Eric Wiebes.

Tijdens de transformatie van de website van Climategate.nl is er behoorlijk gesleept met de inhoud van de archieven. Iedere regelmatige auteur heeft nu zijn eigen stek gekregen. Zie bovenste regel onder ‘Auteurs’. Daarbij ontdekten we oude juweeltjes – beschouwingen, analyses en video’s die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Sterker nog, die voor het klimaatbeleid van de nieuwe coalitie onmisbare informatie bevatten voor de aanstaande bewindslieden.

De politiek wordt nog immer gedomineerd door de angst voor een catastrofale opwarming van de aarde. Daarbij heeft de klimaatbrochure van de KNAW een belangrijke rol gespeeld. Enige jaren geleden hebben wij aangetoond dat deze brochure in tal van opzichten een onjuiste voorstelling van zaken gaf en derhalve eerder het karakter had van misleidende klimaatpropaganda dan van wetenschappelijk verantwoorde voorlichting. Waarom? Zie hier.

httpv://www.youtube.com/watch?v=GFfMjh7I17k

Wij hebben de KNAW verzocht de brochure in te trekken, zoals dat ook gebruikelijk is met peer-reviewed artikelen die achteraf onjuist blijken te zijn. Maar de KNAW heeft dat geweigerd. Verdere contacten met de KNAW over deze affaire liepen dood.

Onlangs werd bekend dat Eric Wiebes (VVD) de beoogde minister van economische zaken en klimaat is. Aanvankelijk werd de indruk gewekt dat er een afzonderlijke klimaatminister zou komen. Dat is nu blijkbaar een gepasseerd station. Nu moet de nieuwe bewindsman de tegenstrijdige krachten van welvaartsbevordering, die traditioneel de taak is van EZ, zien te verzoenen met welvaartsvernietiging als gevolg van het klimaatbeleid. Een opdracht met een hoog schizofrenie-gehalte.

Maar Wiebes heeft al eerder bewezen dat hij meer waarde hecht aan kosten/batenanalyse dan vele andere politici. Zo heeft hij flink gesneden in de subsidies voor elektrische auto’s. In een interview met Autoweek noemde hij de 6 miljard subsidie aan elektrische en hybride auto’s weggegooid geld. Het leverde geen milieuwinst, waar het om begonnen was. Helaas geldt dit voor het klimaatbeleid in den brede, zoals hier voortdurend wordt betoogd. Het is ‘all pain and no gain’.

Daarnaast is Wiebes een VVD’er. Zoals vele liberalen mag worden aangenomen dat hij zich graag laat inspireren door grote liberale voormannen, zoals Frits Bolkestein. In dit verband kan worden verwezen naar diens opvattingen over intellectuelen als klimaatalarmisten, die hij hier heeft uiteen gezet.

Verplicht leesvoer, in het bijzonder voor een liberale bewindsman!