-4603-ad61-cacfd6ac8bd5Agenda 21= privatisering met publieke middelen
Agenda 21 van de Verenigde Naties IS al het privatiseren van de publieke ruimte, met publieke middelen.

Binnenlopen op Carbon Credits en CO2-schulden als ‘asset’, zoals bankier David Rockefeller dat voorstond, een bankiersbelang werd zo overheidsbeleid. Na eerst via internationale druk de markt-omstandigheden voor zichzelf te bevoordelen, en de internationale beleidsagenda (Agenda 21, nu 2030 Agenda) te dicteren (Strong et al remember….). De Rockefellers waren conservatieve republikeinen.De Bush-dynastie deed ook groen in de jaren ’60, de Republikein Nixon richtte de EPA op.

Hoe manipuleerden oliebankiers de werkelijkheid voor zichzelf? Bijvoorbeeld door clubs als Greenpeace en 350.org met miljoenen dollars te financieren met je Rockefeller Brothers fund. En de media-opinie steevast vlak voor grote klimaatconferenties (zoals in Kopenhagen) boetseren. Via financiering van klimaat-agitatie als de serie ‘Hot Cities’ voor de BBC met je Rockefeller Foundation met meer dan 3 miljoen dollar.

Het zijn allen PRIVATE stichtingen die de klimaat-agitatie financieren, of het nu Oak Foundation is, de Hewlett Foundation, de Ford Foundation enz. En het private Wereld Natuur Fonds gesponsord door private bobo’s van private multinationals. Hoe kun je dan in godsnaam zeggen dat ‘de overheid’- dus je eigen ambtenarencorps gedirigeerd door eigen gekozen politici-  de kwaaie peer is. Het zijn private entiteiten en NGO’s die al die subsidies regelen via Brussel en onze overheid.

Je zegt dan eigenlijk: democratie werkt niet. N0u, dat zegt je tegenstander- zie hieronder- ook steeds.

Klimaatklootjesvolk buiten slaat de realiteit plat met haar platitudes

Klimaatklootjesvolk van het PRIVATE Greenpeace buiten slaat de realiteit plat met haar platitudes om aandacht te trekken van media-klootjesvolk

Tegenstander ligt beter in De Markt door goede marketing
Met te simpel gebabbel over ‘de Markt’ beseffen veel conservatieven niet dat ze de eigen ideologische basis kunnen tegenspreken. Roger Scruton omschrijft die basis met een somber mensbeeld, gekoppeld aan een hiërarchie van goede smaak, manieren, inspanning, eigendomsrecht en privaat initiatief, wantrouwen tegen machtige overheden en autoriteiten, wantrouwen tegen utopische projecten. Wat ‘de massa’ het meeste koopt, hoeft nog niet de meest wenselijke uitkomst te zijn voor conservatieven, bijvoorbeeld als goede smaak en goede manieren.

Ook is privatiseren of het handelen van private partijen vaak de OORZAAK in plaats van oplossing van veel problematiek.

De meest goedkope Mac Donalds van de meningen wint op de meningen-markt van massamedia- voor mensen die lekker makkelijk willen scoren en behoefte bevredigen. Het makkelijke standpunt dat goed verkoopt in media, dat luidt ‘Climate Justice’. Zonder ‘skin in the game’ (iets inzetten dat je kunt verliezen en dat pijn doet) loopt het PRIVATE Greenpeace zo te signaleren naar anderen (‘virtue signalling) hoe goed ze zijn. Dat werkt, want ze verdienen er goed mee. En ze zijn ook goed in hun vak: marketing, het optrommelen van door media gehersenspoeld klootjesvolk en goedgelovigen, de massa’s.

Als Myron Ebell met zijn Competitive Enterprise Institute per jaar maar 7 miljoen dollar ophaalt van donoren, waarom trekt hij dan niet de volgende conclusie: dat zijn standpunt minder goed in ‘de markt’ ligt dan het jaarlijks 300 miljoen euro ophalende private bedrijf/stichting Greenpeace?

Senior klimaatcampagne-leider van Greenpeace Joeri Thijs deed zijn inhoudelijke duit in het zakje: virtue signalling. De klimaat-expert van Greenpeace is sociaal werker

Senior klimaatcampagne-leider van het PRIVATE Greenpeace Joeri Thijs deed binnen zijn inhoudelijke duit in het zakje: virtue signalling. De klimaat-expert van Greenpeace is sociaal werker. Hier kreeg hij geestelijke bijstand van Le Securitee. Zijn vriendin zal trots op ‘m zijn, en daar deedie het voor…We voelen met Joeri mee

The Balance of Nature/the Market….
Zowel progressieven als conservatieven berijden dus al snel hun eigen gedateerde stokpaardjes. Het aanbidden van het Gouden Kalf van ‘de markt’ als panacee, lijkt een camouflage-argument van ‘schelden op de overheid’. Dat overheidje-schoppen lijkt verdacht veel op een uiting van cultureel onbehagen. Met de zelfde wortels van onbehagen als van de tegenpartij die tegen ‘de kapitalisten’ schopt. De Markt is net zo’n gouden kalf voor conservatieven als ‘Vadertje Staat’ voor progressieven.

The Market

The Global Market

Dat onbehagen komt vooral voort uit doorgeslagen globalisering en vervreemding; het besef dat de eigen overheid niet meer in je belang handelt, maar in het belang van corporatistische machten. Dus waarom nog een 19de eeuwse dichotomie van ‘de markt’ versus ‘de overheid’ hanteren. Die alle plooien recht trekkende markt, die bestaat alleen in ideale situaties in economische theorieboekjes voor VVD-dinosauriers.

Net als bij de achterhaalde variant van de ECO-logie met haar Balance of Nature die ontstaat zonder menselijk ingrijpen of door het verwijderen van de mens, geloven sommigen bij de ECO-nomie ook bij de voortetterende bankencrisis nog in een ideale markt die zou kunnen ontstaan bij ideale omstandigheden zonder overheidsingrijpen, een soort marktevenwicht.

Die achterhaalde theorie houdt niet rekening met de onzichtbare middelvinger van ‘de markt’. Zoals van het corporatisme. Dat ontstond in ‘de markt’ door lobby van het grootbedrijf. Die misbruiken met hun financiele macht de overheid om de markt voor zichzelf te verbeteren.  Dat doen ze via succesvolle lobby om zichzelf te verrijken met subsidies. Om vervolgens de dienstverlening uit te kleden en de kosten op te hogen.

Net als organismen in de natuur die het milieu begunstigen voor zichzelf. Een adelaarsvaren scheidt ook stoffen af, die de concurrentie op afstand houden. Zodat al snel alleen nieuwe adelaarsvarens de kop op steken.

RZ17 Ebell (4)

Zwakzinnig geouwehoer over 'De Markt'

Open Deuren over ‘De Markt’

…de Onzichtbare Middelvinger van de Markt
Zie het Energieakkoord dat ons 100 miljard euro kost. De Markt, coalities van bedrijven en Niet Gekozen Organisaties (NGO’s, bedrijven/stichtingen die zich verrijken op de subsidiemarkt)- die legt de rekening op het Binnenhof neer. Myron Ebell van het Competitive Enterprise Institute noemde die verkrachting van zijn ideaal van ‘de markt’ het klimaat-industrieel complex. Dat corporatisme wil hij bestrijden, zo vertelde hij bij zijn lezing. En daar kreeg hij bijval.

Maar Ebell vertelde niet hoe. En uit zijn lezing kon je even goed concluderen: zijn eigen oplossing is ook deel van het probleem.

Je kunt wel jubelen- zoals econoom Michael Liebreich deed- dat ‘de markt’ de prijzen drukt van zonnepanelen. Of dat ze in Marokko de prijs van windenergie drukten naar 3 cent per kWh. Maar ‘de markt’ is bij de huidige globalisering vaak weinig meer, dan het afschuiven van externalities naar landen zonder de zelfde burgerrechten en milieuregels als bij ons. De weg van de minste sociale weerstand.

Zie hoe ‘De Markt’ alle productie naar lage loonlanden verjoeg en landen met een staats-gedirigeerde nep-economie als China. Zodat hier en in Amerika werkeloosheid groeide, de economische ruggengraat van gemeenschappen implodeerde. En je een vloed aan op het oog kwalitatief hoog ogende rotzooi over je krijgt.

We kregen zo- in de lezing van Ebell althans- vooral open deuren ingetrapt over privaat eigendom als belangrijkste drijver van goed beheer. Iets dat van jezelf is pas je beter op. Ja nogal wiedes. Net als met gratis geld, of geld van een ander: daar ga je eerder kwistig mee om.

 

Het prachtige -publiek beheerde- Leopoldpark in Brussel

Het prachtige -publiek beheerde- Leopoldpark in Brussel

De prachtige - publiek beheerde- Solvay Bibliotheek, dankt de naam aan het private chemiebedrijf Solvay dat de bouw faciliteerde

De prachtige – publiek beheerde- Solvay Bibliotheek, dankt de naam aan het private chemiebedrijf Solvay dat de bouw faciliteerde

Survival of the Survivor/fittest
Dus, wanneer we boerenverstand en ervaring als conservatieve waarde even toepassen…Volgens mij werkt het voordeel van privaat eigendom vooral op individueel niveau: is je huis van jezelf, dan krijg je spontaan zin om het beter in te richten. Maar hoe groter de private collectieven, hoe verder dat ‘eigenaarschap’ verwijderd raakt van de persoonlijke hechting. Tot een soort- met de overheid- vergelijkbare molochs ontstaan. Entiteiten die met de overheid en overheidsbelangen verweven raken. Banken zijn ook privaat, maar ze zijn nu de grootste rem op de economie geworden voor kleine ondernemers.

Zie hoe Ahold laatst bijvoorbeeld ook Delhaize opslokte. Zie hoe grootwinkelbedrijven de middenstand uithollen, de slager, de bakker door opschaling en eeuwige openingstijden, waar de gewone ondernemer nooit mee kan concurreren.

Of zie hoe Microsoft te werk ging op ‘de markt’. Wie moest ‘de markt’ van bankiers in 2009 met miljarden-injecties voeden?

...ieder heeft zijn eigen platitudes. Deze activist poseerde in een Sharon Dijksma-klimaatpak met isolerende speklaag

…ieder heeft zijn en vooral HAAR eigen nietszeggende meningen en platitudes: Virtue Signalling. Deze activist poseerde in een wit Sharon Dijksma-klimaatpak met isolerende speklaag.

Marktverstoring is de norm, niet de uitzondering
Juist in de tijd dat die helden van markt-aanbidders regeerden- Thatcher en Reagan- ontstonden de condities voor het hyperglobalisme en corporatisme, waarvan we nu de wrange vruchten (gaan) plukken. Lees ook Dark Money van Jane Mayer in dit verband: hoe enkele hyper-libertariers zo de spelregels manipuleerden. Wie- buiten het Pieter Baan Centrum- bezingt hier de voordelen van de privatisering van de NS?  Of kom je dan met argumentatie als ‘de Berlijnse Muur was goed, hij had alleen hoger gemoeten’. Sinds de privatisering van de energiemarkt zijn tarieven door het plafond gegaan.

Een markt zonder menselijk ingrijpen of zonder verstoring, die bestaat niet. Zoals een natuur zonder verstoring ook niet bestaat.

Zoals de meeste mensen Darwin niet begrijpen, en dus een idioot ecologisch begrip hanteren als ‘Balance of Nature’, zo leidt het negeren van Darwiniaanse wetten ook tot The Balance of the Market. De overlever overleeft. Darwin schreef nooit dat het beste overleef. Survival of The Fittest (het beste= moreel oordeel), dat was Herbert Spencer, een sociaal darwinist. Biologische Evolutie omvat geen ethisch oordeel maar is neutraal en betekent: de overlever overleeft/overleving via competitie. Wat overleeft hoeft niet iets wenselijks te zijn, laat staan menselijk. Dan hanteer je de naturalistische drogreden, alsof natuurwetten ook de gewenste ethische uitkomst geven.

Zoals in ecosystemen met veel verstoring ook enkele overlevers ellebogen, zo krijg je een zelfde verschijnsel in menselijke ecosystemen die we ‘economie’ noemen.

Je hanteert bij ‘de tucht van de markt’ en ander gekwezel dus onbewust de zelfde argumenten en ideologie als de tegenstanders van GMO. Die vinden dat alleen ‘de natuur’ gelijk is aan ‘goed’, zoals ‘de markt’ ook ‘goed’ zou zijn. In plaats van Red in Tooth and Claw. De natuur is een hel, wij houden alleen van de getemde variant, de aaibare kant.

De boerenstreekmarkt, maar niet die financiële markt waar predatoren als George Soros en andere incarnaties van Satan zich begeven.

...ze hebben al weer wat nieuws gevonden: in een massamedia-gedicteerd opinieklimaat waar vrouwen stemrecht hebben is dit de norm

…ze hebben al weer wat nieuws gevonden: in een massamedia-gedicteerd opinieklimaat waar vrouwen stemrecht hebben is dit de norm

En van ‘de’ overheid kun je evenmin spreken
Of neem het geschop tegen ‘de overheid’- de grote boeman gisteren in Brussel. Dan zeg je dus: wij zijn tegen de huidige parlementaire democratie. Die overheid bestaat in het Westen uit door gekozen politici gestuurde ambtenaren die  geen tegenspel aan Corporatisme en bedrijf/bankiersmacht kunnen bieden. Die ambtenaren zijn

 • a. door massamedia en massa-onderwijs gehersenspoeld
 • b. intellectueel gezien niet het neusje van de zalm, want zodra ze het gevoel krijgen dat ze talent hebben gaan ze voor bedrijven en banken werken.
 • En politici met enig talent worden meestal bedrijfs-lobbyist

Overheids-bashing heeft dus weinig toegevoegde waarde anno nu. Laat staan dat je afgeeft op ‘The Left’. ‘Het Milieu’ zoals we dat nu kennen, was juist een extreem rechts- item, zoals ik hier al beschreef dat werd opgelegd vanuit de 19de eeuwse Angelsaksische elite en de WASP-elite rond Roosevelt rond 1900.

Het ontbrak bij de ‘conservatieven’ in Brussel dus ook nog eens aan fatsoenlijk historisch besef van de oorsprong van de milieubeweging. Alsof dat door ‘The New Left’ ontstond met Rachel Carson. Toen ontstond de algehele popularisering van wat vroeger elite-idealen waren.  Die vulgarisering werd gesteund door private partijen, waaronder de Rockefellers, de Ford Foundation enz.

...zolang als vrouwen stemrecht hebben, kun je geen publieke rationele discussie voeren. Daarom werkt de echte macht ook achter de schermen sinds '68

…zolang vrouwen stemrecht hebben, kun je geen rationele discussie voeren over publieke zaken die ergens over gaat. Vrouwen zijn alleen werkelijk geïnteresseerd in een gesprek dat nergens over gaat of over zichzelf, dan hebben ze het gevoel dat ze kunnen meepraten. De mannetjes met hun Virtue Signalling spelen daar op in…

Met conservatisme bereik je pas vrouwen als conservatisme op gevoel speelt, en dat is juist anti-conservatief

Bij Horeca leidt je het succes van je tent af aan de Lekkre-Wijvometer. Met conservatisme bereik je pas vrouwen als conservatisme op gevoel speelt. En dat is juist anti-conservatief.

Platitudes net platitudes bestrijden…
Conservatieven hebben dus een groot handicap in een massamedia-maatschappij. Zij zijn juist de verkondigers der haken en ogen van de praktijk en die worden door het media-plebs platgeslagen tot platitudes. Waar de Climate Justice Warriors varen op platitudes zonder nuances: precies datgene waarop propaganda en hersenspoeling drijft. De verkondigers van Evolutie hebben in een propaganda-samenleving altijd het nakijken bij de Revolutie-verkondigers.

Trudy voor de persingang van het Europese Parlement

Trudy voor de persingang van het Europese Parlement. Ik neem mijn Bitch overal mee naar toe

In dit intellectuele klimaat vechten veel ‘Conservatieven’- bijvoorbeeld zo’n James Delingpole- tegen spoken en ze inspireren niet buiten eigen kring. Terwijl de sociale, ecologische en economische chaos in het Westen blijft groeien. Zodra conservatieven voor massamedia hun boodschap moeten plat slaan, verliest hun boodschap de meerwaarde. Zie ook hun magazine the Conservative.  Ze beginnen steevast in het defensief: ‘ik ben niet tegen het milieu, maar…wij zijn niet wij jullie zeggen dat wij zijn.’

Terwijl ze 1 oppervlakkige indruk direct bevestigen bij presentatie.. Het zijn mannen in pak.

RZ17 Ebell (13)

IN paradox gevangen
Zo blijven conservatieven in een paradox gevangen. De progressieve revolutie-verkondigers drijven op platitudes, het plat slaan van discussie en virtue signalling. Op televisie in mediaformats met een aandachtspanne van 2 seconden win je daar altijd mee, zoals bij de Wereld Graait Door van de kapitalisten van de Vara. Je trapt dus in de zelfde valkuil wanneer je die platitudes wilt bestrijden met je eigen platitudes. En vervolgens wilt doen alsof jij de rationele kant bent. Terwijl de indruk blijft hangen dat je net zo dom bent, maar dan minder sexy.

 

Toch ben je gedwongen tot platitudes, wanneer je een boodschap in media-format moet persen en op gevoel moet inwerken/vrouwen moet aanspreken. De wal moet dus de klimaattanker keren in het Westen en het ergste moet  nog komen: zo luidt althans mijn Schopenhauriaanse en politiek incorrecte conclusie na een dagje Brussel.

RZ17 Ebell (6)

Morgen in mijn opvolgende blog meer over de inhoud van enkele lezingen. Als hoogtepunt van de dag wil ik graag deze 150 jaar oude plataan tonen in het publiek beheerde Leopoldpark. Als bomenknuffelaar kun je me daar altijd voor wakker bellen. Samengevat: ik ken geen slapper en uitzinniger geouwehoer dan zwakzinnig gekwezel over ‘de tucht van de markt’, je moet wel verstokte VVD-dinosaurier zijn om daar in te geloven.

Het publiek beheerde New Forest, waar publieke instanties de natuur beheren die door private partijen wordt verwaarloosd

Het publiek beheerde New Forest, waar publieke instanties de natuur beheren terwijl private partijen uit dat publiek beheer hun slaatje slaan.. Een gebied waarvan het traditioneel privaat gebruik de marktwaarde verloor

Er is dus geen bewijs voor marktzaligheid in de echte wereld van nu, waar het corporatisme ook bij natuurbescherming zegeviert. Veel private partijen zijn maar wat blij met de riante subsidies, waarvoor ze zelf de omstandigheden bij elkaar lobbyden.

Door | 2017-02-02T15:48:16+00:00 2 februari 2017|19 Reacties

19 Reacties

 1. Math Geurts 2 februari 2017 om 14:13- Antwoorden

  Wanneer wordt het rapport van die 100 miljard gepubliceerd?

 2. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 2 februari 2017 om 14:45- Antwoorden

  @Math Geurts: geen flauw idee, dat hangt al maanden in de pijplijn bij Marcel en Theo

  @ De Rest: het is nu 15:52 en na flinks snoeien is de blog voor lezen geopend verklaard.

  Mocht iemand toch de behoefte voelen om zijn reactiepoepje te doen, laat ik ten overvloede mijn eigen reactieregels nog eens herhalen
  – reageer onder eigen naam of reageer niet
  – reageer om inhoudelijk iets toe te voegen, een link, boektip, een feitelijke correctie, niet om aan mij of aan anderen te zuigen of om je nietsbetekenende ego te profileren. Dat laatste voorrecht is volledig voorbehouden aan de auteur 🙂

  Dat onderlinge gekijf tot er weer 20 of 100 reacties zijn over niks, daar raak ik moedeloos van, grenzend aan misantropisch

  Ik schrijf via vrije associatie en ter exploratie, met vele uitstapjes en zijpaden. Dan begint het grote snoeiwerk, het terugdringen van zijpaden die misschien beter elders tot hun recht komen in meer uitgewerkte vorm.

  Je kunt een ‘rant’, observatie of een statement terugvinden die je niet bevestigde in je wereldbeeld, of wat je graag zou willen lezen en horen omdat dit vertrouwd klinkt. Ga er vanuit dat IK wel degelijk weet waarover ik schrijf, en dat het dus niet beslist aan mij ligt als JIJ het niet kan volgen: stel dan dus een gerichte vraag. Hoe bedoel je dit, of hoe denk je dat zus en zo zit. Of wanneer je dat niet wilt weten: hou gewoon je mond.
  Ik schrijf voor mensen die bereid zijn tot lezen en denken, die moeite willen doen.

  Mogelijk veronderstel ik iets als bekend, waarvan de lezer denkt: huh. Je eigen onbelezenheid is niet mijn fout. Bijvoorbeeld.

  Bij dat alles ziet de goede verstaander dus de dikke knipoog, die ik voor de slechte verstaander dus maar letterlijk opschrijf: Dikke Knipoog, hij legt het er bovenop als scherts. Steeds denk je: ze zullen het toch wel snappen, maar slechts 1 ontbrekend verbindingswoordje kan al de grootste verwarring zaaien bij sommige lieden, waarna ze in de stijgers klimmen om te tonen dat zij beter zijn

  Wie hier het vertrouwde Climategate-geluid wil horen, die geef ik dan deze boodschap: CO2? Neuhhhh!!! Windmoluhs? Neuhhhh!!! Ook de koude kant heeft zo haar vertrouwde herhalingen waarmee men naar elkaar signaleert en de bokken van de schapen scheidt. Die herhalingen komen mij onderhand vierkant het keelgat uit

 3. dwk 2 februari 2017 om 16:08- Antwoorden

  Rypke,

  kan het zijn dat je “de markt” verwart met “de verstoorde markt”?

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 2 februari 2017 om 17:55- Antwoorden

   Nee, want dat is hetzelfde. Dan heb je mijn punt niet begrepen. Er bestaan alleen maar verstoorde markten, het zijn open systemen buiten evenwicht waarin orde uit chaos ontstaat door een toevloed van energie, net als in de natuur

   • dwk 3 februari 2017 om 01:02- Antwoorden

    Nou, eerder niet gelezen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik tot de kabouters was gekomen.
    Vandaar. Het is niet goed te reageren voordat je het hele stuk gelezen hebt; geef ik toe.
    Met het concept van de markt is m.i. niets mis.
    Dat die totaal gecorrumpeerd is lijkt me duidelijk.
    Door je vergelijking met de natuur lijkt het alsof je dat als gegeven accepteert. Misschien moeten we wel omdat mensen nou eenmaal niet van die lekkertjes zijn. Toch vraag ik me af of het niet toch een stuk dragelijker zou zijn zonder facilitering door (en verwevenheid met) de overheid.
    Zo niet dan houdt alles op. Ik wees je laatst op Ernst Jünger. Die smeerde ‘m af en toe naar Afrika maar verstond ook de kunst thuis achter zijn bureau een “woudloper” te zijn. Dat kan, maar er moet ondertussen wel brood op de plank komen. De tucht van de maag zullen we maar zeggen.

 4. gerard d'Olivat 2 februari 2017 om 17:48- Antwoorden

  Er bestaat zowel bij ‘links als rechts’, bij neoliberale globale marktdenkers als bij milieuactivisten een hang naar de ‘maakbaarheids’gedachte.
  De regulering dmv markt of klimaat moet de garantie zijn voor de ‘evolutie’ van de mens.
  Waarbij ‘er’ gemakshalve vanuit gegaan wordt dat ‘evolutie’ het zelfde is als ‘vooruitgang’. Bij Darwin wordt evolutie feitelijk beschreven als ‘toevallige verandering’, waarbij ‘Fittest’ wordt geduid als ‘het best aangepast aan zijn omgeving’.

  Spencer maakt er een ideologisch liberale glijbaan van. ‘Best aangepast’ wordt ‘meest succesvol’ en dan nog wel in de betekenis van ‘de meeste macht’.
  Even door redenerend kom je uit bij eugenetica en ‘spermashopping’ en natuurlijk het sociaal Darwinisme als wetenschappelijke rechtvaardiging voor racisme en rassen suprematie.
  ” De ondergrondse spoorweg’ van ons denken om het zo maar eens uit te drukken. Chinks, polaks en whops op Ellisisland, de rassenwetten bij de nazi’s , de vernietiging van de boeren onder Stalin en intellectuelen onder Polpot.
  Spencer en Malthus gaan hier hand in hand, in een land waar Oliver Twist in een werkhuis wordt geboren. En zelfs dat gaat de sociaal darwinisten nog niet ver genoeg. Afschaffen die zorgmaatschappij, ze is ‘tegennatuurlijk’. E
  n voor je het weet ontleen je binnen dit soort denken het ‘morele recht’ om ‘Unter en Ubermenschen’ te creeren.
  Een in zijn tijd progressieve ideologie waarbij er gewoon een beroep op de wetenschap werd gedaan om een perfecte maatschappij vorm te geven.
  En zo sukkelen we maar wat door met onze ‘maakbaarheids’ illusies in allerlei vormen van seculiere en minder seculier ideologieen. Socialisme, comminisme, Fukuyama, Islam en Christenen en de altijd maar weer oplaaiende ‘science wars’ met allerlei verhulde diskussies tussen verschillende ideologische opvattingen.
  Verhuld omdat ze helemaal niet over wetenschap gaan maar gewoon over ideologieën.
  Nou en dan kom je opeens bij Ebell en Trump terecht waarbij ‘science wars’ en nieuwe vormen van sociaal Darwinisme opeens weer wat directer en onverhulder de kop op steken. Of het een voordeel is weet ik niet, maakt eigenlijk niet zoveel uit.

  De apprentice show must go on! als wel een heel duidelijk Spencer format voor de ‘nieuwe survival of the fittest’

  Wat overeind blijft is de illusie van de ‘maakbaarheids’ gedachte en de onverhulde toepassing van het sociaal darwinisme nieuwe stijl, met oa. onderwijs minister Vos en miljardair als een van de duidelijkste voorbeelden.
  Blij dat ik mijn kinderen in Nederland gewoon naar school kan laten gaan en de ‘privatisering’ en ‘extreme selektie’ op allerlei vlakken nog niet helemaal doorgeslagen is.

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 2 februari 2017 om 18:36- Antwoorden

   Gerard, je hebt het wel begrepen, dank voor je bijdrage

  • Davd Dirkse 2 februari 2017 om 18:56- Antwoorden

   Ik snap hier niks van:
   [De regulering dmv markt of klimaat moet de garantie zijn voor de ‘evolutie’ van de mens]
   regulering van het klimaat? Hoe gaat dat?
   Wie geeft die “garantie voor evolutie van de mens?
   En markt is toch geen regulering? Je regelt iets of laat het aan de markt over.
   [gemakshalve vanuit gegaan wordt dat ‘evolutie’ het zelfde is als ‘vooruitgang] zie woordenboek: evolutie = geleidelijke ontwikkeling naar iets hogers….

  • Scheffer 2 februari 2017 om 23:22- Antwoorden

   Verandering is niet gelijk verbetering. Vrije markt bestaat niet. Monopolies regeren en en kartels corrumperen. De City is ook Darwinisme. Communisme is omploegen van alle wetenschap en culturen. Alarmisme is de basis van alle ideologien. Ideologie is gelijk aan religie. Selectie op toegevoegde waarde wordt als voorportaal van discriminatie. Zwart geld is de onzichtbare motor van 30% van elke economie. Anarchie is criminaliteit. Gedogen is wetteloos. Wetten zijn visnetten met grote gaten. Democratie is excuus gelijkheid. Geld is macht. Emoties vullen de media. Media is echte macht zonder eigen geld. Beleid is altijd overvloedig. Regeringen lopen achter de realiteit. Maakbaarheid is Fata Morgana. Klimaat is aarde. Alles in de tombola en roeren. En de wereld draait door.

  • Bert Pijnse van der Aa 3 februari 2017 om 09:16- Antwoorden

   en voordat je het weet ga je hier een antwoord op geven dat je maakt tot een sociaal darwinist. En dat is nu precies hoe het werkt. (e )

 5. Chris Schoneveld 2 februari 2017 om 18:05- Antwoorden

  Ik heb veel respect voor Myron Ebell vooral na die persconferentie van een paar dagen geleden in London waar hij op koele wijze kritische vragen van het links journaille wist te pareren. https://www.youtube.com/watch?v=JvWMfAk47_Q

 6. Wiersma 3 februari 2017 om 04:02- Antwoorden

  Oke, lijkt een beetje off-topic, maar met een beetje fantasie dus alles behalve.

  Ik beperk me even tot vrouwen.
  Waarvan ik al eerder heb gezegd: vrouwen uit de polletiek.
  Als soort van raadgeving: oke. Beetje tegengas niks mis mee.
  Maar als beleidsmaker? Een RAMP.

  En wat Rypke al eerder zei: wat doen we met dat overschot aan nutteloze academicie? Vooral veel vrouwen? Perfect in het generen/’bedenken’ van problemen maar NUL oplossend vermogen?

  Vrouwen kunnen deze ‘moderne’ tijd helemaal niet aan.
  Zie Merkel. Vrouwen zijn giga egoisten. Jaloerse bitches onder elkaar. En one-trick pony’s. En de grootste vrouwenhaters. En altijd dubbele agenda’s.

  Hun ‘hulp’ komt meestal neer op: complimentjes krijgen om hun bestaan te bevestigen. “Wat heb JIJ dat toch goed gedaan!”.
  “Wat heb JIJ de groep toch goed gediend!”.

  Misschien moet er maar eens een verbod komen op zittend plassen, DAT zal ze leren! 🙂

  Overigens geschreven door een vrouw, er zijn uitzonderingen.
  http://politiek.tpo.nl/column/over-vaginamutsen-de-vorm-en-de-inhoud-klopt-niet/

  PS; komt mss over alsof ik een vrouwenhater zou zijn. Nee hoor, heb ws zelfs meer vrouwelijke vrienden dan mannen. En de grap is ook nog eens: ze geven me vaak/meestal/altijd nog gelijk ook. Wij mannen denken vaak dat vrouw zijn lekker makkelijk is: niks ervan! De grootste vijand van een vrouw is een andere vrouw! Ze durven zich alleen bijna nooit uit te spreken.
  Bij mannen ligt dat vaak anders: die slaan elkaar voor de bek en daarna gaan ze bier drinken. Einde conflict. Geen jaloezie verder, ook geen dubbele agenda’s of jarenlang slepende toestanden.

  Verschil misschien: als een vrouw met veel mannen naar bed gaat is ze een slet, als een man met veel vrouwen naar bed gaat is ie een held.

  De algehele “bandbreedte” van een vrouw is dus veel beperkter en dat moet je in een ingewikkelde globalistische samenleving dus niet hebben: mensen met een -door sekse gedirigeerde- beperking/tunnelvisie. Want dan kiezen ze voor kwantiteit (de groep/groupthink/eigenbelang/overlevingsstrategie/handhaving status quo) ipv kwaliteit (de wetenschap/vooruitgang) .

  Vrouwen: U mag mij nu haten ja! 🙂
  U zou dan wel de eerste zijn, want irl neem ik ook geen blad voor de mond, zeik ik net zo goed vrouwen af, en tot nu toe nog nul ‘ontvriendingen’. (fingers crossed) Wel dat ze een volgende keer beter nadenken voordat ze wat stoms zeggen, dat wel.

  Weet je wanneer vrouwen wel over de zeik gaan? Als ze een oogje op je hebben en jij niet geinteresseerd bent behalve in vriendschap. DAN gaan ze over de zeik. Niks ergers dan een versmade vrouw. Verwende krengen zijn het. Allemaal! 🙂

  Leermomentje: vrouwen zien de overheid mannen als een resource. Voor van alles. Lekke band plakken, CV repareren, gras maaien, schutting timmeren, gratis onderdak, als een wandelende pinautomaat etc.
  Mannen zien vrouwen als een lekker ding voor gratis sex en best handig als dit spul ook nog wat lekker kan koken en goed kan poetsen.
  Hahaha!

  U mag mij nu nog meer haten dan u al deed 🙂
  Ach, schrijven is diarree. En we zijn allemaal hoeren!

  Maar kijk uit voor mannen die niet alleen hoer zijn maar ook nog eens slet.
  DAN moet je dubbel op je hoede zijn.
  Media, fop wetenschappers en politici, u las toch wel mee hoop ik?

  Nou. Zo maar weer eens.

  • dwk 3 februari 2017 om 09:27- Antwoorden

   Vier opmerkingen:

   1. don’t mention the pony,
   2. het aantal verwijfde mannen neemt hand over hand toe,
   3. There is no such thing as free sex,
   4. ik ben kok.

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 3 februari 2017 om 11:58- Antwoorden

   We zijn van je gewend dat je offtopic gaat, maar deze is wel grappig. Het is niet veel anders dan wat Matt Ridley al schreef in ‘The Red Queen’, en je kunt het door dagelijkse ervaring bevestigd zien. Het ene moment likken ze je af, en plots steken ze je een mes in de rug zonder dat je ook maar de verste flauwe flauwte van een idee hebt waarom, ja net als een hond die met zijn neus wipt heb je dan mysterieuze signalen niet gezien. Probeer je het met rede op te lossen, dan raak je alleen maar verder in het moeras

   Het werkt bij vrouwen net als bij honden africhten, via energie-overdracht. niet via rede: tenzij je voetveeg wilt zijn, en kijk om je heen naar het legioen der gecapituleerde mannen die de lieve vrede bewaren moeten. Daar wl je ook niet bij zijn

   IN mijn goede doen kan ik vrouwtjes van fotomodel-kwaliteit binnenhengelen terwijl ik nou niet bepaald het schoonheids-ideaal vertolk. Je stapt overal op af, kunt je over drempels heen zetten. Heb je die energie niet, dan is het ook kansloos trouwens.

   Maar als denker ben je vaak door ‘de wereld’ in beslag genomen, en dus niet aangesloten op het energievaatje van waaruit je de pauw kunt spelen. Daarnaast, hoe hou je in godsnaam je aandacht bij dat sociale geklets en gebabbel, zonder totaal verveeld te raken (en je energie te verliezen). “Heeft ze dat ECHT gezegd, nou zeg, Gohhhh’. OMgekeerd hebben de meeste vrouwen dat bij mij, een vrouw vind een gesprek pas interessant als het nergens over gaat, dan heeft ze het gevoel dat ze ergens over mee kan praten. Kunnen ze je denkstappen niet volgen, dan voelen ze zich onzeker worden om dat vervolgens jouw aan te rekenen: ik voel mij niet goed, dus ligt dat aan hem. En dan ben je ook weg

   Het gevoel, chemie, en biologie, tenzij je een regelbevestigende uitzondering treft.
   Het is ook een Energy Return on Energy Invested-verhaal, ik hoef ook geen greppel,en vind vrouwen boven de 30 niet aantrekkelijk, in Friesland zijn ze boven de 17 al lelijk en dik: maar dan moet je wotseppen en op zo’n telefoon friemelen. Geen reet aan. Dat stomme toneel

   Dus nee, bij voldoende eigenliefde, goede boeken en de weg tot geestelijke gezondheid via wijsbegeerte en lichamelijke oefening en het verkennen van de wereld heb ik het zo beroerd nu niet. Het is eigenlijk wel een bevrijding om je er van af te sluiten, en meestal zou ik met niemand willen ruilen.

   Aan de andere kant: ik mag me ook niet boven de wijsheid van de natuur plaatsen. Die is Yin en Yang, het hemelse en abstracte heeft het aardse nodig om met beide benen in de realiteit te blijven. Misschien leer je door het vrouwelijke wel de beperking van de rede inzien, je kunt daar niet alles mee oplossen, sterker nog: de meeste zaken in de natuur zijn volstrekt onredelijk

   • Wiersma 4 februari 2017 om 02:11- Antwoorden

    @Rypke: Hahaha, leuk verhaal.

    “Het werkt bij vrouwen net als bij honden africhten, via energie-overdracht. Niet via rede”.
    Dat klopt wel redelijk ja. Wat ook werkt is dat andere vrouwen voor jou als ‘energie bron’ werken.

    Al heb je maar een paar andere vrouwelijke ‘gewone’ vriendinnen, dan ben je voor een potentiele vriendin al razend interessant. Hoef je ook niet zoveel meer te ‘bewijzen’, dat hebben die andere vrouwen dan al voor je gedaan. Die werken onbewust als een soort filter.

    Overigens ken ik wel een paar vrouwen die niet aan groepsdenken doen. Dus in dat opzicht mag ik me gelukkig prijzen.

    Maar verder: het hele klimaat probleem is helemaal geen klimaat probleem maar een groepsdenk/brainwash maatschappelijk probleem. En vrouwen maken nu eenmaal circa de helft uit van die maatschappij.

    En ja, er zal toch iemand off topic moeten reaguren. Of had je liever dat ik ook maar met CO2 grafiekjes ging strooien?

    Wat in mijn optiek trouwens ook al een vorm van tunnelvisie groupthink is, aan gezien die paar snippers man-made CO2 never ever de aarde substantieel kunnen opwarmen. Dus kap maar met die grafiekjes.

    En het beste wat de mens ooit heeft uitgevonden qua energy storage is simpelweg: kleding. Of een deken.
    Ietsje ingewikkelder: een huis.
    Moet je eens kijken hoeveel energie dat bespaard heeft!

 7. Floris 3 februari 2017 om 23:33- Antwoorden

  Oké, dus als ik het goed begrijp is de samenvatting als volgt:
  De markt bespeelt de overheid, de overheid verstoort de markt, dus eigenlijk kunnen we niet spreken over een pure markt en een pure overheid en is het ook maar de vraag of dat überhaupt wenselijk is (los van de bestaande situatie natuurlijk).

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 4 februari 2017 om 13:47- Antwoorden

   Nee: ‘De Markt’ bestaat niet zoals ‘De Natuur’ ook niet bestaat. Er valt dus ook niets te ‘verstoren’ want verstoring is de norm. Het is een vorm van utopisme

   De Macht, die bestaat wel, en die heeft de overheid in bezit

 8. dwk 4 februari 2017 om 13:41- Antwoorden
 9. Bert Pijnse van der Aa 5 februari 2017 om 10:23- Antwoorden

  De overheid IS het enige Bedrijf nog binnenkort. Overheden hebben zich afhankelijk Moeten maken van privaat kapitaal om hun welvaartsstaat te kunnen blijven onderhouden. Daarom is de NL overheid een marionet van het kapitaal geworden en geeft ze carte blanche aan windmolen bedrijven op basis van een sprookje dat GP en de Milieu organisaties de wereld inhielpen. Links legde de bal voor, rechts – die verfoeide kapitalisten – trapten de bal in. Ze bouwden het Eco Industrieel complex door Kamp het mes op de keel te zetten . Geen garantie prijs voor een KWh ? Krijg je geen centjes van ons om je welvaartsstaatje in stand te houden.
  Arbeid levert minder steeds meer minder rendement dan kapitaal ( piketty ) en daarom wordt de economie ook steeds meer kapitaal gestuurd, met als gevolg dat de middenstand verdwijnt en alleen nog een paar heel grote (energie ) bedrijven overblijven en een markt van 9 miljard consumenten, die verplicht hun waar kopen bij die bedrijven , gedwongen door de overheid (institutionalisering 1984). Of je nu Trump of Obama heet is om het even . Bill- Clinton wist het tenminste : “it’s the economy ” stupide ! http://bertpijnsevanderaa.nl/arbeid-en-kapitaal/

Geef een reactie