Echte energiespecialisten moeten zwijgen

Rob Lemeire achtergrond wind-turbine-money

Rob Lemeire (België).

Een energiespecialist van een bekend energiebedrijf geeft mij in een lezersbrief gelijk wat betreft de beperkingen van zonnecellen. Hij blijft echter liever anoniem, en niet zonder reden.

Beste redactie,

Het artikel Zonnige dag is vloek voor elektriciteitsnet van Rob Lemeire is van het soort dat lang niet genoeg de media haalt. Hiermee bedoel ik: bewust geweerd wordt. Zelf wens ik ook anoniem te blijven in deze reactie. We liggen al genoeg onder vuur van ‘experts’ die het allemaal beter weten…

Nu, ik heb wel één opmerking: Mr. Lemeire verwijst  – grotendeels terecht – naar het moeilijk stockeerbaar karakter van elektriciteit in bulk. Er is wel een methode, maar deze is duur, de aanleg tijdrovend en uiteraard lang niet altijd toepasbaar: pumped hydro storage (pompcentrales)

In Coo, zoals u weet, staat een tamelijk zware waterkrachtcentrale: één met een vermogen van 1000 MW°. De enige van echte betekenis in België. Deze werkt hoofdzakelijk volgens een vast stramien: ’s nachts wordt water naar het bovenbekken gepompt, overdag wordt dit terug losgelaten naar het benedenbekken en drijft men turbines aan.

Indien men echter een deel van deze bovenbekkens (2 momenteel, Coo-1 en Coo-2) zou voorbehouden voor stockage van overschot aan zon- of windenergie, dan kan men deze wel geheel of deels opslaan. Engie – het vroegere Electrabel – heeft trouwens al jaren de plannen voor Coo-3 (een derde bovenbekken) in de kast liggen. De ruimte is er. Maar door allerlei redenen (geen praktische) wordt dit project ‘on hold’ gehouden.

Dit bovenbekken zou men in theorie kunnen voorbehouden voor louter het opslaan van overschotten. Door het water naar boven te pompen kan men een behoorlijk aandeel van het teveel op het net nuttig gebruiken.

Deze oplossing is echter zeer gedeeltelijk voor de opslag van de overschot van zon- of windenergie. Er is een enorme ‘boom’ van hernieuwbare energie, maar de technische oplossingen voor de problematiek van energiepieken volgen niet. Coo-3 zou mogelijk meer dan 500 MW opslaan. Dat is maar een klein deel van wat tegenwoordig maximaal opgewekt kan worden aan hernieuwbaar vermogen.

Engie gaat nu enkele MW aan opslag zetten op de site van Drogenbos, onder de vorm van batterijen. Weer uniek in België, maar ruim onvoldoende…

Tijdens de beginjaren van 2000 zijn er grootschalige studies gemaakt, onder andere in de VS (de Western Wind-and Solar Intergration study), waar bepaalde cijfers naar voor geschoven werden: vanaf 30% hernieuwbare energie (zon en wind) begint men netstabiliteitsproblemen te krijgen, vanaf 50% wordt dit problematisch. Deze cijfers houden nog steeds stand. Uw insteek beaamt dit trouwens.

ANONIEM, bekend bij de De Bron-redactie. Ingenieur, gastdocent energietechniek in hoger onderwijs.

° Noot van de redactie: 1000 MW gaat over het vermogen van de pompcentrale, dus het elektrisch vermogen dat de turbines kunnen leveren, niet over de totale energie-inhoud van de waterbekkens. Dit vermogen kan de pompcentrale van Coo ongeveer 6 uur lang aanhouden, indien de waterbekkens aan het begin volledig gevuld zouden zijn. De energie-inhoud van 6 uur 1000 MW wordt dan 6000 MWh (Megawattuur). Vergelijk met een eenvoudige gloeilamp van 50 Watt. 50 Watt is het elektrisch vermogen dat de gloeilamp verbruikt. Als de gloeilamp één uur aan blijft, zal er 50 Wattuur verbruikt zijn. Uw energieleverancier zal u een rekening opsturen die niet afhankelijk is van het vermogen, maar van de verbruikte energie, waarvoor een prijs betaald moet worden. Niet in Watt maar in Wattuur dus.

Naschrift Rob Lemeire: Ik ben het volledig eens met de inhoud van deze lezersbrief. Het feit dat hij zich anoniem moet uiten om met dergelijke evidenties af te komen, is een teken aan de wand: het maatschappelijke energiedebat wordt vandaag gedomineerd door pseudo-experts, die hun wensen belangrijker achten dan de feiten. Hij is overigens niet de enige wetenschapper, ingenieur of andere expert die zich gedeisd houdt in het openbare energie- en klimaatdebat, ik ken er nog.

De klimatoloog Luc Debontridder klaagde ooit dat de overheid eerder luistert naar de ‘klimaatexperts’ van NGO’s, die meestal niet eens een wetenschappelijke opleiding hebben genoten, dan naar officiële wetenschappelijke experten van het KMI, het Koninklijk Meteorologisch Instituut waar ook Debontridder zelf werkt. Dat zei hij publiekelijk in het Klimaatdebat georganiseerd door De Bron op 22 mei 2015 (waar geen enkele journalist op is afgekomen) – zie het geluidsfragment hier, vanaf 18:30 tot aan 19:45.

 

Bron hier.

Door |2017-10-11T14:36:37+00:0015 juni 2017|75 Reacties

75 Comments

 1. bert Pijnse van der Aa 16 juni 2017 om 09:15 - Antwoorden

  @ Boels, dan zal eerst de aansluitplicht moeten worden afschaft. 2) Overigens geen probleem, want stirling motoren werken op iedere brandstof. (external combustion ) Al in 2008 kwam de ‘Sun machine’ op de markt. Die ging ter ziele omdat de olieprijzen daalden in plaats van dat ze stegen, zoals algemeen werd aangenomen.

 2. Joris van Dorp 16 juni 2017 om 09:18 - Antwoorden

  Deze “anonieme” experts moesten zich schamen. Ze zorgen ervoor dat de paar experts die WEL openlijk opkomen voor de verdediging van de technische wetenschappen omtrent proces en energie vrijwel in hun eentje staan, in de maatschappelijke discussie.
  Sorrie hoor maar ik heb mijn buik vol van dit laffe gedrag.
  Experts die zich stilletjes drukken om geen doelwit te worden van de “groene” bende zijn zomogelijk nog erger dan de misleiders en oplichters in die “groene” bende zelf.
  “Harden the fuck up!” zeg ik dan.

  • Boels 16 juni 2017 om 09:53 - Antwoorden

   Onderschat de effecten van de werkvloerterreur niet!
   Veel betrokkenen hebben een gezin, hypotheek en beide zijn afhankelijk van een vaste baan.
   Doe je je mond open dan dreigt dat te vervallen en dan is de keuze voor de hand liggend.
   Het moet komen van onafhankelijk denkende vrijgezellen die er een been in zien om de toekomst op het spel te zetten.
   Teveel klokken en te weinig klokkenluiders.
   Teveel meelopers en te weinig rebellen.

  • dwk 16 juni 2017 om 10:02 - Antwoorden

   Dus jij zou als werknemer van een energiemaatschappij die z’n zakken vult met klimaatsubsidies (want zo noem ik het maar even) publiekelijk je rekenmachientje trekken?

   Knap hoor.

   • Boels 16 juni 2017 om 10:32 - Antwoorden

    Ik denk eerder dat werknemers bij ECN, TNO, enz. en de netbeheerders voor het dilemma staan; mond open of mond dicht.
    De top van die instellingen zijn politiek georienteerd en laten afwijkend gedrag niet toe.
    Oekase olé.

  • ducdorleans 16 juni 2017 om 10:22 - Antwoorden

   @ Joris, …

   het is zoals Boels hierboven al zegt, toch iets genuanceerder dan dat …

   1. je hebt, als vader of moeder, binnen een gezin niet alleen verantwoordelijkheid voor jezelf, maar voor gans jouw familie (en soms zelfs nog daarbuiten … )

   2. er gaat VEEL geld om binnen deze farce, en sommigen zijn niet ze happig op de waarheid daarover … of zijn cynisch genoeg om de waarheid te weten, en toch daarover te zwijgen en flink geld daarmee te pakken …

   kijk om je heen, en je zal merken dat er nog diverse andere gebieden, en situaties zijn, waar dezelfde fenomenen zich voordoen … in meerdere of mindere mate …

   • Boels 16 juni 2017 om 10:36 - Antwoorden

    Dat is dan ook de reden dat de “waarheid vertolkt kan worden” door mensen die niet meer afhankelijk zijn van de “arbeidsdwang” en daardoor niet meer gehinderd worden door de “onderhoudsplicht”.

   • Joris van Dorp 16 juni 2017 om 10:59 - Antwoorden

    Ik ben van deze dynamiek op de hoogte. Ik heb ook een gezin te onderhouden. En inderdaad, het weigeren om mee te doen met misleidende activiteiten, door er een punt van te maken, kan schadelijk zijn voor je loopbaan. Dat weet ik zelfs uit persoonlijke ervaring. Maar wat ik ook weet is dat het (nog) niet zo erg is dat je helemaal aan de bedelstaf raakt, als je aangeeft grenzen te stellen. De wereld is groot. Mensen die denken dat stilletjes meedoen met bedrog de enige manier is om te overleven hebben het mis. Het leven is te mooi en te kort om op deze povere manier te lijden, m.i.

    • dwk 16 juni 2017 om 12:43 - Antwoorden

     Joris, jij hebt wel de “mazzel” dat je in de klimaat hoax gelooft.
     Dat scheelt wel een slok op een borrel.

    • Joris van Dorp 16 juni 2017 om 13:51 - Antwoorden

     Ik zie geen reden om de wetenschappelijke consensus omtrent de klimaatwetenschap te ontkennen.
     Des te meer reden zie ik om het gevoerde klimaatBELEID te bekritiseren. Voor zover er zoiets als een ‘klimaathoax’ bestaat, beperkt die zich tot de gang van zaken rondom de ontwikkeling van het BELEID. De klimaatwetenschap daarentegen staat als een huis, al tientallen jaren.

 3. ducdorleans 16 juni 2017 om 10:15 - Antwoorden

  “de noot van de redactie” OVERschat de energie die kan gestockeerd worden in Coo-Troisponts met 20% !!

  maximaal is die energie 5000 MWh – en geen 6000 MWh -, en is het vermogen 1165 MW … zie bv. http://corporate.engie-electrabel.be/wp-content/uploads/2016/04/160420_engie_centrales_coo_nl_web.pdf ..

  • Scheffer 16 juni 2017 om 12:57 - Antwoorden

   Als je de gesubsidieerde kostbare weersafhankelijke energie afschaft heb je ook die gesubsidieerde kostbare COO-spaarbekkencentrale niet nodig. Voor geloven in het waanidee van maakbare klimaatbeheersing doet weersafhankelijke energie helemaal niks, want het bespaart geen CO2. Dus de COO-energie-centrale is feitelijk een grotesk onzin project, verspilling van Belgisch belastinggeld!

   • David 16 juni 2017 om 17:31 - Antwoorden

    Bij dat Coo watertje kan je leuk wandelen. Maar als nationale energiebuffer kan het nooit wat voorstellen: gering hoogteverschil, kleine inhoud. Kabouterwerk.

   • Hans Erren 16 juni 2017 om 19:29 - Antwoorden

    Coo is zeer nuttig als piekscheerder voor de kernenergiestroom, daar is deze centrale zelfs voor gebouwd.

  • Wiersma 19 juni 2017 om 03:33 - Antwoorden

   @Guus: yes, dit is ongeveer wel wat ik bedoel ja! Thanks.

   Maar trouwens, niet alleen voor mij: voor iedereen denk ik.
   Beetje creatiever omgaan met storage.

   En storage heb je nodig, want electriciteit kan zich niet opslaan in ‘zichzelf’.
   Een liter, kuub of een kilo electriciteit bestaat niet.
   Olie, gas, steenkool etc zijn zowel zélf het opslag medium als de energie.

   De ware zoektocht naar elektrisch rendement/ elektrische maatschappij zou dan ook zijn: het ‘pakhuis van de elektriciteit’ vinden.

   Electriciteit – al dan niet potentieel- kan in heel wat huizen ‘wonen’: in accu’s, in water, waterstof/elektrolyse, in veren, in vliegwielen etc.

   Dé vraag is dan ook: welk ‘huis’ is het goedkoopst? En of kun je de meeste elektronen in kwijt? Want daar gaat het om.

   Wat mij betreft is de ionosfeer al dat ultieme pakhuis, maar kennelijk is dat nog een brug te ver voor de wetenschap.
   De ionosfeer is namelijk zowel de verpakking als het medium zelf.
   En ja, die verpakking is lek. Maar is dat erg? Nee, want de zon vult 24/7/365 aan wat er aan energie lekt. No problemo dus.

   Toegegeven: dat pakhuis zit nogal hoog, kwestie van het vinden van het juiste ‘keukentrapje’.
   (lees: plasma uit laser)
   Energie transitie?
   Uiteindelijk moeten we omhoog kijken ipv omlaag zoals we nu doen/gewend zijn. Wil je ongelimiteerd elektriciteit? Moet je niet meer in de grond wroeten maar in de lucht kijken.

   Maar ja. We blijven maar in die grond wroeten om materialen te verzamelen om windmolens te maken of zonnecellen.
   Pavlov reactie.
   Van de wetenschap zou je denken dat die eens ‘anders’ zouden gaan denken, maar vergeet dat maar. Die blijven maar naar die grond kijken he?

   “Sammy kijk omhoog Sammy, kijk omhoog….”

   Vergeet die veelbelovende 21ste eeuw voorlopig dan ook maar.
   Wordt hem niet. Not even close.
   ‘Wetenschappers, media en politici: en nog ‘bedankt ‘ he?

   We kijken verkeerd en we zoeken verkeerd.
   Dat vergeten tennisracket wat je zocht, ligt namelijk niet in de kelder maar op zolder. Waarbij je vergat dat die oude vriend je vroeg: zullen we weer eens gaan biljarten?

   PS: bedenk het volgende eens. De mens moet vluchten van de aarde om welke reden dan ook. Mens gaat andere planeet bewonen. Wordt energie dan een ‘businessmodel’ of een noodzaak om te overleven?

   • Guus Derksen 19 juni 2017 om 09:48 - Antwoorden

    @Wiersma,
    “Wordt energie dan een ‘businessmodel’ of een noodzaak om te overleven?”. Energie is noodzaak om te overleven. Kijk naar de dierenwereld, de één eet de andere op om aan energie te komen.
    En ook in onze samenleving, ik had het er al eerder over, grafieken met bnp (dat heeft tegenwoordig een andere naam) vallen zo ongeveer samen met die voor het energieverbruik per land.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK