Greenpeace hult Lely in zwemvest

Foto: Marten van Dijl / Greenpeace.

Onlangs heeft Greenpeace het iconische standbeeld van Ingenieur Cornelis Lely op de Afsluitdijk in een oranje zwemvest gehuld. Nu de formatieonderhandelingen weer beginnen, benadrukt Greenpeace met deze symbolische actie dat alleen een stevig klimaatbeleid het “tij nog kan keren.”

Wordt het niet eens tijd om naar feiten te kijken? Tot voor kort was er geen enkele aanleiding om je zorgen te maken over de zeespiegelstijging. De afgelopen 125 jaar was die niet versneld en kwam op 23 cm, gemeten met peilschalen aan de kust. De stijging was dan ook lineair te noemen.

Satellietmetingen geven een andere waarde, maar die meten ook midden op de oceanen en daar heb je met golven en stuwing door wind en stromingen te maken. Ook is interpretatie van dit soort satellietdata sterk afhankelijk van het daarvoor gebruikte model. Met de satellietmetingen kwamen ze vanaf 1993 ook lineair uit op 2,6 mm per jaar of te wel 26 cm per eeuw.

De verschillen in meetmethode zouden dit verschil in uitkomsten kunnen verklaren.

De schatting van het IPCC is 3,6 mm per jaar wat neer komt op 36 cm per eeuw maar in hun tekst is wel een versnelling waar te nemen. Zij geven op basis van een “reconstructie” als de ondergrens van de stijging in 1901 1,2 mm aan en een bovengrens 3,2 mm in 2010.

Daar is nog niet direct een zwemvest voor nodig, hooguit een realistisch adaptatiebeleid. Maar frappant is wel dat daar waar metingen aangeven dat er sprake is een lineaire stijging, die in de tekst van het IPCC helemaal niet lineair is.

Laten we nu eerst de data eens op een rij zetten. Bron hier.

Allereerst de metingen met peilschalen gedurende de afgelopen 125 jaar, waarin geen enkele versnelling is waar te nemen. Dat is 1,9 mm gemeten aan de kust. Hun tekst:

“Zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt 125 jaar zeer gelijkmatig Over de hele periode 1890-2014 gezien is de zeespiegel langs de Nederlandse kust gestegen met bijna 23 cm. De trend in de data blijkt een gelijkmatig/lineair patroon te vertonen over de hele meetreeks. De jaarlijkse verandering bedraagt 1,9 mm per jaar (Zie figuur Nederland).”

Ook geven ze aan dat de stijging van 23 cm vrijwel overeenkomt met de wereldwijde zeespiegelstijging van 22 cm in dezelfde periode.

Vervolgens is men vanaf 1993 gaan meten met satellieten.Daarmee meet je de hoogte van de zeespiegel over een veel groter oppervlakte met golven die constant in beweging zijn. Hierdoor krijg je ook andere meetwaarden en nauwkeurigheidsmarges. Ook hier wordt geen versnelling gemeten vanaf 1993. De tekst:

“Zij berekenen de mondiale zeespiegel uit satellietwaarnemingen vanaf 1993. Over deze periode is de stijging bij benadering lineair, en bedraagt 2,6 mm per jaar, met een ondergrens van 2,2 en een bovengrens van 3,0 mm per jaar”

En dan het IPCC. Die gaan uit van bestaande informatie en schattingen om een voorspelling te maken voor de toekomst. Dit is hun tekst:

“Over de periode 1901-1990 wordt in beide benaderingen een toename van 1,2 tot 1,5 mm per jaar “gereconstrueerd”. Over de periode 1993-2010 wordt een sterkere toename gevonden, namelijk van 2,8 tot 3,0 mm per jaar. Het IPCC (2013) komt tot een vergelijkbare conclusie: tussen 1993 en 2010 steeg de mondiale zeespiegel zeer waarschijnlijk met 3,2 mm per jaar. Het IPCC geeft voor deze schatting een ondergrens van 2,8 en een bovengrens van 3,6 mm per jaar.”

Hier kun je een aantal conclusies uit trekken:

Er is geen versnelling waar te nemen in de stijging gemeten met peilschalen. De jaarlijkse stijging bedraagt 1,9 mm per jaar. Ook geven ze aan dat deze stijging van 23 cm vrijwel overeenkomt met de wereldwijde zeespiegelstijging van 22 cm in dezelfde periode. Na de start van de satellietmetingen zijn de metingen met peilschalen gewoon doorgegaan en gezien de uitkomsten is er nog steeds geen versnelling waar te nemen. Je zou daaruit dan ook kunnen vaststellen dat ook nu nog steeds sprake is van een lineaire zeespiegelstijging van 1,9 mm per jaar. Ook de satellietmetingen over de periode vanaf 1993 geven geen versnelling van de stijging aan.

Het IPCC geeft echter voor de zeespiegelstijging tussen 1901 en 1990 een waarde van 1,2 tot 1,5 mm dat is al een stuk lager dan de al 125 jaar waargenomen gemeten waarde van 1,9 mm. Vervolgens geeft het IPCC aan dat tussen 1993 en 2010 de mondiale zeespiegel zeer waarschijnlijk steeg met 3,2 mm per jaar.

We hebben in de tekst al een (gecreëerde?) daling van de waarde tussen 1901 en 1990, terwijl de waarden vanaf 1993 enorm stijgen. Wat ze doen is als eerste de meetwaarde van 125 jaar meten met peilschalen (waarvan wordt aangegeven dat die ongeveer overeen komt met de zeespiegelstijging) omlaag zetten en daarachter vanaf 1993 de bovengrens van de satellietmetingen aan te koppelen. Nochtans is er evenmin een versnelling van de stijging met satellietmetingen waargenomen.

Conclusie

Er is geen versnelling waar te nemen in de stijging gemeten met peilschalen.De jaarlijkse verandering bedraagt 1,9 mm per jaar. Ook geven ze aan dat de stijging van 23 cm vrijwel overeenkomt met de wereldwijde zeespiegelstijging van 22 cm in dezelfde periode. (Het zal toeval zijn als je kijkt naar het gravitatie-effect maar voor deze casus is dat mooi meegenomen.)

De meetwaarden met satellieten van de mondiale zeespiegel geeft ook geen versnelling aan van de stijging vanaf 1993. Over deze periode is die bij benadering lineair. Deze bedraagt 2,6 mm per jaar, met een ondergrens van 2,2 en een bovengrens van 3,0 mm per jaar (nauwkeuriger kunnen ze nog niet meten)

Het IPCC past de cijfers van metingen met de peilschalen aan en zetten er al een versnelling in over de periode van 0,7 mm sinds 1901 tot 0,4 mm in 1990. Daarna gaan ze over op de satellietmetingen die toch ook een lineaire stijging te zien gaven en komen ze met een stijging tot 3,2 mm per jaar.

Dit is volkomen in tegenspraak met de werkelijke gemeten waarden, waaruit zowel wat betreft de metingen met de peilschalen als die met de satellieten geen enkele versnelling blijkt. Kijk je echter naar de waarden van het IPCC dan zie je een versnelling van de 1,2 mm in 1901 tot 3,2 mm nu, met een schatting van een bovengrens tot 3,6 mm per jaar.

Wat is de zin van dit soort gedrag anders dan angst aanjagen? Er is geen enkele versnelling in de metingen waargenomen. Het zal wel toeval zijn maar de mondiale zeespiegelstijging van 22 cm over 125 jaar blijkt vrijwel gelijk te lopen met de gemeten waarden van de peilschalen.

 

Door | 2017-10-06T14:41:14+00:00 10 augustus 2017|45 Reacties

45 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 10 augustus 2017 om 08:56- Antwoorden
 2. Scheffer 10 augustus 2017 om 09:51- Antwoorden

  GreenPeace is geheel te negeren. Geen enkel stuk propaganda van hun kant kan de wetenschappelijke toets doorstaan. Zelf noemen ze het actiewetenschap. Het is niet serieus te nemen, zo bekent GreenPeace zelf in een rechtszaak tegen ze!

  Recent (March 8, 2017) voorbeeld maar kenmerkend:
  “What a relief to hear that Greenpeace now says that we shouldn’t seriously believe its claims. We’re not actually meant to take what it says literally.”

  http://business.financialpost.com/opinion/kevin-libin-environmentalists-admit-you-shouldnt-believe-what-they-say-but-they-want-your-money-anyway/wcm/795f3f89-783c-4fdc-8498-a81b1bf70e25

 3. Anton Bakker 10 augustus 2017 om 10:10- Antwoorden

  Hugo, hier een nieuwe aanpak met hetzelfde resultaat: enorme zeespiegelstijging in de toekomst: https://wattsupwiththat.com/2017/08/09/no-longer-water-under-the-bridge-statistics-yields-new-data-on-sea-levels/ .
  Alles wat met modellen en statistiek te maken heeft kan gewoon in de prullenbak. Misschien moeten wij er geen aandacht meer aan geven. Modellen zijn alleen iets waard, als het verleden goed voorspeld kan worden. En dat kan geen enkel model wat betreft het klimaat, omdat het klimaat te complex en chaotisch is.

 4. David 10 augustus 2017 om 11:29- Antwoorden

  Greenpeace handelt in angst. Bij gebrek aan echte dreigingen een succesvol business model. Klimaat en natuur zijn slechts dekmantels, doel is de vervanging van de vrije samenleving door een nieuw centraal gezag. Niet de toekomst van de planeet staat op het spel maar onze vrijheid.

  • Bleeker 10 augustus 2017 om 11:40- Antwoorden

   George Orwell draait zich om in zijn graf als hij ziet hoe onze maatschappij wordt beheerst door leugens en politieke correctheid.

  • Scheffer 10 augustus 2017 om 11:54- Antwoorden

   “GreenPeace lult Hely in zwemvest”; Greenpeace is geheel gebaseerd op internationale subsidies en religieuze collectes en met doel via wetenschapsfraude en alarmistische propaganda de democratie vals te beïnvloeden. Het is aan de politiek GreenPeace te negeren en aan de onderzoeksjournalistiek hun dogmatische zwans te ontmaskeren.

 5. Pieter 10 augustus 2017 om 13:08- Antwoorden

  Al dat klimaatalarmisme is gebaseerd op ANGST. Als mensen bang worden, kun je te allen tijde draconische maatregelen er doorheen drukken. Kijk wat er na 9/11 is gebeurd, allemaal privacyschendende maatregelen, maar ook contant geld geeft kans op overvallen, dus mag niet meer in de bus. En nu de verplichte!! vaccinatie, al in Duitsland, Frankrijk en Italië. En de massa tuint er weer in. Greenpeace is altijd al een abjecte club geweest en zal dat ook blijven.

 6. Henk 10 augustus 2017 om 17:05- Antwoorden

  Er is geen versnelling waar te nemen in de stijging gemeten met peilschalen.

  Dat is er wel en is ook eenvoudig uit de bron van Hugo Matthijsen te halen. Je moet heel selectief lezen om daar over heen te lezen

  “Over de periode 1901-1990 wordt in beide benaderingen een toename van 1,2 tot 1,5 mm per jaar geschat. Over de periode 1993-2010 wordt een sterkere toename gevonden, namelijk van 2,8 tot 3,0 mm per jaar”

  “Er is geen versnelling waar te nemen in de stijging gemeten met peilschalen”

  Die is er dus wel en kan je uit de van Hugo Matthijsen gegeven link duidelijk aflijden

  “Dit is volkomen in tegenspraak met de werkelijke gemeten waarden, waaruit zowel wat betreft de metingen met de peilschalen als die met de satellieten geen enkele versnelling blijkt”

  Die versnelling blijkt dus wel te bestaan. Ook is de 1,9 mm per jaar in tegen spraak met het model van het Holoceen wat we 4 post geleden hebben besproken, waar niemand het er niet mee eens was.

  De versnelling blijkt ook duidelijk uit de studie van Church & White (basis voor de clo website) en die van Hay et al. (ook als je alleen naar de pijlschalen kijkt)

  • Ronel 10 augustus 2017 om 17:21- Antwoorden

   Tja Henk. Het blijft moeilijk hé, begrijpend lezen.

   “Er is geen versnelling waar te nemen in de stijging gemeten met peilschalen” Die is er dus wel…
   En wéér stel ik je de vraag die je dus tot nu toe steeds ontwijkt:
   Laat mij eens peilschaalmetingen zien waaruit een versnelling blijkt??
   Niet verwijzen naar e.o.a. obscuur blogje, nee, ik wil zoiets als dit
   http://climate4you.com/SeaTemperatures.htm#Sea-level%20from%20tide-gauges
   van je zien!

   • Henk 10 augustus 2017 om 17:30- Antwoorden

    Ronel,

    Begin eens met het lezen van de bron van Hugo Matthijsen

    lees daarna Church & White 2010 en daarna Hay et al.

    Beide zijn de basis van het blog van clo en dus van het stukje van Hugo Matthijsen

    En climate4you is een vaag blogje en niet betrouwbaar

    • Hugo Matthijssen 10 augustus 2017 om 18:20- Antwoorden

     Henk
     Bron : Compendium voor de Leefomgeving
     http://www.clo.nl/indicatoren/nl0229-zeespiegelstand-nederland-en-mondiaal

     Wat mij betreft kun je hier nu net zo goed wegblijven.

    • Ronel 10 augustus 2017 om 18:21- Antwoorden

     Henk, je lult er weer omheen, dat doe je altijd. Ik stel een simpele vraag. Jij, met al jouw kennis, moet daar toch direct een simpel antwoord op kunnen geven? Kom op met die peilschaal, of bestaat die soms niet?

    • Henk 10 augustus 2017 om 18:22- Antwoorden

     Hugo,

     heel goed lezen in je clo link

     “Over de periode 1901-1990 wordt in beide benaderingen een toename van 1,2 tot 1,5 mm per jaar geschat. Over de periode 1993-2010 wordt een sterkere toename gevonden, namelijk van 2,8 tot 3,0 mm per jaar.”

     Dat gaat over peilschalen!

     Wat mij betreft lees je weer eens zwaar selectief

    • Henk 10 augustus 2017 om 18:25- Antwoorden

     Ronel,

     Ik geef een simpel antwoord met een referentie naar de wetenschappelijke literatuur, daar kun je echt prima alles vinden

     Maar als je niet wil lezen dan wordt het leven natuurlijk wel lekker simpel

    • Ronel 10 augustus 2017 om 18:51- Antwoorden

     Jammer Henk. Gemiste kans. Gek hé, dat niemand hier jou nog serieus neemt. Je bent gewoon een domme papegaai. Beperk je aub gewoon tot knopjes drukken op je werk.

    • Bart Vreeken 10 augustus 2017 om 23:17- Antwoorden

     Helemaal eens met Henk deze keer. Het is Hugo Matthijsen die niet kan lezen:
     “Vanaf 1993 vertoont de mondiale zeespiegel een versnelling.”
     Het staat gewoon in het compendium voor de leefomgeving.
     Hugo Matthijssen lijkt het principe niet te begrijpen, of niet te willen begrijpen. Hij schrijft: “Satellietmetingen geven een andere waarde, maar die meten ook midden op de oceanen en daar heb je met golven en stuwing door wind en stromingen te maken.”
     Mwah, juist door het totale zeeoppervlak in bewschouwing te nemen middelt het effect van veranderende wind en stroming tegen elkaar uit. Dat is niet zo als je alleen naar de zuidelijke Noordzee kijkt. Daar is sprake van een veranderend windpatroon: de hoeveelheid zuidenwind is systematisch toegenomen, wat van invloed is op de gemiddelde waterstand (die wordt lager daardoor).

  • Hugo Matthijssen 10 augustus 2017 om 18:23- Antwoorden

   Henk
   Weer laat je blijken dat je alleen kunt napraten.
   Hier begrijpen duidelijk echt helemaal niets van.

   • Henk 10 augustus 2017 om 18:27- Antwoorden

    Hugo,

    Inderdaad ! je hebt gelijk !

    Aan de ene kant heb je de specialisten die jaren onderoek ergens naar doen en een keurig onderzoek ervan maken en aan de andere kant heb je Hugo Matthijssen die zijn eigen bron nog niet eens goed kan lezen

    Moeilijk moeilijk moeilijk wie ik moet vertrouwen als het gaat om zeespiegel stijging

  • bart 10 augustus 2017 om 18:29- Antwoorden

   t woordje “jaar” per abuis vergeten henk in mn vorige antwoord/ vraag…mvg..bart..

 7. Bert Pijnse van der Aa 10 augustus 2017 om 18:10- Antwoorden

  Nederland staat in de gehele wereld bekend als het land dat zo goed in staat bleek de voeten droog te houden en uitgerekend de ingenieur die het knapste staaltje klaarde ooit op dat gebied wordt hier belachelijk gemaakt door greenpeace. ( want dat was echt heel erg knap in die tijd ) Daniël Roosegaarde, onze nationale knuffel- kunstenaar maakt er, op kosten van de belastingbetaler een geinig kuntwerkie van ‘ . In het buitenland vragen ze zich inmiddels af wat er allemaal aan de hand is in dat piepkleine landje aan de Noordzee. In mijn artikel over het ‘voorzorgsbeginsel’ had ik ook iets willen zeggen over Rijkswaterstaat dat , in het kader daarvan, graag morgen wil beginnen met het ophogen van de dijken en daarvoor graag de benodigde miljarden wil. Dat is natuurlijk vroeg genoeg over honderd jaar als blijkt dat de voorspellingen klopt . Misschien dat mensen dan wel op zee zijn gaan wonen en energie halen uit plankton en zeewier eten.

 8. Hugo Matthijssen 10 augustus 2017 om 18:46- Antwoorden

  Henk ter info
  De lineaire trend in de zeespiegelstijging op basis van de satellietdata vanaf 1993, zoals die nu wordt gerapporteerd, bedraagt circa 3,2 tot 3,4 mm/jaar. Ondanks de geconstateerde toename van het massaverlies van de grote ijskappen was er geen versnelling in de zeespiegelstijging zichtbaar.
  Bron: https://klimaatverandering.wordpress.com/2017/08/10/versnelt-de-zeespiegelstijging-deel-2/

  En wat het al of niet smelten van ijskappen betreft denk ik dat ik ook hier uitga van metingen. De ijskap van de zuidpool groeit aan en zorgt voor zeespiegeldaling.
  https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses
  Henk dat kun je met linkjes naar modelberekeningen niet ongedaan maken.

  • Ronel 10 augustus 2017 om 18:54- Antwoorden

   Hugo, bespaar je de moeite. Je kunt nog beter een pastoor bekeren tot de islam. Het wordt tijd dat de bijdragen van deze trol door iedereen genegeerd gaan worden, dat komt de overzichtelijkheid alhier ten goede.

 9. gerard d'Olivat 10 augustus 2017 om 19:49- Antwoorden

  Wie op het net intikt… ‘Greenpeace Lely’ komt welgeteld op één bericht.
  https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo/politie-stopt-actie-greenpeace-op-afsluitdijk-video
  Ja zeker van het Noord Hollands dagblad…..vast ergens op pagina 6.
  en verder natuurlijk op Climate Gate….

  Greenpeace zal wel blij zijn met jullie ‘belangrijke’ mededeling. Want zij weten net als iedereen. Ieder berichtje, als is het negatief en in het ‘klimaatsuffertje’, is mooi meegenomen.
  Jullie zijn wel de grootste promotors van Greenpeace…. wellicht ook onderdeel van het ‘groene complot’?
  Erg belangrijk allemaal……..

 10. bart 10 augustus 2017 om 19:50- Antwoorden

  stuur je mij nu naar n sceptische site henk?…mn engels is belabberd weet je….wellicht is de 30jarige meting beter…mvg…bart.

 11. Scheffer 10 augustus 2017 om 21:18- Antwoorden

  Henk blijkt te denken, dat sea level een simpele kwestie van mm en cm is, maar er is tot zo’n 30 meters wijzigend verschil in de ocean sea level, nog afgezien van bodem daling en stijging vanuit aardmagnetisme, opwarming – koeling door de zon, vulcanisme en tektonische invloeden en last but nog least de maanstand (……..uh, dus net zo complex met invloeden als de broeikas-atmosfeer, Henk!). Het is allemaal niet zo eenvoudig als GreenPeace met zijn zwemvestje dogmatisch zwanst.
  http://www.esri.com/news/arcuser/0703/geoid1of3.html

 12. Wiersma 11 augustus 2017 om 04:17- Antwoorden

  De zeespiegel is ietsje gedaald, maar dat terzijde.

  NASA confirms: Sea levels have been FALLING across the planet for two years … media SILENT

  http://www.naturalnews.com/2017-07-26-nasa-confirms-sea-levels-have-been-falling-across-the-planet-for-two-years-media-silent.html

  En ondertussen kopen El Goor kum suis dikke vette dure huizen aan het strand. Begint u het spel een beetje te doorzien?

  Zij lachen en rijk, wij arm, angstig en dom. En GP etc de ideale useful idiots.
  En RWS etc de para-sieten die een meer dan gevulde staatsruif voor zich zien.

  Ingewikkelder is het allemaal niet.
  Maar ja, er zijn nogal wat mensen die de Moeder Mavo nooit een saf hebben gemaakt he?

  Joh, in de brugklas in 1970 zaten wij al met satellieten te kijken en te meten of de aardappels al gaar waren in het Kremmlinnn. Of de rijst in Beijing. En of de pan niet overkookte, ze het zout niet waren vergeten enzovoorts.
  Mede hierom heeft Rusland het westen dus nooit aangevallen, zo dankbaar waren ze.

  (door problemen sommige woorden wat verandert..)

Geef een reactie