Elektrische auto gewoon vies

Elektrische auto's op de Dam in amsterdam

In de NRC verscheen onder ‘NRC Checkt’ een artikeltje met betrekking tot de elektrische auto. Wat we eigenlijk allang wisten, werd daarin nog eens bevestigd. Staatssecretaris Wiebes had ook al spijt van zijn € 6 miljard subsidie, die door de bestuurders van hybride auto’s misbruikt werd door op benzine te blijven rijden – iets dat nu blijkt eigenlijk niets uit te maken voor het milieu. Het NRC-artikeltje ontlokte windturbine- en elektrische autocriticaster Hugo Matthijssen de navolgende verzuchting.

Kijken we naar elektrische auto’s dan blijkt dat die in Nederland rijden op een mix van stroom op het net die bestaat uit “groene en grijze bronnen”. Zie het rapport van CBS hier.

Dat was in 2013 en sinds 2013 is het aandeel gas in de productie van stroom fors afgenomen en de kolenstook toegenomen. Alle bronnen samen in een mix van onze elektriciteitsproductie geeft op dit moment dan ook een CO2-uitstoot van ongeveer 500 gram per Kwu.

Een representatieve elektrische auto van de laatste generatie, met een beetje bruikbare actieradius, is de nieuwste Opel Ampera. Die gebruikt in de dagelijkse praktijk 17,6 Kwu op 100 km. zie de test in Autoweek 25. Dat betekent een uitstoot 8.800 gram CO2 per 100 km of te wel 88 gram CO2-uitstoot per km. In de winter is dat veel meer. Je moet dan rekening houden met een forse vermindering van de actieradius omdat stroom ook gebruikt wordt voor de verwarming.

In de media wordt gesproken over nul-uitstoot maar ook de fijnstofproductie van de elektrische auto is o.a. door de slijtage van de remmen, banden en het wegdek in de praktijk per km. vrijwel gelijk aan de productie van een veel lichtere auto met een euro 5 of 6 motor. Daarbovenop komt nog de uitstoot bij de centrale.

Maar daarmee zijn we er nog niet, in de praktijk wordt de extra vervuiling bij de productie van accu’s vrijwel nooit meegenomen. Die wordt vergeten. Er wordt alleen naar de vermeende voordelen gekeken, maar de vervuiling die vrij komt bij de productie van de accu is ook nog eens fors te noemen. Daardoor vindt er bij de productie van de elektrische auto een stuk meer vervuiling plaats dan bij de vergelijkbare brandstofauto.

En als laatste de productie van de motoren. Daarin zitten permanente magneten in waar neodymium voor gebruikt wordt, waarvan winning en productie extreem vervuilend zijn. Neodymium behoort tot de zeldzame aardmetalen en is een bijzonder materiaal. In combinatie met ijzer en borium kunnen hiermee de momenteel sterkste permanente magneten ter wereld worden vervaardigd. De Britse krant ‘Daily Mail’ veroorzaakte veel opschudding met een rapportage over de Chinese industriestad Baotou, de plek waar een groot deel van de wereldvoorraad van neodymium gewonnen wordt. De rapportage bevatte schokkende foto’s over gifmeren en verhalen van bewoners over gezondheidsproblemen zoals kanker, huidproblemen en uitvallende tanden. Met andere woorden, niet alleen de productie van de accu’s veroorzaakt vervuiling maar de productie van de magneten voor de motoren nog veel meer.

Wil je echt weten wat de productie van deze magneten in de praktijk betekent dan is dat in dit artikel over windmolens heel duidelijk beschreven.

Neem je alles mee dan is de elektrische auto gewoon vies te noemen. Aan de andere kant ben ik blij dat ook de media het nu een beetje door beginnen te krijgen.

Op 24-06 las ik in De Telegraaf, blz. T5 Kringen van Rob Hoogland, de volgende tekst:

Wat er ook tegen hun motieven wordt ingebracht, voor dat soort volk (Pex Langenberg, D66, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur van Rotterdam) is het milieu een religie. Dat de productie aan de batterijen van één Tesla net zoveel CO2 uitstoot veroorzaakt als een benzine-auto in acht jaar, zoals deze week bekend werd, dat schuiven ze onder het arrogantiekleed. U weet bovendien hoe het gaat met religieuzen vooral als ze fundamentalistisch van aard zijn. … etc.

Waard om te lezen!

Aldus Hugo Matthijssen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-06-29T21:58:55+00:00 30 juni 2017|79 Reacties

79 Reacties

  • henkie 30 juni 2017 om 23:04- Antwoorden

   Beste John,
   Uit de oorspronkelijke bron:
   “This report presents the findings from the Swedish Energy Agency and the Swedish Transport
   Administration commissioned study on the Life Cycle energy consumption and greenhouse gas
   emissions from lithium-ion batteries. It does not include the use phase of the batteries. “. Het gaat dus alleen over het maken en slopen van de lithium accu’s voor auto’s. Bron:http://www.energimyndigheten.se/globalassets/forskning–innovation/transporter/c243-the-life-cycle-energy-consumption-and-co2-emissions-from-lithium-ion-batteries-.pdf . En dan komen ze tot de conclusie dat het 170 kg CO2 kost om 1kWh akku te maken. Dat zijn dus de kosten voor het maken van de benzinetank van een EV. De rest van de auto is buiten beschouwing gelaten. Net zoals het verbruik. En dat betekent dat je dus al jaren een brandstof gebaseerd autootje kunt rijden voor je quitte speelt met de CO2 footprint van alleen de accu van een EV. Lekker groen bezig. Zeker wanneer je bedenkt dat je accu bij elke laad/ontlaad cyclus aan capaciteit inlevert: na 500 cycli heb je nog maar 70% van je accu over (Data voor de originele Panasonic 18650 cel). Reken maar eens uit wat dat per cyclus kost. Met vriendelijke groet, gekke henkie.

   • Brent Van Bennekom 10 juli 2017 om 14:03- Antwoorden

    Het regent cliché mannetjes (waar zijn de vrouwen?) De één slaat de ander om de oren met links, gemeenplaatsen, of een mening die niet onderbouwd wordt, dan wel de status “algemeen” krijgt (als “iedereen weet toch dat …!”). Boeiend fenomeen.

   • Rita 15 juli 2017 om 10:04- Antwoorden

    Heb jij nog dezelfde mobiele telefoon als 5 jaar geleden? Nee dus. Zo moet je elektrische auto’s ook zien, wat dit artikel tot een ongelooflijk kortzichtig stuk maakt. De elektrische auto is in ontwikkeling. Het ontwikkelen van elektrische auto’s en elektriciteitopwekkers is een proces dat nog lang niet afgelopen is. En daarvoor is het nodig dat er NU mensen zijn die WEL zo’n dure Tesla kopen. Die wèl investeren in windenergie. Dit point of view zie ik in het artikel nergens. Jij?

  • henkie 30 juni 2017 om 23:18- Antwoorden

   Beste John,
   en in het rekenvoorbeeld wordt er van uit gegaan dat de elektriciteit 100% groen is. Dus geen CO2 uit stoot veroorzaakt heeft. Ook dat is niet waar: zelfs groene stroom heeft een CO2 footprint. Hoe groot die is,is niet duidelijk, maar hij is niet 0. Sommigen (Kees LePair) stellen dat die footprint zelfs meer dan 100% is. Hetgeen betekent dat het terugverdienen van de CO2 kosten van de batterij wel eens hoger zou kunnen zijn dan uit het Zweedse rapport blijkt. Ik durf te stellen dat het niet mogelijk is om met een akku gebaseerd voertuig minder CO2 uit te stoten dan met een voertuig gebaseerd op conventionele technologie (verbrandingsmotor). Wie durft? met vriendelijke groet, gekke henkie.

 1. Jef Reynen 30 juni 2017 om 09:41- Antwoorden

  Of elektrische auto’s “meer, evenveel of minder CO2” afgeven per km en gedurende de fabricage is inderdaad een interessant discussiepunt.Maar om dan te zeggen “viezer, even vies of minder vies” is niet juist:CO2 is niet vies, CO2 is plantenvoedsel, als de concentratie van CO2 minder dan de helft van de huidige concentratie wordt, verdwijnt de plantengroei op onze planeet en daardoor ook dieren en mensen. CO2 concentratie op onze planeet zou het drievoud (3 maal 400 ppm=1200 ppm = 0,12%) om een optimale plantengroei te krijgen. In het Westland wordt dmv pijpleidingen CO2 aangevoerd in de kassen!

  • John 30 juni 2017 om 11:37- Antwoorden

   Dat weten wij, maar we moeten natuurlijk wel meepraten in de geest van de alarmisten die CO2 vies vinden. Misschien dat ze dan de dommigheid ervan inzien.

   • Bleeker 30 juni 2017 om 16:10- Antwoorden

    Beter is om de frames van je opponenten niet te bevestigen.

 2. Michiel de Pooter 30 juni 2017 om 09:42- Antwoorden

  De hele supply-chain van electrische auto’s is zo fossiel als een paard. Het is niet minder dan een ordinair verlengstuk van het fossiel-industrieel complex. De marketing van dit product maakt gebruik van de bekende boom/bos illusie. Men kijkt alleen naar de boom, maar niet naar het bos.
  Achter de ontwikkeling en vervaardiging van E-auto’s schuilt dezelfde massieve infrastructuur van mijnen, grondstoffen, fabriceren, installeren, transporteren en milieuvernietiging als die van fossiele brandstof auto’s . Zonder deze infrastructuren zouden er geen E-auto’s gemaakt kunnen worden. Er is helemaal niks duurzaam aan een electrische auto.
  Mutatis mutandis geldt dit uiteraard voor alle darlings uit de groene moppentrommel zoals pv’s en windmolens. Ze hebben alleen een symbool functie, omdat ze geen meetbaar nut of efficientie leveren. Het zijn post-moderne totempalen of de nieuwe Stonehenges.

  • Boels 15 juli 2017 om 10:32- Antwoorden

   Waarom kan een mobiele telefoon geen 20 jaar mee?
   Dat scheelt een slok op een borrel op de CO2-uitstoot.

   Heb je verder een idee hoeveel windturbines en zonneparken er nodig zijn om de energie te leveren die gelijk staat aan het totale benzineverbruik van conventionele auto’s?
   Nog los van het aanbodgestuurde van “hernieuwbaar” onder het motto “u vraagt en wij draaien niet”.

 3. dwk 30 juni 2017 om 10:21- Antwoorden

  Wordt het niet eens tijd dat FvD deze inzichten in het programma verwerkt.

  Maar misschien is er hoop: Solarboys van TU brengen vol vertrouwen een “auto” naar de markt die prima geschikt is voor mensen die 50 km per dag rijden en in Californiëwonen.

  En dat voor een bescheiden prijsje van 1.2 ton.

  Zo slim, zo veel talent en toch zoooo dom.

  • David 30 juni 2017 om 22:03- Antwoorden

   FvD gaat een discussie over het klimaat organiseren.
   Werd vanmiddag in Nieuwspoort aangekondigd bij discussie over geopolitieke verhoudingen.

  • Jacobus Bergsma 2 juli 2017 om 23:45- Antwoorden

   En dat ook nog ex BTW !! Want dat zeiden ze er niet bij……….

   • Jacobus Bergsma 2 juli 2017 om 23:48- Antwoorden

    Ik bedoel hiermee die zgn zon-auto van €1, 2 ton

 4. jolo 30 juni 2017 om 10:50- Antwoorden

  Alles bij elkaar (alle technieken,processen en vervaardigingen, die erbij komen kijken)komt deze auto als grootste vervuiler onder de auto’s te staan.
  Ze kunnen beter de gereden kilometer belasten, dan staat de auto tenminste in de garage en neem je bewust van je gezondheid eerder de fiets?

 5. David 30 juni 2017 om 10:51- Antwoorden

  Elektrisch rijden is heel mooi in steden, schoon en stil immers.
  Vergeleken met een benzine gedreven karretje is zo’n elektrisch voertuig natuurlijk een onding. Per gereden km moet 1kg aan batterijen worden meegezeuld en verbetering zit er ook niet meer in. Het opladen duurt relatief lang, minstens 10x vergeleken met tanken.
  Het batterijpakket verdubbelt de prijs ondanks de afwezigheid van de verbrandingsmotor en de versnellingsbak. Afschrijving in 10 jaar, voor een Tesla 3500 per jaar.
  De keuze die auto’s op te laden is maf. Want eerst is er het enorme probleem om de intermittent opgewekte stroom van windmolens in een vraagggestuurd net in te passen en daarna gaan auto’s piekvermogen van dat net vragen. Laadt dan die batterijen met windmolens op en verwissel ze. De windmolens kunnen dan ook van het net af, spaart miljard per windpark.

  • dwk 30 juni 2017 om 11:36- Antwoorden

   Accu’s wisselen is een prima idee.
   Las laatst dat een (Japans?) project gestrand is omdat fabrikanten het niet eens worden over een standaard. En denk je nou dat de overheid juist DAAR een rol kan spelen? Ook niet …. ik heb hier een kist vol telefoonadapters.
   Duurzamen moeten vooral eens ophouden hun mondje te roeren: Men zegt alles te kunnen alleen men WIL niets.

  • ducdorleans 30 juni 2017 om 18:47- Antwoorden

   “Elektrisch rijden is heel mooi in steden”

   ik zou willen bijvoegen: “en op het golfterrein !” …

   de elektrische motor is fantastisch … stel dat je in de keuken, om even wat mayonaise of slagroom te maken, de mixer in gang zou moeten trekken zoals de grasmaaier … daar hoeft geen tekening bij … en de dampkap zou een aantal keer groter moeten worden …

   vermogen per kilo, vermogen per cm³, koppel, simpel onderhoud … zowat alles is beter aan de elektrische motor tov de verbrandingsmotor …

   behalve ! … waar halen we energie die die motor aandrijft, vandaan ?

   en dan heb je benzine/diesel aan de ene kant, en (voorlopig) de batterij aan de andere kant …

   no contest there !

   m.a.w. de elektrische auto zal fuel cell (of nog iets beters …) zijn of niet zijn …

   (o.a. Toyota heeft dat al wel begrepen … van de Overheid kan je zoiets natuurlijk niet verwachten … die gaat verder met Elon Superman ! …)

   • David 30 juni 2017 om 22:10- Antwoorden

    Elektrische auto op waterstof:
    productie waterstof uit stroom 70% rendement
    samenpersen waterstof kost 20%
    brandstofcell 50%
    elektromotor 90%
    totale rendement van (windmolen/zonne stroom) naar wielen: 0,7 * 0,8 * 0,5 * 0,9 = 25% zelfde als benzine wagentje. Niet handig zolang er genoeg olie is.

   • David 2 juli 2017 om 12:35- Antwoorden

    Mensen vergeten altijd dat elektriciteit geen energie is maar een overbrengings mechanisme zoals een fietsketting.

 6. Scheffer 30 juni 2017 om 11:58- Antwoorden

  Naast de zwaar milieuvervuilende en excessieve CO2-uitstoot bij de Tesla-motor & accu-productie is de Tesla-auto in gebruik maar net zo groen als de gebruikte stroom, en groene stroom is slechts 5,9% van totale energie in Nederland. GroeneJubel en mag dus vooral uitblijven en Tesla=”duurzaam” is een leugen.

  https://www.scientificamerican.com/article/electric-cars-are-not-necessarily-clean/
  https://www.theguardian.com/vital-signs/2015/jun/10/tesla-batteries-environment-lithium-elon-musk-powerwall

 7. Chris van Dalen 30 juni 2017 om 12:00- Antwoorden

  De actieradius van een elektrische auto zakt in de winter niet alleen door het extra stroomverbruik voor verwarming maar ook door teruglopende accucapaciteit bij lage buitentemperaturen.

  Nu we in de zomer zitten zie je al elektrische auto’s op snelwegen die achter vrachtwagens hangen of die inhalen met 100@130km/uur. Sneller rijden vreet stroom en ze kwamen al niet ver. In de winter wordt het pas echt lachen met die actieradius, kon je in de zomer nog op en neer naar je werk (want gemiddelde dagafstand is 37 km volgens ANWB), moet je in de winter ook op je werk laden…

  • Boels 15 juli 2017 om 12:51- Antwoorden

   Mijn e-bike: van de winter 3x laden voor 200km, nu 1x laden voor 350km.

 8. Hugo Matthijssen 30 juni 2017 om 13:14- Antwoorden

  Leuk is wel om eens een elektrische auto te vergelijken met benzine auto met dezelfde binnenruimte en gebruiksmogelijkheden.
  De BMW i3 prijs 35.835 euro
  Het stroomverbruik in de test is 17,4 kWh op 100 km, wat in vergelijking met andere elektrische auto’s netjes is, vooral ook gezien het beschikbare vermogen.
  Actieradius is afhankelijk van de keuze van de accu gem. 185 km.
  Ga je de kachel en of airco gebruiken dan gaat dat ten koste van de actieradius.
  Kofferbakruimte minimaal 260 liter
  Kofferbakruimte maximaal 260 liter
  Lengte 3.999 m
  Breedte 1.775 m
  Hoogte 1.578 m
  Wielbasis 2.57 m
  Automassa 1180 kg
  Automassamaximum 1630 kg
  Laadvermogen 450 kg

  De vergelijkbare benzine auto
  Suzuki Balleno Boosterjet prijs 19700
  Brandstof gebruik 1 op 16,5 tankinhoud 32 liter. actieradius > 500 km.
  Lengte / breedte / hoogte 3.995 mm / 1.745 mm / 1.470 mm
  Wielbasis 2.520 mm
  Massa leeg 880 kg
  Laadvermogen 550 kg
  Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.000 kg / 400 kg
  Het grote voordeel is dat je meer gewicht kunt meenemen, je kunt er nog eens een aanhanger achter hangen en na 5 minuten tanken onderweg zit je in Lyon
  En de winst is 16.135 Euro wat de aanschafprijs betreft
  Ook zal gedurende het gebruik de prestatie van de accu van de BMW geleidelijk met enkele procenten per jaar afnemen. Iedere gebruiker van een laptop of telefoon waarin hetzelfde type accu zit heeft daar ervaring mee.

  • John 30 juni 2017 om 15:21- Antwoorden

   Vergeet ook niet dat snelladen de levensduur van een accu sterk bekort, zoniet halveert.

  • Dirkd 12 juli 2017 om 09:51- Antwoorden

   Als je auto’s gaat vergelijken neem dan wel gelijke types. Een dure duitse wagen vergelijken met een goedkoop jappannertje is niet correct. ok je kan het er ook mee doen echter zo vergelijk je appelen met peren, het is allebei fruit en daar stopt de vergelijking.

 9. Hugo Matthijssen 30 juni 2017 om 13:51- Antwoorden

  Sorry Bron ANWB autotesten.
  Kofferbak 355 liter bijna 100 liter meer .
  Vanafprijs 15.499 voor de eenvoudigste uitvoering
  Gewoon 2 vergelijkbare benzineauto’s voor de prijs van een elektrische.

  En mocht de minister er ook achter komen dat de elektrische auto niet schoon is

  • Henk 30 juni 2017 om 14:59- Antwoorden

   En inderdaad een Suzuki heeft dezelfde prijs als een BMW…. Ook in de benzine uitvoering

   En de kosten voor onderhoud zijn ook hetzelfde, en electrische auto’s hebben dezelfde productie aantallen als de benzine variant….

   Hugo,

   je blijft naar jezelf toe rekenen

   • Hugo Matthijssen 30 juni 2017 om 18:01- Antwoorden

    Henk BMW maakt geen benzine auto’s van het formaat van hun BMWi3.
    Het gaat om de vergelijking tussen de I3 en een qua gebruik gelijkwaardig benzinemodel.
    Kennelijk wil je dat niet begrijpen.

   • henkie 30 juni 2017 om 23:26- Antwoorden

    Beste Henk,
    zoals gebruikelijk ben je weer wat aan het rond boeren. Slik eens voor je wat typt. Kijk in de spiegel. Slaap je vannacht rustiger.

    met vriendelijke groet, gekke henkie

 10. bart 30 juni 2017 om 14:04- Antwoorden

  goede middag bloggers…..even heel wat anders…als t tussendoor mag….kan iemand mij een peer reviewd iets noemen waaruit de grote? discrepantie blijkt tussen de gemeten satelliettemperaturen en de ippc modeltemperaturen….ik lig in debat met de zoon van mn vriendin…hij is n jonge hele slimme afgetudeerde statisticus maar hecht geen geloof aan sceptische blogs en ik ben nog n groentje in deze. materie….bvb dank…mvg…bart..

  • Bart Vreeken 30 juni 2017 om 14:30- Antwoorden

   In dit stuk worden metingen vergeleken met de voorspellingen van klimaatmodellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen metingen aan de grond en metingen op basis van satellieten.

   http://www.realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

   Metingen aan de grond en op basis van satellietgegeven hebben beide voor- en nadelen.
   Bij metingen op weerstations dreigt een bias als de meetpunten steeds meer ingebouwd worden (urban heat island). Bovendien is het aantal meetpunten beperkt.
   Bij metingen door satellieten moet na enige tijd op een andere satelliet overgestapt worden, met een andere calibratie. Wanneer dat niet goed aansluit is de trend verkeerd. Dat laatste is de kritiek op de versie 6.0 van de UAH reeks van Roy Spenser.

   • Bart vreeken 30 juni 2017 om 14:36- Antwoorden

    Bij nader inzien lijkt van de satellietmetingen alleen de Tropical Mid Troposphere (TMT) weergegeven, dus niet het wereldgemiddelde van de Lower Troposphere (0 – 4000 meter of zo).

   • André Bijkerk 30 juni 2017 om 14:56- Antwoorden

    Even een demonstratie van de onbetrouwbaarheid van ‘realclimate’. In je link staat een verwijzing naar de predictie van Hansen et al 1988. Daarin wordt scenario B omschreven als: “business-as-usual”

    In werkelijkheid zegt Hansen et al 1988:

    . Scenario A assumes that growth
    rates of trace gas emissions typical of the 1970s and 1980s will continue indefinitely; the assumed annual growth averages about 1.5% of current emissions, so the net greenhouse forcing increases exponentially. Scenario B has decreasing trace gas growth rates, such that the annual increase of the greenhouse climate forcing remains approximately constant at the present level. Scenario C drastically reduces trace gas growth between 1990 and 2000 such that the greenhouse climate forcing ceases to increase after 2000.

    Maar die ‘decrease in growth rate’ hebben we helemaal niet. En vroeger werd scenario A “business as usual” genoemd.
    https://stevengoddard.wordpress.com/2014/01/14/hansens-1988-testimony-to-congress-scenario-a-is-business-as-usual/

    Vergissing of misleiding?

    • Henk 30 juni 2017 om 15:04- Antwoorden

     Andre,

     Je weet (uiteraard) dat met broeikasgassen niet alleen CO2 maar ook CFK’s zijn meegenomen in Hanssen zijn studie uit 1988 ….

     Dus je moet de actuele forcings in een zijn model kiepen en kijken wat hij dat voorspelde en dat dat vervolgens vergelijken

     Uiteraad verteld Steven Goddard je dat niet (al is het natuurlijk gewoon basis kennis) in zijn geval kan je er zeker van zijn het is geen vergissing maar misleiding

     https://www.skepticalscience.com/A-detailed-look-at-Hansens-1988-projections.html

   • bart 30 juni 2017 om 15:09- Antwoorden

    dank bart….peer reviewde stuff mag ik aannemen?…mvg.. bart..

    • bart 30 juni 2017 om 15:12- Antwoorden

     andre ook bedankt…maar wie of wat is is t meest reeel en peer reviewd?..mvg bart

   • Guus Derksen 30 juni 2017 om 15:59- Antwoorden

    @Bart Vreeken,
    Voor- en nadelen van metingen met satelliet of aan de grond. Meetapparatuur aan de grond moet soms ook worden vernieuwd of, nog erger, verplaatst. Dat laatste geeft nogal wat problemen bij het homogeniseren: Hitterecords kunnen zomaar verdwijnen zoals kort geleden nabij Maastricht.
    Verder, de invloed van UHI wordt waarschijnlijk ook gemeten door satellieten; als dat inderdaad zo is, zal het moeilijk zijn om het te corrigeren, in tegenstelling met grondmetingen waarbij men simpelweg de ‘stadsmetingen’ buiten beschouwing zou kunnen laten.

    • Bart Vreeken 30 juni 2017 om 18:44- Antwoorden

     Als een meetpunt niet meer voldoet kun je het beter verplaatsen dan dat je ermee doorgaat. Verplaatsen is niet bij voorbaat slecht.
     Satellieten zullen vast wel wat meepikken van UHI maar uiteindelijk is de oppervlakte dicht bebouwd gebied op aarde maar klein. En voor zover meetbaar maakt het gewoon onderdeel uit van klimaatverandering.

  • Henk 30 juni 2017 om 14:48- Antwoorden

   Dat is heel simpel, er zijn geen grote discrepanties, de vriend van je dochter is inderdaad slim genoeg en hecht dus geen geloof aan de “sceptische” blogs.

   Er zijn natuurlijk wel discussie over de staeliet temperaturen, die worden over het algemeen als minder betrouwbaar beschouwd. Zeker na de laatste aanpasiingen van Dr Roy Spencer (en hoe dat is gebeurd)

   https://moyhu.blogspot.de/2015/12/big-uah-adjustments.html

   • André Bijkerk 30 juni 2017 om 15:53- Antwoorden

    Irrelevant, Henk, als Hansen scenario A business as usual noemt en realclimate scenario B business as usual, dan is iedere uitleg identiek aan de uitleg van de varkens, in George Orwells “animal farm” hoe het kwam dat achter het zinnetje “All animals are equal” ineens stond -zonder dat iemand het gemerkt had-: “but some animals are more equal than others”. Maar dat is alleen maar begrijpelijk als je het hebt gelezen.

    Het Montreal protocol is in 1987 ondertekend, waarin CFK’s in de ban werden gedaan. In 1988 wist Hansen dus dat die wellicht geen rol zouden spelen.

    Voorts staan in Hansens 1988 fig B1 de “radiative forcings” waarin CO2 met kop en schouder er bovenuit steekt, zelfs met de rest opgetelt. Wanneer CO2 zich dus wellicht erger dan scenario A gedraagt dan heeft het geen pas om over de reductie van de rest dan maar scenario B te adopteren als business as usual.

    Nog eentje: wanneer de uitstoot exponentieel stijgt maar de klimaatgevoeligheid (per verdubbeling) logaritmisch is, is de resulterende forcing lineair en niet exponentieel.

    Tenslotte, ze doen het weer. Lange tijd hielden de grafieken op bij 1998 vanwege de zeer goed uitkomende el nino. Nu zullen de grafieken -zoals hier op realclimate- wel lange tijd stoppen bij 2015 door een nog betere el nino

    The Truth? There is no truth, these men make it up as the go along….

    Alex Krycek (X-files)

    • Bart Vreeken 30 juni 2017 om 19:30- Antwoorden

     Hoezo, “ze doen het weer”?
     2016 wordt gezien als wereldwijd het warmste jaar ooit, dus warmer dan 2015. André denkt misschien dat klimaatwetenschappers net zo tewerk gaan als ‘sceptici”, die hun grafieken bij voorkeur laten beginnen bij 1998 🙂
     Recente gegevens (combinatie van satelliet en grondwaarnemingen) worden maandelijks gepubliceerd op weerwoord.be (verdiepingsforum). Hier het plaatje:
     https://www.weerwoord.be/uploads/5953a23666e02.png

    • Henk 30 juni 2017 om 20:06- Antwoorden

     André

     Hor Hansen het noemde is totaal niet relevant

     Het gaat erom wat Werchter gebeurde en hoe dat zich vergelijkt met de modellen die hij maakte

     Hanssen ideeën wetenschapper en geen waarzegger

  • janroos1 30 juni 2017 om 14:54- Antwoorden

   De meeste slimme mensen en jongeren hechten geen geloof aan sceptische en populistische artikelen

   • Chemical 30 juni 2017 om 19:22- Antwoorden

    En wat wil je met deze uiterste diepzinnige mening nu bewijzen?

    • henkie 1 juli 2017 om 01:45- Antwoorden

     Beste Chemical, de uitspraak van janroos1 leidt tot de volgende conclusies:
     jongeren zijn slimmer dan ouderen;
     sceptici zijn populisten;
     het zijn dus alleen de slimmere jongeren die in CAGW geloven.Laat dat nou net de groep zijn die niets meer uit kunnen rekenen zonder hun iPhone? Met vriendelijke groet, gekke henkie

    • Bleeker 1 juli 2017 om 09:46- Antwoorden

     Henkie, heb je peer reviewed artikelen voor je stelling? Graag even een linkje.

    • henkie 2 juli 2017 om 01:19- Antwoorden

     Beste Bleeker,
     ik kan geen peer reviewed bron materiaal aanleveren. Maar ik was ook alleen bezig om conclusies te trekken uit beweringen van janroos1. Wellicht dat hij daar bronnen voor heeft? Met vriendelijke groet, gekke henkie

   • Brent Van Bennekom 10 juli 2017 om 13:55- Antwoorden

    Jongeren zijn andere mensen?

   • bart 30 juni 2017 om 17:35- Antwoorden

    dank hans…ik ga kijken..mvg..bart

    • bart 30 juni 2017 om 19:21- Antwoorden

     dit peer reviewed en onomstreden hans…mn jonge statisticus is superkritische wetenschapper..mvg…bart…

  • ducdorleans 30 juni 2017 om 19:31- Antwoorden

   @ Bart … over modellen tov de realiteit …

   de enige echte vergelijking zijn de 2 van Roy Spencer & John Christie …
   – de oorspronkelijke met de spaghetti grafiek … zie
   http://www.drroyspencer.com/2013/06/still-epic-fail-73-climate-models-vs-measurements-running-5-year-means/ of … http://www.drroyspencer.com/2014/02/95-of-climate-models-agree-the-observations-must-be-wrong/
   – de 2de omdat de kritiek was “dat het over de trend” ging en niet over spaghetti … zie http://www.drroyspencer.com/2013/06/epic-fail-73-climate-models-vs-observations-for-tropical-tropospheric-temperature/

   (het kan ook andersom zijn, eerst de trend, en dan de spaghetti, maar dat doet er niet toe …)

   een aantal alarmisten (o.a. hetgeen Bart Vreeken hierboven aanhaalt, maar ook bv. Bart Verheggen en Gavin Schmidt) hebben een repliek gegeven over die grafiek …

   deze alarmistische antwoorden werden dan gefileerd, zoals het hoort in een audit, door Steve McIntyre in 2 blogs op climateaudit.org … https://climateaudit.org/2016/04/19/gavin-schmidt-and-reference-period-trickery/ en https://climateaudit.org/2016/05/05/schmidts-histogram-diagram-doesnt-refute-christy/

   geloof niemand op voorhand … lees het zelf eens door, en concludeer dan … ook zelf !

   veel plezier !

   • bart 1 juli 2017 om 11:31- Antwoorden

    dank ddo…..alleen mijn engels is belabberd …..maar we zijn nooit te oud om te leren…….allez!…en garde!….mn frans iets beter…..mvg…bart..

 11. Hugo Matthijssen 30 juni 2017 om 20:22- Antwoorden

  John
  Een luchtmotor is niet nieuw. In het verleden vaak toegepast in handgereedschap.
  In fabrieken en werkplaatsen waren luchtleidingen aangelegd waar met snelkoppelingen machines werden aangesloten.
  Het nadeel van gebruik van lucht voor transport is het feit dat je dit eerst energie moet opwekken en moet comprimeren en dat gaat met veel verlies gepaard die in de vorm van warmte wordt afgevoerd..
  Vervolgens opslaan en een tankstation bouwen.
  Daarna expanderen in een motor waar sterke afkoeling zal plaats vinden je zult warmte moeten toevoeren wil de zaak blijven draaien.

  Daarnaast is er nog een ander probleem. wil je namelijk een betrouwbaar vermogen wat langer kunnen gebruiken zul je de lucht moeten opslaan met hoge zeer hoge druk en die je met een reduceerventiel op een vaste werkdruk moet brengen om de motor te voeden
  Met andere woorden luchtmotoren zijn net zo schoon als de brandstof die je gebruikt om de compressor aan te drijven.
  De verliezen zijn groot en de installatie zwaar wil je onder voldoende hoge druk en bruikbare hoeveelheid lucht wil opslaan .

 12. Wiersma 1 juli 2017 om 04:08- Antwoorden

  Goed. Ik moet het van sommige reaguurders hier kort houden. Daarom geen epistel, maar een vraag. Een lastige vraag denk ik.

  Ik zal de godkaart ook maar even niet trekken, maar het tijdelijk maar even een ‘holistisch viewpoint’ noemen.

  Vanuit holistisch gezichtspunt bekeken:
  En ik bedoel hiermee de ‘grote natuur’, dus niet zenuwbanen etc.

  1-WAAROM bestáát elektriciteit eigenlijk?
  2-Welke functie en nut heeft het voor de natuur?
  3- Wat IS het en wat DOET het in het dagelijkse leven?
  4- wat als er geen elektriciteit had bestaan?
  5- is elektriciteit derhalve toeval of bedoeld?

  Bedenk: “het laatste wat een vis ervaart is wel het water waarin hij zwemt”.

  Zo zit het met elektriciteit (en gezondheid) ongeveer ook zo. We zijn er zo aan gewend , we vinden het zo normaal en vanzelfsprekend, dat we vergeten zijn dat het buiten onze stopcontacten en zenuw banen wel eens nut en functie zou kunnen hebben.
  Derhalve de vraag: wat? Welke?

  • Raphaël 7 juli 2017 om 22:01- Antwoorden

   1: Waarom bestaat elektriciteit?
   Omdat het een uiting is van de stand van de elektronen? Zo noemen we een gelijkmatige spanning van de elektronen gelijkspanning en zo noemen we de in trilling gebrachte elektronen met een bepaalde frequentie wisselspanning. Vergeef me de tautologie. Ik bedoel, elektriciteit bestaat niet op zichzelf, evenmin als er zwaartekracht bestaat.
   Deze fenomenen bestaan omdat het aspecten zijn van de quarks. De elektronen zelf bestaan volgens de kwantummechanica ook uit nog kleinere deeltjes pure energie die we quarks noemen. Deze deeltjes zijn gelijk echter hun aspecten verschillen. De een heeft een trilling en draai zus en de ander zo.

   Elektriciteit bestaat ook nooit van magnetisme. Het is hetzelfde, echter elk een kant van de medaille. Is er het één, dan is er ook het andere.

   2. Het nut.
   Alle natuur leeft doordat er elektrische energie is. Denk aan elke cel. Daarin zijn de kleine elektromotertjes de energiecentrales (ADP>ATP. Het weer is elektrisch, het water, alles.

   De rest van je vragen kan ik ook beantwoorden, maar dat doe ik maar niet.
   (Bedoelde je je vragen serieus?)

   • Raphaël 7 juli 2017 om 22:39- Antwoorden

    Duidelijker:
    De quarks hebben van zichzelf bepaalde aspecten. Deze aspecten zijn afhankelijk van zijn ‘wezen’. Deze aspecten kunnen beïnvloed worden door andere quarks en magnetisme straling e.a..
    Wanneer, zeg kopermoleculen, in rust zijn, dan noemen we dat koper zonder spanning, nul volt, nul ampère. Wanneer de elektronen van dat koper in een bepaalde stand ‘geduwd’ worden, dan noemen we dat spanning, bijvoorbeeld 1 volt bij 1 ampère.
    Er bestaat volgens mij dus geen elektriciteit op zich. Wat we waarnemen is de spanning op de elektronen.

    Dit gegeven wordt volgens mij niet altijd zo begrepen, maar volgens mijn inzicht zou het wel eens zo kunnen zijn zoals ik nu zelf begrijp.

    Het is ook zo verklaarbaar waarom een magneet het veld van de atomen beïnvloed en zo de spanning opwekt. Dat er stroom lijkt te lopen lijkt mij niet, maar dat terzijde

    Ik denk dus dat er geen ‘stroom’ loopt, want stroom bestaat misschien niet. Wel worden bij bijvoorbeeld een accu elektronen van de ene naar de andere pool verplaatst en deze elektronen zetten de elektronen in de draad onder spanning die op hun beurt de atomen van de motor op spanning, wat zich uit als magnetisme en zo de motor doet draaien.

    Ongeveer.
    De kwantummechanica haal ik erbij omdat deze theorieën het e.e.a. mooi aanschouwelijk maken. Ik las die boeken wel, maar ik ben geen expert.

    Maar één ding kunnen we denk ik wel vaststellen: alles in in wezen (ook materie) energie. Energie in een ‘dans’ met al de aspecten van de verschillende ‘energiepakketjes’. En deze ‘dans’ is dat wat we waarnemen.

  • Anne 8 juli 2017 om 00:37- Antwoorden

   Wiersma, ik ben nogal een fan van Ken L. Wheeler; een soort magnetisme nerd 😉 Jij bent nogal een creatief en origineel denker, ik weet niet of je hem kent, maar op YT is hij inmiddels berucht en beroemd 😉
   Hij maakt zelf geen afspeellijsten en heb laatst een channel ontdekt die al zijn werk bijhoudt in een complete afspeellijst, maar ook op onderwerp. Ik ben benieuwd wat je van hem vindt.
   https://www.youtube.com/user/CallsignAS/playlists

   • Wiersma 9 juli 2017 om 06:09- Antwoorden

    @Anne: hoei,,,, dat is nogal een lijst!
    Magnetisme is nogal een vreemd fenomeen.
    Einstein bijvoorbeeld had ook nogal moeite met het fenomeen licht. Hoe kon een ‘golf’ zich voortbewegen in het luchtledige, de aether? In het luchtledige kun je schreeuwen wat je wilt maar niemand die je hoort.
    Waarom valt licht te zien maar geluid niet te horen?

    Beide golven / trillingen toch?

    En waarom kun je geen energie uit magnetisme tappen als er zich niet iets anders om heen beweegt?

    En waarom is bovenal ijzer magnetisch?
    En waarom ‘remt’ koper magnetisme of andersom?
    Koper is zelf niet magnetisch.

    Bestaat oneindige energie? Ja, het universum is het voorbeeld/bewijs.

    10 jaar geleden wilde ik niet geloven dat er deeltjes bestonden kleiner dan het elektron. Daar ben ik op terug gekomen, sub-atomaire deeltjes. Hun gedag verandert als je dichterbij komt. Zie ze als een veld ballonnen waar je doorheen wandelt. Ze waaien uit, vliegen op, enzovoorts. Maar de eigenschappen van hun geheel verandert daarmee ook. Dat gaat nog weer verder dan nano-deeltjes zeg maar.

    Ik zal zo af en toe eens wat van die filmpjes over magnetisme bekijken, want ook dat is voor mij nog best een mysterie. Kort door de bocht: het is oneindige energie, maar we kunnen dat niet aftappen zonder zelf energie toe te voegen. Wordt vervolgd, bedankt voor je link! Groet!

 13. Wiersma 1 juli 2017 om 04:24- Antwoorden

  Nog een leuke vraag.

  Kun jij een natuurlijk scenario bedenken dat de mens per toeval elektriciteit heeft ontdekt? Duizenden en duizenden jaren geleden al?
  En hoe simpel was dit eigenlijk?

  En welk -wereldbekend- product is hier later uit voortgekomen?

  En in hoeverre is dit te linken aan de koperen staf van priesters?
  Wat was de functie van die staf nou echt?

  Is religie het gevolg geweest van natuurlijke elektriciteit?
  Wat destijds als wonder werd gezien?
  En degene die elektriciteit beheerste in feite als god werd gezien?
  Heeft elektriciteit hele culturen en religies gevormd?

  Dit voor degenen die mijn epistels te lang vinden.
  Hou er rekening mee dat mijn vragen weliswaar korter- maar tevens tienmaal irritanter kunnen zijn.

  Bonusvraag: welke wereldbekende fabrikant moest eens bewusteloos van een pyramide gehaald worden omdat ie een ….. had gemaakt?
  En wat zegt dat over onze atmosfeer?

  • Boels 1 juli 2017 om 10:55- Antwoorden

   “Hou er rekening mee dat mijn vragen weliswaar korter- maar tevens tienmaal irritanter kunnen zijn.”

   Waar is Henk als je ‘em nodig hebt 😉

   • Wiersma 2 juli 2017 om 04:57- Antwoorden

    @Boels: jaja, allemaal leuk en aardig, maar ondertussen geen antwoord op de vraag/vragen geven he?
    Zo doet ‘Henk’ dat ook altijd.

    Geef nou eerst maar eens antwoord op alle- of een van de vragen. Zonder dit antwoord kun je namelijk ook niet verder in het hele ‘klimaat debat’ als je geen idee hebt wat elektriciteit is en welke invloed het heeft op de atmosfeer.

    • Henk 2 juli 2017 om 08:02- Antwoorden

     Wiersma,

     Niemand zal antwoord geven op je vragen, ze slaan namelijk helemaal nergens op.

     Probeer eens een ander forum om je onzin te spuien

    • Boels 2 juli 2017 om 11:22- Antwoorden

     Een dwaas kan meer vragen stellen dan een wijze kan beantwoorden.
     Ik ben nog niet wijs, echter verstandig genoeg om geleuter te herkennen.
     Koop eens een boek over elementaire natuurkunde of kijk op Wikipedia.

  • Marc 1 juli 2017 om 19:40- Antwoorden

   Stop eens met overal religie bij te halen. Religie en wetenschap gaan niet samen. De vragen zijn verder stupide en zijn meer geschikt voor het ‘wetenschapsforum’ van de EO.

   Maar als je toch persé antwoord wilt, het begon allemaal bij de Griekse god Zeus.

   • Wiersma 2 juli 2017 om 04:40- Antwoorden

    @Marc: ik haal niet *overal* religie bij.

    Ik heb hier eerder al allerlei droge rekensommen en vergelijkingen gemaakt. Dat het onmogelijk is dat CO2 de aarde opwarmt. (massa doet dat en CO2 heeft nagenoeg NUL massa)
    Plus ook simpele voorbeelden van proefjes om zelf te testen of CO2 ook lucht opwarmt oiv zonlicht.

    Je moet “mijn” God dan ook niet vergelijken met alle goden die hier het universum al dan niet bestiert hebben.

    Mijn God is eerder een filosofisch uitgangspunt/viewpoint.
    En dat is (hier) wel nodig soms, want de machine begint hier ook aardig vast te lopen. Je kunt tot in het oneindige twisten over CO2 grafiekjes-welles-nietus.
    Dat schiet nul komma niks op.
    Rypke is ook niet voor niks zijn eigen blog begonnen.

    Daarbij: voor warmista’s is global warming ook niks meer of minder dan een religie.
    Kan geen kwaad om dan een ‘god’ in te zetten tegen ‘hun geloof’.

    En ‘het’ begon bij Zeus? Ach welnee. Wat te denken van de oude Egyptenaren? Die waren lichtjaren vooruit op de Grieken en Romeinen.

   • Wiersma 3 juli 2017 om 03:57- Antwoorden

    @Boels: stop nou eens met zo ‘Henkig’ doen.
    Als ik je de antwoorden op mijn vragen zou geven zou je zelf ook iets hebben van: shiiit, dat ik daar niet aan gedacht heb!

    En nee, dit soort dingen zijn niet te vinden in boeken over elementaire natuurkunde of Wikipedia.

    Ik stel geen vragen die iedereen zo op kan zoeken. Bij mijn vragen moet je zelf creatief nadenken.
    Hint bij een van mijn vragen over ondere andere de koperen staf: Witte Kat.
    Succes maar weer.

    Oh. En over die staf alleen al.
    Ook een leuke.

    Waarom zitten in sommige staffen slangen afgebeeld en waarom droegen die priesters handschoenen? Wederom creatief denken.

    Energie en -vooral oude- geloof/s-culturen hebben vééél meer met elkaar te maken dan je denkt.
    (denk alleen maar aan zon, maan-en donderdag)

    Tip: waar valt een slangenbeet mee te vergelijken?

    • Henk 3 juli 2017 om 13:25- Antwoorden

     Wiersma,

     Je schrijft ellenlange stukken niet onderbouwde onzin, en ik begrijp niet dat je verwacht dat iemand serieus ingaat op je stukjes.

     Ze gaan nergens over en er zijn geen antwoorden op te verzinnen, dat heeft helemaal niets met creatief denken te maken.

  • bart 2 juli 2017 om 18:37- Antwoorden

   beste wiersma….het hele leven is toeval…tenzij het tegendeel bewezen wordt/is….mvg..bart..

   • bart 2 juli 2017 om 18:38- Antwoorden

    en ik kan je er n mooi voorbeeld van geven uit eigen ervaring….nogmaals mvg…..bart..

    • Wiersma 4 juli 2017 om 03:38- Antwoorden

     @ Bart: benieuwd naar dat voorbeeld!

 14. Tijn 1 juli 2017 om 13:53- Antwoorden

  Ze mogen dan beide vervuilend zijn maar een belangrijk verschil is naturlijk wel dat een electrische auto zelf niet vervuilt. De vervuilende vervaardiging en recycling alsook het vervuilend opwekken van stroom kunnen allemaal plaatsvinden in een ander land. Op deze manier kun je perfect je eigen stoepje schoonhouden. Dat er per saldo misschien meer vervuilt wordt nemen we graag op de koop toe. Het gaat immers om ons milieu, niet om hun milieu…

 15. Positivo 1 juli 2017 om 23:59- Antwoorden

  In eerste instantie zijn de elektrische auto s natuurlijk extra vervuilend om te produceren, maar bij het recyclen van die dingen kun je het neodymium gewoon terugwinnen, voor het remmen kun je de motoren gebruiken, en die energie weer hergebruiken, en heb je, indien je een doordacht model hebt, nauwelijks remmen nodig.
  Ook accu s kun je recyclen, daarbij zal bij de accu waarschijnlijk nog heel veel verbetert gaan worden en recyclen is van die dingen ook minder vervuilend dan de eerste nieuwe bouwen
  Elektrische auto s zie ik daarom toch als de toekomst, alhoewel momenteel een dieseltje qua kost/prijsverhouding en gemak natuurlijk veel beter is.

  • Boels 2 juli 2017 om 11:31- Antwoorden

   Voor recyclen heb je meer energie nodig dan er voor de productie is gebruikt.
   Er bestaan (nog?) geen technieken om het lithium van lithium-accu’s te recyclen.
   Met “hernieuwbaar” redden we het niet, de energiedichtheid is te gering.
   Alleen met nucleaire energie zou je “schoon” kunnen rijden met inductiemethoden.

  • Rommedoe 3 juli 2017 om 16:16- Antwoorden

   @Positivo
   Elektrische auto’s zijn toekomst als ze geheel elektrisch zijn; geen flauwe kul met aanvullende energiebronnen etc. Wellicht kunnen t.z.t. de Tesla-patenten uit de brandkast van J.P.Morgan worden gehaald.
   Zou er nu al niet een slim elektrotechnisch ingenieur rondlopen die het mensdom een stukje verder helpt. In feite loopt de aandrijftechniek ± 80 jaar achterop. En niet alleen de aandrijftechniek. Windmolens, zonnecellen etc kunnen net als praatpalen, met als uitzondering een enkel museumexemplaar, naar de schroothoop.
   Ook het gezeik over CO2 kan dan ophouden.

 16. Jan Doggen 5 juli 2017 om 10:26- Antwoorden

  Op het NRC artikel is wel het een en ander aan te merken: https://decorrespondent.nl/6962/elektrische-autos-sparen-het-klimaat-wel-analyse-van-een-mediahype/131667968674-fe916a68. Helaas gaan allerlei mensen meteen met zo’n artikel aan de haal zonder het te checken.

 17. dwk 15 juli 2017 om 10:31- Antwoorden

  @Hans Labohm

  Hoe is het mogelijk dat Rita dezelfde tekst drie keer geplaatst krijgt?
  De site is duidelijk aan een onderhoudsbeurt toe.

  “Buy the way” Het is wel duidelijk dat Rita er eentje heeft. De vraag is nu: heeft ze ook een windmolen?

Geef een reactie