Echte energiespecialisten moeten zwijgen

Rob Lemeire achtergrond wind-turbine-money

Rob Lemeire (België).

Een energiespecialist van een bekend energiebedrijf geeft mij in een lezersbrief gelijk wat betreft de beperkingen van zonnecellen. Hij blijft echter liever anoniem, en niet zonder reden.

Beste redactie,

Het artikel Zonnige dag is vloek voor elektriciteitsnet van Rob Lemeire is van het soort dat lang niet genoeg de media haalt. Hiermee bedoel ik: bewust geweerd wordt. Zelf wens ik ook anoniem te blijven in deze reactie. We liggen al genoeg onder vuur van ‘experts’ die het allemaal beter weten…

Nu, ik heb wel één opmerking: Mr. Lemeire verwijst  – grotendeels terecht – naar het moeilijk stockeerbaar karakter van elektriciteit in bulk. Er is wel een methode, maar deze is duur, de aanleg tijdrovend en uiteraard lang niet altijd toepasbaar: pumped hydro storage (pompcentrales)

In Coo, zoals u weet, staat een tamelijk zware waterkrachtcentrale: één met een vermogen van 1000 MW°. De enige van echte betekenis in België. Deze werkt hoofdzakelijk volgens een vast stramien: ’s nachts wordt water naar het bovenbekken gepompt, overdag wordt dit terug losgelaten naar het benedenbekken en drijft men turbines aan.

Indien men echter een deel van deze bovenbekkens (2 momenteel, Coo-1 en Coo-2) zou voorbehouden voor stockage van overschot aan zon- of windenergie, dan kan men deze wel geheel of deels opslaan. Engie – het vroegere Electrabel – heeft trouwens al jaren de plannen voor Coo-3 (een derde bovenbekken) in de kast liggen. De ruimte is er. Maar door allerlei redenen (geen praktische) wordt dit project ‘on hold’ gehouden.

Dit bovenbekken zou men in theorie kunnen voorbehouden voor louter het opslaan van overschotten. Door het water naar boven te pompen kan men een behoorlijk aandeel van het teveel op het net nuttig gebruiken.

Deze oplossing is echter zeer gedeeltelijk voor de opslag van de overschot van zon- of windenergie. Er is een enorme ‘boom’ van hernieuwbare energie, maar de technische oplossingen voor de problematiek van energiepieken volgen niet. Coo-3 zou mogelijk meer dan 500 MW opslaan. Dat is maar een klein deel van wat tegenwoordig maximaal opgewekt kan worden aan hernieuwbaar vermogen.

Engie gaat nu enkele MW aan opslag zetten op de site van Drogenbos, onder de vorm van batterijen. Weer uniek in België, maar ruim onvoldoende…

Tijdens de beginjaren van 2000 zijn er grootschalige studies gemaakt, onder andere in de VS (de Western Wind-and Solar Intergration study), waar bepaalde cijfers naar voor geschoven werden: vanaf 30% hernieuwbare energie (zon en wind) begint men netstabiliteitsproblemen te krijgen, vanaf 50% wordt dit problematisch. Deze cijfers houden nog steeds stand. Uw insteek beaamt dit trouwens.

ANONIEM, bekend bij de De Bron-redactie. Ingenieur, gastdocent energietechniek in hoger onderwijs.

° Noot van de redactie: 1000 MW gaat over het vermogen van de pompcentrale, dus het elektrisch vermogen dat de turbines kunnen leveren, niet over de totale energie-inhoud van de waterbekkens. Dit vermogen kan de pompcentrale van Coo ongeveer 6 uur lang aanhouden, indien de waterbekkens aan het begin volledig gevuld zouden zijn. De energie-inhoud van 6 uur 1000 MW wordt dan 6000 MWh (Megawattuur). Vergelijk met een eenvoudige gloeilamp van 50 Watt. 50 Watt is het elektrisch vermogen dat de gloeilamp verbruikt. Als de gloeilamp één uur aan blijft, zal er 50 Wattuur verbruikt zijn. Uw energieleverancier zal u een rekening opsturen die niet afhankelijk is van het vermogen, maar van de verbruikte energie, waarvoor een prijs betaald moet worden. Niet in Watt maar in Wattuur dus.

Naschrift Rob Lemeire: Ik ben het volledig eens met de inhoud van deze lezersbrief. Het feit dat hij zich anoniem moet uiten om met dergelijke evidenties af te komen, is een teken aan de wand: het maatschappelijke energiedebat wordt vandaag gedomineerd door pseudo-experts, die hun wensen belangrijker achten dan de feiten. Hij is overigens niet de enige wetenschapper, ingenieur of andere expert die zich gedeisd houdt in het openbare energie- en klimaatdebat, ik ken er nog.

De klimatoloog Luc Debontridder klaagde ooit dat de overheid eerder luistert naar de ‘klimaatexperts’ van NGO’s, die meestal niet eens een wetenschappelijke opleiding hebben genoten, dan naar officiële wetenschappelijke experten van het KMI, het Koninklijk Meteorologisch Instituut waar ook Debontridder zelf werkt. Dat zei hij publiekelijk in het Klimaatdebat georganiseerd door De Bron op 22 mei 2015 (waar geen enkele journalist op is afgekomen) – zie het geluidsfragment hier, vanaf 18:30 tot aan 19:45.

 

Bron hier.

Door |2017-10-11T14:36:37+00:0015 juni 2017|75 Reacties

75 Comments

 1. David 15 juni 2017 om 09:02 - Antwoorden

  Probleem is dat “de wetenschap” liegt en bedriegt. Zoals ons eigen ECN dat beweert dat bij aanleg van een Europees supergrid opslag van elektrische energie overbodig is. Ook wordt de energieopwekking met zon en wind veel te rooskleurig voorgesteld.
  In Engeland werd jaren geleden voor 20 miljoen euro’s een 10MWh batterijopslag neergezet. Dat is net voldoende om 1 minuut volproductie van een windpark op te slaan.
  De focus op huishoudens, die met hun elektricteitsverbruik slechts 2,5% van het landelijk totaal uitmaken doet vermoeden dat het hier gaat om (politiek) activisme.

  • Boels 15 juni 2017 om 09:16 - Antwoorden

   Het absurde van dat idee valt de goegemeente nog niet eens op: als je buren wilt voorzien van energie als zon en wind daar wegvalt, dan moet je de eigen capaciteit verhogen met som van de capaciteiten van alle buren.

   Dat is boerenwijsheid en tevens een bewijs dat een academische opleiding niet per definitie het denkvermogen bevordert.

   • David 15 juni 2017 om 09:29 - Antwoorden

    Inderdaad: ten eerste moeten de stroomnetten al 3x zwaarder worden omdat de stroom in pieken wordt opgewekt. Bij een productiefactor van 33% is die factor in geval van 2 onafhankelijke weergebieden (1500km apart van elkaar) nog steeds maar 56%, bij 3 onafhankelijke weergebieden 70%. Zodat de stroomnetten 9x zo zwaar moeten worden uitgevoerd om 2 van de 3 dagen stroom te hebben. Conclusie: zon- en windenergie is inferieure troep.

    • Jef Reynen 15 juni 2017 om 22:05 - Antwoorden

     En dan is die 33% wel erg aan de hoge kant!
     Op land is het nog geen 17%.
     Op zee iets hoger, maar nog steeds niet 33%.
     Dus het is inderdaad een troep!

 2. dwk 15 juni 2017 om 09:18 - Antwoorden

  Ik weet niet meer wie het was, maar iemand op deze site vergeleek dat hele “hernieuwbare” energiegedoe eens met het verkopen van auto’s voordat het wiel is uitgevonden.
  Krankzinnig allemaal.
  Ik probeer me wel eens een voorstelling te maken van de honderduizenden mensen die de hele dag aan dit soort problemen zitten te rekenen en te pielen. Allemaal op het fundament van een niet bestaand probleem. Werkelijk hallucinant.

  En vergelijk dat eens met de nobele arbeid van de bakker op de hoek: ’s nachts opstaan, meel, gist, water, melk, snufje dit, snufje dat. Lekkere luchten en ….. nogal tamelijk eerlijk brood op de plank. Iedereen blij.

 3. Wiersma 15 juni 2017 om 10:14 - Antwoorden

  Ik kan het fenomeen ‘elastische energie/stalen veren’ toch nog steeds niet geheel loslaten.
  Wie weet, leest een wetenschapper dit, maar dan een echte, en die denkt: verdorie ja. Dit ga ik eens uitrekenen.

  Kosten, baten, rendement etc.
  Zou leuk zijn.

  En hee, misschien heb ik ongelijk he? Kun je met veren net drie keer niks.
  Maar goed: in principe heeft de ‘val-energie’ van water ook een rendement van niks komma niks, maar toch wordt het massaal gebruikt.
  De val energie van een liter water op 100 meter hoogte stelt ook nauwelijks wat voor ivg met een liter diesel, bioenergie of uranium.

  Maar om dit zelf ‘even’ uit te rekenen gaat me voorlopig even boven de pet en heb er ook de tijd niet voor.
  Dus vandaar.

  Verder hebben water en veren nogal wat gemeen, maar zijn er ook enorme verschillen.
  Hun energie zit in ‘potentiele druk’ waarbij veren echter geen landoppervlak hoeven te kosten. Het kost wel geld en onderhoud om ze te maken maar dat kost een waterbekken ook. Lastige berekening, met name omdat het ene waterbekken het andere niet is.

  Wie weet leest iemand dit en denkt: ga ik eens uitrekenen.
  In dat geval: bij voorbaat hartelijk dank!

  • Boels 15 juni 2017 om 10:21 - Antwoorden

   Anderen zijn je voorgegaan:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_(device)

   • Anton Bakker 15 juni 2017 om 11:49 - Antwoorden

    Boels en Wiersma, de energie in de veer kan gebruikt worden door een kanon om een kogel te schieten, zoals in Wikipedia wordt uitgelegd. Ik ben werktuigbouwkundige en kan mij niet voorstellen hoe je de opgeslagen energie in veren kan omzetten in het continue laten ronddraaien van turbines of pompen of andere soort mechanismen. Op internet kan ik daar ook geen informatie over krijgen. Er kan dus per veer wel een behoorlijke energie worden opgebouwd, maar het hergebruiken van die energie lukt moeilijk voor een continue proces.

    • John Kenner 15 juni 2017 om 16:21 - Antwoorden

     Uurwerk met opwindmechanisme? Ook bij niet volledig gespannen veer wordt dit raderwerk met een constante snelheid aangedreven.

    • David 15 juni 2017 om 18:04 - Antwoorden

     Mechanische energie heeft een heel veel lagere dichtheid dan chemische.
     Voorbeeld: het koekoeksklok principe, gewicht optrekken. Stel blok van 1 miljoen kg en gat in de grond van 100m diep. Energie over: gewicht optrekken, energie nodig: laten zakken. Hiermee buffer je evenveel energie als 30 liter benzine.

    • Wiersma 16 juni 2017 om 04:26 - Antwoorden

     @Anton: je kunt toch met heugels, tandwielen, katrollen, kettingen, versnellingsbakken ed gemakkelijk een lineaire beweging omzetten in een roterende?

     Voordeel van veren, tandwielen, kettingen , katrollen ed is dat ze een hoog rendement hebben, oftewel weinig verlies in de omzetting. Plus dat je tegenwoordig ook generatoren/electromotoren hebt met een rendement van iets van 95% .

     En misschien zit de ‘winst’ van veren niet zozeer in de veren zelf maar dat ze olie/kolen/gascentrales veel rustiger kunnen laten verlopen, doordat ze niet razendsnel hoeven op en af te schakelen.
     En dus energiezuiniger kunnen opereren.

     Zelfde geldt voor vering onder een auto: je hoeft bij ieder hobbeltje of bobbeltje niet gelijk in paniek te raken of bang te zijn dat je met je kop tegen het dak aan vliegt.

   • Wiersma 16 juni 2017 om 04:12 - Antwoorden

    @Boels: ja leuk.

    Alleen staat hier gebruik voor energie opslag niet bij 🙂

    Dat kan een aantal oorzaken hebben:
    – te duur
    – te onrealistisch
    – kan te weinig energie opnemen
    – oeps- totaal niet aan gedacht!

    En dat laatste: dat kan he? Beton is ooit ook eens 1500 jaar vergeten.

    Daarbij komt dat pas de laatste paar jaren het begrip grootschalige energie opslag belangrijk begint te worden.

    • Wiersma 16 juni 2017 om 05:16 - Antwoorden

     @David: je hebt gelijk dat chemische energie een veel hogere dichtheid heeft dan mechanische, maar het lastige is dat chemische op een gegeven moment ‘op’ is.
     In dat opzicht is mechanische energie veel duurzamer. Dat raakt niet op, maar kan wel kapot gaan.

     Maar ik bedenk me ter plekke even wat anders, mogelijk een nieuwe vorm van ‘gratis energie’.

     Je hebt hier wel een rivier voor nodig en een hoogte verschil van 100 meter.

     Wat doe je? Ergens halverwege de rivier boor je een put(ten) van 110 meter diep.
     Langs de rivier.

     Hier heb je een gewicht in liggen van 1 miljoen kilo.

     Deze gewichten hebben echter ballonnen welke het gewicht kunnen liften in water.
     (of hol beton, 900KG/M3)

     Vervolgens laat je die put(ten) vollopen met water uit de rivier. Door de ‘waterlift’ zullen de gewichten boven komen drijven. (gratis, de ‘negatieve zwaartekracht’ van het water doet dit)

     Vervolgens zet je een sluis onderin die put open waardoor het water wegloopt.
     Het gewicht zakt dan en daar kun je dus energie uit halen.

     Kortom: het liften is volkomen gratis, het zakken levert energie op.
     Het enige wat energie kost is het openen en sluiten van de twee sluizen. Het water stroomt er gratis in. Maar ook het openen en sluiten van de sluizen moet wel automatisch gedaan kunnen worden door het gewicht.

     Als het gewicht bijna de bodem raakt, opent hij hiermee via tandwielen oid de inlaat sluis. Als ie boven is drukt hij door de opwaartse kracht de uitlaat sluis open.

     Het werk een beetje als de zuigers van een motor. Maar dan op waterkracht 🙂

     Op deze manier kun je ook energie halen uit traagstromende rivieren.

     Toegegeven: je hebt wel hoogte verschil nodig. Maar verder: volkomen schone energie.
     Weersonafhankelijk.
     En werkt 24/7/365. Vrij stabiel dus.

     Nou ja, zomaar een ideetje.

    • David 16 juni 2017 om 07:36 - Antwoorden

     @Wiersma Zwitserland ligt vol met waterkracht centrales. Die tappen water uit de bovenloop van rivieren. leiden dat met gering hoogteverlies langs de berghelling om het kilometers verder naar het lager gelegen dal omlaag te laten vallen.

  • henkie 15 juni 2017 om 13:05 - Antwoorden

   Beste Wiersma,
   we hebben het er al eerder over gehad. De energiedichtheid van veren is abominabel. Kijk nu eens op dit plaatje:
   https://www.differ.nl/sites/default/files/documents/event/opendag2016/poster%20energiedichtheid%20van%20energiedragers_web.pdf

   je hebt een veer nodig die half zo groot is als de inhoud van een stuwmeer.
   Gaat niet lukken.
   met vriendelijke groet, gekke henkie

   • Wiersma 16 juni 2017 om 03:57 - Antwoorden

    Beste Henkie, ik heb het plaatje even bekeken. En zie ik dit nu goed? Dat veren NUL energie kunnen absorberen/weergeven/vasthouden?

    Waarom worden ze dan zo massaal gebruikt?

    Anders gezegd: het kan best dat je gelijk hebt, maar dit plaatje overtuigt mij iig niet.

    En ja, ik bedoel dan ook echt grote veren uiteraard.
    Tien, 20, 50 meter, en daar dan enkele honderden van.
    Zal best een paar hectare grond kosten, hoewel je ze ook ondergronds kunt bouwen zodat je geen land hoeft op te geven.

    Of is het zo dat er mbt elastische energie eigenlijk nog te weinig bekend is? Soort van vergeten kindje?

    Daar komt nog bij dat je nogal wat soorten en maten van elastische energie hebt. Met al hun eigen specifieke voor- en nadelen. Je hebt niet alleen staal maar ook rubber/elastiek bijvoorbeeld en wie weet over een tijdje nano-materialen etc.

    Kortom: tot nu toe nog niet écht overtuigend bewijs gezien dat opslag in veren energie ‘totaal waardeloos’ is, of ‘onmogelijk’ is of iets in die geest.
    Maar goed, misschien zie ik het verkeerd hoor…

    • Wiersma 17 juni 2017 om 03:45 - Antwoorden

     @David: weet niet of je me goed begrepen hebt, maar ik heb het over het gebruik van de OPwaartse kracht van water.

     Het water tilt een gewicht op en dat gewicht laat je vervolgens vallen en energie opwekken.

     Wat overigens nog weer een nieuwe vraag oproept: zou je meer energie kunnen halen uit een kuub ijs dan uit een kuub water? Aan ‘val-energie’?

     Je zou denken dat er aan val-energie van water het nodige verloren gaat aan lekken en zo, wat bij ijs natuurlijk niet hoeft omdat het vaste materie is.

     En een blok beton van 950KG/Kuub is hiermee vergelijkbaar én herbruikbaaar… het water is ‘op’, weggestroomd, maar dat blok beton kun je miljoenen keren ‘hergebruiken’….
     Oftewel: wat zou er gebeuren als je in een stuwmeer niet alleen gebruik maakt van val-energie van het water, maar datzelfde water ook gebruikt om gewichten mee omhoog te heffen? Die je vervolgens ook weer kunt gebruiken als val energie?

     Net als met veren: er wordt voor zover ik weet nergens gebruik gemaakt van veren-energie noch van de opwaartse kracht van water als energie opslag middelen.
     Beide vergeten technologieen?

     Tussen lucht en water zit toch een druk verschil van een factor ~1000. Zien we iets over het hoofd?

    • Marc 17 juni 2017 om 17:09 - Antwoorden

     Alle respect Wiersma maar al jouw theorieën werken niet. Dat zou je weten als je het zelf doorrekent.

     Wat betreft ijs, de dichtheid is lager dan water dus bevat minder potentiële energie.
     Beton weegt trouwens 2,5 ton per m3.

     Potentiële energie is gelijk aan m * g * h.
     Wil je 1 kWh aan potentiële energie opslaan dan zal je 3,6MJ moeten opslaan. Dat is 1m3 beton optillen tot 146m hoogte. (3,6M/(2500 * 9,8 ))
     Daarna moet je de potentiële energie nog omzetten in elektriciteit.

     Dus voor jou de rekenopgave, hoeveel energie wil je opslaan, hoeveel gewicht ben je daar voor nodig en welk hoogteverschil ben je bereidt te overbruggen en op welke wijze wil je de potentiële energie omzetten in elektriciteit tegen welk rendement.

     Nu ik jou verteld heb hoe je moet rekenen verwacht ik dat je nu genoeg info hebt om je eigen idee af te schieten.

  • Wiersma 18 juni 2017 om 05:00 - Antwoorden

   @Marc: (kon niet onder jouw reactie posten, dus hier maar even)

   “Wat betreft ijs, de dichtheid is lager dan water dus bevat minder potentiële energie. Beton weegt trouwens 2,5 ton per m3.”

   Dat weet ik, dat snap ik, maar het gaat er juist om dat je gewichten lift met water en dus mag de massa/volume verhouding niet groter zijn dan ca 1000 KG/m3. (hol beton etc) Tenzij je gebruik maakt van ballonnen.

   Ws zijn hier de great pyramids mee gemaakt om die immens zware stenen mee omhoog te krijgen: de waterlift. (met opgeblazen geitenhuiden als ‘ballonnen’)

   Verder dank voor je uitleg mbt potentiele energie.

   • Marc 18 juni 2017 om 10:29 - Antwoorden

    Denk je dat het vullen en leegpompen van de ‘balonnen’ geen energie kost?

    • Wiersma 19 juni 2017 om 04:18 - Antwoorden

     @Marc: jouw antwoord geeft me toch het idee dat ik niet helemaal goed verwoord heb wat ik bedoel.
     Ja: mbt de waterlift als er elders géén hoger gelegen water is zoals bij de bouw van de pyramides: JA, dat kost éénmalig energie. Beetje bij beetje.

     Maar als er wél sprake is van een hoger gelegen waterbron is er géén energie nodig om zware gewichten te liften.
     Het water ‘tilt’ het gewicht op, net zoals een boot blijft drijven als ie niet lek is tenminste.
     Het omslag punt ligt ergens rond de 1000KG/kuub.

     Zie het als een zuiger van een motor. Maar dan andersom.
     De druk komt nu niet van exploderend gas door de inlaat maar juist door hoger gelegen waterdruk door de uitlaat.
     En door met kleppen/sluizen te werken…

     Afijn: eerst maar een filmpje van de waterlift. Maakt misschien iets duidelijker wat ik bedoel. En samengevat is dat: gebruik maken van de opwaartse kracht van water itt de val-energie van water zoals bij stuwmeren.

     Dit filmpje maakt zo ongeveer duidelijk wat ik bedoel. Kijken dit, want er is héél weinig energie nodig om iets zwaars honderden meters te liften!

     https://www.youtube.com/watch?v=rxFXsoqbfrk

     Addendum: ik bedoelde in eerste instantie een andere vorm van de waterlift. Hier is geen filmpje van. Dus kan ik niet laten zien. Die neerkomt op: gebruik maken van een traag stromende rivier om een cilinder met water te vullen en daar gewichten mee te heffen.

     “Water is de sterkste drank ter wereld: het draagt de zwaarste schepen”.

     Nou, zo eerst maar even.
     En dan heb ik het nog niet eens gehad over de hydraulische ram: ook iets om water heel hoog te pompen: gratis en voor niets.

 4. Ben 15 juni 2017 om 10:31 - Antwoorden

  Het betreft een absurd kostbare variant van een sprookje, De nieuwe kleren van de keizer, met de overheden en NGO`s als kleermaker.
  Wetenschappelijk gezien is het gehele complex zeer eenvoudig te ontkrachten echter het heeft niets met wetenschap te maken, ultieme macht en rijkdom is de inzet.
  Het `sprookje` is echter zo geraffineerd en onvoorstelbaar groots opgezet dat het bedrog voor de gewone man niet te bevatten is, laat staan de zeer vergaande consequenties voor hem/haar in de toekomst. Commentaar op deze beweging staat intussen gelijk aan het ontkennen van de holocaust, inhoudelijk commentaar op de Islam, homohaat, etc etc etc. Los van de drama een duivels briljante zet op het globale machts schaakbord…

 5. Hugo Matthijssen 15 juni 2017 om 11:32 - Antwoorden

  Het is een politiek probleem.
  Niet deskundig in energietechniek werd voor de verkiezingen door een stel fanaten de salderingsregeling voor zonnepanelen weer door de kamer gejaagd.
  Dat betekent dat zonnestroom met enorm pieken in de zomer op het net gebracht wordt op momenten dat de stroommarkt overvoerd wordt en dus niets waard is. Regelmatig komen op dezelfde momenten ook de duitse pieken over de grens die tegen een negatieve prijs op de markt komt zodat je eigenlijk afvalstroom produceert die minder dan niets waard is en je in de winter als dure centrales de stroom moeten opwekken dat gratis van het net kan halen. Je zou het gelegaliseerde diefstal kunnen noemen.
  En we komen nu in de fase dat het netwerk deze bufferfunctie niet meer kan waarmaken in de zomer is er regelmatig sprake van congestie op het net vooral bij dalende vraag en toenemende wind en zonne stroom.

  Kijken we echter naar de politiek dan geloven ze nog steeds dat zon onbeperkt op het netwerk kan worden en je dan het hele jaar daarvan gratis gebruik kan maken. Zo willen ze nu eilanden en steden energieneutraal maken zoals ze dat noemen. Er wordt zelfs SDE+ subsidie voor grote zonne woestijnen die ze parken noemen opgehaald bij de burger.
  Akkers worden uit de landbouw onttrokken om een silicium woestijn te maken.
  De politiek is dolgedraaid ze gaan op de stoel zitten van de ingenieurs en noemen het groen. Aan de andere kant de vakmensen in de praktijk die de chaos zien aankomen die worden afgestraft als ze hun praktische kennis uitdragen. Toch blijven ze doorgaan met het verlenen van voorrang op het net van de levering van steeds grotere hoeveelheden weerafhankelijke stroom.Een volkomen verknipte waanzinnige situatie.

  Ons netwerk op verschillende plaatsen aan de grens verbonden met het Duitse net en als wij door gaan met bijplaatsen van zon en wind dan pieken we straks gelijktijdig met de Duitsers en gaat letterlijk het licht uit.
  En de regering die blaat in een energienota over accu’s en laat iedereen meepraten waarna we op een democratische manier besluiten dat we onze energievoorziening om zeep helpen en we straks allemaal zonder zitten.
  Een noodgenerator op waterkoeling gekoppeld aan je CV systeem zal in de toekomst je persoonlijke oplossing worden in een regelmatig donkere wereld.

  Het kernpunt is dat de ingenieurs hun terrein weer moeten terugwinnen, de duurzaamheidsgoeroes die onzin verkopen van de universiteiten weren en een vereniging of ander blok vormen om de politiek duidelijk te maken dat het niet kan.
  Kijk ook eens naar het artikel van a-anoniem.
  http://climategate.nl/2017/05/23/energietransitie-willen-we-naartoe-wind-en-zon-cijfers-nooit-genoemd-worden/
  Als alleen gepensioneerden nog aan de kant mogen roepen en de deskundigen in het veld hun mond houden gaat het fout.
  Ik stel voor een ingenieursblog op te zetten waar iedereen uit het vak zijn of haar punten kan inbrengen ( ook anoniem) dan hebben we binnen een half jaar het lek boven.
  Aan de andere kant denk ook eens aan de bedrijven die politiek lobbyen en deze onzin verkopen aan de niet deskundige politici en in de jaarcijfers aangeven dat de winst elk jaar weer meer stijgt, de bedrijven die accu’s plaatsen van enkele megawatt uur capaciteit en doen alsof ze daarmee het net kunnen balanceren.
  Hoe lang laten we dit zo doorgaan wachten we allemaal op de black out van enkele weken?

 6. Hans Labohm 15 juni 2017 om 12:11 - Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Hugo Matthijssen.

  Het is een politiek probleem.

  Niet deskundig in energietechniek werd voor de verkiezingen door een stel fanaten de salderingsregeling voor zonnepanelen weer door de kamer gejaagd.

  Dat betekent dat zonnestroom met enorm pieken in de zomer op het net gebracht wordt op momenten dat de stroommarkt overvoerd wordt en dus niets waard is. Regelmatig komen op dezelfde momenten ook de duitse pieken over de grens die tegen een negatieve prijs op de markt komt zodat je eigenlijk afvalstroom produceert die minder dan niets waard is en je in de winter als dure centrales de stroom moeten opwekken dat gratis van het net kan halen. Je zou het gelegaliseerde diefstal kunnen noemen.

  En we komen nu in de fase dat het netwerk deze bufferfunctie niet meer kan waarmaken in de zomer is er regelmatig sprake van congestie op het net vooral bij dalende vraag en toenemende wind en zonne stroom.

  Kijken we echter naar de politiek dan geloven ze nog steeds dat zon onbeperkt op het netwerk kan worden en je dan het hele jaar daarvan gratis gebruik kan maken. Zo willen ze nu eilanden en steden energieneutraal maken zoals ze dat noemen. Er wordt zelfs SDE+ subsidie voor grote zonne woestijnen die ze parken noemen opgehaald bij de burger.

  Akkers worden uit de landbouw onttrokken om een silicium woestijn te maken.

  De politiek is dolgedraaid ze gaan op de stoel zitten van de ingenieurs en noemen het groen. Aan de andere kant de vakmensen in de praktijk die de chaos zien aankomen die worden afgestraft als ze hun praktische kennis uitdragen. Toch blijven ze doorgaan met het verlenen van voorrang op het net van de levering van steeds grotere hoeveelheden weerafhankelijke stroom.Een volkomen verknipte waanzinnige situatie.

  Ons netwerk op verschillende plaatsen aan de grens verbonden met het Duitse net en als wij door gaan met bijplaatsen van zon en wind dan pieken we straks gelijktijdig met de Duitsers en gaat letterlijk het licht uit.

  En de regering die blaat in een energienota over accu’s en laat iedereen meepraten waarna we op een democratische manier besluiten dat we onze energievoorziening om zeep helpen en we straks allemaal zonder zitten.

  Een noodgenerator op waterkoeling gekoppeld aan je CV systeem zal in de toekomst je persoonlijke oplossing worden in een regelmatig donkere wereld.

  Het kernpunt is dat de ingenieurs hun terrein weer moeten terugwinnen, de duurzaamheidsgoeroes die onzin verkopen van de universiteiten weren en een vereniging of ander blok vormen om de politiek duidelijk te maken dat het niet kan.

  Kijk ook eens naar het artikel van a-anoniem.

  http://climategate.nl/2017/05/23/energietransitie-willen-we-naartoe-wind-en-zon-cijfers-nooit-genoemd-worden/

  Als alleen gepensioneerden nog aan de kant mogen roepen en de deskundigen in het veld hun mond houden gaat het fout.

  Ik stel voor een ingenieursblog op te zetten waar iedereen uit het vak zijn of haar punten kan inbrengen ( ook anoniem) dan hebben we binnen een half jaar het lek boven.

  Aan de andere kant denk ook eens aan de bedrijven die politiek lobbyen en deze onzin verkopen aan de niet deskundige politici en in de jaarcijfers aangeven dat de winst elk jaar weer meer stijgt, de bedrijven die accu’s plaatsen van enkele megawatt uur capaciteit en doen alsof ze daarmee het net kunnen balanceren.

  Hoe lang laten we dit zo doorgaan wachten we allemaal op de black out van enkele weken?

  • Marc 15 juni 2017 om 13:20 - Antwoorden

   Als jullie die filter op “n.iek” nou verwijderen dan had de reactie met het woord “techn.iek” erin gewoon geplaatst kunnen worden.
   Woorden als un.iek, pan.iek, opinie.klimaat mogen dan ook weer gebruikt worden.

  • @R.Bijsterveld. 15 juni 2017 om 16:42 - Antwoorden

   Hugo Matthijssen , 12-11 pm.
   Een black out van enkele weken door overproductie
   van wind of zon energie is denkbeeldig.
   Een black out van enkele uren is wel denkbaar.
   Ook dat heeft verstrekkende gevolgen voor onze
   totaal van stroom afhankelijke maatschappij en lijkt mij
   voldoende voor een wake up call.
   R.Bijsterveld.
   Ex centrale werktuigkundige.

  • bart 15 juni 2017 om 17:54 - Antwoorden

   aan hugo…..waar staan de kranten bol van?….politiek….formatie…dus…met enige zelfspot de partij die tegen windmolens vecht oprichten…Don Quichote….publiciteit verzekerd….hans labohm fractievoorzitter….t pogen waard…toch?….mvg bart.

 7. johan den haag 15 juni 2017 om 12:29 - Antwoorden

  Dit is allemaal niet nieuw.

  Ook bij beslissingen in de gezondheidszorg, heeft bigPharma het voor het zeggen
  Ook bij wie is goed ( blijkbaar Saoedi Arabië) en wie is fout ( blijkbaar Syrië)
  Ook in de Economie( blijkbaar zijn de Grieken slecht) en( blijkbaar niet de banken)

  Politici zijn verlengstukken van de lobbymachine.

  We mogen stemmen maar referenda zijn gevaarlijk.

  Het is jammer om te constateren, maar het is altijd al zo geweest, sinds de start van de democratie in Griekenland.

 8. dwk 15 juni 2017 om 14:04 - Antwoorden

  Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Want wat staat er boven dit verhaal? Juist ja.
  De zoveelste aanwijzing dat afwijkende geluiden worden gemarginaliseerd.

  Maar goed: Technische oplossingen daar doe ik ook in. Gratis!
  Nou ben ik geen ingenieur maar heb uit hoofde van mijn beroep enorm veel verstand van thermodynamica. Ik kook nl. iedere dag wel een pannentje water.

  Je kan dus zo’n met veerkracht afgeschoten kanonskogel door b.v. Herman Wijffels of Minister Klaver in een grote bak met water laten koppen. Die kogel warmt onderweg naar die bak dus twee keer op. De rest laat zich raden.

  Ongekende mogelijkheden dienen zich aan.

  Moraal: Knappe koppen met een goede opleiding dienen zich helemaal niet met dit soort flauwekul bezig te houden. Het is kapitaalvernietiging in het kwadraat.

  • dwk 15 juni 2017 om 14:09 - Antwoorden

   P.s. Niet door Henk (Janos) want die kopt nooit raak.

 9. Hugo Matthijssen 15 juni 2017 om 15:14 - Antwoorden

  Zelfs “de ingenieur “doet aan wensdenken geen enkele berekening.
  https://www.deingenieur.nl/artikel/innovatief-energiesysteem-op-ameland

  enkele kreten:
  “Ameland heeft inmiddels al het nodige op energiegebied. Het meest in het oog springt het zonnepark op het voormalige vliegveld bij Ballum, waar sinds vorig jaar 23.000 zonnepanelen zijn geïnstalleerd, samen goed voor een piekvermogen van 6 MW. Verder beschikt het eiland over ruim veertig brandstofcellen van elk 2 kW die dienen als back-up en stroom produceren op aardgas; die brandstofcellen staan bij grote bedrijven en utiliteitsgebouwen. Dan zijn twee vakantieparken met zwembad voorzien van een kleine warmtekrachtkoppeling op gas, beschikt het Natuurcentrum over een gaswarmtepomp en is bij een aantal bewoners begonnen met het bijmengen van waterstof in het gas.”

  Een echt democratisch energiesysteem:
  “SPILFUNCTIE
  ‘We gaan de komende anderhalf jaar gebruiken om te kijken hoe het toekomstig energiesysteem van Amerland er uit zal gaan zien’, vertelt Harold Veldkamp, vanuit Liander nauw betrokken bij het convenant Duurzaam Ameland. Als netbeheerder heeft het bedrijf een spilfunctie. ‘Uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat vraag en aanbod van elektriciteit en warmte goed op elkaar zijn afgestemd en tegelijkertijd zorgen voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening.’

  Het energieplan wordt uitdrukkelijk samen met de bewoners ontwikkeld. ‘Het kan vanuit het energiesysteem goed zijn om van windenergie gebruik te maken, maar als de bewoners geen windturbines op hun eiland willen, dat houdt die optie op. Tegelijkertijd, met alleen zon gaat het niet als mensen ook ’s avonds licht en warmte willen.’”

  En dan zou het mogelijk zijn dat de bestaande kabel nog niet zwaar genoeg is.
  “NIEUWE AANPAK
  Liander wil als het even kan voorkomen dat de capaciteit naar de wal verder moet worden uitgebreid met een extra kabel. ‘Dat kost miljoenen, nog los van het hele vergunningentraject door de Waddenzee.’ Dat kan door op het eiland zelf een buffer te creëren, bijvoorbeeld door de combinatie van waterstof, brandstofcellen en groen gas. En als de reservekabel die er nu al ligt ook wordt gebruikt, en dan moet er bij een storing of onderhoud een voorziening op het eiland zelf beschikbaar zijn. ‘Ook daarover hebben we een keus te maken.’”
  zo zijn we wel erg ver aan het afzakken in de zwarte middeleeuwen.
  Kijk eens wie daaraan mee “werkt” en wie zou hier aan verdienen?

  • David 15 juni 2017 om 18:08 - Antwoorden

   Uiteraard betreft het wederom een vakantie eilandje: amper transport, geen industrie. Laat die gasten ook hun eigen ijzer en aluminium bereiden! En stenen bakken. Hahahahaha.

 10. nee=nee 15 juni 2017 om 15:47 - Antwoorden

  Het artikel focussed op pumped storage. Bij voldoende energieaanbod, ruimte en hoogteverschil kan dat werken, zij het met veel verliezen. In de lage Landen wordt het moeilijk, er is weinig hoogteverschil. vandaar dat waterkracht in Maas en Rijn ook nooit rendabel kunnen zijn. De ruimte kan je nog wel maken door bossen te kappen. Heb je subsidie-ecobrandstof, beter zicht op het windturbine landschap, ruimte voor meren met algen welke zorgen voor CO2 opname en zuurstof productie. En die algen en andere aqua-proteïnen kan je weer eten, doorsturen naar de hongerigen elders of de biochemie er mee laten stoeien. Dus duurzame energie, duurzaam voedsel, wateropslag voor de voorspelde droge tijden, warmteopslag en volatiele energieopslag. Alsmede Efteling-achtige toeristische attracties met de hoge kunstmatige heuvels in het veen aan de kust. Met waterbanen waar je naar beneden kan roetsjen en tegelijkertijd energie opwekken. Ik kan niet wachten.
  laten we een grote berg maken en

 11. Gerard 15 juni 2017 om 16:15 - Antwoorden

  In plaats van hoogte kan je ook diepte gebruikten: naast een rivier een heel diep gat maken, uiteraard uitgevoerd als een buis, anders zakt hal Nederland er in weg, en dat gat kan je op exact dezelfde manier gebruiken als een hoog meer, alleen hier en daar een beetje andersom: je pompt het leeg met overtollige energie en laat het via turbines weer volstromen als je de energie er aan wilt onttrekken.
  Je kan ook warmte als energieopslag gebruiken door b.v. nieuw te bouwen woningen een groot geïsoleerd waterreservoir onder de woning te maken dat je gedurende tijden met energieoverschot opwarmt. Bij koude kan je de warmte gebruiken voor de verwarming van de woning. Las het reservoir deel uitmaakt van de fundering kunnen er kosten bespaard worden op de bouw va het reservoir.

  • Ronel 15 juni 2017 om 16:58 - Antwoorden

   Je kunt ook 2 elektroden in een citroen steken, of een aardappel, daar hebben we er hier genoeg van, en daar vervolgens een hele grote schuur mee vol leggen. Levert ook stroom……
   Zullen we nu weer even wakker worden en normaal doen?

  • Marc 15 juni 2017 om 18:02 - Antwoorden

   Warmteopslag onder gebouwen is toevallig iets waar ik de laatste tijd over nagedacht heb en voorzichtig gerekend. Het probleem is dat je ondiepe warmteopslag aan de bovenkant moet isoleren want anders ben je in de winter de warmte voor een groot deel weer kwijt. Je kan dat bijvoorbeeld zien aan temperatuurgradiënten van diepe aquifers.
   Wil je in de bodem warmteopslag van bijvoorbeeld 25 graden realiseren dan zal er een temperatuurgradiënt over een straal van ca 10m optreden (afhankelijk van bodemsamenstelling)
   Daarom werkt ondiepe warmteopslag niet zo goed en zal je eigenlijk met een diepteboring moeten werken.
   In combinatie met een geothermische warmtepomp is het best mogelijk om bij warmteopslag 20-30% zuiniger te zijn maar of dat in verhouding staat tot de extra kosten is de grote vraag.

   Daarnaast, bij een gemiddeld verbruik van 10GJ aan warmte voor de gemiddelde nieuwbouwwoning en een warmtecapaciteit van ca. 2.5MJ per graad zal je redelijk grote warmtebuffers nodig hebben.

   Wil je met een geïsoleerde waterbuffer werken dan gaat het om 4,18MJ per graad. Al zou je kunnen realiseren dat je de winter in gaat met een buffer van 30 graden in combinatie met een warmtepomp en willen eindigen op 10 graden, dan zit je al snel aan een buffer van 120 m3 om een paar honder kWh per jaar zuiniger te zijn op het vlak van stroomkosten voor de warmtepomp.

   Je kan ook gebruik maken van phase change materials (PCM’s) om met kleinere buffers toe te kunnen maar de kosten zullen zeer hoog zijn. PCM’s als glauber salt is nog betaalbaar maar dan ga je weer problemen krijgen met blijvende kristallisatie waardoor naar een aantal jaren de werking achteruit gaat.

   En zo zijn er veel meer ideeën om energie op te slaan met allemaal hetzelfde probleem. In de praktijk zijn de kosten hoog en de opbrengsten gering. Daar kom je achter als je gaat rekenen en dat wordt nog wel eens vergeten.
   Op de opslag door hoogteverschillen ga ik maar niet in want hiervoor geldt hetzelfde. Zonder berekening is het luchtfietserij. Precies dat punt maakte Ronel ook met zijn citroenenvoorbeeld.

   • Boels 15 juni 2017 om 18:53 - Antwoorden

    “.. snel aan een buffer van 120 m3 .. ”

    Ongeveer 120 ton extra belasting voor de fundering.

  • Louis 15 juni 2017 om 23:06 - Antwoorden

   We kunnen ook een berg bouwen en er een stuwmeer in aanleggen.

   • ducdorleans 16 juni 2017 om 10:00 - Antwoorden

    Louis, en gelijk zijn er nieuwe jobs, en is ook de werkloosheid daarmee opgelost !!!

    laat ons dat maar doen … 🙂

    soms, tijdens een dipje bij een iets minder goede fles wijn, denk ik wel eens : Bastiat had zijn tijd gespendeerd om “Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas” te schrijven, beter aan iets anders verspilt …

 12. Scheffer 15 juni 2017 om 19:31 - Antwoorden

  Opslag van energie is 2x technisch ingewikkeld en de financiële som is 2x economisch simpel. Hoeveel verlies je aan energie bij (1) de transport en opslag en hoeveel verlies je aan energie bij (2) de herwinning/productie en transport. Zo’n berekening heet EROEI en valt per definitie heel slecht uit bij “gratis” energie ook wel “duurzame” energie genoemd. Edje “groen-trompetje” Nijpels weet alles af van “gratis” energie: http://www.groenerekenkamer.nl/5687/bewering-ed-nijpels-gratis-energieakkoord-is-gotspe/

 13. Johan Lenaerts 15 juni 2017 om 21:29 - Antwoorden

  Gaarne wil ik onder jullie aandacht brengen de Duitse site: Vernunftkraft.de
  Veel vd onderwerpen die bij jullie besproken worden, worden ook daar zeer uitvoerig behandelt.
  In dit geval aan te bevelen de artikelen van Dr. – Ing. Detlef Ahlborn.
  Bijvoorbeeld zijn voordracht: “Wo kommt unser Strom her?”
  Ik neem aan dat de interesse toch ook over de grenz(en) heen gaat…….?

  gr
  Johan

  • Boels 15 juni 2017 om 22:07 - Antwoorden

   Dank voor de link!

 14. Positivo 15 juni 2017 om 23:38 - Antwoorden

  De stroomprijs is vergeleken bij de bijkomende kosten van de energiemaatschappijen, transport belastingen e.d eigenlijk van ondergeschikt belang.
  Indien je selfsupporting kan zijn met stroomopwekking via zonnepanelen, en 2 e hands accu s van bijvoorbeeld accu s van hybride auto s weet ik niet of zo een systeem voor persoonlijk gebruik rendabel zou kunnen zijn.
  Deze accu s zijn bij de autosloop voor 500 euro te koop.
  Stel, 4 accu s, 20 zonnepanelen, investering ongeveer 12000 euro.
  Brengt op 4000 KWH per jaar, gaat zeg 15 jaar mee, totaal 60000 kwh, kosten per KWH 20 eurocent.
  Helaas kan ik de capaciteit van deze accu s niet terugvinden.
  De voordelen, je kunt onafhankelijk van stroom leven, geen transportkosten meer, geen meterhuur, geen energiebelasting , btw enz.
  Momenteel kosten voor 4000 KWH 700 euro 17,5 eurocent per kwh.
  Hm, schiet niet erg op.
  Misschien wel leuk met stijgende energieprijzen.
  Er zijn natuurlijk andere systemen denkbaar, vooral met een slimme meter, koop je overtollige dumpstroom om bijvoorbeeld vloerverwarming te op te warmen, misschien krijg je dan nog wel geld toe.

  • Marc 16 juni 2017 om 01:46 - Antwoorden

   Nu nog de beperking van het aantal laadcycli verdisconteren, het gegeven dat PV in de winter een factor 5 minder opbrengt dan in de zomer en dat bij bewolking er nauwelijks opbrengst is en je op energierantsoen zou moeten gezien de beperkte accu capaciteit en doe dan de kWh prijs berekening eens opnieuw.

  • Boels 16 juni 2017 om 06:59 - Antwoorden

   @Positivo:
   Elektricteitsrekening:
   verbruik 20%
   belasting 40%
   netbeheer 40%

   Opbrengst PV
   minimaal in december 1,55% van de jaaropbrengst
   maximaal in juli 15,25% van de jaaropbrengst
   (gemiddelde van 2012 t/m 2016)

   Zie ook:
   https://tweakers.net/nieuws/116385/eneco-heeft-tachtig-tesla-thuisaccus-verkocht-in-benelux.html

  • David 16 juni 2017 om 15:12 - Antwoorden

   En de industrie die je spullen maakt? NL heeft landelijk per huishouden 380KWh/dag nodig. Een huishouden alleen plm 50KWh. Die zelfvoorzienendheid is dus in werkelijkheid bijziendheid.

  • ducdorleans 16 juni 2017 om 19:17 - Antwoorden

   @ Positivo …

   “De voordelen, je kunt onafhankelijk van stroom leven, geen transportkosten meer, geen meterhuur, geen energiebelasting , btw enz.
   Momenteel kosten voor 4000 KWH 700 euro 17,5 eurocent per kwh.
   Hm, schiet niet erg op.
   Misschien wel leuk met stijgende energieprijzen.”

   Je moet dat doen … “onafhankelijk van (het) stroom(net) leven” !!

   dat kan meevallen of tegenvallen … maar ter info … toen Columbus van wal stak in Palos de la Frontera was die ook niet zeker van succes …

   en uiteindelijk heeft hij het grootste deel van de wereld een neus gezet …

   jij kan dat ook doen … uiteindelijk komt het neer op ons te bewijzen dat “off grid” leven goedkoper is dan gekoppeld aan het net …

   en voor dat experiment wil ik zonder meer bijdragen … doe enige crowdfunding, en ik ben van de partij !

   enige voorwaarde: alles … alles dus … (bv. hoe de kinderen zonder Ipad moeten … hoe het voelt bij je vrouw om (soms) koud te douchen … ) moet hier gerapporteerd worden … EN wat het allemaal kost … zodat wij het experiment kunnen volgen … met meters waarmee niet kan gezeurd worden …

   ps .. ik heb dit al voorgesteld aan diverse mensen die daarover praatten of schreven .. en ik heb voorlopig nog niets moeten crowdfunden …

   • Positivo 17 juni 2017 om 00:53 - Antwoorden

    ducdorleans
    Crowdfunden is niet nodig
    Mijn inschatting is dat de energieprijzen verder zullen dalen, en anders de zonnepanelen wel, en zonder energie zitten is natuurlijk niet nodig, je zet er een diesel aggregaat bij, kun je nog op afgewerkte motorolie, of whatever laten draaien ook.
    Het grote voordeel is dat je onafhankelijk van het systeem kan zijn als je wilt.
    Mits je natuurlijk niet op een flatje woont.

    Eigenlijk vermoed ik dat wanneer de markt verzadigt is met zonnepanelen men Thoriumcentrales gaat bouwen.

    Maar bedankt voor het aanbod.

  • henkie 17 juni 2017 om 01:35 - Antwoorden

   Beste Positivo,
   opslag van energie in een accu lijkt de ultieme oplossing te zijn. Maar dat is niet zo. De kale prijs van 1 kWh is voor mijn contract, 5.6 cent. Dat betekent dat een volle lading van mijn (gelukkig niet bestaande) Powerwall een whopping 33.6 eurocent aan waarde representeert. Omdat het Lithium technologie is, gaat er per laad/ontlaad cyclus accu capaciteit verloren. Na 1500 cycli heb ik nog maar 80% van mijn accu over. Sommetje:
   1500*0.336=504 Euro waarde van de opgeslagen energie
   20% van 6000 Euro= 1200 Euro ingeleverde accu capaciteit
   Als ik die overtollige energie saldeer, krijg ik 18.6 cent per kWh. Zonder daar 6000 Euro voor te investeren.
   Je kunt de open haard ook aanmaken met eurobiljetten. Is goedkoper.
   met vriendelijke groet, gekke henkie

   • ducdorleans 17 juni 2017 om 07:07 - Antwoorden

    Storing solar energy in the home can increase energy
    consumption, emissions
    By Robert Fares on January 30, 2017

    Since Tesla launched its “Powerwall” system in 2015, home battery storage for solar panels has risen from an interesting hypothetical to one of the most talked
    about energy products out there

    Our study found that storage provides a benefit in the form of reduced power
    flows in the distribution grid, which can lead to utility infrastructure cost savings. However, because some energy is lost every time a battery system charges and
    discharges, storing solar energy for later use in the home actually increases energy consumption versus just sending it directly to the grid. And with today’s fossil­fuel powered electric grid, the increase in energy consumption also leads to an increase in overall emissions.

    (bron : https://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/storing-solar-energy-in-the-home-can-increase-energy-consumption-emissions/ )

 15. bert Pijnse van der Aa 16 juni 2017 om 08:27 - Antwoorden

  Wat opvalt is dat aanhangers van zonnepaneelstroom zich in alle bochten wringen om het financiele plaatje rond te krijgen wat maar niet wil lukken zonder subsidie. Dat is al zo vanaf het eerste begin met als gevolg dat de europese zonnepaneel industrie werd weggevaagd en naar China verhuisde. Kennelijk was het terugdringen van de CO2 uitstoot ineens niet meer het onderwerp en mocht het minder kosten dan aanvankelijk gezegd voor het goede doel. Nu moeten de accu’s ingepast worden. Tweedehands dan. Maar waarom al dat gedoe als iedere stroomleverancier de goedkoopste en 100 % groene stroom verkoopt ? Ik snap er niets van . Ondertussen daalt de prijs van stroom zelf gestaag als gevolg van de installatie van steeds meer zonnepanelen door die ijverige zelfbouwers en stijgen de kosten voor transport derhalve, waardoor ze uiteindelijk weer veel duurder uit zijn. Dát mechanisme zal er uiteindelijk toe leiden dat – inderdaad- zelf stroom opwekken met een (stirling) wkk, rendabel wordt . helemaal als de aansluitplicht komt te vervallen, zoals de netbeheersders willen. ( anders krijgen ze hun ‘ van het gas plannen’ er niet door ) Dan kunnen alle zonnepanelen n windturbines naar de schroothoop en gaan fabrikanten van mini wkk’s gouden tijden tegemoet. ( Remeha )

  • Boels 16 juni 2017 om 08:57 - Antwoorden

   “Dan kunnen alle zonnepanelen n windturbines naar de schroothoop en gaan fabrikanten van mini wkk’s gouden tijden tegemoet. ( Remeha )”

   Maar de gekke groenen willen van het gas af 😉

 16. bert Pijnse van der Aa 16 juni 2017 om 09:15 - Antwoorden

  @ Boels, dan zal eerst de aansluitplicht moeten worden afschaft. 2) Overigens geen probleem, want stirling motoren werken op iedere brandstof. (external combustion ) Al in 2008 kwam de ‘Sun machine’ op de markt. Die ging ter ziele omdat de olieprijzen daalden in plaats van dat ze stegen, zoals algemeen werd aangenomen.

 17. Joris van Dorp 16 juni 2017 om 09:18 - Antwoorden

  Deze “anonieme” experts moesten zich schamen. Ze zorgen ervoor dat de paar experts die WEL openlijk opkomen voor de verdediging van de technische wetenschappen omtrent proces en energie vrijwel in hun eentje staan, in de maatschappelijke discussie.
  Sorrie hoor maar ik heb mijn buik vol van dit laffe gedrag.
  Experts die zich stilletjes drukken om geen doelwit te worden van de “groene” bende zijn zomogelijk nog erger dan de misleiders en oplichters in die “groene” bende zelf.
  “Harden the fuck up!” zeg ik dan.

  • Boels 16 juni 2017 om 09:53 - Antwoorden

   Onderschat de effecten van de werkvloerterreur niet!
   Veel betrokkenen hebben een gezin, hypotheek en beide zijn afhankelijk van een vaste baan.
   Doe je je mond open dan dreigt dat te vervallen en dan is de keuze voor de hand liggend.
   Het moet komen van onafhankelijk denkende vrijgezellen die er een been in zien om de toekomst op het spel te zetten.
   Teveel klokken en te weinig klokkenluiders.
   Teveel meelopers en te weinig rebellen.

  • dwk 16 juni 2017 om 10:02 - Antwoorden

   Dus jij zou als werknemer van een energiemaatschappij die z’n zakken vult met klimaatsubsidies (want zo noem ik het maar even) publiekelijk je rekenmachientje trekken?

   Knap hoor.

   • Boels 16 juni 2017 om 10:32 - Antwoorden

    Ik denk eerder dat werknemers bij ECN, TNO, enz. en de netbeheerders voor het dilemma staan; mond open of mond dicht.
    De top van die instellingen zijn politiek georienteerd en laten afwijkend gedrag niet toe.
    Oekase olé.

  • ducdorleans 16 juni 2017 om 10:22 - Antwoorden

   @ Joris, …

   het is zoals Boels hierboven al zegt, toch iets genuanceerder dan dat …

   1. je hebt, als vader of moeder, binnen een gezin niet alleen verantwoordelijkheid voor jezelf, maar voor gans jouw familie (en soms zelfs nog daarbuiten … )

   2. er gaat VEEL geld om binnen deze farce, en sommigen zijn niet ze happig op de waarheid daarover … of zijn cynisch genoeg om de waarheid te weten, en toch daarover te zwijgen en flink geld daarmee te pakken …

   kijk om je heen, en je zal merken dat er nog diverse andere gebieden, en situaties zijn, waar dezelfde fenomenen zich voordoen … in meerdere of mindere mate …

   • Boels 16 juni 2017 om 10:36 - Antwoorden

    Dat is dan ook de reden dat de “waarheid vertolkt kan worden” door mensen die niet meer afhankelijk zijn van de “arbeidsdwang” en daardoor niet meer gehinderd worden door de “onderhoudsplicht”.

   • Joris van Dorp 16 juni 2017 om 10:59 - Antwoorden

    Ik ben van deze dynamiek op de hoogte. Ik heb ook een gezin te onderhouden. En inderdaad, het weigeren om mee te doen met misleidende activiteiten, door er een punt van te maken, kan schadelijk zijn voor je loopbaan. Dat weet ik zelfs uit persoonlijke ervaring. Maar wat ik ook weet is dat het (nog) niet zo erg is dat je helemaal aan de bedelstaf raakt, als je aangeeft grenzen te stellen. De wereld is groot. Mensen die denken dat stilletjes meedoen met bedrog de enige manier is om te overleven hebben het mis. Het leven is te mooi en te kort om op deze povere manier te lijden, m.i.

    • dwk 16 juni 2017 om 12:43 - Antwoorden

     Joris, jij hebt wel de “mazzel” dat je in de klimaat hoax gelooft.
     Dat scheelt wel een slok op een borrel.

    • Joris van Dorp 16 juni 2017 om 13:51 - Antwoorden

     Ik zie geen reden om de wetenschappelijke consensus omtrent de klimaatwetenschap te ontkennen.
     Des te meer reden zie ik om het gevoerde klimaatBELEID te bekritiseren. Voor zover er zoiets als een ‘klimaathoax’ bestaat, beperkt die zich tot de gang van zaken rondom de ontwikkeling van het BELEID. De klimaatwetenschap daarentegen staat als een huis, al tientallen jaren.

 18. ducdorleans 16 juni 2017 om 10:15 - Antwoorden

  “de noot van de redactie” OVERschat de energie die kan gestockeerd worden in Coo-Troisponts met 20% !!

  maximaal is die energie 5000 MWh – en geen 6000 MWh -, en is het vermogen 1165 MW … zie bv. http://corporate.engie-electrabel.be/wp-content/uploads/2016/04/160420_engie_centrales_coo_nl_web.pdf ..

  • Scheffer 16 juni 2017 om 12:57 - Antwoorden

   Als je de gesubsidieerde kostbare weersafhankelijke energie afschaft heb je ook die gesubsidieerde kostbare COO-spaarbekkencentrale niet nodig. Voor geloven in het waanidee van maakbare klimaatbeheersing doet weersafhankelijke energie helemaal niks, want het bespaart geen CO2. Dus de COO-energie-centrale is feitelijk een grotesk onzin project, verspilling van Belgisch belastinggeld!

   • David 16 juni 2017 om 17:31 - Antwoorden

    Bij dat Coo watertje kan je leuk wandelen. Maar als nationale energiebuffer kan het nooit wat voorstellen: gering hoogteverschil, kleine inhoud. Kabouterwerk.

   • Hans Erren 16 juni 2017 om 19:29 - Antwoorden

    Coo is zeer nuttig als piekscheerder voor de kernenergiestroom, daar is deze centrale zelfs voor gebouwd.

  • Wiersma 19 juni 2017 om 03:33 - Antwoorden

   @Guus: yes, dit is ongeveer wel wat ik bedoel ja! Thanks.

   Maar trouwens, niet alleen voor mij: voor iedereen denk ik.
   Beetje creatiever omgaan met storage.

   En storage heb je nodig, want electriciteit kan zich niet opslaan in ‘zichzelf’.
   Een liter, kuub of een kilo electriciteit bestaat niet.
   Olie, gas, steenkool etc zijn zowel zélf het opslag medium als de energie.

   De ware zoektocht naar elektrisch rendement/ elektrische maatschappij zou dan ook zijn: het ‘pakhuis van de elektriciteit’ vinden.

   Electriciteit – al dan niet potentieel- kan in heel wat huizen ‘wonen’: in accu’s, in water, waterstof/elektrolyse, in veren, in vliegwielen etc.

   Dé vraag is dan ook: welk ‘huis’ is het goedkoopst? En of kun je de meeste elektronen in kwijt? Want daar gaat het om.

   Wat mij betreft is de ionosfeer al dat ultieme pakhuis, maar kennelijk is dat nog een brug te ver voor de wetenschap.
   De ionosfeer is namelijk zowel de verpakking als het medium zelf.
   En ja, die verpakking is lek. Maar is dat erg? Nee, want de zon vult 24/7/365 aan wat er aan energie lekt. No problemo dus.

   Toegegeven: dat pakhuis zit nogal hoog, kwestie van het vinden van het juiste ‘keukentrapje’.
   (lees: plasma uit laser)
   Energie transitie?
   Uiteindelijk moeten we omhoog kijken ipv omlaag zoals we nu doen/gewend zijn. Wil je ongelimiteerd elektriciteit? Moet je niet meer in de grond wroeten maar in de lucht kijken.

   Maar ja. We blijven maar in die grond wroeten om materialen te verzamelen om windmolens te maken of zonnecellen.
   Pavlov reactie.
   Van de wetenschap zou je denken dat die eens ‘anders’ zouden gaan denken, maar vergeet dat maar. Die blijven maar naar die grond kijken he?

   “Sammy kijk omhoog Sammy, kijk omhoog….”

   Vergeet die veelbelovende 21ste eeuw voorlopig dan ook maar.
   Wordt hem niet. Not even close.
   ‘Wetenschappers, media en politici: en nog ‘bedankt ‘ he?

   We kijken verkeerd en we zoeken verkeerd.
   Dat vergeten tennisracket wat je zocht, ligt namelijk niet in de kelder maar op zolder. Waarbij je vergat dat die oude vriend je vroeg: zullen we weer eens gaan biljarten?

   PS: bedenk het volgende eens. De mens moet vluchten van de aarde om welke reden dan ook. Mens gaat andere planeet bewonen. Wordt energie dan een ‘businessmodel’ of een noodzaak om te overleven?

   • Guus Derksen 19 juni 2017 om 09:48 - Antwoorden

    @Wiersma,
    “Wordt energie dan een ‘businessmodel’ of een noodzaak om te overleven?”. Energie is noodzaak om te overleven. Kijk naar de dierenwereld, de één eet de andere op om aan energie te komen.
    En ook in onze samenleving, ik had het er al eerder over, grafieken met bnp (dat heeft tegenwoordig een andere naam) vallen zo ongeveer samen met die voor het energieverbruik per land.

Geef een reactie

Solve : *
22 − 18 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK